De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU Christiaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU Christiaan."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU Christiaan van den Berg, Domeinleider onderwijs, VSNU 11 mei 2012

2 Investeren in talentvolle studenten betekent ook investeren in de docenten. Andere tijden! Topdocenten getraind voor onderwijs aan topstudenten De Universiteit Utrecht reikte begin mei 2012 de eerste certificaten uit aan elf docenten die met succes de ‘Leergang Honours Teaching’ afrondden.

3 Aanleiding •Zes universiteiten werkten samen in de ontwikkeling van een BKO •Staatssecretaris Mark Rutte begon campagne voor meer begeisterung •In de nieuwe wet dreigde hij docentprofessionalisering te regelen •Universiteiten besloten tot zelfregulering •BKO werd – via het Rectorencollege – serieus opgepakt. •Begin 2008 ondertekening wederzijdse erkenning

4 Overeenkomst

5 ORD 2008Relatie tussen BKO-programma's en 'succes' 5 Wederzijdse erkenning van de BKO • Wie: de 14 (research) universiteiten • Allemaal verschillende startsituaties • Proces naar consensus over competenties van docenten in het HO: 1967 - 2005 • Eerste BKO-regeling: 1996 • Proces naar wederzijdse erkenning: 2004 - 2008 concept 2

6 6 Implementatie Toetsing Inhoud Criteria voor de review van BKO regelingen Formeel, instellingsbreed programma Gefaciliteerd en en gecontroleerd door het CvB Civiel effect Formele toetsprocedure met sleutelrol voor opleidingsmanage ment 'Substantief’ en gelijkwaardig Maakt kandidaten competent voor uitvoering onderwijstaken

7 7 Wat is‘substantief’? • ‘Anything goes’, als een docent maar competent wordt • Inhoudelijk gaat het om: • Kennis van de discipline • Ontwerpen van onderwijs • Uitvoeren van onderwijs • Toetsen en evalueren • Algemene vaardigheden (samenwerken, plannen, et cetera)

8 Serieuze toetsing • Toetsen op (start)competenties, niet op inspanningen • Toetscommissie met direct belanghebbenden (leidinggevende, opleidingsdirecteur) • Consequenties bij afwijzing • Vrijlaten van de weg • Vrijwel overal portfolio-model 8

9 9 Wanneer is de BKO-regeling een succes? • Succes voor de maatschappij: • Kwaliteit van student-leren • Kwantiteit: absolute aantallen en rendement • ‘Value for (tax payers) money’ • Succes voor de instelling: • Aantrekkingskracht op studenten (‘we’re big’) • Hoge plaats op de ranglijsten (‘we’re good’) • Identiteit (‘we’re special’) • Succes voor de deelnemers • Tevredenheid; persoonlijke ontwikkeling; intrinsieke motivatie • Carrière-ontwikkeling • Sturingsmogelijkheid voor opleidingsmanagement

10 10 Parameters voor ‘succes’ • Aantal gekwalificeerde docenten • Aantallen en percentages • Positieve effecten op leerresultaten • Student evaluaties; rendement; ????? • Reputatie (nationale surveys) • Acceptatie van het programma door betrokkenen: • Tevredenheid van (docent)cursisten • Tijd besteed aan aan professionalisering • Acceptatie programma bij management • Interne en externe erkenning door publiek, politiek, studenten e.d.: • Prijzen; carrière mogelijkheden; accreditatie; imago; status van het beroep; vertrouwen

11 11 Correlaties, attributies en verklaringen • Relaties tussen (kenmerken van) programma’s en succes hangen samen met: • Onderwijsbeleid en ambities van instelling én docenten • Consistentie van programma wat betreft doelen, vorm en toetsing • Steun van het management (CvB én decanen/opleidingsdirecteuren) • Inbedding in human resource management (vaste aanstelling; loopbaanontwikkeling; beoordelingsgesprekken)

12 Voor- en nadelen Voordelen: • Er ligt een structuur voor docentprofessionalisering en wederzijdse erkenning • Gebruik van docentport folio’s die worden getoetst door toetscommissie (geen standaardcursussen) • Ruimte voor eigen invulling door universiteit (regeling BKO is niet landelijk vastgelegd). Ook een ‘zwakte’ Nadelen: • Wederzijdse erkenning is metaniveau. Kwaliteit van de professionaliseringstrajecten? Kwaliteitswerkgroep is bezig • Geen landelijke ambities (100% BKO), wel registratie (inmiddels prestatieafspraken)

13 Thema’s voor de toekomst •Docentkwaliteit is een prestatie-indicator •BKO 2.0: • Verdere uitbouw • Kwaliteitszorg BKO-trajecten • Vrijstellingen zittende docenten • Internationale aspecten •SKO •Vorming van het SKO-traject •Wederzijdse erkenning (2013) •Onderwijsloopbaan naar “onderwijshoogleraar”

14 Discussiepunten •Is BKO van de onderwijskundige of van de docent zelf? •Moet elke docent een BKO behalen of alleen de nieuwe docenten? •Is BKO niet bureaucratie en kost de BKO niet docenten veel tijd? •Hoe belangrijk is de steun vanuit het College van Bestuur? •Niet eerst een Seniorkwalificatie onderwijs (SKO) om opleidingsdirecteuren te professionaliseren? •Moeten we niet de zelforganisatie van docenten bevorderen? (Disciplinecentra)


Download ppt "WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU Christiaan."

Verwante presentaties


Ads door Google