De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOKIA TETRA AEG Belgium N.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOKIA TETRA AEG Belgium N.V."— Transcript van de presentatie:

1 NOKIA TETRA AEG Belgium N.V.
Gebruik van de THR880i NOKIA TETRA AEG Belgium N.V. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

2 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie Twee kanten voor elk type van gebruik AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

3 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie De voorkant met een klavier en toetsen zoals bij GSM AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

4 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie De achterkant met operationele functietoetsen AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

5 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie De functies, ikonen en voornaamste toetsen AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

6 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie AANDUIDING ZENDEN GROEN : IN ORDE ROOD : BUITEN DIENST ORANJE : FOUT AAN UIT LUID- SPREKER LUID-SPREKER EN /OF HOORN AAN- SCHAKELEN Knop “luidspreker en/of hoorn aanschakelen”: Kort duwen: luidspreker uit en toestel werkt in stille modus (zoals een telefoon). Om luidspreker opnieuw te activeren opnieuw kort duwen. Lang duwen: alle luidsprekers uit. Om luidspreker opnieuw te activeren opnieuw lang duwen MICROFOON AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

7 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie TOETSEN VOOR VERSCHEIDENE FUNCTIES DE FUNCTIE IS AANGEDUID OP HET SCHERM NABIJ DE TOETSEN Werking is identiek als bij een Nokia GSM AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

8 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie « SCROLL-TOETS » GROEPSKEUZE MAPKEUZE Met de bovenste scroll toets kan men door de groepen navigeren. Men kan een groep selecteren door op de middelste toets te duwen. Bij niet geselecteerde groepen verschijnt er ‘niet actief’ op de display. Met de onderste scroll toets kan men door de mappen navigeren. De standaard map zal steeds de map lokaal zijn en de radio mag niet op een groep in een andere map afgestemd worden zonder dat daar de opdracht toe gegeven is. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

9 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie BOODSCHAPPEN (SDS) STATUS- MELDINGEN SDS is het equivalent van een SMS bij de GSM. Om een SDS naar een andere radio te sturen gebruikt men de linker scroll toets, tikt men een boodschap in en verzendt die vervolgens. Om naar een verkorte nummering te versturen dient het type nummer ‘Privé’ te worden gekozen. Statusmeldingen worden voorlopig nog niet gebruikt. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

10 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Toetsenblokkering DRUK EERST MENU/VALIDATIE TOETS Indien men kort op * duwt wordt enkel het numerieke toetsenbord vergrendeld. Indien men * lang ingedrukt houdt, dan worden alle toetsen vergrendeld. Dit is de aanbevolen stand tijdens interventies! DRUK VERVOLGENS (KORT OF LANG) OP < * > OM HET TOESTEL TE BLOKKEREN AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

11 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie VALIDATIE VAN DE FUNCTIEKEUZE AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

12 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie « AFSLUITEN » TELEFOONOPROEP (DUPLEX) = « OPNEMEN » ALFANUMERIEKE TOETSEN MAKEN VAN EEN BOODSCHAP, VORMEN VAN EEN TELELFOONNUMMER Om een (individueel) full duplex gesprek te voeren (type telefoongesprek) tikt men het nummer van de radio waarmee men wenst te corresponderen en drukt men op het groen hoorntje. Dit types oproepen dienen tot een absoluut minimum te worden beperkt. Druk op het rood hoorntje om het gesprek te beëindigen. Indien individuele full duplex gesprekken niet afgesloten worden blijft het individueel gesprek actief en zal men de groepsgeprekken die over de geselecteerde groep gevoerd worden niet meer horen! Om een (individueel) half duplex gesprek te voeren tikt men het nummer van de radio waarmee men wenst te corresponderen en drukt men op de PTT. Men kan nu direct een boodschap inspreken (terwijl de PTT ingedrukt blijft). De correspondent kan antwoorden door eveneens op de PTT te drukken en te spreken. Druk op het rood hoorntje om het gesprek te beëindigen. Indien er gedurende 5 seconden geen communicatie plaats vindt zal het individuele half duplex gesprek beëindigd worden indien er op de geselecteerde groep communicatie plaatsvindt. Na 1 minuut zonder communicatie wordt het gesprek automatisch afgebroken. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

13 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie De « OPERATIONALE » achterkant Om het gebruik van de THR880i te vereenvoudigen, worden alle voornaamste functies hernomen op de achterzijde van het toestel AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

14 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie DRAAI-KNOP VOOR GROEPS-KEUZE LUIDSPREKER DRUKTOETS OM één GROEPSNUMMER TERUG TE KEREN OF OM TERUG TE GAAN NAAR DE LOKALE GROEP (BLIJVEN DUWEN) MICROFOON AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

15 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie PTT OM IN HOOFDGROEP TE SPREKEN VOLUME AUDIO PTT SNELMENU TOETS De PTT om in de hoofgroep te spreken werkt enkel indien de radio in scanningmodus staat. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

16 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Presentatie ALARM toets Bovenkant van de radio AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

17 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Snelmenu Toegang tot dit menu via aangeduide knop AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

18 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu (Voorlopige) samenstelling van het snelmenu : 1.- Scannen tussen de verschillende groepen in dezelfde map 2.- Direct Mode. Deze mode maakt geen gebruik van het TETRA (A.S.T.R.I.D.) netwerk. Het is een alarm mode die dient voor het tot stand brengen van een punt-tot-punt verbinding. 3.- Netwerkmodus. Normaal gebruik van het TETRA (A.S.T.R.I.D.) netwerk. 4.- Transmissieblokkering 5.- Normaal of buiten profiel. Om een item uit het snelmenu te selecteren: snelkeuzetoets lang ingedrukt houden of selecteren via de selectieknop Scanning: indien scanning aan staat wordt de hoofdgroep gescand (GB Gent R) AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

19 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Snelmenu Om de gekozen functie via het snelmenu te activeren, volstaat het om : ofwel : Een tweede maal te duwen op de toets « snelmenu » (blijven duwen) Te duwen op de toets « kies » op de voorkant van het toestel AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

20 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Spraakmelding De THR880i beschikt over een spraakmeldingssysteem dat een reeks woorden bevat die de voorgestelde functie of de actie omschrijft. Het is dus niet nodig om naar het scherm te kijken bij het werken met het toestel. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

21 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Het scherm Informatie op het basisscherm Naam van de actieve map Geactiveerde functies Toestand van de batterij Sterkte van het onvangen signaal Functies gestuurd door de multifunctionele toetsen Naam van de actieve groep AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

22 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Om toegang te hebben tot het hoofdmenu: Het scherm vertoont het basisscherm Drukken op de centrale multi- functie toets Daarna op de « scrolltoetsen » duwen op het gewenste menu te verkrijgen AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

23 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Informatie op het menu-scherm Nummer van het actieve menu Naam en symbool van het actieve menu Functies gestuurd door de functietoets AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

24 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 1 De statussen Dit menu laat toe : HET LEZEN HET ZENDEN HET WISSEN van statussen ??? : Korte voorgeprogrammeerde boodschappen – Bvb. : Op missie,…, Ter plaatse,…,Einde missie,… AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

25 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 2 Berichten Dit menu laat toe : Berichten SAMEN TE STELLEN en te VERZENDEN naar een correspondent of groep Berichten te ONTVANGEN Berichten te WISSEN VOORGEVORMDE berichten TE GEBRUIKEN ???? : Geschreven teksten, die men wenst te versturen naar een correspondent of groep Zoals SMS. Om te verzenden het verkorte radionummer ingeven en type ‘privé’ gebruiken. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

26 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 3 Oproep-info Dit menu geeft een reeks informatie: -Gemiste oproepen -Ontvangen oproepen -Gevormde telefoonnummers -Verwijderen van de lijst van de laatste oproepen -Duur van de oproepen -Teller van ontvangen en gestuurde gegevens (in bytes) -Duur van de verbinding gegevens AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

27 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 4 Contacten Dit menu laat toe een lijst van contactpersonen te maken en hun nummers te classeren. De beschikbare functies zijn de volgende : -Opzoeken van contact -Bijvoegen van contact -Naam wijzigen -Contact verwijderen -Telefoonummer bijvoegen -Parameters : Weergave van contact Toestand van geheugen -Verkorte nummers -Groepsoproepen AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

28 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 5 Groepen Dit menu laat toe de groepen en de geregistreerde mappen van het toestel te beheren.    Groupe 1     Groupe 2     Groupe 3 Groupe … Dossier 1… AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

29 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 6 Parameters Menu 6 laat toe de instellingen te definiëren en laat de regeling van volgende parameters toe : Instellingen Van de oproep Van de telefoon Van de direct mode Van de vergrendeling Van de communicatie Van de toebehoren Van de modem Van de beveiliging Van de weergave Van uur en datum Opmerking: In de meeste gevallen zijn de basisinstellingen voldoende. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

30 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 7 Gallerij Dit menu laat toe foto’s, schema’s en grafieken te ontvangen en weer te geven. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

31 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Menu Menu 8 Organiser De menu ORGANISER laat het volgende toe : Wekfunctie Beheer van de agenda en de uit te voeren taken Opmaken, verwijderen, herhalen van verschillende nota’s voor een bepaalde dag AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

32 Legende Indicatoren Indicatoren Luidspreker in gebruik.
Luidspreker en oorluidspreker niet in gebruik. De micro is geselectioneerd in de audio instellingen van de mode. Een externe luidspreker en de micro zijn geselectioneerd in de audio instellingen van de mode. Luidsprekers en alarm inactief. Toetsenbord uit. U hebt een tekstbericht ontvangen. U hebt een statusbericht ontvangen. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

33 Legende Indicatoren Er is een inbelverbinding tot stand gebracht
De gegevensoverdracht is onderbroken Scannen is geactiveerd. Encryption op het niveau van de radio interface radio is niet gebruikt. Transmissieblokkering is actief. Transmissieblokkering is actief en de radio heeft daarover een melding naar het netwerk gezonden. De radio bevindt zich in het dekkingsgebied van een netwerkcel die de verbinding met het netwerk is kwijtgeraakt. Netwerkdiensten zijn slecht beperkt beschikbaar. GPS-opntvanger is ingeschakeld. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

34 Legende Indicatoren Indicatoren Als de indicator knippert, ontvangt de GPS-ontvanger geen informatie van de GPS-satellieten. De alarmklok in ingesteld. De timerfunctie is actief. De chronometer wordt uitgevoerd in de achtergrond. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

35 Legende Indicatoren Gespreksindicatoren Wordt weergegevens tijdens eenrichtingsgesprekken (simplex) Wordt weergegeven tijdens tweerichtingsgesprekken (duplex) Geeft aan dat de radio bezig is met uitzenden en dat het uw beurt is om te spreken tijdens een eenrichtingsgesprek. Geeft aan dat een eenrichtingsgesprek binnenkomt. Wordt weergegeven tijdens een eenrichtingsgesprek wanneer geen van beide partijen uitzendt. Wordt weergegeven tidens een expresgesprek wanneer geen van beide partijen uitzendt. Wordt weergegeven tijdens een oproep naar uw geselecteerde groep wanneer niemand uitzendt. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België

36 AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België
Legende Indicatoren Gespreksindicatoren Wordt weergegeven tijdens een oproep naar een gescande groep wanneer niemand uitzendt. Wordt weergegeven tijdens normale oproepen in de directe modus wanneer er geen apparaat voor de directe modus beschikbaar is.. Wordt weergegeven tijdens normale oproepen in de directe modus wanneer er een compatibele gateway voor de directe modus beschikbaar is. Wordt weergegeven tijdens normale oproepen in de directe modus wanneer er een compatibel repeater-apparaat voor de directe modus beschikbaar is. AEG Belgium N.V., Verheydenstraat 39, 1070 Brussel België


Download ppt "NOKIA TETRA AEG Belgium N.V."

Verwante presentaties


Ads door Google