De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsdata(banken) en lokale besturen Netwerk Vlaams-Brabant – 2 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsdata(banken) en lokale besturen Netwerk Vlaams-Brabant – 2 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsdata(banken) en lokale besturen Netwerk Vlaams-Brabant – 2 maart 2012

2 Evaluatie van het interbestuurlijke ‘eGov.-project’ KBO en VKBO -Beschrijven: -Ondernemingsgegevens en lokale besturen: welke diensten? Welke bronnen? Welke processen? Problemen en knelpunten? -Overzicht aanbieders ondernemingsgegevens -Verklaren van: -“problematisch” gebruik op lokaal niveau -participatie en positie van gemeenten in dit interbestuurlijk netwerk CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG Doelstelling van het onderzoek

3 I.Het lokale perspectief 1.Lokale afhankelijkheid van ondernemingsgegevens 2.Aanbieders 3.Gebruikscijfers 4.Lokale verwachtingen 5.Pijnpunten – problematieken II.KBO en VKBO als IB-projecten: verklaringen 1.Doelstellingen convergeren 2.Samenwerking in de netwerken 3.Datakwaliteitsproblemen toegelicht III.Beleidsaanbevelingen CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG Inhoud presentatie

4 Lokale afhankelijkheid onder de loep genomen •Lokale besturen hebben nood aan ondernemingsgegevens CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG

5 Lokale afhankelijkheid onder de loep genomen •Financiële diensten hebben nood aan ondernemingsgegevens CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG

6 Lokale afhankelijkheid onder de loep genomen •Lokaal economische dienst heeft nood aan ondernemingsgegevens

7 Lokale afhankelijkheid onder de loep genomen: waarom afhankelijk? Behoefte wordt acuter en meer zichtbaar: –Toenemende aandacht voor een lokaal economisch beleid –Een klantgerichte/klantvriendelijke dienstverlening –Wettelijke nieuwigheden: wet De Decker, Ikea-wet, … –Professionalisering van diensten –Beheersmatig functioneren: centraal databeheer, enz.

8 Lokale afhankelijkheid onder de loep genomen: waarom afhankelijk? –Gemeenten zijn geen betrokken actor bij primaire oprichtingsprocessen van een onderneming: “Wat ik merk is dat we startende ondernemers naar OLK’s sturen en er dan niets meer van horen.” –Wel diversiteit aan interacties, ook tijdens de opstart: verhuis ondernemer natuurlijk persoon, vergunning schenken alcoholische dranken, bouwvergunning,… –Versnipperde en specifieke interacties: geen totaalbeeld over de lokale economie –Gebrek aan gegevensuitwisseling tussen verschillende gemeentelijke diensten, informatiekokers, geen centraal databeheer.

9 Afhankelijk van wie? BESTUURLIJKE KAART AANBIEDERS ONDERNEMINGSGEGEVENS

10 CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG

11 AANBOD VANDAAG KBO  GEMEENTEN Vb. KBO-wi/ KBO-select KBO  VKBO  GEMEENTEN Vb. VKBO-GO/ Gemeenterapporten +: VERRIJKINGEN KBO  PRIVATE DATA-AANBIEDERS  GEMEENTEN Vb. Coface +: VERRIJKINGEN KBO / VKBO  ICT-DIENSTENLEVERANCIERS  GEMEENTEN +: GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN KBO / VKBO  DEK / BEDRIJVENGIDS  GEMEENTEN +: GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG

12 Gebruikscijfers: private data-aanbieders Bron: kwalitatief onderzoek bij 9 gemeenten

13 Gebruikscijfers: (V)KBO-toepassingen Bron: kwalitatief onderzoek bij 9 gemeenten

14 Gebruikscijfers: ontvangers Bron: Survey (2010) (n = 82)

15 Gebruikscijfers: lokale economie Bron: Survey (2010) (n= 68)

16 Gebruikscijfers: Vlaams-Brabant Bron: Survey (2010) KBOVKBOZelf samengestelde lijsten 115 respondenten uit Vlaams-Brabant 40 (35%) 37 (32%) 44 (38%) 10 medewerkers Lokale economie uit Vlaams-Brabant 488 19 ontvangers uit Vlaams-Brabant 844

17 Inzoomen: lokale verwachtingen m.b.t. KBO en VKBO -Diverse verwachtingen en behoeften : -Adressen en andere contactgegevens -Activiteiten -Tewerkstellingsgegevens -Oppervlaktegegevens panden -Registratie aannemer -Vergunningsgegevens -Enz. -In globo: -Een compleet overzicht van de lokale economie -Aangeleverd en inzetbaar op een gebruiksvriendelijke manier

18 Knelpunten -Gebruiksmogelijkheden van de toepassingen sluiten onvoldoende aan bij de noden van gemeenten -KBO- en VKBO-toepassingen -Intermediaire toepassingen neutraliseren een deel van de pijnpunten -Datakwaliteitsaspecten als belangrijkste pijnpunt

19 Knelpunten: datakwaliteitsaspecten als belangrijkste pijnpunt

20

21 Gevolgen -Leidt tot inefficiënte en kans op imagoschade -Negatieve perceptie t.a.v. KBO en VKBO -Adoptie ≠ gebruik -Adoptiecijfers doen hoog gebruik vermoeden -Gebruik is in de praktijk lager -Gemeenten tussen een markt- en hiërarchisch model van informatievoorziening: -Adopteren de gegevens -Vullen aan met eigen data, doen grote uitzuiveringsinspanning,… -Of stoppen met gebruik

22 Verklaringen voor de pijnpunten: datakwaliteitsproblemen toegelicht -Correcte inschatting van “foutenlast” blijft moeilijk: sterk variërende percepties maar problemen zijn prioritair voor KBO-Beheersdienst en (data-owners) -Interpretatieproblemen: regels structureren de input -NACE-codes als instrument voor het genereren van federale statistieken -Uitbreiding KBO-scope laat op zich wachten: toelatingen, enz. -Ondernemingen komen hun verplichtingen niet na -Capaciteit en positie van initiatoren -Juridisch kader als knelpunt

23 Verklaringen voor de pijnpunten: datakwaliteitsproblemen toegelicht -Kenmerken van gemeenten werken hier op in: -Gebrekkige implementatiestrategie: -Informele diffusie: ongecontroleerde verspreiding van gegevens binnen gemeenten -ICT-dienst vaak niet betrokken -Dienstgebonden aangelegenheid: geen intra-gemeentelijke kennis- of gegevensuitwisseling -Capaciteit ontbreekt om bulkbestanden te operationaliseren -Inzicht in databankstructuur ontbreekt -Technische kennis voor operationalisering in bestanden in acces ontbreekt -Tijd ontbreekt -Aanbod is onvoldoende gekend: KBO en VKBO zijn relatief gekend maar de verschillende mogelijkheden van de toepassingen minder.

24 Verklaringen voor de pijnpunten: samenwerking schiet te kort -Tussen centrale en lokale overheden: -Federaal  lokaal: KBO -Datagebruikers onvoldoende bevraagd en niet structureel vertegenwoordigd -Low profile opstelling wijzigt: KBO Select, Company List, Open Data, EDRL, enz. -Communicatie schiet in beide richtingen tekort -Vlaanderen  lokaal: VKBO -Ontsluiting meer op maat van gemeenten -Onduidelijke rol vandaag en voor de toekomst -Een aantal beloften niet ingelost -Geen structureel overleg met gemeenten

25 Verklaringen voor de pijnpunten: samenwerking schiet te kort -Tussen Vlaamse en federale overheden onderling: -Rolinvulling onvoldoende gedefinieerd -Werkt verwarring in de hand: wie ontsluit wat? -Vlaanderen en gemeenten hebben geen stem in beheer van de KBO -Op welk niveau nieuwe toepassingen ontwikkelen en ontsluiting richting steden en gemeenten vormgeven? -Verdere uitbouw van beide databanken vereist afstemming -Parallelle ontwikkelingen: Informatieregister (Vlaanderen) en KBO-TAP (federaal) als mogelijke pistes voor lokale verrijkingen -KBO als sectorale authentieke bron of gegevensintegratie op verschillende bestuursniveaus?

26 Verklaringen voor de pijnpunten: samenwerking schiet te kort -Rol ICT-dienstenleveranciers en decentrale overheden -Intermediaire toepassingen als sleutel tot succes? -Rol van ICT-dienstenleveranciers vaag omschreven: koppeling op KBO en VKBO is mogelijk -IC Leiedal en Provincie West-Vlaanderen -Hun toepassingen sluiten meer aan bij lokale behoeften -Geografische reikwijdte is beperkt -Alternatieve registraties ≠ principe authentieke bron -Succes afhankelijk van participatie ondernemers -V-ICT-OR en intergemeentelijke samenwerking -Lokaal centraal databeheer mogelijk maken door gezamenlijk een CRM-toepassing te laten ontwikkelen met koppelingen naar AB’en.

27 Beleidsaanbevelingen -Op middellange termijn: o ntwikkel een gemeenschappelijke interbestuurlijke visie voor de KBO en VKBO -Toekomst VKBO in het licht van de verdere ontwikkelingen van de KBO? -Lokale initiaties in VKBO-informatieregister? In KBO i.k.v. EDRL? -Gegevensintegratie (en op welke niveaus?) of dienstenintegratie? -Vlaamse en decentrale overheden betrekken in overleg / gebruikersforum oprichten -Op Korte termijn: -Ontwikkel ontsluitingstoepassingen op maat van gemeenten -Ontwikkel een overlegstructuur tussen data-owners, -gebruikers en ontsluiters: leg de rollen vast -Meer kennisdeling is noodzakelijk: databankstructuur, interpretatie van gegevens,… -Lokale besturen: lever inspanning voor gecoördineerd gemeentelijk informatiebeheer

28 CORVE - Hogeschool Gent - V-ICT-OR - VVSG VRAGEN?


Download ppt "Ondernemingsdata(banken) en lokale besturen Netwerk Vlaams-Brabant – 2 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google