De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hamsteren! Digitaal archiveren met of vanuit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hamsteren! Digitaal archiveren met of vanuit"— Transcript van de presentatie:

1 Hamsteren! Digitaal archiveren met of vanuit N@Tschool!

2 • Kaders voor archiveren • Welke mogelijkheden biedt N@Tschool! voor archivering? • Voorbeeld: archiveren toetsen bij de HR Waar hebben we het over?

3 • Archiefwet  Instellingen met publieksrechtelijke rechtsvorm: volledig  Instellingen met privaatrechtelijke rechtsvorm: deels • Aanscherping regelgeving in HO:  Afstudeerwerken moeten 7 jaar bewaard blijven • Overige wet- en regelgeving  Wbp legt onder meer vast wat je met gegevens mag doen waarvan bewaartermijn is verstreken  Burgerlijk wetboek  Onderwijs- en belastingwetgeving Kaders voor archiveren

4 • Wat valt onder de archiefwet?  Publieksrechtelijke: volledig archiefbeheer  Privaatrechtelijk: openbaar gezagtaken  Diploma’s en examenresultaten  Besluiten tot vrijstelling leerplicht • Wat moet dan bewaard blijven en hoe lang?  Selectielijst! • Voorbeelden:  Examens in HBO: 50 jaar  Examens in MBO: 30 jaar  OER: 7 jaar  Inschrijven van deelnemers : 7 jaar na uitschrijving  Correspondentie MR: 10 jaar  Subsidieaanvragen: 5 jaar na afsluiting  Geschillen (HBO): 5 jaar na uitspraak  Klachten: 10 jaar na afhandeling Archiefwet

5 …en onderwijsproducten? This page is intentionally left blank

6 …en onderwijsproducten? • Lijkt, behalve voor examens, geen grondslag voor te zijn • Wel adviezen / best practices:  Examengegevens MBO: 3 jaar  Tussentijdse toetsen e.d.: 2 jaar  Deze ‘richtlijnen’kunnen per sector of per school verschillen • Conclusie:  Examenproducten: 7 jaar voor HO, 3 jaar voor MBO 6 maanden voor VO  Voor overige onderwijsproducten, bepaal je zelf wat je wilt bewaren en hoe lang

7 • Bewaar niets:  Leg verantwoordelijkheid volledig bij de student  Kan met Three Ships BackPack • Bewaar alles in de leeromgeving  Wanneer student de instelling verlaat: account op ‘no- access’zetten  Goedkope storage voor ‘oude’ volumes • Relevante producten archiveren  Waar: kan varieren van goedkope gegevensdrager tot archiefsysteem  Serverside BackPack goede optie om ‘alles’ op te slaan  Niet alles archiveren? Maak dan gebruik van de honderden webmethods die beschikbaar zijn om informatie uit de omgeving te halen…  … en uiteraard de mogelijkheid tot maatwerk Archiveren - mogelijkheden Three Ships N@Tschool!

8 • Achtergrond:  DocBase is het door de HR gekozen archiefsysteem  Alle toetsen moeten gearchiveerd worden  Naast de toets moeten ook resultaat en beoordeling gearchiveerd worden  Een toetsvorm is: opdracht inleveren  Curriculum wordt gedefinieerd in Osiris  Studieroutes en toetsmomenten (inleveropdrachten) worden geautomatiseerd vanuit Osiris klaargezet  Beoordeling vindt inhoudelijk plaats in N@Tschool!, resultaat wordt ingevoerd in Osiris Voorbeeld: Hogeschool Rotterdam

9 • Uitwerking:  Inleveropdrachten worden vervangen door inlevertaken  Een scheduled job plaatst alle ingeleverde opdrachten in een queue  Een tweede scheduled job bekijkt voor elk van de opdrachten in de queue of er een resultaat is.  Zo ja, dan wordt extra informatie opgehaald uit onder meer Osiris  Alle voor de opdracht (toets) ingeleverde documenten, de extra informatie en de beoordeling worden middels webservices in DocBase geplaatst. Voorbeeld: Hogeschool Rotterdam

10 • Waarom inlevertaken?  Mogelijk om meerdere documenten in 1 opdracht in te leveren  Meer uitgebreide beoordeling mogelijk. Denk aan een beoordelingsformulier dat in de taak is uitgewerkt, of aan beoordelingsdocumenten die aan de beoordeling kunnen worden toegevoegd  Per opdracht moet een unieke sleutel meegegeven kunnen worden om te kunnen matchen met informatie uit Osiris  Extra bonus:  Signalering  Opname in ‘todo’ lijst Voorbeeld: Hogeschool Rotterdam

11 Inlevertaak in studieroute

12 Inleveren meerdere documenten in 1 opdracht

13

14 Beoordelen opdracht

15

16 Beoordeling voor student zichtbaar

17 Archiveren: wachtrij

18 Archiveren: Logboek

19 Samenvatting • Wat u bewaart, waar en hoe lang ligt vast voor examenproducten. • Voor overige onderwijsproducten is de keuze aan u! • Met Three Ships de juiste oplossing voor uw situatie:  BackPack  Serverside BackPack  Webservices  Maatwerk • En nu: hamsteren!

20 Vragen?


Download ppt "Hamsteren! Digitaal archiveren met of vanuit"

Verwante presentaties


Ads door Google