De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsdynamica AGENDA 19:00 - 19:05u Welkom & introductie 19:10 - 19:20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsdynamica AGENDA 19:00 - 19:05u Welkom & introductie 19:10 - 19:20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsdynamica AGENDA 19:00 - 19:05u Welkom & introductie 19:10 - 19:20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen 19:40 - 20:20u Oefening Deel II 20:20 - 20:40u Pauze 20:40 - 21:10u Theorie Deel III: Vergadertips en techniek 6 hoeden De Bono 21:10 - 21:50u Oefening Deel III

2 Groupsdynamica Vorming van groepen De groep doorloopt 4 fasen FormingStorming NormingPerforming

3 Groupsdynamica Fase I: Vorming van groepen Forming Forming

4 Groupsdynamica Fase I: Vorming van groepen Forming De groep start als een verzameling van losse individuen die aarzelend proberen een groep te vormen Er ontstaan interactiepatronen: • wie wil direct aan de gang en wie wacht even af • wie zegt veel en wie weinig • wie stelt vooral vragen en wie geeft vooral antwoorden •…. Het lijkt alsof men reeds met het doel bezig is maar de manier waarop gesproken wordt is belangrijker dan de inhoud.

5 Groupsdynamica Fase I: Vorming van groepen Forming Taak van de begeleider • ruimte geven om zich af te grenzen • mensen toenadering laten zoeken • afspraken maken • persoonlijke - en groepsdoelstellingen benoemen

6 Groupsdynamica Fase II: Vorming van groepen Storming Storming

7 Groupsdynamica Fase II: Vorming van groepen Storming Vaak stormachtige fase De deelnemers zoeken: • hun eigen plaats • hun rol • welke invloed ze kunnen uitoefenen •…. Er is nog weinig sprake van échte samenwerking

8 Groupsdynamica Fase II: Vorming van groepen Storming Taak van de begeleider • standvastig zijn en bescherming bieden • ruimte geven voor dialoog bij conflicten

9 Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Norming Norming

10 Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Norming • de leden wennen aan de samenwerking • de weerstand trekt stilaan weg • misschien is het rendement van de groep nog niet zo groot maar de groepsleden beginnen elkaar te vertrouwen en te accepteren • het wordt mogelijk om constructief met bemerkingen te komen • er komt enige ontspanning in de groep en vertrouwen in de werkwijze Het groepsproces kan nu onderwerp van gesprek worden

11 Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Norming Taak van de begeleider • ruimte voor zelfstandige werker • initiatief uit de groep toelaten

12 Groupsdynamica Fase IV: Vorming van groepen Performing Performing

13 Groupsdynamica Fase IV: Vorming van groepen Performing • de onderlinge verhoudingen en verwachtingen zijn in deze fase bevestigd en er wordt gepresteerd • de groep is een echt team • er is duidelijk vooruitgang • problemen worden geanalyseerd en opgelost Een groep in dit stadium kan veel werk verzetten

14 Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Performing Taak van de begeleider • Afstand nemen, eerder gaan coachen

15 Groupsdynamica AGENDA 19:00 - 19:05u Welkom & introductie 19:10 - 19:20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen 19:40 - 20:20u Oefening Deel II 20:20 - 20:40u Pauze 20:40 - 21:10u Theorie Deel III: Vergadertips en techniek 6 hoeden De Bono 21:10 - 21:50u Oefening Deel III

16 Groupsdynamica Groepsrollen (op basis van Belbin test) manager BESTUREN BEREIKENBEDENKEN BEWAKEN zorgdrager voorzitter afmaker teamspeler koppelaar uitvinder vormer 1 1 1 3 2 2 0 0

17 Groupsdynamica Groepsrollen BESTUREN Manager Rol • Vertaalt plannen en strategiën in werkprocedures • Organiseert het werk, zet woorden om in daden • Is degelijk en ordelijk, een ware organisator

18 Groupsdynamica Groepsrollen BESTUREN Vormer Rol • Doelaangever, benoemt prioriteiten • Gedreven, energiek, zorgt ervoor dat dingen uitgevoerd worden • Neemt graag risico’s, duwt het team naar succes

19 Groupsdynamica Groepsrollen BEREIKEN Voorzitter Rol • Is niet inhoudelijk, coördineert, werkt volgens protocol, gebruikt sterke punten van teamleden • Bepaalt prioriteiten, vat samen en hakt knopen door

20 Groupsdynamica Groepsrollen BEREIKEN Afmaker Rol • Let er op dat niets vergeten wordt • Kijk voortdurend uit naar dingen die extra zorg en aandacht vragen • Controleert de voortgang • Jut het team op

21 Groupsdynamica Groepsrollen BEWAKEN Teamspeler Rol • Loyaal tegen collega’s, houdt het team bijeen, vermijdt conflicten • Verlicht en verlucht, zorgt voor sfeer en samenhorigheid

22 Groupsdynamica Groepsrollen BEWAKEN Zorgdrager Rol • Controleert of de puntjes op de i staan, houdt zich aan het schema • Laat grote zorg om mensen en zaken zien

23 Groupsdynamica Groepsrollen BEDENKEN Uitvinder Rol • Bedenkt verrassende nieuwe oplossingen, genereert toekomst- beelden • Is bron van vernieuwing en eigenzinnig

24 Groupsdynamica Groepsrollen BEDENKEN Koppelaar Rol • Netwerker. Zoekt informatie en is extrovert, is enthousiast over alle kansen • Onderhoudt contacten, stimuleert vernieuwing door het leggen van verbindingen

25 Groupsdynamica Groepsrollen- voorbeeld 11 manager BESTUREN BEREIKENBEDENKEN BEWAKEN zorgdrager 3 15 voorzitter 4afmaker 12teamspeler koppelaar 5 uitvinder 2 vormer 18

26 Groupsdynamica Oefening Deel II • Er worden 4 groepen gevormd • Ieder lid van het team mag 10 punten verdelen over de verschillende rollen; maak daarna een totaal per rol • Zijn de rollen evenwichtig verdeeld? Hoe zou je dat in praktijk oplossen? • Feedback aan de ganse groep

27 Groupsdynamica Tips om groepsgeest te bevorderen De samenhang van de groep is goed als er een sterk WIJ gevoel heerst • Drink samen een glas na de activiteit • Laat ruimte voor humor • Praat. Open communicatie tussen mensen schept duidelijkheid. Zo worden misverstanden vermeden • Organiseer geregeld iets voor de groep (teambuilding activiteit) • Complimenteer elkaar • Communiceer persoonlijk indien mogelijk, mailen of telefoneren creëert een afstand • Breng iedereen op de hoogte van veranderingen en beslissingen. Zo krijgt iedereen het gevoel betrokken te zijn • Ken elkaars persoonlijke achtergrond. Toon interesse in elkaar. • Een goede groepssfeer begint bij jezelf!! Bron: Vlaamse overheid

28 Groupsdynamica NEUTRAAL BLIJVEN JE HOEFT GEEN EIGEN MENING TE GEVEN HET GESPREK KADEREN WAAR GAAT HET WEL OVER EN VOORAL NIET OVER FOCUS HOUDEN STRUCTUUR AANHOUDEN Tips & tricks om efficiënt te vergaderen

29 Groupsdynamica TIJD RESPECTEREN AFSTEMMEN MET VERSLAGGEVER VAN DE TIJD SAMENVATTEN HERHAAL KORT WAT JE GEHOORD HEBT AFSTEMMEN MET DE NOTULIST WAT WERD GENOTEERD? DAN PAS NAAR VOLGEND ONDERWERP

30 Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Zijn een manier om naar een probleem te kijken of zelfs een probleem op te lossen. De zes hoeden komen overeen met elk een bepaalde denkstijl, perceptie of referentiekader. De hoeden maken het mogelijk om dingen te denken en uit te spreken die we anders nooit hadden kunnen denken en zeggen OBJECTIEF FEITEN CIJFERS INFORMATIE NEUTRAAL POSITIEF CONSTRUCTIEF VOORDEEL KANSEN OPTIMISME NEGATIEF KRITIEK ANALYSE ZWARTKIJKEN OORDEEL CREATIEF ALTERNATIEF PROVOCATIEF ENERGIE VERANDERING EMOTIE GEVOEL INGEVING INTUITIE SPONTAAN OVERZICHT CONTROLE AFSTANDELIJK VOORZITTER DIRIGENT

31 Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 1. Opstellen van een mindmap met de 6 hoeden

32 Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 2. Een onderwerp bespreken met de 6 hoeden Het onderwerp benaderen vanuit de 6 verschillende invalshoeken. De voorzitter kan de hoed bepalen of de keuze kan ook bij de deelnemers gelegd worden

33 Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 3. Een uitspraak beoordelen met de 6 hoeden Systematisch in volgorde reageren Wat zijn de gevoelens? Welke pluspunten zijn er? Welke alternatieven zijn er? Welke informatie is er nog nodig? Hoe wordt het resultaat beoordeeld? Wat is het gevoel over het resultaat? Welke minpunten zijn er?

34 Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 3. Een uitspraak beoordelen met de 6 hoeden In groepjes reageren Een groepje zoekt informatie Een groepje zoekt naar alternatieve n.a.v. de uitspraak Een groepje zoekt uit welke nadelen er zijn Een groepje inventariseert gevoelens t.a.v. de stelling Een groepje bekijkt of de stelling wel klopt Een groepje zoekt uit welke voordelen er zijn

35 Groupsdynamica Oefening Deel III • Er worden 2 groepen gevormd • Er wordt een voorzitter aangeduid, deze krijgt ook de kaarten met de 6 hoeden •Bespreken van actueel probleem of onderwerp


Download ppt "Groepsdynamica AGENDA 19:00 - 19:05u Welkom & introductie 19:10 - 19:20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen."

Verwante presentaties


Ads door Google