De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 18 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 18 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 18 februari 2013
WELKOM!

2 Informatieavond groep 7
Entreetoets Wanneer wordt de entreetoets afgenomen? Hoe is het schooladvies opgebouwd? Wat houdt de entreetoets in? Tot slot een paar voorbeelden uit de toets. Wat gaan we vanavond bespreken?

3 De eerste stappen… Entreetoets Voortgezet onderwijs Groep 8 Groep 7
Example text Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Your own footer Your Logo

4 Entreetoets Bij afwezigheid Dyslexie Voorbereiding
Geplande bezoekjes aan de dokter, tandarts, enz.. Als een kind ziek is, houden wij er rekening mee. Er staan dan ‘inhaal’momenten gepland. Dyslexie Wanneer uw kind dyslexie heeft, wordt hier rekening mee gehouden tijdens de toets . Dit houdt in: Aanpassingen op het materiaal. Aanpassingen op de tijd. Voorbereiding In de klas: Kennismakingstaken Oefenen Thuis: Boekje met oefeningen Rust

5 T/M Entreetoets Taal Rekenen Studievaardigheden
Wanneer nemen we de toets af? Uit welke onderdelen bestaat de toets? Taal 2 Woordenschatonderdelen 5 Spelling en werkwoordspelling 2 Taaltaken Rekenen 4 onderdelen. Sommige taken met kladblaadje T/M Studievaardigheden 3 studievaardighedentaken

6 5 4 3 2 1 Entreetoets Advies van de school
LVS, Entreetoets, drempelonderzoek, SVL Intelligentie en leerprestaties 5 Werkhouding, huiswerkhouding en zelfstandigheid 4 Idee van de ouders 3 Idee van het kind 2 1 Hoe stellen we het advies samen?

7

8

9

10 Entreetoets Spelling In welke zin is het schuingedrukte woord fout gespeld? Opgave 1 A Dat is nog eens wereldnieuws. B Ik ben drieëndertig jaar. C De naald is botter geworden. D Het water kwam over de deik. Antwoord: D

11 Entreetoets Spelling In welke zin is het schuingedrukte woord fout gespeld? Opgave 2 A De spierwitte kiezelstenen lagen op een grote hoop. B Wat is de zesentwintigste letter van het alfabet? C Alle abonnees kregen een cadeautje. D Het paket werd door de bode afgegeven. Antwoord: D

12 Woordenschat Entreetoets
Wat is het tegengestelde van het schuingedrukte stukje? Opgave 10 De vrouw was heel gul. A Langzaam B Gierig C Hartelijk D braaf Antwoord: B

13 Woordenschat Entreetoets
Wat is het tegengestelde van het schuingedrukte stukje? Opgave 11 Toen ze dat hoorde, was ze erg opgelucht. A was ze erg uitgelaten B zat ze in haar rats C werd ze heel boos D raakte ze ernstig gewond Antwoord: B

14 Schrijven Entreetoets Opgave 15
Dick zei: ”Als ik groot ben, wil ik astronaut worden?” Welke opmerking is juist? A Als moet niet met een hoofdletter geschreven worden. B De dubbele punt achter zei moet worden weggelaten. C Het vraagteken achter worden moet worden vervangen door een punt. D De komma achter ben moet worden weggelaten. Antwoord: C

15

16

17 Entreetoets Antwoord: B

18 Entreetoets Antwoord: B

19 Entreetoets Studievaardigheden Antwoord: B

20 Entreetoets Antwoord: B

21 10 Entreetoets Opgave 2 Zie tabel 2 Antwoord: C
Jaap onderzocht of de mensen het programma ’De oma’s’ mooi vonden. Hoeveel mensen deden mee aan dit onderzoek? A 13 B 25 C 63 D 126 Antwoord: C

22

23

24 Bedankt voor uw aandacht!
Entreetoets Bedankt voor uw aandacht! Zijn er nog vragen?


Download ppt "Informatieavond 18 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google