De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commerciële visserij; Tijd voor een nieuw beleid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commerciële visserij; Tijd voor een nieuw beleid?"— Transcript van de presentatie:

1 Commerciële visserij; Tijd voor een nieuw beleid?
Presentatie Beleidsrapport over de rol van Nederland ten aanzien van het behoud van gezonde vispopulaties, met het oog op overbevissing Geschreven door: Bas Bruming David van Diepen Yannick Elshot Hassan Ghaddari Frank Hoogendam Jeroen Nol Bart Oud Lucas van Woerden Onder enthousiaste begeleiding van Jim Helder en Kim Wever

2 Inleiding Toekomst?

3 Probleemstelling en Doelstelling
Probleemstelling: Wat zou de rol van Nederland ten aanzien van het behoud van gezonde vispopulaties moeten zijn, met het oog op overbevissing Doelstelling: Het schrijven van een beleidsadviesrapport aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit met het doel een advies te geven over wat de rol van Nederland ten aanzien van het behoud van een gezonde visstand, met het oog op overbevissing, zou moeten zijn.

4 Onderzoeksvragen Wat verstaat men onder een gezonde vispopulatie?
Hoe ontwikkelen de visstanden van de voor Nederland commercieel belangrijkste vissen zich? Wat verstaat men onder overbevissing? Hoe groot is het probleem van overbevissing? Welk beleid voert de overheid omtrent het probleem van overbevissing en welke acties volgen hieruit? Welke actoren hebben invloed op de vorming en uitvoering van dit beleid? Hoe effectief is dit beleid? Welk ander beleid zou Nederland kunnen voeren om overbevissing tegen te gaan?

5 Wat verstaat men onder een gezonde vispopulatie?
2 factoren zijn kenmerkend voor een gezonde vispopulatie: Een groot paaibestand (veel vissen die zich volgend jaar voortplanten) Een grote variatie in de jaarklassen (elk jaar toevoeging aan paaibestand)

6 Hoe ontwikkelen de visstanden van de voor Nederland commercieel belangrijkste vissen zich?
1: Samenstelling visstand en factoren die hierbij een rol spelen 2: Ontwikkeling visstanden voor Nederlands commerciële vissen (veilig biologisch minimum)

7 Wat verstaat men onder overbevissing?
meer vangen dan er door natuurlijke aanwas bij komt. 2 soorten overbevissing: -groei-overbevissing (gevangen voor ze volgroeid zijn) -rekruten-overbevissing (gevangen voor ze vruchtbaar zijn)

8 Verschillende manieren bevissing
Geen bevissing Groei-overbevissing Instorting visstand Recruten-overbevissing Optimale bevissing

9 Hoe groot is het probleem van overbevissing?
-Als we op de huidige manier doorgaan zullen visstanden instorten -Vissen sterven niet uit -Voordat de vissen uitsterven zal de visserij instorten. -Commerciële vissen verdwijnen van de markt

10 Welk beleid voert de overheid omtrent het probleem van overbevissing en welke acties volgen hieruit?
Nederlands beleid Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) Uitgangspunten & Doelstellingen Acties die de EU heeft genomen

11 Doelstellingen (1) Totstandbrenging van verantwoorde en duurzame visserij die zorgt voor gezonde mariene ecosystemen waarin de kwaliteit en verscheidenheid van de natuurlijke rijkdommen van de zee en van de habitats behouden blijft. (quota, technische maatregelen, evaluatiesysteem) Elimineren andere milieubeschadigingen dan visserij Acties voeren tegen invloeden die de diergezondheid en de volksgezondheid verminderen en zorgen voor een stabiele voorziening van de Europese markt tegen redelijke prijzen voor de consument. Aanpassing in de vlootcapaciteit om die in overeenstemming te brengen met een duurzaam gebruik van de visbestanden. (maximum aant. Vissers, gerichte subsidie) Bevordering van beter bestuur door meer verantwoordelijkheid aan lagere overheden te geven en betrokkenen meer bij het beleid te betrekken (samenwerken met alle belangengroepen, vooral met de vissers)

12 Doelstellingen (2) Zorgen dat de regels worden nageleefd
(verbetering controle) Zorgen voor een economisch levensvatbare visserij en aquacultuur die geen hulp van de overheden nodig heeft Aanpak van de problemen die ontstaan bij de structuuraanpassingen die het gevolg zijn van een duurzaam visserijbeleid Bevissing in internationale wateren verantwoordelijker en duurzamer maken en vaststellen van visverdragen met derde landen die in overeenstemming zijn met het beleid (verbetering samenwerking) Verbetering van de kwaliteit en de hoeveelheid informatie en stimulering van onderzoek dat informatie en advies levert voor een betere besluitvorming (stimulering onderzoen in wetenschap en onderzoeksbureaus)

13 Welke actoren hebben invloed op de vorming en uitvoering van dit beleid?
EU Nederlandse overheid Wetenschap Handelaren Consument Actiegroepen Vissers Adviesbureaus

14 Hoe effectief is dit beleid?
Moeilijk te zeggen: beleid is pas geleden ingevoerd (geen resultaten), natuurlijke schommelingen in visstand. Goed beleid, gericht op duurzaamheid, wordt lokaal vastgesteld, vissers worden erbij betrokken. Controle beleid: gehoorzamen de vissers?

15 Welk ander beleid zou Nederland kunnen voeren om overbevissing tegen te gaan?
Alternatieven Kwekerijen -voor en nadelen -kwekerijen en beleid Afschaffing visserij -haalbaarheid & doel Visserijtechnieken -slechte en goede visserijtechnieken Overige maatregelen visserij -betere controle, controleurs en satelliet

16 Conclusie (1) -Gezonde vispopulatie is belangrijk!
-visstanden zijn laatste 50 jaar sterk gedaald… -Beleid van overheid moet gericht zijn op behoud van deze populaties! -huidige GVB zit theoretisch goed in elkaar! effectiviteit moet echter nog blijken -controle wordt steeds beter! -Nederland moet meegaan in dit beleid!

17 Conclusie (2) Veranderingen op het gebied van
Quota: rekening houden met bijvangst Vistechnieken: verbieden boomkorvisserij stimulering alternatieven Aquacultuur: Stimulering!! Zou op lange duur verantwoordelijk moeten zijn voor overgrote deel visproductie

18 Aanbeveling aan de Nederlandse overheid
Communicatie en Samenwerking overige landen van Europa (verbeterd volgen GVB en bereiking doelstellingen) Handhaving en zo mogelijk scherpere controle op visvangsten (verbeterde navolging beleid) Vermindering onderhandeling met vissers over beleidsvorming (verbeterde quotavorming) Verbetering voorlichting vissers (verbeterde samenwerking vissers en beleidsvormers) Financiële ondersteuning Viskwekerijen (vermindering visserij) Financiering onderzoek nieuwe alternatieven voor huidige vistechnieken. (verbeterde bescherming visstanden)

19 We hopen dat u genoten heeft Als u nog vragen heeft, is er nu de gelegenheid ze te stellen
Tot ziens!

20 Volgende groep! Whoehahahaha!
begeleider Volgende groep! Whoehahahaha! presentators

21 Credits: Deze powerpoint is gemaakt door:
David van Diepen Kijk voor meer powerpoints op: Ik vind het leuk als u een berichtje achterlaat op mijn gastenboek!


Download ppt "Commerciële visserij; Tijd voor een nieuw beleid?"

Verwante presentaties


Ads door Google