De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisworkshop voor beginnende TFC’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisworkshop voor beginnende TFC’s"— Transcript van de presentatie:

1 Basisworkshop voor beginnende TFC’s
Welkom Basisworkshop voor beginnende TFC’s

2 Waarom een TFC? Romeinen 12: 4 en 5; “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.”

3 Waarom een TFC? • Omdat een zendeling niet zonder gebed kan • Omdat een zendeling financiële steun nodig heeft • Omdat een zendeling hierdoor gestimuleerd wordt om verantwoording af te leggen van zijn werk • Omdat het zending dichterbij de gemeente + achterban brengt

4 Waarom een TFC. De gemeente/achterban bidt, offert, enz
Waarom een TFC? De gemeente/achterban bidt, offert, enz.; de TFC heeft een centrale rol: stimulans/motivering van de achterban > blijvende betrokkenheid. Bijv. informatievoorziening (algemeen + bijv. gebedsinfo) aanspreekpunt voor de achterban ondersteuning van de werker (geestelijk, moreel, praktisch) zorg voor de financiën verzorging nieuwsbrieven (verzending; bewaking, frequentie en inhoud)

5 De betrokken partijen……

6 Bouwstenen voor een goed TFC
• Gebed • Financiën (beheer en fondswerving) • Communicatie / PR (creatief denken; lay out en spelling) • Praktische steun (bijv. vervanging laptop) • Morele steun (bijv. post, , telefoon, Skype) Zelf + anderen inschakelend (vooral op gebied van gebed, financiën en steun) Dit in alle fasen: • rondom vertrek • tijdens verblijf op veld • rondom verlof • rondom definitieve terugkeer

7 Samenstelling van de TFC
Geheel achter de zendeling staan Hart voor zending. Zendingservaring: ja of nee? Vrienden Vertegenwoordiger van de gemeente /zendingswerkgroep Vertegenwoordiger TFC in zendingswerkgroep In geval van zendingsgezin: evt. soortgelijk gezin in TFC Leeftijd gemixt Geslacht gemixt

8 Welke functies? (voorbeeld OM)
Contactpersoon/voorzitter Aanspreekpunt voor gemeente, familie, overige achterban Voorzitten van TFC-vergaderingen, opstellen van de agenda Contactpersoon voor de zendingsorganisatie Doorgeven van post of voor TFC-leden en achterban, o.a.: Uitnodiging ThuisFrontdag Organisatie zaken m.b.t. verlof

9 Financiën en fondswerving
Gebedscoördinator Gebed stimuleren in de gemeente Gebedspunten doorgeven per Gebedspartners werven (ouderen?) Contact met de werker voor dank- en gebedspunten Gebedspunten van het veld: nieuwsbrieven van de organisatie, internet Financiën en fondswerving Aanspreekpunt voor vragen m.b.t. financiën Bijhouden van binnengekomen support Rapportage tijdens TFT-vergaderingen Evt. gemachtigd zijn over privé-rekening van de werker De werker vergezellen naar de EZA i.v.m. de verzekeringen.

10 Communicatie en PR Frequentie van nieuwsbrief in de gaten houden Opmaken nieuwsbrief Verbeteren van veld-jargon en/of Engelse uitdrukkingen in de nieuwsbrief Bijhouden van het adressenbestand van nieuwsbrieflezers Distributie nieuwsbrief per post of via

11 Vertrouwenspersoon -. Actief luisteren op afstand
Vertrouwenspersoon - Actief luisteren op afstand! Tussen de regels door lezen en horen wat de werker echt bezighoudt. Doorvragen, kritische vragen stellen. - Aanspreekpunt voor advies over ingrijpende zaken in het persoonlijk leven van de werker. - Note: wie moet wat wanneer weten: (zendingsorganisatie, de gemeente, de achterban). Check dit met de werker. - Tot zekere hoogte verslag uitbrengen van het persoonlijk wel en wee van de OM'er tijdens TFC-vergaderingen. - Bij persoonlijke problemen van de werker contact hebben met de contactpersoon zendingsorganisatie om te zien hoe we de werker verder kunnen helpen. - Het bijwonen van de re-entry training gegeven door OM-Ned. - Meekomen met de werker naar het evaluatiegesprek met OM-Ned. na terugkeer van het veld. - Ook na terugkeer betrokkenheid houden i.v.m. re-entryproces.

12 Contactpersoon voor de kinderen
Bijwonen van de training “Met het gezin de zending in” (InTransit) Bruggen bouwen tussen Nederland en de kinderen (en ouders) door contacten te bevorderen Kaartje sturen wanneer de kinderen jarig zijn Contact blijven onderhouden met de thuisgemeente; met peutergroep, kindernevendienst/zondagschool Aanspreekpunt voor de contacten met de basisschool en kijken hoe het contact met de leeftijdsgenoten van de school te blijven onderhouden Vertrouwenspersoon zijn voor de kinderen Signaleren van problemen Het bijwonen van de re-entry training, specifiek met het oog op de terugkeer van de kinderen

13 Algemeen Een vliegende keep: ondersteunen van andere TFC-leden; opstellen en verspreiden van de notulen van de vergaderingen Het opstellen van een jaarplanning (deadline nieuwsbrieven (ook i.v.m. de december- uitkering en vakantietoeslag in mei), vergaderdata, verjaardagen, eventuele verlofperiode, activiteiten van de zendingsorganisatie

14

15

16 Aanvullende hulpmiddelen
• Samen uit, Samen thuis – Jaap Ketelaar • Een Thuisfront voor de Zendeling – Neal Pirolo € 7,95 • Bruin Boord met Kaas – InTransit • Enkeltje thuis (of: wat het thuisfront moet weten als een zendeling terugkeert…) – Neal Pirolo, € 9,95 • Hellup…leven van giften!...ik? - Joop Strietman € 2,-  Uitg. WEC, te bestellen bij • Handboek voor ThuisFrontTeams – Margriet Muurling (InToMission) • TFC-handleiding - ECM • TFT-handleiding OM

17


Download ppt "Basisworkshop voor beginnende TFC’s"

Verwante presentaties


Ads door Google