De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2 Januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2 Januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2 Januari 2008

2 Vraag •Wat betekent dit sein?

3 Antwoord Facultatief fluitbord •Geef een geluidssignaal overeenkomstig sein nr.605, indien personen het overpad naderen. (nr.605 = Attentiesein Een matig lange toon)

4 Vraag •Wat controleert u bij een grote remproef?

5 Antwoord Bij de grote remproef controleert de remproefnemer of; •Alle remmen aanslaan en weer lossen; •De kranen in de juiste stand staan; •De voertuigen op juiste wijze zijn doorverbonden. •Controleer beide zijde van de trein.

6 Vraag •Wat betekent dit sein?

7 Antwoord Seinnummerbord met V •Aanduiding van het nummer van het voorsein.

8 Vraag •Wat betekent dit sein? (een matig lange toon)

9 Antwoord Attentiesein •Opletten.

10 Vraag •Wanneer mag u een aanwijzing in ontvangst nemen?

11 Antwoord •U mag een aanwijzing STS pas in ontvangt nemen als de trein stilstaat voor het betrokken sein. Voor het in ontvangst nemen van andere aanwijzingen brengt u de trein tot stilstand als u dit nodig vindt.

12 Vraag •Wat betekent dit sein?

13 Antwoord Bord ‘Aankondiging overweg’ Aanduiding van het beginpunt van de aankondiging van een aki, ahob of aob. De cijfers op het bord geven de kilometer en de hectometer aanduiding van de spoorwegovergang aan. Aanduiding van het beginpunt van de aankondiging van twee, achter elkaar gelegen aki,s, ahobs of aobs. De cijfers op het bord geven de kilometer en de hectometer aanduiding van de spoorwegovergang aan, waarbij het bovenste cijfer betrekking heeft op de verst verwijderde spoorwegovergang.

14 Vraag •Wat betekent dit sein?

15 Antwoord Twee witte lichten (Wido) •Er nadert geen trein over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

16 Vraag •Wat betekent dit sein?

17 Antwoord Snelheidsverminderingsbord •Snelheid begrenzen tot door het getal aangegeven snelheid.

18 Vraag •Wat betekent dit sein?

19 Antwoord Bord ‘Bijzonder gevaarpunt’ •Aanduiding van een achter het lichtsein gelegen gevaarpunt.

20 Vraag •Wat betekent dit sein?

21 Antwoord Groen (ATB-cabinesein) •Rijden toegestaan met de door de vaste seinen aangeven snelheid.

22 Vraag •Wat betekent dit sein?

23 Antwoord Bord ‘Aankondiging stroomafnemers neer’ • Binnen 300 meter de stroomafnemers neerlaten.

24 Vraag •Wat betekent dit sein?

25 Antwoord Vrijbalk •Aanduiding van de uiterste grens op een spoor waar spoorvoertuigen geplaatst kunnen worden zonder in aanraking te komen met spoorvoertuigen op het nevenspoor.

26 Vraag •Wat betekent dit sein?

27 Antwoord Snelheid verminderen •Snelheid verminderen en rekenen op sein nr.522 a (nr.522 = stoppen)

28 Vraag •Wat betekent dit sein? (5 korte tonen)

29 Antwoord Tenminste vijf korte tonen •Er dreigt gevaar

30 Vraag •Wat betekent dit sein?

31 Antwoord Cijferbord •Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.

32 Vraag •Welke baanvakbeveiligingen zijn er?

33 Antwoord •Het vereenvoudigde blokstelsel. VCVL •Automatische blokstelsel met met rijrichtingkering. Dubbel Spoor Beveiliging •Automatische blokstelsel met met rijrichtingkering. Dit noemen we ook wel automatisch blokstelsel met linkerspoor beveiliging •Absoluut permissief blokstelsel. Dubbel Enkelspoor beveiliging

34 Vraag •Wanneer bent u bevoegd om de dienst te verrichten? 4x

35 Antwoord •Wegbekendheid heeft, •Materieel bekendheid heeft, •Bevoegdheidsbewijs heeft, •Voldoet aan de wettelijke bepalingen.

36 Vraag •Wat betekent dit sein?

37 Antwoord Reflectorplaatje schuin •Aanduiding van de nadering van het laatste P-sein in een reeks P-seinen.

38 Vraag •Wat betekent dit sein?

39 Antwoord Attentiebord •‘Lichtsein(en) buiten dienst’ Aanduiding van een of meer volgende lichtseinen overeenkomstig nr.351 die zo mogelijk gedoofd zijn. (nr. 351 = Afgekruist lichtsein)

40 Vraag •Wat betekent dit bord?

41 Antwoord ‘S’ – bord •Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. •Indien geen opdracht vermeld mag na stoppen verder worden gereden.

42 Vraag •Wat is dit voor een sein?

43 Antwoord •Laaggeplaatst lichtsein

44 Vraag •Wat betekent dit sein?

45 Antwoord Vertrekseinlicht •Aanduiding dat het bijbehorende sein geen rood of geel knipperend licht uitstraalt. •Voor NS geldt dit sein als toestemming tot het geven van het vertrekbevel.

46 Vraag •Wat betekent dit sein?

47 Antwoord Geel 6 (ATB-cabinesein) • Snelheid begrenzen tot 60 Km/h.

48 Vraag •Wat betekent dit sein?

49 Antwoord Rood knipperend (hoog en laag) •Stop vóór het sein. •Geldt alleen voor machinisten van werktreinen.

50 Vraag •Wat betekent dit sein?

51 Antwoord Bord ‘Rijden op zicht’ • Voorbijrijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, om op elke plaats achter dit sein te kunnen stoppen in verband met een mogelijke belemmering dan wel het ontbreken van de zekerheid dat de inrichtingen, gelegen tussen dit sein en het eerstvolgende lichtsein, goed functioneren.

52 Vraag •Wat betekent dit sein?

53 Antwoord Seinnummerbord met A •Aanduiding van het nummer van een automatisch lichtsein dat géén P-sein is.

54 Vraag •Wanneer een grote remproef?

55 Antwoord Bij trek en duweenheden: •Tijdens de dagelijkse controle; of •Voordat het materieel zijn dienst begint,als de dagelijkse controle kaart niet is afgetekend. •Bij losse locomotieven bij de dagelijkse controle •Bij getrokken reizigerstreinen,voor aanvang dienst.

56 Antwoord Bij goederentreinen: •Bij stilstand langer dan 24 uur; •Na samenstelling,als de trein uit meer dan twee treindelen werd samengesteld; •Na samenstellen,als bij afzonderlijke delen nog geen remproef is genomen, •Waar de vervoerder dit voorschrijft.

57 Vraag •Wat betekent dit sein?

58 Antwoord TAWA Tijdelijke Automatische Waarschuwing Apparatuur Gedoofd Er nadert geen trein.

59 Vraag •Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Pilot tijdens het Piloteren?

60 Vraag Als Pilot bent u verantwoordelijk voor: •De waarneming van de seinen; •Het geven van zodanige opdrachten en aanwijzingen aan de machinist,dat deze de train veilig kan rijden.

61 Vraag •Welke informatie staat in de tijdtafel? 8x

62 Antwoord •Treinnummer •Vertrektijd op het beginstation •Vertrek en aankomsttijden van ieder station waar de trein volgens de dienstregeling moet stoppen. •De inhaalsnelheid •De dienstregelingsnelheid •De traktievorm •Of het een werktrein betreft •De eventuele doorrijtijden

63 Vraag •Wat betekent dit sein?

64 Antwoord Twee witte lichten (WUBO) •Er nadert geen trein, vanuit de richting van het uitzichtbelemmerende object, over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

65 Vraag Wat betekent dit sein?

66 Antwoord Gevaarsein rode vlag / rood licht Stoppen in verband met gevaar.

67 Vraag Wanneer moet u worden begeleid bij het rangeren?

68 Antwoord •Bij achteruitrijden •Een geduwde beweging •Als u geen weg bekendheid heeft •Als het staat voorgeschreven in de plaatselijke regelgeving.

69 Vraag •Welke voorwaarden zijn er bij het begeleid rangeren?

70 Antwoord •Zichtbaar contact hebben of •Radiocontact hebben waarbij; •Dit radiocontact ononderbroken is,of •De begeleider direct zelf een remming kan inzetten. U stopt direct als u het contact met de begeleider verliest,tenzij de begeleider heeft vertelt dat een bepaald spoorgedeelte vrij bereden kan worden.

71 Vraag •Wat betekent dit sein?

72 Antwoord •Kanaalomschakelbord handbediening •De telerail in de trein wordt handmatig omgeschakeld naar het kanaal, aangegeven in de rechterbenedenhoek van het bord.

73 Vraag •Wat betekent dit sein?

74 Antwoord Verkenbord •Aanduiding van de nadering van een perron voor reizigers op remwegafstand.

75 Vraag Wat betekent dit sein?

76 Antwoord Remmen in orde •Remproef geslaagd.

77 Vraag •Wat is Rijden op Zicht? ROZ

78 Antwoord •Kunnen stoppen op ieder punt achter het sein. •Snelheid begrenzen tot 40 km/h

79 Vraag •Van wie en hoe ontvangt u een aanwijzing?

80 Antwoord •Aanwijzing krijg je van de TRDL of van de vervoerder (Aanwijzing SB bij een defect mat) HOE •Schriftelijk (Altijd bij aanwijzing VS) en tekent u dan ook voor ontvangst. •Mondeling via spreekverbinding. - U vult de aanwijzing in, en herhaal inhoudelijk.

81 •Wat betekent dit sein? Vraag

82 Antwoord Tractie-opdracht-sein Knipperend wit licht •De machinist levert de maximale trekkracht. Het leveren van trekkracht staken, indien het knipperende witte licht niet meer wordt getoond. Geldt alleen voor de machinist van de tweede locomotief.

83 Vraag •Wat betekent dit sein?

84 Antwoord Bord ‘Einde bovenleiding’ •Voorbijrijden met opgezette stroomafnemers niet toegestaan.

85 Vraag •Hoe kunt u toestemming krijgen voor een rangeerbeweging? 3x

86 Antwoord •Sein uit de stand stop •Mondeling via spreekverbinding •Sein op rangeren stellen

87 Vraag •Wanneer moet u waarschuwingskleding dragen?

88 Antwoord •Als u zich bevindt op spoorwegterrein dat niet voor plubliek toegankelijk is; •In of nabij het spoor.

89 Vraag •De Definitie van een Tripleklep?

90 Antwoord •Het maken en verbreken van luchtverbindingen,en het maakt het remsysteem onuitputtelijk en vult remcilinder lekkage bij

91 Vraag •Wat betekent dit sein?

92 Antwoord Rode vlag / rood licht •Stoppen vóór het sein.

93 Vraag •Wat betekent dit sein?

94 Antwoord Verlicht tunnelsymbool Stoppen vóór het sein. •Geldt alleen voor machinisten van treinen die niet zijn uitgerust met een automatisch treinbeveiligingssysteem of waarvan het automatisch treinbeveiligingssysteem niet in dienst is gesteld.

95 Vraag •Wat betekent dit sein?

96 Antwoord Rood (ATB-cabinesein) •Aanduiding van een door het automatisch treinbeveiligingssysteem ingezette remming. (ATB-snelremming)

97 Vraag •Wat betekent dit sein?

98 Antwoord Baken •Aanduiding van de nadering van een voorsein.

99 Vraag •Wat betekent dit sein?

100 Antwoord Richtingaanwijzer •Aanduiding van de bestemming van de ingestelde rijweg. De richtingaanwijzer komt ook voor in de uitvoering welke drie richtingen toont.

101 Vraag •Wat betekent dit sein?

102 Antwoord Snelheidsbord Overweg / Weegbrug De door het getal aangegeven snelheid wordt niet overschreden totdat: a.De voorkant van de trein de overweg is gepasseerd, of b.De gehele trein de weegbrug is gepasseerd.

103 Vraag •Wat betekent dit sein?

104 Antwoord Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid Aangegeven snelheid, met dien verstande dat bij een bord met twee getallen: •het onderste getal geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid dan 120 km/h en voor losse locomotieven, en •het bovenste getal voor de overige treinen.

105 Vraag Wat betekent dit sein?

106 Antwoord •Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. •De door het getal aangegeven snelheid wordt bij het volgende lichtsein niet overschreden.

107 Vraag •Wat betekent dit sein?

108 Antwoord Voorsein •Een lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein en geen rood licht kan uitstralen.

109 Vraag •Wat betekent dit sein?

110 Antwoord Contragewicht wit / zwart •Handwissel, Na het berijden wordt het wissel in de normaalstand teruggelegd. (normaal = witte deel contragewicht naar boven)

111 Vraag •Wat betekent dit sein?

112 Antwoord Bord ‘Einde looppad’ •Aanduiding van het einde van een looppad.

113 Vraag •Wat betekent dit sein?

114 Antwoord Toegevoegd seinnummerbord •Aanduiding van een lichtsein zonder origineel nummer.

115 Vraag •Wat betekent dit sein?

116 Antwoord Kilometer / Hectometerbord •Aanduiding van de kilometrische ligging.

117 Vraag •Wat betekent dit sein? ( één korte toon)

118 Antwoord Werkzaamheden hervatten •De werkzaamheden kunnen beginnen of hervat worden.

119 Vraag •Wat betekent dit sein?

120 Antwoord Twee verticaal witte lichten (WIT) •Er nadert geen trein over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

121 Vraag •Wat betekent dit sein?

122 Antwoord Gevaarsein met de hand / wit licht •Stoppen in verband met gevaar.


Download ppt "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2 Januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google