De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Misvattingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Misvattingen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Algemene Misvattingen
Les 3 Algemene Misvattingen David A. Prentice / – vertaling M.V.

3 Evolutionistische Interpretatie Creationistische Interpretatie
Beide partijen kijken naar hetzelfde Bewijs… … Wij interpreteren het verschillend Creationistische Interpretatie

4 Vóóronderstellingen Evolutie Genesis
Alles moet verklaard kunnen worden door zuivere natuurlijke processen. Atheïstische evolutie: Er is geen God. Theïstische evolutie: Er is een God, maar Hij grijpt niet in in de natuur. Gezien er geen andere natuurlijke processen naast evolutie bestaan, is evolutie de enige mogelijkheid. Een bovennatuurlijke God schiep het universum. Alhoewel de meeste dingen verklaarbaar zijn door natuurlijke processen, zijn sommige dingen dat niet. God is machtig genoeg om elke methode te gebruiken die Hij verkiest, inbegrepen directe en ogenblikkelijke schepping.

5 Vóóronderstellingen Evolutie Genesis
Wetenschappers zijn de finale autoriteiten in alles. Welke wetenschappers? Dezen waarmee u het eens bent! Autoriteit volgens drie strekkingen: Recente Schepping*: De Bijbel is de finale autoriteit in alles. Gap-theorie: De Bijbel is de finale autoriteit in alles, behalve de ouderdom van de aarde en de oorsprong dan de dood. Progressieve Schepping: De Bijbel is de finale autoriteit in enkel de geestelijke materies. *dit is de enige juiste en Bijbelse visie

6 Vóóronderstellingen Evolutie Genesis
Vermits evolutie nooit werd opgemerkt in de menselijke geschiedenis, moet ze erg traag werkzaam zijn. Het universum en de aarde moeten miljarden jaren oud zijn. Ouderdom van de schepping volgens drie strekkingen: Recente Schepping: de aarde is waarschijnlijk minder dan jaar oud. Geen tienduizenden jaren. Gap-theorie & Progressieve Schepping: Vermits evolutionisten wel weten waar ze het over hebben, moet de aarde miljarden jaren oud zijn.

7 Vóóronderstellingen Evolutie Genesis
Vermits een wereldomvattende vloed miljarden jaren zou afsnijden van de tijd die nodig is voor het produceren van het fossielenverslag, kan er nooit een wereldomvattende vloed geweest zijn. Overeenkomsten tussen levende dingen zijn te wijten aan gemeenschappelijke afstamming of toeval. De Vloed volgens strekking: Recente Schepping: één wereldomvattende vloed. Gap-theorie: twee wereldomvattende vloeden. Progressieve Schepping: geen wereldomvattende vloed. Overeenkomsten tussen de levende dingen, die eigen zijn aan de verschillende soorten, zijn te wijten aan een gemeenschappelijk ontwerp.

8 Het Bewijsmateriaal is misschien incompleet
(Dubbele pagina in de ‘Illustrated London News’, 24 juni 1922) Voorstelling door een artiest van de “Nebraska Man” (Hesperopithecus haroldcookii). Het was gebaseerd op één enkele tand waarvan later bleek dat die behoorde tot een uitgestorven varkenssoort.

9 Het Bewijsmateriaal werd misschien achtergehouden
Eugene Dubois en de “Javamens” Omdat de schedelkap (getoond hierboven) gevonden werd naast een mensachtig groot been, beweerde Dubois dat beide aan een “aapmens” toebehoorden, gekend als Pithecanthropus. Dertig jaar hield hij het feit achter dat vlakbij zijn vondst twee zuiver menselijke schedels lagen. Wat die “Java Man” ook mag geweest zijn, hij was de tijdgenoot van de mens, niet zijn voorvader. Om alles stil te houden over die menselijke schedels, verborg Dubois ze onder de vloerplaten van zijn huis!

10 Het Bewijsmateriaal werd misschien Vervalst
a. “Embryonische Recapitulatie” Zie vorige les (bij Haeckel). b. Piltdownmens De fragmenten worden verondersteld gevonden te zijn in een grindgroeve in Engeland. Meer dan 40 jaar lang geaccepteerd als aapmens vooralleer het bedrog aan het licht kwam.

11 Wat betekent het iets te “weten”?
Persoonlijke Ervaring Ik weet dat een bijensteek pijn doet Ik weet hoe ik met een fiets moet rijden Vertrouwen op Autoriteit Ik weet wanneer ik geboren ben omdat mijn moeder het me zei Jezus houdt van mij, dat weet ik omdat de Bijbel mij dit zegt Logica Ik weet dat 2 miljoen + 2 miljoen = 4 miljoen Gevoel of Intuïtie Ik weet dat zij de ware is voor mij Wishful Thinking of Bluffen (liegen!) Ik weet dat mijn ploeg dit jaar kampioen wordt Ik weet dat evolutie een feit is!

12 De manke Logica van Evolutie
Ik sta bij de Victoria-watervallen, dus sta ik bij een van de hoogste watervallen ter wereld. WAAR Ik sta aan een van de hoogste watervallen in de wereld, dus sta ik bij Victoria-watervallen. FOUT Als evolutie waar is, dan zouden het universum en het leven bestaan. WAAR Als het universum en het leven bestaan, dan is evolutie waar. FOUT ALLE “EVOLUTIE ALLEEN”-ONDERWIJS IN SCHOLEN BERUST OP LOGISCHE OMKERING

13 Hoe de Wetenschap ervan weerhouden
Verhalen te vertellen WIE zegt dat zij het zagen? (WAS U ERBIJ?) Wordt er verondersteld een ooggetuigeverslag te zijn? Hoe betrouwbaar is de ooggetuige? WAT zagen zij eigenlijk? Hoeveel bestaat uit gegevens, en hoeveel is gissingswerk? WAT zeggen zij ons NIET? Van welke vooronderstellingen gaan zij uit? (B.v. evolutie is de enig mogelijke verklaring, het universum is miljarden jaren oud, enz.) Hoe redelijk zijn de vooronderstellingen? Is er vooroordeel in het spel? HOE kan het herhaald worden en getest? Als het niet kan getest worden, is het geen wetenschap! Hoe laat zich dat vergelijken met het Woord van GOD? Hij was erbij en weet wat er gebeurde, niet de wetenschappers, die gissen enkel maar.

14 Wetenschap of Vertellerij?
WIE zegt dat zij het zagen, en kan ik hen vertrouwen? WAT zagen zij eigenlijk? WAT zeggen zij ons NIET? HOE kan ik dit testen en zien of het waar is? Wat heeft GOD hierover te zeggen?

15 Verandering is NIET hetzelfde
als Evolutie Evolutie vereist het verschijnen van totaal nieuwe structuren zoals benen, ogen, armen, enz. Het is een steigend proces, met noodzakelijk een verandering in richting of toename in complexiteit – dat is, VAN EENVOUD NAAR COMPLEXITEIT Schepping betekent dat alles begon op zijn best. Het is een dalend proces. Er zou een algemene trend moeten zijn die leidt naar verslechtering – dat is, VAN COMPLEXITEIT NAAR EENVOUD

16 Het universum valt uit elkaar!
Tweede Wet van de Thermodynamica Alles in het universum draait op energie De Tweede Wet zegt dat energie, gebruikt in een gesloten systeem (geen uitwendige invloeden), altijd beweegt naar desorganisatie en willekeur. Alles streeft naar evenwicht met zijn omgeving. In fysische termen: de entropie neemt altijd toe. De entropie kan tijdelijk afnemen in open systemen wanneer specifieke omstandigheden elkaar treffen, maar de algemene trend in het universum (waarvan evolutionisten zeggen dat het een gesloten systeem moet zijn) is naar verslechtering. Het universum valt uit elkaar!

17 Classificatie Systeem
Het Biologische Classificatie Systeem Domein (kingdom) Stam (phylum) Klasse (class) Orde (order) Familie (family) Geslacht (genus) Soort (species) Bijvoorbeeld: mensen behoren tot het Domein Animalia, Phylum Chordata (Subphylum Vertebrata), Klasse Mammalia, Orde Primates, Familie Hominidae, Genus Homo, Soort sapiens “Species” is een mensgemaakte classificatie. Dit is niet hetzelfde als een Genesis -“Soort”. Een Soort kan verschilldende Species insluiten en mogelijk verschillende Genera (mv. v. genus).

18 Macro-evolutie versus
Micro-evolutie Wanneer de meeste mensen het over ‘evolutie’ hebben dan bedoelen ze macro-evolutie. Deze vereist nieuwe genetische informatie opdat totaal nieuwe structuren (vleugels, benen, ogen, enz.) worden ontwikkeld. Dit werd nooit waargenomen! Micro-evolutie Micro-evolutie betekent niets meer dan kleine variaties binnen een soort. Dit gebeurt voort- durend (b.v. selectief kweken). Het zou nauw- keuriger zijn dit ‘micro-expressie’ te noemen.

19 Selectief Kweken Problemen:
Voegt niets nieuws toe; behandelt enkel de kenmerken die reeds present zijn. Grenzen aan Variatie In ieder onderscheiden geval is de grens aan variatie vlug bereikt, waarna geen verdere verandering meer mogelijk is. Verminderde Levensvatbaarheid De selectief gekweekte dieren of planten vereisen veel meer zorg om in leven te blijven. In het wild zouden zij vlug sterven. Instabiliteit Wanneer aan zichzelf overgelaten, keert de groep terug naar zijn wilde toestand, binnen een paar generaties. Problemen:

20 Het verhaal van de Giraffe
Blad-eters overleefden. Indien ze gras hadden gegeten zouden korte giraffen hetzelfde gedaan hebben. Volwassen mannetjes worden tot 6 m groot, 30 à 60 cm groter dan vrouwtjes. Baby’s 3,5 m groot bij het spenen. Er zijn geen korthalzige fossiele giraffen. Intrinsieke halsstructuren.

21 Waarom is een giraffe een giraffe
Of, waarom is een roos een roos, waarom is een vlieg een vlieg, enz.? De structuren in de giraffe-hals, zowel als de lichaamsstructuren van elk levend wezen, zijn aanwezig omdat het DNA de informatie bevat die nodig is om ze daar te zetten. Gebruik of niet-gebruik van lichaams delen heeft geen effect op het DNA en wordt niet doorgegeven aan toekomstige generaties. De enige manier om het DNA te veranderen is door het te beschadigen door drugs, straling, enz.

22 Waarom Mutaties Nadelig zijn
Zouden we de volgende zin kunnen veranderen IN HET BEGIN SCHIEP GOD in GOD HAD DE WERELD LIEF door het vervangen van telkens één letter of spatie? Niet als de zin op elke stap van de weg leesbaar en zinvol moet zijn. Als er een serie mutaties plaatsvindt in het DNA van een type plant of dier, dan zou dat al vlug het punt bereiken waar dit biologisch zinloos is. Eerder dan een evoluerende lijn van levende dingen, zou het slechts een inferieur lichaam oplevereren.

23 Sikkelcelanemie Normaal menselijk DNA bevat de instructies om rode-
bloedlichaampjes te produceren die er ongeveer uitzien als ‘doughnuts’ met een plat middenste i.p.v. uitgesneden. Ze glijden gemakkelijk door de aders. Indien er een enkele DNA-kopiemislukking optreedt, op de verkeerde plaats, dan nemen de bloedcellen een sikkelvorm aan. Deze kunnen klonters vormen in dunne bloedvaten en veroorzaken Sikkelcelanemie, een pijnlijke en mogelijk fatale ziekte. Een persoon die sikkelcel ontvangt van slechts één ouder is immuun voor malaria. Echter, de soort lijdt eronder. (1) Malaria is geneesbaar maar sikkelcel niet (2) Malaria wordt niet toegevoegd aan de genenpool maar sikkelcel wèl

24 ”Rudimentaire” Organen
Van bijna elk orgaan van het menselijk lichaam is de functie tegenwoordig bekend. De mogelijkheid om zonder deze te leven betekent niet dat ze nutteloos zijn. U kan leven zonder een oog of arm, maar dat maakt ze niet tot rudimentaire organen.

25 Ontwikkeling van het Embryo
Van bij de conceptie ontvangt een baby al de genetische informatie die het ooit zal bezitten. Alhoewel er oppervlakkige gelijkenissen zijn tussen verschillende dieren in de verschillende fazes van ontwikkeling, kan een competent embryoloog de verschillen aantonen in elke faze. De “kieuwspleten” zijn geen kieuwen noch spleten; het zijn zakjes van waaruit de middenoren en een aantal klieren ontwikkeld worden. De zgn. “dooierzak” bevat bloedcellen, geen dooier.


Download ppt "Algemene Misvattingen"

Verwante presentaties


Ads door Google