De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGENDA Groepsdynamica 19: :05u Welkom & introductie

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGENDA Groepsdynamica 19: :05u Welkom & introductie"— Transcript van de presentatie:

1 AGENDA Groepsdynamica 19:00 - 19:05u Welkom & introductie
19: :20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen 19: :20u Oefening Deel II 20: :40u Pauze 20: :10u Theorie Deel III: Vergadertips en techniek 6 hoeden De Bono 21: :50u Oefening Deel III

2 Vorming van groepen Groupsdynamica De groep doorloopt 4 fasen Forming
Storming Norming Performing

3 Fase I: Vorming van groepen Forming
Groupsdynamica Fase I: Vorming van groepen Forming Forming

4 Fase I: Vorming van groepen Forming
Groupsdynamica Fase I: Vorming van groepen Forming De groep start als een verzameling van losse individuen die aarzelend proberen een groep te vormen Er ontstaan interactiepatronen: wie wil direct aan de gang en wie wacht even af wie zegt veel en wie weinig wie stelt vooral vragen en wie geeft vooral antwoorden …. Het lijkt alsof men reeds met het doel bezig is maar de manier waarop gesproken wordt is belangrijker dan de inhoud.

5 Fase I: Vorming van groepen Forming
Groupsdynamica Fase I: Vorming van groepen Forming Taak van de begeleider ruimte geven om zich af te grenzen mensen toenadering laten zoeken afspraken maken persoonlijke - en groepsdoelstellingen benoemen

6 Fase II: Vorming van groepen Storming
Groupsdynamica Fase II: Vorming van groepen Storming Storming

7 Fase II: Vorming van groepen Storming
Groupsdynamica Fase II: Vorming van groepen Storming Vaak stormachtige fase De deelnemers zoeken: hun eigen plaats hun rol welke invloed ze kunnen uitoefenen …. Er is nog weinig sprake van échte samenwerking

8 Fase II: Vorming van groepen Storming
Groupsdynamica Fase II: Vorming van groepen Storming Taak van de begeleider standvastig zijn en bescherming bieden ruimte geven voor dialoog bij conflicten

9 Fase III: Vorming van groepen Norming
Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Norming Norming

10 Fase III: Vorming van groepen Norming
Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Norming de leden wennen aan de samenwerking de weerstand trekt stilaan weg misschien is het rendement van de groep nog niet zo groot maar de groepsleden beginnen elkaar te vertrouwen en te accepteren het wordt mogelijk om constructief met bemerkingen te komen er komt enige ontspanning in de groep en vertrouwen in de werkwijze Het groepsproces kan nu onderwerp van gesprek worden

11 Fase III: Vorming van groepen Norming
Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Norming Taak van de begeleider ruimte voor zelfstandige werker initiatief uit de groep toelaten

12 Fase IV: Vorming van groepen Performing
Groupsdynamica Fase IV: Vorming van groepen Performing Performing

13 Fase IV: Vorming van groepen Performing
Groupsdynamica Fase IV: Vorming van groepen Performing de onderlinge verhoudingen en verwachtingen zijn in deze fase bevestigd en er wordt gepresteerd de groep is een echt team er is duidelijk vooruitgang problemen worden geanalyseerd en opgelost Een groep in dit stadium kan veel werk verzetten

14 Fase III: Vorming van groepen Performing
Groupsdynamica Fase III: Vorming van groepen Performing Taak van de begeleider Afstand nemen, eerder gaan coachen

15 AGENDA Groupsdynamica 19:00 - 19:05u Welkom & introductie
19: :20u Theorie Deel I: Vorming van groepen 19:20 – 19:40u Theorie Deel II: Groepsrollen 19: :20u Oefening Deel II 20: :40u Pauze 20: :10u Theorie Deel III: Vergadertips en techniek 6 hoeden De Bono 21: :50u Oefening Deel III

16 Groepsrollen Groupsdynamica 3 1 2 1 1 2 BESTUREN BEDENKEN BEREIKEN
(op basis van Belbin test) BESTUREN vormer 3 manager 1 uitvinder 2 voorzitter BEDENKEN BEREIKEN koppelaar afmaker 1 zorgdrager 1 2 teamspeler BEWAKEN

17 Groepsrollen Groupsdynamica Manager Rol
BESTUREN Manager Rol Vertaalt plannen en strategiën in werkprocedures Organiseert het werk, zet woorden om in daden Is degelijk en ordelijk, een ware organisator

18 Groepsrollen Groupsdynamica Vormer Rol
BESTUREN Vormer Rol Doelaangever, benoemt prioriteiten Gedreven, energiek, zorgt ervoor dat dingen uitgevoerd worden Neemt graag risico’s, duwt het team naar succes

19 Groepsrollen Groupsdynamica Voorzitter Rol
BEREIKEN Voorzitter Rol Is niet inhoudelijk, coördineert, werkt volgens protocol, gebruikt sterke punten van teamleden Bepaalt prioriteiten, vat samen en hakt knopen door

20 Groepsrollen Groupsdynamica Afmaker Rol
BEREIKEN Afmaker Rol Let er op dat niets vergeten wordt Kijk voortdurend uit naar dingen die extra zorg en aandacht vragen Controleert de voortgang Jut het team op

21 Groepsrollen Groupsdynamica Teamspeler Rol
BEWAKEN Teamspeler Rol Loyaal tegen collega’s, houdt het team bijeen, vermijdt conflicten Verlicht en verlucht, zorgt voor sfeer en samenhorigheid

22 Groepsrollen Groupsdynamica Zorgdrager Rol
BEWAKEN Zorgdrager Rol Controleert of de puntjes op de i staan, houdt zich aan het schema Laat grote zorg om mensen en zaken zien

23 Groepsrollen Groupsdynamica Uitvinder Rol Bedenkt verrassende nieuwe
BEDENKEN Uitvinder Rol Bedenkt verrassende nieuwe oplossingen, genereert toekomst- beelden Is bron van vernieuwing en eigenzinnig

24 Groepsrollen Groupsdynamica Koppelaar Rol Netwerker. Zoekt informatie
BEDENKEN Koppelaar Rol Netwerker. Zoekt informatie en is extrovert, is enthousiast over alle kansen Onderhoudt contacten, stimuleert vernieuwing door het leggen van verbindingen

25 Groepsrollen- voorbeeld
Groupsdynamica Groepsrollen- voorbeeld BESTUREN vormer 11 manager uitvinder 15 voorzitter BEDENKEN BEREIKEN koppelaar 4 afmaker zorgdrager 12 teamspeler BEWAKEN

26 Oefening Deel II Groupsdynamica Er worden 4 groepen gevormd
Ieder lid van het team mag 10 punten verdelen over de verschillende rollen; maak daarna een totaal per rol Zijn de rollen evenwichtig verdeeld? Hoe zou je dat in praktijk oplossen? Feedback aan de ganse groep

27 Tips om groepsgeest te bevorderen
Groupsdynamica Tips om groepsgeest te bevorderen De samenhang van de groep is goed als er een sterk WIJ gevoel heerst Drink samen een glas na de activiteit Laat ruimte voor humor Praat. Open communicatie tussen mensen schept duidelijkheid. Zo worden misverstanden vermeden Organiseer geregeld iets voor de groep (teambuilding activiteit) Complimenteer elkaar Communiceer persoonlijk indien mogelijk, mailen of telefoneren creëert een afstand Breng iedereen op de hoogte van veranderingen en beslissingen. Zo krijgt iedereen het gevoel betrokken te zijn Ken elkaars persoonlijke achtergrond. Toon interesse in elkaar. Een goede groepssfeer begint bij jezelf!! Bron: Vlaamse overheid

28 Tips & tricks om efficiënt te vergaderen
Groupsdynamica Tips & tricks om efficiënt te vergaderen NEUTRAAL BLIJVEN JE HOEFT GEEN EIGEN MENING TE GEVEN HET GESPREK KADEREN WAAR GAAT HET WEL OVER EN VOORAL NIET OVER FOCUS HOUDEN STRUCTUUR AANHOUDEN

29 Groupsdynamica TIJD RESPECTEREN SAMENVATTEN AFSTEMMEN MET DE NOTULIST
AFSTEMMEN MET VERSLAGGEVER VAN DE TIJD SAMENVATTEN HERHAAL KORT WAT JE GEHOORD HEBT AFSTEMMEN MET DE NOTULIST WAT WERD GENOTEERD? DAN PAS NAAR VOLGEND ONDERWERP

30 De zes hoeden van De Bono
Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Zijn een manier om naar een probleem te kijken of zelfs een probleem op te lossen. De zes hoeden komen overeen met elk een bepaalde denkstijl, perceptie of referentiekader. De hoeden maken het mogelijk om dingen te denken en uit te spreken die we anders nooit hadden kunnen denken en zeggen OBJECTIEF FEITEN CIJFERS INFORMATIE NEUTRAAL EMOTIE GEVOEL INGEVING INTUITIE SPONTAAN POSITIEF CONSTRUCTIEF VOORDEEL KANSEN OPTIMISME NEGATIEF KRITIEK ANALYSE ZWARTKIJKEN OORDEEL CREATIEF ALTERNATIEF PROVOCATIEF ENERGIE VERANDERING OVERZICHT CONTROLE AFSTANDELIJK VOORZITTER DIRIGENT

31 De zes hoeden van De Bono
Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 1. Opstellen van een mindmap met de 6 hoeden

32 De zes hoeden van De Bono
Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 2. Een onderwerp bespreken met de 6 hoeden Het onderwerp benaderen vanuit de 6 verschillende invalshoeken. De voorzitter kan de hoed bepalen of de keuze kan ook bij de deelnemers gelegd worden

33 De zes hoeden van De Bono
Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 3. Een uitspraak beoordelen met de 6 hoeden Systematisch in volgorde reageren Wat zijn de gevoelens? Welke pluspunten zijn er? Welke minpunten zijn er? Welke alternatieven zijn er? Welke informatie is er nog nodig? Hoe wordt het resultaat beoordeeld? Wat is het gevoel over het resultaat?

34 De zes hoeden van De Bono
Groupsdynamica De zes hoeden van De Bono Wanneer kan De Bono gebruikt worden? 3. Een uitspraak beoordelen met de 6 hoeden In groepjes reageren Een groepje zoekt informatie Een groepje zoekt naar alternatieve n.a.v. de uitspraak Een groepje zoekt uit welke voordelen er zijn Een groepje zoekt uit welke nadelen er zijn Een groepje inventariseert gevoelens t.a.v. de stelling Een groepje bekijkt of de stelling wel klopt

35 Oefening Deel III Groupsdynamica Er worden 2 groepen gevormd
Er wordt een voorzitter aangeduid, deze krijgt ook de kaarten met de 6 hoeden Bespreken van actueel probleem of onderwerp


Download ppt "AGENDA Groepsdynamica 19: :05u Welkom & introductie"

Verwante presentaties


Ads door Google