De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feest op wieltjes / groot werfbezoek informatie voor gidsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feest op wieltjes / groot werfbezoek informatie voor gidsen"— Transcript van de presentatie:

1 Feest op wieltjes / groot werfbezoek informatie voor gidsen

2 Inleiding Projectpartners: NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, Vlaams Gewest, Stad Gent Samenwerkingsovereenkomst juli 2004 (uniek; 6 partners gaan een engagement aan om dit project tot een goed einde te brengen) Kostpijs project: geraamd op 400 miljoen euro (exclusief projectontwikkeling!) Station Gent-Sint-Pieters ( opstappende reizigers per dag) is qua reizigersaantallen het belangrijkste station van Vlaanderen en derde in België na Brussel centraal en Brussel zuid.

3 Koningin Maria-Hendrikaplein: wat blijft?
bomencirkel 60 leiplatanen geknipt in de vorm van een plat loverdak omzomen sinds 1922 het verkeersvrije “plein” sinds 10 november 1995 een beschermd stadsgezicht bovengrondse K&R aan de Astridlaan doorgangen onder de sporen voor voetgangers en fietsers (maar niet meer door Voskenstunnel, wel door nieuwe tijdelijke tramtunnel)

4 Koningin Maria-Hendrikaplein: wat verhuist?
tramstation busstation K&R zones taxistandplaatsen touringcars (naar Dampoortstation) fietsenstandplaatsen

5 Koningin Maria-Hendrikaplein: Wat verdwijnt?
tijdelijke tramhaltes tijdelijke en verspreide bushaltes de huidige tramtunnel de Voskenstunnel een chaotisch plein autoverkeer van zuid naar noord over het Koningin Maria-Hendrikaplein

6 verhaal tramtunnel tramtunnel (°1997) was snel te klein wegens succesverhaal tram en gaat op 4/11/10 uit dienst bij de bouw van het nieuwe tramstation wordt rekening gehouden met de groei van het openbaar vervoer station en stationsomgeving worden samen aangepakt (geïntegreerd station) treinsporen worden verplaatst en (rol)trappen komen op andere plaatsen moet beantwoorden aan behoeften van 21ste eeuw concept houdt rekening met behoeftenanalyse van de spoorwegen en vervoersmaatschappij De Lijn

7 Toekomstbeeld: geïntegreerd station
hellende tuin vóór het station ondergrondse K&R en taxizone met in- en uitrit aan café Parti nieuwe K&R aan de Sint-Denijslaan/Voskenslaan (gelijkgronds) overdekte fietsenstallingen geïntegreerd in het station (thv rode container infopunt) en onder nieuwe busstation watergeultjes als blauwe draad door projectgebied integratie extra groen (hellende tuin, bomen Fabiolalaan, tweede stationsplein, nieuwe openbare ruimte) ruim en overdekt busstation; reeds voor 1/3 klaar (8/11 in gebruik) ruim overdekt tramstation (gesitueerd onder de treinsporen) de ondergrond wordt benut

8 Hellende tuin vóór het station
groene toegangsweg voor voetgangers naar ondergrondse zones (K&R,taxi’s, fietsenstalling, esplanade) Gent stad van bloemen (Floraliën) om extra daglicht in de ondergrond te trekken aanleg start na ingebruikname nieuwe tramtunnel (4 november 2010) tegelijkertijd wordt het tweede deel van de ondergrondse pendelparking uitgegraven

9 Toekomstig tramstation (2019 in dienst)
op straatniveau onder de treinsporen gedeeltelijk op de plaats van de huidige tramtunnel en Voskenstunnel tramsporen diagonaal ingeplant om ruimte optimaal te benutten uitbreiding van 2 naar 4 sporen per tramperron kunnen 3 hermelijntrams achter elkaar (perrons ongeveer 100 m lang en 6 tot 8 m breed) nieuwe tijdelijke tramtunnel in dienst op 4/11/2010, dan start afbraak tramtunnel en Voskenstunnel en wordt ondergrond verder uitgegraven niveau 0: busstation niveau -1: fietsenstalling/ Kiss & Ride/ taxistandplaatsen niveau -2: autoparking niveau -3: autoparking

10 Prinses Clementinalaan
heraangelegd met centrale trambusbaan (08/2007 tot 10/2008) tramhaltes zijn tijdelijk voor een periode van 10 jaar er reed een tram van wereldexpo tot 1963; de tram verdween onder invloed van de auto; en werd vervangen door bussen tramsporen Clementinalaan kaderen in Pegasusplan De Lijn en minderhinder project Gent Sint-Pieters: tegen 2025 tramverbinding voorzien tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort geen fietspad autoverkeer zal in de toekomst gevoelig afnemen; enkel nog bestemmingsverkeer mogelijk straat is optisch versmald om snelheid af te remmen (greppels)

11 Prinses Clementinalaan
plan heraanleg & materiaalkeuze Alain Marguerit Chinese graniet uitgewassen beton zelfde materialen komen terug in heraangelegde Fabiolalaan lindebomen geluids- en trillingsdempende materialen (ingekapselde tramsporen) fietsstraat toegang tot overdekte fietsstallingen op niveau 0 en -1 komt onder treinsporen (thv rode container infopunt) tussen Clementinalaan en Sint-Denijslaan nieuw infopunt project Gent Sint-Pieters bouw ging van start eind september 2009 ingebruik sinds 14 juni 2010

12 Inrithelling Kiss & Ride
inrithelling alleen voor auto’s en taxi’s alleen toegang (in en uit) voor Kiss & Ride en taxistaanplaatsen geen toegang tot de ondergrondse pendelparking bomen tussen in- en uitrijstrook bereikbaarheid Kiss & Ride voor voetgangers via hellende tuin aan de voorzijde van het station via de zachte helling in het station vlotte rechtstreekse verbinding met perrons via liften en roltrappen reizigers comfortabel ophalen of afzetten in het droge zone loopt door in ruime fietsenstalling (onder busstation)

13 Bouw K&R zone enkel inrithelling is gebouwd; K & R-zone moet nog uitgegraven worden uitgraven terwijl verkeer erboven blijft doorrijden (werfverkeer, fietsers) eerst wordt dakplaat gegoten, nadien worden verdiepingen uitgegraven

14 Heraanleg Koning Fabiolalaan
van 12 meter naar 19,5 m brede(re) voetpaden parkeerstrook met bomen kant huidige bewoning rijweg parkeerstrook met bomen tussen parkeervakken tweerichtingsfietspad voetpad Nieuwe bebouwing

15 Projectontwikkelingszone Fabiolalaan
zone’s A, B en C Realisatie nieuwe woonwijk tussen treinsporen en Fabiolalaan tot aan Snepkaai 2 grondeigenaren NMBS: zone A, boven nieuwe pendelparking stad Gent: zones B en C, vanaf tijdelijke parking tot Snepkaai gemengde functies: wonen, werken, handel en recreatie hoogbouw tussen 60 en 90 m hoog, 2 torens in zone A; 2 in zone C in januari 2011 start bouw 1ste toren: de Link: kantoortoren VAC architectenbureau POLO (Poponcini en Lootens) torengebouw 90 m hoog, ingang niveau +1 via helling tussen seinhuis en nieuw busstation zijarmgebouw, verbonden door loopbrug, 3 verdiepingen, zwevend

16 Nieuwe, tijdelijke tramtunnel
ingebruikname: 4/11/2010 voor een periode van 10 jaar er is een tussenfase nodig om in elke fase tramverkeer mogelijk te maken start nieuw tramstation kan pas aanvatten nadat oude tramtunnel en Voskenstunnel uit dienst zijn geen haltes in tijdelijke tramtunnel wel tijdelijke tramhaltes tussen busstation en Fabiolalaan latere functie: tussenwand wordt afgebroken en tunnel maakt deel uit nieuwe stationshal wand kant Snepkaai vormt grens stationshal daarop geïntegreerd kunstwerk (Beat Streuli) wordt veilige doorgang voor fietsers en voetgangers

17 Prinses Mathildeplein
tweede stationsplein, gelegen aan zuidzijde met bomen en fonteintjes naamgeving met akkoord koningshuis projectontwikkeling door stadsontwikkelingsbedrijf nieuw slangvormig gebouw (insprong voor meer plein) 5 bouwlagen, hoogte gelijk aan hoogste huizen Voskenslaan hoofdzakelijk woonfunctie benedenverdieping: winkeltjes en horecazaken mét terras ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners sloop van woningen in Sint-Denijslaan is feit op deel vrijgekomen zone komen tijdelijk fietsenstallingen

18 Nieuwe stationsgevel kant Prinses Mathildeplein
bakstenen buitenmuur verdwijnt over zone van 300 meter (tot aan Ganzendries) station op poten opengewerkte benedenruimte transparante glazen wand op perronhoogte om leesbaarheid te verhogen krijgt elk perron kleurcode die oplicht als de trein op perron staat

19 Nieuwe stationsinfrastructuur
Jacques Voncke, ir. Architect, Eurostation, is architect van het nieuwe stationsconcept hecht veel belang aan leesbaarheid station functionaliteit oog voor detail duurzame en sfeervolle materialen

20 Nieuwe stationsinfrastructuur
vernieuwd station visitekaartje voor Gent ambitie: verdubbeling aantal reizigers grote open hal onder de sporen (300 m lang en 120 m breed) station komt op kolomstructuur 12 sporen/perrons blijven behouden maar perrons worden enkele meters breder goederenperrons worden hiertoe gesloopt ruimte wordt toegevoegd aan perrons (glazen vloer) werkzaamheden spoorinfrastructuur gestart aan spoor 12 (27/09/2010) Eerste fase: vernieuwing spoor 12 t/m spoor 8 (boven- en onderbouw) Sporen 12 en 11: duurtijd 2 jaar Werkwijze: volledige perron wordt definitief afgewerkt inclusief overkapping en perronvoorzieningen/liften/trappen/roltrappen worden eveneens afgewerkt (concessies & voorzieningen later) Werkzaamheden worden uitgevoerd in fasen/ er worden max. 2 sporen tegelijkertijd buiten dienst gesteld Station blijft langs verschillende kanten toegankelijk voor treinreizigers

21 Nieuwe stationsinfrastructuur
nieuwe invulling met publieke en commerciële functies meer comfort voor iedereen liften, ruime trappen, roltrappen brede treinperrons overkapping treinperrons, lichtdoorlatende constructie moderne wachtinfrastructuur goed leesbaar station veilig station, ‘s nachts afsluitbaar met glazen wand volwaardige en aantrekkelijke ingang aan de zuidzijde tijdens de werken blijft het station bereikbaar langs de beide kanten

22 Ondergrondse fietsenstalling
ondergrondse parkeerplaatsen geïntegreerd in het station fietsenstallingen west (onder busstation): ingebruikname februari 2012 fietsenstallingen oost (thv rode container): ingebruikname in later stadium deels bewaakt en deels onbewaakt (verhouding nog niet bekend)

23 Valentin Vaerwijckweg
ingebruikname: 11/2010 verbindt de R4 met Sint-Denijslaan biedt rechtstreekse toegang naar ondergrondse pendelparking

24 Timichegtunnel & mobiliteitsverhaal
Toegang tot ondergrondse pendelparking Maar in later stadium via Boentweg ook wijkverbinding naar Fabiolalaan gevolg rechtstreekse toegangsweg: minder parkeerplaatszoekende wagens in woonstraten rond station, meer plaats voor bewonersparkeren duurzaam openbaar vervoer stimuleren: alleen parkeerplaatsen voor wie veraf woont of geen beroep kan doen op openbaar vervoer prijsbeleid: STOP principe als uitgangspunt eerst stappers, trappers, openbaar vervoer, privévervoer en prijsbeleid daarop afstemmen abonnement op openbaar vervoer goedkoper dan abonnement voor parking, straatparkeren duurder dan de parking naam tunnel: naamgeving tunnel: tijdens wereldexpo 1913 / Filippijns dorp/ ene mijnheer Timicheg gestorven aan griep: nu postuum eerbetoon

25 Bouw Timichegtunnel verwijzen naar website voor foto’s en filmpjes + bustentoonstelling schuifoperatie oktober 2008: dakplaat onder sporen kant Sint-Denijslaan schuifoperatie februari 2009: dakplaat onder sporen kant Fabiolalaan uitgraven middendeel tunnel om kolommen te gieten storten van muren schuifoperatie: juni 2009: L-vormige wanden onder dakplaat kant Sint-Denijslaan schuifoperatie: oktober 2009: L-vormige wanden onder dakplaat kant Fabiolalaan november 2009: plaatsen brugligger

26 Ondergrondse pendelparking
3 niveaus; 2700 plaatsen (nu 2400 pl.) vloerplaat 4 m onder zeeniveau ; 12 m diep ingebruikname: eerste deel: half december 2010 tweede deel : februari 2012 tijdelijk parkeergebouw wordt dit jaar afgebroken beheer: B-Parking ( Tarifering afgestemd op STOP-principe Lpg wagens toegelaten Max. toegelaten hoogte 2,10 m Camerabewaking Slagbomen in combi met ticket of parkeerkaart Hoog verlichtingsniveau Grote parkeerplaatsen (netto parkeerplaats meer dan 2,5 meter/parkeerplaats) Buurtbewonersparkeren (tussen 18 u en 8 uur) Betalen in parking alleen met betaalkaart

27 Nieuw, ruim busstation ligging: gedeeltelijk op plaats van oude postgebouw van 7 naar 12 perrons (24 gelede bussen) perrons: 26 m lang en tussen 3.1 en 4 m breed luifel: 10,5 meter windschermen voorzien op elk perron bussen rijden in kuipje, geen hoogteverschil tussen perron en bus bouw in 3 fasen: op 8/11 worden 7 perrons in gebruik genomen (er is nog een overgangsfase) zal later uitbreiden richting station en onder sporen in tussentijd komen schuilhuisjes aan elk perron fase1: eerste 8 perrons en een derde van de luifel fase 2: aanleg 4 resterende perrons kant Maria- Hendrikaplein (eind 2011) fase 3: verlenging van alle perrons en vervolledigen luifel


Download ppt "Feest op wieltjes / groot werfbezoek informatie voor gidsen"

Verwante presentaties


Ads door Google