De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen voor concrete cases •Voorstellen Tele Atlas •Voorstellen T&I •Demo •Discussie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen voor concrete cases •Voorstellen Tele Atlas •Voorstellen T&I •Demo •Discussie."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstellen voor concrete cases •Voorstellen Tele Atlas •Voorstellen T&I •Demo •Discussie

2 Voorstellen Tele Atlas 1.Agenten om gecoördineerd rapporten door te sturen 2.Personeelsplanning 3.Monitoring van de werknemers / ‘searching and filtering’ op het web 4.Extraheren van de juiste partitie uit de database 5.Administratie en evaluatie 6.Agent om binnengekomen rapporten te controleren 7.Centraal beheer van servercommunicatie

3 1 - Agenten om gecoördineerd rapporten door te sturen MT S Mobiel agent van toestel naar toestel. (+) ontlasting server (-) overbodige belasting hosts (-) zeer relevante code steeds opnieuw laden (-) lange duur om hele tocht af te leggen (-) … ma

4 1 - Agenten om gecoördineerd rapporten door te sturen MT S Stationaire agenten bereiden rapporten voor + ‘token’ ACL message. (+) ontlasting server (-) topologische organisatie (-) geen controle: te veel/ te weinig bezoeken T vb

5 1 - Agenten om gecoördineerd rapporten door te sturen MT S Stationaire agenten zenden wanneer de informatie te groot wordt. De server kan zendproces ‘forceren’. (+/-) ontlasting server (+) controle (+) autonomie (+) opvraagschema’s server vb ctl Voorkeur Tele Atlas

6 1 - Agenten om gecoördineerd rapporten door te sturen MT S Elke groep wijzigingen wordt door mobiele agent vertegenwoordigd. Doel v. deze agent: zo snel mogelijk voor de afhandeling van zijn probleem zorgen. (+) verantw’heid bij agent (+) zou kunnen teruggaan, onderhandelen, … (-) beperkt aantal agenten (-) redundante code ctl WW W W WW W

7 2 - Personeelsplanning •Doel: optimaal verdelen routes onder werknemers. Gebruik van ‘onderlinge sympathie’. •Per werknemer: agent op de hoogte van voorkeuren werknemer. •1 – Routes zo economisch mogelijk toegekend. •2 – Ontevreden agenten gaan op zoek naar anderen om te onderhandelen om routes te wisselen •Ligt persoonlijke kost – sympathie voor aanvrager beneden referentie? Indien ja, wissel en trek kost van sympathie voor aanvrager af. (voor aanvrager: bijtellen) •Resultaat: glob. tevredenheid  met lage glob. kost NVT Tele Atlas

8 3 - Monitoring werknemers •Voorstel: agent die nauwgezet probeert bij te houden waar elke werknemer zich bevindt. (op basis van wijzigingen, gekende route, GPS, …) •Tele Atlas: “Zeer interessant. Er zijn reeds GPS logs.” •Voorstellen door Tele Atlas voor toepassingen : kostberekening van surveyproces, statistieken voor kwaliteitscontrole

9 3 – ‘Searching & filtering’ o.h. web •Erg gangbaar toepassingsgebied mobiele agenten. • ‘Verkeersinfo-agent’ scant continu verkeersinfo pagina’s en verwittigt enkel de werknemers voor wie de informatie relevant is. • ‘Voorteken-agent’ zoekt met trefwoorden het internet af op gewijzigde verkeerssituaties. Wanneer een werknemer in de buurt komt van een eerder gevonden gewijzigde situatie, wordt een mobiele agent op hem afgestuurd. (dialoog?)

10 4 - Extraheren van de juiste partitie uit de database •Sterk afhankelijk van de omstandigheden. Centrale monitoringGeen monitoring Routes gekend Centrale agent stuurt partities door met instructie voor verwijdering. Lokale agenten vragen partities en zijn in staat deze verder te beheren. Routes niet gekend Centrale agent stuurt partities door en vermijdt wachttijd* bij binnengaan nieuwe partitie. Lokale agenten vragen partities en vermijden wachttijd* bij binnengaan nieuwe partitie.

11 4 - Extraheren van de juiste partitie uit de database •* door bv. AI-voorspelling volgende partitie of door langzaam binnentrekken alle aangrenzende partities, … •Nieuw voorstel (analoog aan ‘rapporten doorzenden’): server zendt spontaan door op basis van GPS maar toestel kan ook expliciet vragen. •Indien nodig: partitie-agent : een soort buffer die bestaande partitie vertaalt in kleinere partitie voor de buitenwereld. Tele Atlas: “Opdrachten automatisch meesturen?”

12 5 - Administratie en evaluatie •Eerder ‘algemene opmerking.’ •Administratie: checken en coördineren werkuren, routes uitstippelen (kost vs. ‘nood aan actualisatie’) •Evaluatie: welke werknemer zorgt in verhouding voor meer goedgekeurde acties en waarom? Densiteit veranderingen? Welk percentage van de doorgestuurde partities wordt effectief nuttig gebruikt?

13 6 - Agent om binnengekomen rapporten te controleren rapporten Agent op server Integriteits- controle Eenvoudig en betrouwbaar? O.K. niet O.K. neen ja terug- zenden ?? Actie uitvoeren DB Manueel afhandelen Tele Atlas: “Controle op het mobiele toestel.”

14 7 - Centraal beheer servercommunicatie Centrale agent moet voor elke grote en middelgrote transactie zijn goedkeuring geven. (+) expliciete controle belasting server (+) eigen beleid

15 Voorstellen T&I 1.Algemeen beheer van het dagschema 2.Algemeen beheer van de opvraagbare items 3.Centraal logboek en analyse van het logboek 4.Info voor de begeleider

16 1 - Algemeen beheer van het dagschema COM PAT Stationaire agenten zenden memo’s door. Eventueel wordt lokaal agent gecreëerd om de memo af te handelen. (laatste)(-) Maximum # memo’s (-) Aanpassen dagschema wordt complex. VRAAG: Wanneer worden de memo’s verzonden? A A COM PAT A A M

17 1 - Algemeen beheer van het dagschema COM PAT Elke memo wordt door mobiele agent vertegenwoordigd. (-) Aanpassen dagschema wordt complex. VRAAG: Wanneer worden de memo’s verzonden? (-) beperkt aantal agenten (+) agent staat persoonlijk garant m m mm

18 1 - Algemeen beheer van het dagschema VRAAG: Hoe het dagschema aanpassen? • Aanpassen gebeurt steeds op computer. De patiënt houdt er slechts een kopie van bij. • Een mobiel veranderagent is in staat het dagschema op de computer aan te passen, te migreren naar het mobiele toestel, aldaar dezelfde gegevens te wijzigen en vervolgens terug te keren. • Alternatief: wijzigingen worden in ACL – messages doorgezonden.

19 2 - Algemeen beheer van de opvraagbare items Wat zijn opvraagbare items? •Adressen •Instructies •Routebeschrijvingen •Boodschappenlijst •Stelling: in tegenstelling tot voor de dagschema’s geeft de patiënt de aanzet

20 2 - Algemeen beheer van de opvraagbare items Hoe verschillen opvraagbare items? adresseninstructiesroute- beschrijving boodschap- penlijst Complexiteit Persistentie (herbruikb.) Perman. opslag Gedeelt. opslag Specificiteit (verb.1 memo) Behoefte onvoorsp. Behoefte voorspelb. # opvragingen Perman. opslag Gedeelt. opslag hoog laag

21 2 - Algemeen beheer van de opvraagbare items •Agent staat borg voor beschikbaarheid alle items. (ev. Op voorhand binnenhalen.) •Welk type item permanent wordt opgeslagen wordt in het midden gelaten. •Ook weer versie met mobiele agenten mogelijk. • Toevoeg-agent op toestel van patiënt/begeleider voegt in feite toe op computer. COM PAT A A Item 1 Item 3 Item 4 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 1 It.2? Item 2

22 3 - Centraal logboek en analyse van het logboek •Elke agent in het systeem heeft een meldingsplicht aan de logboekagent op centrale computer. •Deze agent bouwt ook continu analyserapporten. •Evolutie van de toestand van de patiënt volgen en aan de begeleider melden. (niet altijd even eenvoudig …)

23 4 – Info voor de begeleider •Uitgangspunt: toestel begeleider is optioneel in het systeem. •Idee: een agent op de computer ontwaakt zodra begeleider online is en stuurt gegevens door naar begeleider op basis van het logboek. •Bestaande info (dagschema / opvraagbare items) moet ook voor begeleider beschikbaar zijn. Interessant hier: mobiele agent. (minder # opvragingen van grotere hoeveelheden informatie)

24 ServerMobiel toestel Arno.txt *GML*GML* GML … blixa ArnoPanamarenkocaesarGaudi spartacus(x) spartacus(x).txt *GML*GML*GM L … TeZenden.txt *GML*GML*G ML … Demo – Structuur toepassing

25 Demo – Eerste ervaring •API-kennis is niet voldoende om JADE – verantwoord te programmeren. (behaviours) •ACL-berichten kunnen slechts enkele kilobytes (tekst/objecten) per keer meedragen. Alternatief: Java – socket? •Nu: toestelzijde = remote container. Remote platform is mogelijk maar niet met Personal Java / MIDP (LEAP).

26 Demo – Volgende stap •GUI agent voor gedwongen transactie •Zoekacties op ‘directory facilitator’  naam- onafhankelijk en meerdere toestellen •ACL – berichten: FIPA – inhoud en FIPA – performatives (geven berichttype aan).

27 Demonstratie •Op 1 zelfde container •Met remote container

28 Discussie


Download ppt "Voorstellen voor concrete cases •Voorstellen Tele Atlas •Voorstellen T&I •Demo •Discussie."

Verwante presentaties


Ads door Google