De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anton de Kom Universiteit Suriname

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anton de Kom Universiteit Suriname"— Transcript van de presentatie:

1 Anton de Kom Universiteit Suriname
Free Movement of Goods Sadhana Debi-Tewari Jarvis Jaya Jokil Mahindra John Ramdat Tewarie Amalensi Silafini 14 November 2008

2 Onderwerpen Inleiding Barbados Manufacturers Association
Barbados National Standards Institute Barbados Chamber of Commerce WIBISCO Barbados Customs and Excise Department Conclusie en aanbevelingen Slot

3 Inleiding Vrij handelsverkeer volgens de revised treaty of Chaguaramas
Werkwijze bij veldbezoeken Focus: doelstelling, challenges, kijk op de CSME

4 Barbados Manufacturers Association Overzicht en doelstellingen
Stimuleren en promoten van productie in Barbados Technische bijstand aan producenten met betrekking tot productie technieken, arbeid, standaarden, productie sector statistieken Promoten van leden via adevertenties en handelsbeurzen Factor markten identificeren alsook exportmarkten onder de leden promoten Bijstand bij specifieke uitdagingen binnen bedrijf Stimuleren van startende productenten Import substitutie beleid

5 Barbados Manufacturers Association Challenges
Niet genoeg CSME awareness onder de leden. Relatief slechte transport infrastructuur; Oneerlijke concurrentie afkomstig van buiten de CSME

6 Barbados Manufacturers Association Kijk op de CSME
Ze zijn heel optimistisch gesteld over de CSME, regionale transport belemmert zijn werking Trachten via het educatie systeem awereness te vergroten bij de bevolking Indien leden export potentie hebben krijgen zij volle ondersteuning om de mogelijkheden van CSME te bekijken

7 Barbados National Standards Institute Overzicht en doelstellingen
Doel: voorbereiden en implementeren van nationale standaarden, voert testsen uit om na te trekken of standaarden gewaarborgd blijven Geen vast beleid: op opdracht van de Ministerie van Buitenlandse Handel worden tests uitgevoerd. Standaarden worden door de minister bekrachtigd.

8 Barbados National Standards Institute Challenges
Lid van CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ), nationale standaarden aanpassen om conform de standaarden CROSQ te zijn. Bekrachtigde standaarden afhankelijk van politieke voorkeuren, BNSI geen monitored en of regulerende functies.

9 Barbados National Standards Institute Kijk op de CSME
CSME is in place, standaarden CROSQ worden door BCSI geimplementeerd Regionale harmonizatie van standaarden (CROSQ) moet door de overige lidlanden van CSME verder verbeterd worden

10 Barbados Chamber of Commerce and Industry Kijk op CSME
Doelstellingen: het vertegenwoordigen van hun leden van het bedrijfs leven bij nationale zaken alsook in het Caraibisch gebied Promotion Aanbieden van onderzoeksmogelijkheden Beleid: Belangen behartiging van leden alsook stimuleren binnenlandse productie

11 Barbados Chamber of Commerce and Industry Challenges
Focus leden verschuiven en richten op de export sector, vooral wanneer de lokale markt reeds verzadigd is Relatief slechte scheepvaart verbindingen, verbindingen niet frequent, kosten hoger door indirecte verbindingen, agrarische producten hebben beperkt houdbaarheidsdatum Geen directe vliegverbindingen, dit werk niet stimulerend bij het aangaan van regionale handelspartnerschappen Protectie van eigen markt door CSME leden Slecht geharmoniseerd douane procedures, dit bemoeilijkt markt toegang

12 Barbados Chamber of Commerce and Industry Kijk op CSME
CSME is in place maar gebrek aan awareness maakt dat deze niet volledig benut wordt Leden BCCI krijgen ondersteuning indien zij export potentie hebben en worden gestimuleerd om de mogelijkheden van de CSME te overwegen Regionale transport belemmert de CSME in zijn optimaal functioneren

13 WIBISCO Overzicht en doelstelling
Produceren van consumptie producten voor lokale en export markt Uitbreiding van marktaandeel Streven naar realisatie van winst bij verkopen Beleid: Marktverruiming en regional marktaandeel vergroten

14 WIBISCO Challenges Behoud concurrentie positie in de regio ondanks stijgende factor prijzen Niet adequate transport infrastructuur Concurrentie buiten de Carribische regio; mogelijke dump goederen Verschillende wisselkoersen, verschillende export landen Beperkte onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot de CSME

15 WIBISCO Kijk op CSME WIBISCO heeft voordelen als gevolg van de CSME, betere concurrenties positie door de vrijhandel,makkelijker toegang tot de factor markten CSME werkt goed, transport infrastructuur moet verbeteren om de werking ervan te verbeteren

16 Barbados Customs & Excise Department Overzicht en doelstelling
monitoren van handel in en uit het land en om erop toe te zien dat dit alles volgens de wettelijke voorschriften en het uigestipeld beleid gebeurt. Monitorend beleid, regulerend beleid wordt met de Ministerie van Buitenlandse handel uitgevoerd

17 Barbados Customs & Excise Department Challenges
Streven harmonizatie van regionale douane procedures en wettelijke bepalingen Regionale scheepslijndienst voor de efficiency, dit zal ook de intra- regionale handel stimuleren

18 Barbados Customs & Excise Department Kijk op CSME
CSME functioneert goed en Barbados heeft conform de treaty alles in place bij de douane Geautomatiseerde douane procedures heeft de handel gestimuleerd, dit ook voor handel binnen de CSME

19 Conclusie en Aanbeveling
De volgende challenges kwamen onder andere naar boven: Beperkte awareness met betrekking tot de CSME onder de bevolking Geen adequate regionaal transport Slecht geharmoniseerde douane procedures binnen de regio, hieronder valt beperkte harmonisatie van regionale standaarden. Barbados heeft dit wel in place maar andere leden van de CSME niet, dit belemmert de optimale werking van de CSME Verschillende munteenheden bij de lidstaten en onder andere koerverschillen werkt niet positief op de intra-regionale handel Beperkte onderzoekingen door bedrijven over de mogelijkheden binnen de CSME

20 Conclusie en Aanbevelingen (vervolg)
Op basis van voorgaande challenges heeft de groep de volgende aanbevelingen om de werking van de CSME te verbeteren: Verder promoten van de CSME, dit kan via het onderwijssyteem beginnende by het basis niveau Opzet van een regionale scheepvaart maatschappij, directe en frequentere verbindingen tussen bepaalde lidlanden zijn benodigd Verder stimuleren van harmonisatie van regionale douane procedures, Barbados kan als voorbeeld voor de andere lidlanden dienen Werken naar een gemeenschappelijke munt om onder andere de intra regionale handel te stimuleren Verder stimuleren en promoten van onderzoeksmogelijkheden vor bedrijven die binnen de CSME willen participeren

21 Conclusie en Aanbevelingen (vervolg)
Suriname en Barbados kunnen, wat bereft de handel in goederen, volgens ons goed samenwerken. Grond is schaars op Barbados en Suriname heeft voldoende hiervan. Zo kan hun voedsel voorziening via Suriname garanderen en zij kunnen zich meer concentreren op de verwerking van de inputs van Suriname. Wat ook mogelijk is dat Surinaamse ondernemenrs aan marktonderzoek kunnen doen om na te gaan welke markten van Barbados zij kunnen betreden. Barbados oefent een relatief grote vraag uit naar agrarische producten, als gevolg van Toerisme, en Suriname kan sterk hierop inspelen. Voorbeelden van enkele producten die Suriname kan leveren zijn parboiled rijst, kokos producten, cassave, vruchten.

22 Conclusie en Aanbevelingen (vervolg)
De meeste van de bedrijven en instanties zijn zeer optimistisch over de CSME. Zij praten over uitdagingen (challenges) en niet over problemen, die zij te boven moeten komen binnen de CSME. Door de kennis en mogelijkheden die wij door dit project geidentificeerd hebben tijdens , moeten we te kennen geven dat dit project tot nu toe het gewenste doel heeft bereikt. Het hangt nu van ons af om te reageren op al de mogelijkheden binnen de CSME.

23 Slot That’s why we say: All of us ,you and me, knowing about the CSME is not enough; WE MUST CEASE THESE OPPORTUNITIES !

24 The End Thank You!


Download ppt "Anton de Kom Universiteit Suriname"

Verwante presentaties


Ads door Google