De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De afbeelding is een hyperlink met een introductiefilm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De afbeelding is een hyperlink met een introductiefilm."— Transcript van de presentatie:

1 De afbeelding is een hyperlink met een introductiefilm.

2 INHOUD ACETYLEENFLES expansieruimte
uitzetten aceton door opname acetyleen aceton In een acetyleenfles is de gehele holle ruimte opgevuld door een poreuze massa, waarin de oplossing van acetyleen in aceton homogeen verdeeld is. Acetyleen kan bij een verhoogde druk(vanaf +/- 1,5 bar) spontaan uiteen vallen in zijn samenstellende delen, waarbij warmte vrijkomt. Om deze reden wordt acetyleen bij opslag in flessen opgelost in bv kiezelzuur, aceton of dimethylformamide(DMF= giftig) kiezelzuur

3 ACETYLEEN C2H2, Kleurloos, reactief, zeer brandbaar, reukloos (in pure vorm) en iets lichter dan lucht PH3 (fosfine)veroorzaakt een knoflookachtige, zoete geur explosiegrens ligt tussen 2,4 – 83 volumeprocent zelfontleding bij ca 300⁰ en 2 bar gasvormige springstof (1 kg C2H2 = 1,9 kg TNT) Acetyleen wordt gebruikt voor diverse industriële toepassingen; metaalverwerkende industrie voor lassen, snijden, harden etc. in de chemische industrie als synthese (is in het algemeen een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat er iets nieuws uit ontstaat) van andere stoffen. Acetyleen kan worden bereid uit carbid of nafta Fosfine, ook bekend als fosforwaterstof of waterstoffosfide (PH3), is een fosforverbinding, een zeer giftig gas dat vaak voor ongediertebestrijding door gassing wordt gebruikt. Het gas zelf is geurloos, kleurloos, brandbaar, en al in vrij lage concentraties dodelijk. Hyperlink reactief, praktijkles school - zeer brandbaar, 1gram acetyleen in ballon

4 KENMERKEN ACEYLEENFLES
tot 2006 fleskleur geel vanaf 2007 fleskleur kastanjebruin tenminste aan de flessenhals in de overgangsfase zijn beide kleuren mogelijk flessen klinken niet hol ADR 1001/239 Door de kiezelzuur in de fles klinkt deze niet hol

5 ACETON Makkelijk te ontsteken vloeistof, aceton neemt makkelijk acetyleen op en zorgt derhalve ervoor dat het acetyleen stabiel wordt. Bekend product waar aceton in zit is nailremover

6 EXPLOSIEGRENZEN propaan alcohol methaan koolmonoxide waterstof
acetyleen volumeprocent

7 ONTBRANDINGS-SNELHEID
propaan m/s methaan m/s waterstof 8.9 m/s acetyleen m/s

8 OPSLAGMOGELIJKHEDEN enkele fles
acetyleenpakket(flessenbatterij); is een samenstel van twee of meer acetyleenflessen die elk van een afsluiter moeten zijn voorzien en die door slangen of leidingen met één of gemeenschappelijke aansluitingen zijn verbonden. De flessen worden door frame bijeengehouden, zodat deze als eenheid worden getransporteerd, gevuld en geledigd. Alle uitrustingsstukken zoals raamwerk, vlamdovers, hoofdafsluiters en manometers behoren tot het pakket.

9 OPSLAG reguliere fles is niet geschikt
fles moet met een poreuze massa gevuld zijn hierin is de acetyleen onder druk opgelost(ca 8.5 Bar) de poreuze massa moet ontleding voorkomen Tekst van dia 2 kan hier ook gebruikt worden.

10 INLEIDING TOT ONTLEDING
vlamterugslag vanaf de brander externe opwarming door; ventielbrand branduitbreiding sterke aanstraling mechanische inwerking door omvallen

11 INWENDIGE ONTLEDING fles wordt warm zonder uitwendige verhitting
vlamterugslag gevolg van ontleding is uiteenvallen van de inhoud druktoename fleskop afremmen/stoppen ontleding dissociatatie of inwendige ontleding een ontleding kan namenlijk niet alleen door uitwendige verhitting van de fles, maar ook door vlamterugslag vanaf bv de brander worden veroorzaakt het gevolg van ontleding van acetyleen is, dat het in de samenstellende delen koolstof(roet) en waterstof(brandbaar gas) uiteenvalt; dit gaat gepaard met sterke warmteontwikkeling. Hierdoor zal de temperatuur van de fles stijgen en de druk in de fles toenemen de temperatuur is meestal aan de kop merkbaar de ontleding kan worden afgeremd en gestopt door koeling, het afremmen van de ontleding wordt sterk bevorderd door de afsluiter te sluiten en de stand van de fles verticaal te houden

12 UITWENDIGE BRAND lekgas uitsluitend sprake van buitenbrand
inwendige ontleding afsluiters bereikbaar koelen minimaal 30 minuten controleren Een uitwendige brand aan een acetyleenpakket kan bv ontstaan doordat las- of slijpvonken lekgas ontsteken. Het is niet mogelijk om van een brandend pakket vast te stellen of uitsluitend sprake is van een uitwendige brand. Daarom dient men –zeker als men ten tijde van het ontstaan van de brand niet ter plekke was – er altijd van uit te gaan , dat er ook een inwendige ontleding plaatsvindt. Indien de afsluiters bereikbaar zijn en indien mogelijk deze zo snel mogelijk sluiten. Dan het pakket/fles vanaf een veilige plek koelen met water. Als na een minimale wachttijd(de tijd dat het pakket niet met water wordt besproeid) van 5 minuten de flessen nog nat blijven, dan kan men de fles/het pakket benaderen en de afzonderlijke flessen contoleren op lekkage en of deze voldoende zijn afgekoeld.

13 HERKENNEN ONTLEDING vlamterugslag gasuittreding
brand bij het flesventiel of drukregelaar aanstraling vlamterugslag; temperatuurstijging beginnend bij de fleskop gasuittreding; meestal een ongelijkmatige walmende gasstroom(koolstof) en een knoflooklucht; - reuk - explosiemeter - gasmeetbuisje, koolwaterstof, verkleuring van het gasmeetbuisje 3. brand bij het gasventiel of drukregelaar; geen helle gele vlam maar verkleuring van de vlam door de koolstof 4. aanstraling; er moet te allen tijde met een ontleding rekening gehouden worden

14 MAATREGELEN BIJ HET GEVAAR VAN EXPLODEREN

15 UITTREDEN VAN NIET BRANDEND ACETYLEEN
grootste gevaar in besloten ruimten ontstekingsbronnen wegnemen fles controleren op opwarming flesventiel alleen sluiten wanneer de fles koud is uitstomen van helder/puur gas Fles controleren op opwarmen; opbrengen water warmtebeeldcamera Flesventiel alleen sluiten; uitstromen van puur gas, er mogen geen zwarte slierten vrijkomen

16 UITTREDEN VAN NIET BRANDEND ACETYLEEN
Is de fles opgewarmd; gevarenzone ontruimen onder dekking koelen ramen en deuren openen explosiegevaar bepalen uitstroming gas beoordelen het flesventiel niet meer dichtdraaien de fles niet meer benaderen de fles leeg laten lopen gevarenzone ontruimen, tot 300 mtr onder dekking koelen ramen en deuren openen; ontlasten van de druk, rondvliegend glas etc explosiegevaar bepalen; explosiemeter, WBC uitstroming gas beoordelen; geen helder gas, walmend het flesventiel niet meer dichtdraaien de fles niet meer benaderen de fles leeg laten lopen; fles leeg, blijf controleren op signalen die duiden op explosie, water opbrengen voor controle, WBC

17 UITTREDEN VAN BRANDEND ACETYLEEN
Flesventiel alleen sluiten als de vlam bij het ventiel zuiver is als de fles koud is binnen 60 seconden Binnen 60 seconden is voor de brandweer meestal niet mogelijk.

18 UITTREDEN VAN BRANDEND ACETYLEEN
is de fles opgewarmd gevarenzone ontruimen onder dekking koelen fles uit laten branden flessen die al langer als 60 seconden branden, niet meer aan de afsluiter komen

19 KOELEN ACETYLEENFLES ramen en deuren openen
fles onder dekking koelen (minstens 30 minuten) overvloedig water gebruiken temperatuur controleren, WBC opgebracht water controleren

20 KOELEN ACETYLEENFLES blijft de fles koel;
geen temperatuurverhoging binnen 10 minuten fles kan geborgen worden waterbad veilig gebied blijf controleren Waterbad; minstens 24 uur, laten bewaken Veilig gebied; indien mogelijk niet in bewoond gebied

21 KOELEN ACETYLEENFLES geen afkoeling/verder opwarming waarneembaar
doorgaan met koelen na 10 minuten opnieuw controleren doorlopend proces

22 ACETYLEENPAKKET / FLESSENBATTERIJ
minstens 24 uur koelen contoleren of alle flessen gekoeld worden pakket nooit demonteren

23 GEVARENZONE 300 mtr ingezette eenheden kunnen tot op 50 mtr naderen
indien dekkingsmogelijkheden voorhanden zijn indien de inzet dit vereist gebouwen in gevarenzone ontruimen Open gebied; een zone van 300 mtr ontruimen

24 GEVARENZONE personen in verder afgelegen bebouwing moeten zich ophouden aan de tegenovergestelde zijde van het inzetgebied eenheden, die voor koeling worden ingezet dragen; ademlucht PBM maken gebruik van een stabiele dekking 50 mtr afstand

25 UITWERKING EXPLOSIE ACETYLEENFLES
vuurbal van ca 30 mtr scherfwerking tot ca 300 mtr twee tot drie grote delen drukgolf is eerder gering gebouwen worden niet in het geheel doorboord

26 PLAN + Hyperlink aan het woord plan+. In Duitsland komt voor dat de politie verzocht wordt om de fles met kogels te doorboren.

27 NOGMAALS, INDIEN…. snelle temperatuurstijging
slierten/siddering in de lucht te herkennen zijn verkleuren van de verf bij een open ventiel een steeds luider wordende fluittoon als het walmen en de fluittoon stoppen DEKKING ZOEKEN

28 ZEG NOOIT ……….. Salzburg 1986 carrosseriebouwer
bedrijfsbrandweer komt in actie ventielbrand en exploderen omcirkelde fles

29 DE SLUIPMOORDENAAR

30

31 Foto is op verzoek verwijderd
DE SLACHTOFFERS Foto is op verzoek verwijderd

32 Foto is op verzoek verwijderd
DE SLACHTOFFERS Foto is op verzoek verwijderd

33 "Wanneer we over dun ijs rijden, hangt onze veiligheid van onze vaart af."
Een acetyleenfles op het punt van exploderen is het dunne ijs, en de snelheid om voor de explosie veilig te zijn is de vaart.

34 NABRANDER


Download ppt "De afbeelding is een hyperlink met een introductiefilm."

Verwante presentaties


Ads door Google