De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De levensloopbestendige buurt Samenredzaamheid met de beurs van nu Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De levensloopbestendige buurt Samenredzaamheid met de beurs van nu Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep 1."— Transcript van de presentatie:

1 De levensloopbestendige buurt Samenredzaamheid met de beurs van nu Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep 1

2 De beste ouderenzorg van de wereld 2

3 Maar ook een van de duurste ………… •Duur is relatief –is € 130 voor een verzorgingshuisdag duur? –of € 160 voor een ‘all inclusive’ verpleeghuis? –of € 23 voor een uur professionele thuishulp? •Het wordt duur wanneer we er heel veel gebruik van maken, –omdat we vinden dat we er recht op hebben –omdat we er rijk van worden –en het mezelf (bijna) niets kost –en er veel bureaucratie omheen zit 3

4 ………………..en daarom moeten we niet alleen bezuinigingen •40% op hulp bij het huishouden •25% op begeleiding •15% op persoonlijke verzorging •afbouw verzorgingshuis 4

5 ……….. maar ook transformeren en omdenken •van concurrentie naar samenwerking •van zorgen voor naar zorgen dat •van duur naar goedkoop •van complex naar eenvoudig •van claim naar zelfredzaamheid •van ‘gratis’ naar betaalkracht •van productie- naar resultaatsturing •van wantrouwen naar vertrouwen 5

6 De meest ingrijpende en ingewikkelde stelselherziening van de laatste 25 jaar

7 Niet verschralen maar verslimmen en versimpelen “complexiteit is mislukte eenvoud” 7

8 verschralen of verslimmen? 8

9 waarom versimpelen? •regels kosten geld •wantrouwen kost geld •vergaderen kost geld •onafhankelijk indiceren kost geld •stopwatchzorg kost geld •onoverzichtelijkheid kost geld •concurrentie kost geld •versnippering kost geld •produktiedenken kost geld 9

10 Het Nieuwe Zorgen 10

11 zelfmanagement via buurtportal 11

12 Ouderen kunnen niks met de computer?? •http://www.youtube.com/watch?v=XujEAGMFhBU 12

13 de maatschappelijke pleisterplaats •professional ondersteunt vrijwilliger •Samen met welzijn, verenigingen, scholen, SWV, MKB, ketenpartners •Mix van doelgroepen •Incl. nacht en weekendopvang •Voorbeeld Molenwei en Laethof •tijdelijke voorziening voor mensen met nieuwe indicatie BG-Groep 13

14 De ‘wijkzuster’ is terug; óók in Heerlen 14

15 (te) hoge verwachtingen van de wijkverpleegkundige? 15

16 16

17 Ook CZ doet mee. •Huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk en WMO-consulent als samenwerkende poortwachters

18 Ode aan de thuishulp •Meeste gewaardeerde hulp die er is •Gericht op presentie en ondersteuning huishouden •‘beweegt mee’ met cliënt •Ondersteunt mantelzorg •Dempt of voorkomt inzet van dure hulp •Belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie 18

19 Thuishulp in de gevarenzone 19

20 Hoe verder met de hulp bij het huishouden? •minder uren? •alleen voor mensen met regieverlies? •meer eigen betaling? •anders organiseren? Enkele ideeën, gericht op: •Lagere kosten •Continuïteit van hulp •Anders inzetten van mensen •Maximaal behoud werkgelegenheid 20

21 Meander gaat voor ‘knip’ en combinatie van maatregelen Hulp bij het huishouden burger zonder regieverliesBurger met regieverlies Nu: individuele hulp in natura Straks: • HbH als onderdeel arrangement Veilig en Verzorgd Wonen • nadruk op schoonmaak • Evt. via dienstencheque Straks: • HbH wordt individuele- thuisbegeleiding • combi van HbH / begeleiding / persoonlijke verzorging • nadruk op zorg en presentie • Bredere kwalificatie dan huidige thuishulp

22 Meander Homeservice 22

23 Kostensturing via dienstencheque (voorstel) •Voor burgers zonder regieverlies, maar met indicatie •indicatie wordt vertaald naar aantal dienstencheques •Veel regelruimte klant en thuishulp •uit te voeren door gecontracteerde aanbieders met medewerkers in loondienst •Tarief dienstencheque geldt als eigen bijdrage (niet CAK) •Evt. inkomensondersteuning via bijzondere bijstand •Evt. i.c.m. Meander Homeservice en collectieve voorzieningen •Kostprijs: ± € 23,- per uur •Onderdeel werkgelegenheidsplan Thuishulpen 23

24 Tandem in de huishoudelijke hulp •combi thuishulp met bijstands’ vrijwilliger’ •voor taken die niet (meer) geïndiceerd zijn •alternatief voor collectieve voorziening •indirecte werkdrukvermindering thuishulp •thuishulp zorgt voor begeleiding en instructie •mogelijkheid opleiding en doorstroom 24

25 WMO 2015: Van product naar arrangement •Combinatie van collectieve diensten, eigen betaling en individuele hulp. •Voorbeeld 1: –Mevr. Janssen, 82 jaar en alleenstaand –Woont huurwoning in Heksenberg, –Heeft reumatische klachten –AOW met klein pensioen –zoon woont in Roermond •Heeft nog een indicatie voor 3 uur hulp bij het huishouden per week 25

26 Veilig en Verzorgd Wonen arrangement van mevr. Janssen •Hulpplan 2015: –Mevr. kan gebruik maken van boodschappenservice en glazenwasser en strijkservice van Baanbrekend Werk –Mevr. krijgt 2 uur per week thuishulp voor zwaar huishoudelijk werk vanuit de WMO, maar wil liever één keer per 14 dagen 4 uurtjes. –Tegelijk met de thuishulp komt de was- en strijkservice aan huis van Baanbrekend Werk –Mevr. heeft extra uurtje via Meander Homeservice –Mevr. wordt 3x per week opgehaald door buurttaxi voor kienen, meer bewegen en wijkrestaurant –Thuiszorg is nog niet nodig, maar wijkverpleegkundige is wel langs geweest en heeft kaartje achter gelaten –Mevr. heeft een abonnement op de thuis-alarmering 26

27 Van verzorgingshuis naar beschermd en beschut wonen •‘all-inclusive’ zorg met verblijf vanaf 2014 voorbehouden aan ouderen met: –Dementie of andere cognitieve problemen –Ernstige hulpbehoevendheid –Herstelzorg of revalidatie •Extramuralisering al 10 jaar geleden ingezet; deels door ouderen zelf •Behoefte aan beschut wonen en kortdurend verblijf blijft •Nieuwe oplossingen, uitgaande van scheiden wonen en zorg –In woonzorgcomplexen –Wellicht ook in het ‘oude’ verzorgingshuis –Op basis van andere financiering 27

28 Nieuwe wijkzorgcentra in Parkstad 28

29 Bezuinigingen zijn riskant, maar decentralisaties bieden kansen •Transformeren kost tijd en geld •Extramuraliseren kan niet tegelijk met bezuinigen in de thuiszorg •(Tijdelijk) verlies werkgelegenheid •Maar: bezuinigen maakt ook creatief •Huidige versnippering van aanbod, voorzieningen, geld en regels leidt tot verspilling •Van dure confectieproducten tot buurtgerichte maatwerkarrangementen •Vangnet voor werkgelegenheid thuishulp (via opleiden, dienstencheque of private hulp) 29

30 Meander, Heerlen en maatschappelijke partners gaan voor de zachte landing voor zorg én werkgelegenheid 30


Download ppt "De levensloopbestendige buurt Samenredzaamheid met de beurs van nu Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep 1."

Verwante presentaties


Ads door Google