De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2"— Transcript van de presentatie:

1 Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2
Januari 2008

2 Vraag Wat betekent dit sein?

3 Antwoord Facultatief fluitbord
Geef een geluidssignaal overeenkomstig sein nr.605 , indien personen het overpad naderen. (nr.605 = Attentiesein Een matig lange toon)

4 Vraag Wat controleert u bij een grote remproef?

5 Antwoord Bij de grote remproef controleert de remproefnemer of;
Alle remmen aanslaan en weer lossen; De kranen in de juiste stand staan; De voertuigen op juiste wijze zijn doorverbonden. Controleer beide zijde van de trein.

6 Vraag Wat betekent dit sein?

7 Antwoord Seinnummerbord met V
Aanduiding van het nummer van het voorsein.

8 Vraag Wat betekent dit sein? (een matig lange toon)

9 Antwoord Attentiesein Opletten.

10 Vraag Wanneer mag u een aanwijzing in ontvangst nemen?

11 Antwoord U mag een aanwijzing STS pas in ontvangt nemen als de trein stilstaat voor het betrokken sein. Voor het in ontvangst nemen van andere aanwijzingen brengt u de trein tot stilstand als u dit nodig vindt.

12 Vraag Wat betekent dit sein?

13 Antwoord Bord ‘Aankondiging overweg’
Aanduiding van het beginpunt van de aankondiging van een aki , ahob of aob. De cijfers op het bord geven de kilometer en de hectometer aanduiding van de spoorwegovergang aan. Aanduiding van het beginpunt van de aankondiging van twee , achter elkaar gelegen aki,s , ahobs of aobs. De cijfers op het bord geven de kilometer en de hectometer aanduiding van de spoorwegovergang aan, waarbij het bovenste cijfer betrekking heeft op de verst verwijderde spoorwegovergang.

14 Vraag Wat betekent dit sein?

15 Antwoord Twee witte lichten (Wido)
Er nadert geen trein over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

16 Vraag Wat betekent dit sein?

17 Antwoord Snelheidsverminderingsbord
Snelheid begrenzen tot door het getal aangegeven snelheid.

18 Vraag Wat betekent dit sein?

19 Antwoord Bord ‘Bijzonder gevaarpunt’
Aanduiding van een achter het lichtsein gelegen gevaarpunt.

20 Vraag Wat betekent dit sein?

21 Antwoord Groen (ATB-cabinesein)
Rijden toegestaan met de door de vaste seinen aangeven snelheid.

22 Vraag Wat betekent dit sein?

23 Antwoord Bord ‘Aankondiging stroomafnemers neer’
Binnen 300 meter de stroomafnemers neerlaten.

24 Vraag Wat betekent dit sein?

25 Antwoord Vrijbalk Aanduiding van de uiterste grens op een spoor waar spoorvoertuigen geplaatst kunnen worden zonder in aanraking te komen met spoorvoertuigen op het nevenspoor.

26 Vraag Wat betekent dit sein?

27 Antwoord Snelheid verminderen
Snelheid verminderen en rekenen op sein nr.522 a (nr.522 = stoppen)

28 Vraag Wat betekent dit sein? (5 korte tonen)

29 Antwoord Tenminste vijf korte tonen Er dreigt gevaar

30 Vraag Wat betekent dit sein?

31 Antwoord Cijferbord Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.

32 Vraag Welke baanvakbeveiligingen zijn er?

33 Antwoord Het vereenvoudigde blokstelsel. VCVL
Automatische blokstelsel met met rijrichtingkering. Dubbel Spoor Beveiliging Automatische blokstelsel met met rijrichtingkering. Dit noemen we ook wel automatisch blokstelsel met linkerspoor beveiliging Absoluut permissief blokstelsel. Dubbel Enkelspoor beveiliging

34 Vraag Wanneer bent u bevoegd om de dienst te verrichten? 4x

35 Antwoord Wegbekendheid heeft, Materieel bekendheid heeft,
Bevoegdheidsbewijs heeft, Voldoet aan de wettelijke bepalingen.

36 Vraag Wat betekent dit sein?

37 Antwoord Reflectorplaatje schuin
Aanduiding van de nadering van het laatste P-sein in een reeks P-seinen.

38 Vraag Wat betekent dit sein?

39 Antwoord Attentiebord
‘Lichtsein(en) buiten dienst’ Aanduiding van een of meer volgende lichtseinen overeenkomstig nr.351 die zo mogelijk gedoofd zijn. (nr. 351 = Afgekruist lichtsein)

40 Vraag Wat betekent dit bord?

41 Antwoord ‘S’ – bord Stoppen vóór het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord , uitvoeren. Indien geen opdracht vermeld mag na stoppen verder worden gereden.

42 Vraag Wat is dit voor een sein?

43 Antwoord Laaggeplaatst lichtsein

44 Vraag Wat betekent dit sein?

45 Antwoord Vertrekseinlicht
Aanduiding dat het bijbehorende sein geen rood of geel knipperend licht uitstraalt. Voor NS geldt dit sein als toestemming tot het geven van het vertrekbevel.

46 Vraag Wat betekent dit sein?

47 Antwoord Geel 6 (ATB-cabinesein) Snelheid begrenzen tot 60 Km/h.

48 Vraag Wat betekent dit sein?

49 Antwoord Rood knipperend (hoog en laag) Stop vóór het sein.
Geldt alleen voor machinisten van werktreinen.

50 Vraag Wat betekent dit sein?

51 Antwoord Bord ‘Rijden op zicht’
Voorbijrijden toegestaan met een zodanige snelheid , die niet hoger is dan 40 km/h , om op elke plaats achter dit sein te kunnen stoppen in verband met een mogelijke belemmering dan wel het ontbreken van de zekerheid dat de inrichtingen , gelegen tussen dit sein en het eerstvolgende lichtsein , goed functioneren.

52 Vraag Wat betekent dit sein?

53 Antwoord Seinnummerbord met A
Aanduiding van het nummer van een automatisch lichtsein dat géén P-sein is.

54 Vraag Wanneer een grote remproef?

55 Antwoord Bij trek en duweenheden: Tijdens de dagelijkse controle; of
Voordat het materieel zijn dienst begint,als de dagelijkse controle kaart niet is afgetekend. Bij losse locomotieven bij de dagelijkse controle Bij getrokken reizigerstreinen,voor aanvang dienst.

56 Antwoord Bij goederentreinen: Bij stilstand langer dan 24 uur;
Na samenstelling,als de trein uit meer dan twee treindelen werd samengesteld; Na samenstellen,als bij afzonderlijke delen nog geen remproef is genomen, Waar de vervoerder dit voorschrijft.

57 Vraag Wat betekent dit sein?

58 Antwoord TAWA Tijdelijke Automatische Waarschuwing Apparatuur Gedoofd
Er nadert geen trein.

59 Vraag Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Pilot tijdens het Piloteren?

60 Vraag De waarneming van de seinen;
Als Pilot bent u verantwoordelijk voor: De waarneming van de seinen; Het geven van zodanige opdrachten en aanwijzingen aan de machinist,dat deze de train veilig kan rijden.

61 Vraag Welke informatie staat in de tijdtafel? 8x

62 Antwoord Treinnummer Vertrektijd op het beginstation
Vertrek en aankomsttijden van ieder station waar de trein volgens de dienstregeling moet stoppen. De inhaalsnelheid De dienstregelingsnelheid De traktievorm Of het een werktrein betreft De eventuele doorrijtijden

63 Vraag Wat betekent dit sein?

64 Antwoord Twee witte lichten (WUBO)
Er nadert geen trein, vanuit de richting van het uitzichtbelemmerende object, over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

65 Vraag Wat betekent dit sein?

66 Antwoord Gevaarsein rode vlag / rood licht
Stoppen in verband met gevaar.

67 Vraag Wanneer moet u worden begeleid bij het rangeren?

68 Antwoord Bij achteruitrijden Een geduwde beweging
Als u geen weg bekendheid heeft Als het staat voorgeschreven in de plaatselijke regelgeving.

69 Vraag Welke voorwaarden zijn er bij het begeleid rangeren?

70 Antwoord Zichtbaar contact hebben of Radiocontact hebben waarbij;
Dit radiocontact ononderbroken is,of De begeleider direct zelf een remming kan inzetten. U stopt direct als u het contact met de begeleider verliest,tenzij de begeleider heeft vertelt dat een bepaald spoorgedeelte vrij bereden kan worden.

71 Vraag Wat betekent dit sein?

72 Antwoord Kanaalomschakelbord handbediening
De telerail in de trein wordt handmatig omgeschakeld naar het kanaal, aangegeven in de rechterbenedenhoek van het bord.

73 Vraag Wat betekent dit sein?

74 Antwoord Verkenbord Aanduiding van de nadering van een perron voor reizigers op remwegafstand.

75 Vraag Wat betekent dit sein?

76 Antwoord Remmen in orde Remproef geslaagd.

77 Vraag Wat is Rijden op Zicht? ROZ

78 Antwoord Kunnen stoppen op ieder punt achter het sein.
Snelheid begrenzen tot 40 km/h

79 Vraag Van wie en hoe ontvangt u een aanwijzing?

80 Antwoord Aanwijzing krijg je van de TRDL of van de vervoerder (Aanwijzing SB bij een defect mat) HOE Schriftelijk (Altijd bij aanwijzing VS) en tekent u dan ook voor ontvangst. Mondeling via spreekverbinding. - U vult de aanwijzing in, en herhaal inhoudelijk.

81 Vraag Wat betekent dit sein?

82 Antwoord Tractie-opdracht-sein Knipperend wit licht
De machinist levert de maximale trekkracht. Het leveren van trekkracht staken , indien het knipperende witte licht niet meer wordt getoond. Geldt alleen voor de machinist van de tweede locomotief.

83 Vraag Wat betekent dit sein?

84 Antwoord Bord ‘Einde bovenleiding’
Voorbijrijden met opgezette stroomafnemers niet toegestaan.

85 Vraag Hoe kunt u toestemming krijgen voor een rangeerbeweging? 3x

86 Antwoord Sein uit de stand stop Mondeling via spreekverbinding
Sein op rangeren stellen

87 Vraag Wanneer moet u waarschuwingskleding dragen?

88 Antwoord Als u zich bevindt op spoorwegterrein dat niet voor plubliek toegankelijk is; In of nabij het spoor.

89 Vraag De Definitie van een Tripleklep?

90 Antwoord Het maken en verbreken van luchtverbindingen,en het maakt het remsysteem onuitputtelijk en vult remcilinder lekkage bij

91 Vraag Wat betekent dit sein?

92 Antwoord Rode vlag / rood licht Stoppen vóór het sein.

93 Vraag Wat betekent dit sein?

94 Antwoord Verlicht tunnelsymbool Stoppen vóór het sein.
Geldt alleen voor machinisten van treinen die niet zijn uitgerust met een automatisch treinbeveiligingssysteem of waarvan het automatisch treinbeveiligingssysteem niet in dienst is gesteld.

95 Vraag Wat betekent dit sein?

96 Antwoord Rood (ATB-cabinesein)
Aanduiding van een door het automatisch treinbeveiligingssysteem ingezette remming. (ATB-snelremming)

97 Vraag Wat betekent dit sein?

98 Antwoord Baken Aanduiding van de nadering van een voorsein.

99 Vraag Wat betekent dit sein?

100 Antwoord Richtingaanwijzer
Aanduiding van de bestemming van de ingestelde rijweg. De richtingaanwijzer komt ook voor in de uitvoering welke drie richtingen toont.

101 Vraag Wat betekent dit sein?

102 Antwoord Snelheidsbord Overweg / Weegbrug
De door het getal aangegeven snelheid wordt niet overschreden totdat: De voorkant van de trein de overweg is gepasseerd, of De gehele trein de weegbrug is gepasseerd.

103 Vraag Wat betekent dit sein?

104 Antwoord Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid
Aangegeven snelheid, met dien verstande dat bij een bord met twee getallen: het onderste getal geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid dan 120 km/h en voor losse locomotieven , en het bovenste getal voor de overige treinen.

105 Vraag Wat betekent dit sein?

106 Antwoord Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid.
De door het getal aangegeven snelheid wordt bij het volgende lichtsein niet overschreden.

107 Vraag Wat betekent dit sein?

108 Antwoord Voorsein Een lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein en geen rood licht kan uitstralen.

109 Vraag Wat betekent dit sein?

110 Antwoord Contragewicht wit / zwart
Handwissel, Na het berijden wordt het wissel in de normaalstand teruggelegd. (normaal = witte deel contragewicht naar boven)

111 Vraag Wat betekent dit sein?

112 Antwoord Bord ‘Einde looppad’
Aanduiding van het einde van een looppad.

113 Vraag Wat betekent dit sein?

114 Antwoord Toegevoegd seinnummerbord
Aanduiding van een lichtsein zonder origineel nummer.

115 Vraag Wat betekent dit sein?

116 Antwoord Kilometer / Hectometerbord
Aanduiding van de kilometrische ligging.

117 Vraag Wat betekent dit sein? ( één korte toon)

118 Antwoord Werkzaamheden hervatten
De werkzaamheden kunnen beginnen of hervat worden.

119 Vraag Wat betekent dit sein?

120 Antwoord Twee verticaal witte lichten (WIT)
Er nadert geen trein over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

121 Vraag Wat betekent dit sein?

122 Antwoord Gevaarsein met de hand / wit licht
Stoppen in verband met gevaar.


Download ppt "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 2"

Verwante presentaties


Ads door Google