De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INHOUD ACETYLEENFLES kiezelzuur 2 expansieruimte uitzetten aceton door opname acetyleen aceton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INHOUD ACETYLEENFLES kiezelzuur 2 expansieruimte uitzetten aceton door opname acetyleen aceton."— Transcript van de presentatie:

1

2 INHOUD ACETYLEENFLES kiezelzuur 2 expansieruimte uitzetten aceton door opname acetyleen aceton

3 ACETYLEEN 3 • C 2 H 2, • Kleurloos, reactief, zeer brandbaar, reukloos (in pure vorm) enreactiefzeer brandbaar iets lichter dan lucht • PH 3 (fosfine)veroorzaakt een knoflookachtige, zoete geur • explosiegrens ligt tussen 2,4 – 83 volumeprocent • zelfontleding bij ca 300⁰ en 2 bar • gasvormige springstof (1 kg C 2 H 2 = 1,9 kg TNT)

4 KENMERKEN ACEYLEENFLES • tot 2006 fleskleur geel • vanaf 2007 fleskleur kastanjebruin • tenminste aan de flessenhals • in de overgangsfase zijn beide kleuren mogelijk • flessen klinken niet hol • ADR 1001/239 4

5 ACETON 5

6 EXPLOSIEGRENZEN 6 propaan alcohol methaan koolmonoxide waterstof acetyleen volumeprocent

7 ONTBRANDINGS-SNELHEID • propaan3.7 m/s • methaan7.0 m/s • waterstof8.9 m/s • acetyleen 13.5 m/s acetyleen 7

8 OPSLAGMOGELIJKHEDEN 8

9 OPSLAG • reguliere fles is niet geschikt • fles moet met een poreuze massa gevuld zijn • hierin is de acetyleen onder druk opgelost(ca 8.5 Bar) • de poreuze massa moet ontleding voorkomen 9

10 INLEIDING TOT ONTLEDING • vlamterugslag vanaf de brander • externe opwarming door; - ventielbrand - branduitbreiding - sterke aanstraling • mechanische inwerking door omvallen 10

11 INWENDIGE ONTLEDING • fles wordt warm zonder uitwendige verhitting • vlamterugslag • gevolg van ontleding is uiteenvallen van de inhoud • druktoename • fleskop • afremmen/stoppen ontleding 11

12 UITWENDIGE BRAND • lekgas • uitsluitend sprake van buitenbrand • inwendige ontleding • afsluiters bereikbaar • koelen • minimaal 30 minuten • controleren 12

13 HERKENNEN ONTLEDING • vlamterugslag • gasuittreding • brand bij het flesventiel of drukregelaar • aanstraling 13

14 MAATREGELEN BIJ HET GEVAAR VAN EXPLODEREN 14

15 UITTREDEN VAN NIET BRANDEND ACETYLEEN • grootste gevaar in besloten ruimten • ontstekingsbronnen wegnemen • fles controleren op opwarming • flesventiel alleen sluiten - wanneer de fles koud is - uitstomen van helder/puur gas 15

16 UITTREDEN VAN NIET BRANDEND ACETYLEEN • Is de fles opgewarmd; - gevarenzone ontruimen - onder dekking koelen - ramen en deuren openen - explosiegevaar bepalen - uitstroming gas beoordelen - het flesventiel niet meer dichtdraaien - de fles niet meer benaderen - de fles leeg laten lopen 16

17 UITTREDEN VAN BRANDEND ACETYLEEN • Flesventiel alleen sluiten -als de vlam bij het ventiel zuiver is -als de fles koud is -binnen 60 seconden 17

18 UITTREDEN VAN BRANDEND ACETYLEEN • is de fles opgewarmd - gevarenzone ontruimen - onder dekking koelen - fles uit laten branden - flessen die al langer als 60 seconden branden, niet meer aan de afsluiter komen 18

19 KOELEN ACETYLEENFLES • ramen en deuren openen • fles onder dekking koelen (minstens 30 minuten) • overvloedig water gebruiken • temperatuur controleren, WBC • opgebracht water controleren 19

20 KOELEN ACETYLEENFLES • blijft de fles koel; - geen temperatuurverhoging binnen 10 minuten - fles kan geborgen worden - waterbad - veilig gebied - blijf controleren 20

21 KOELEN ACETYLEENFLES • geen afkoeling/verder opwarming waarneembaar • doorgaan met koelen • na 10 minuten opnieuw controleren • doorlopend proces 21

22 ACETYLEENPAKKET / FLESSENBATTERIJ • minstens 24 uur koelen • contoleren of alle flessen gekoeld worden • pakket nooit demonteren 22

23 GEVARENZONE • 300 mtr • ingezette eenheden kunnen tot op 50 mtr naderen - indien dekkingsmogelijkheden voorhanden zijn - indien de inzet dit vereist • gebouwen in gevarenzone ontruimen 23

24 GEVARENZONE • personen in verder afgelegen bebouwing moeten zich ophouden aan de tegenovergestelde zijde van het inzetgebied • eenheden, die voor koeling worden ingezet dragen; - ademlucht - PBM - maken gebruik van een stabiele dekking - 50 mtr afstand 24

25 UITWERKING EXPLOSIE ACETYLEENFLES • vuurbal van ca 30 mtr • scherfwerking tot ca 300 mtr • twee tot drie grote delen • drukgolf is eerder gering • gebouwen worden niet in het geheel doorboord 25

26 PLAN + 26

27 NOGMAALS, INDIEN…. • snelle temperatuurstijging • slierten/siddering in de lucht te herkennen zijn • verkleuren van de verf • bij een open ventiel een steeds luider wordende fluittoon • als het walmen en de fluittoon stoppen • DEKKING ZOEKEN 27

28 ZEG NOOIT ……….. • Salzburg 1986 • carrosseriebouwer • bedrijfsbrandweer komt in actie • ventielbrand en exploderen omcirkelde fles 28

29 DE SLUIPMOORDENAAR 29

30 30

31 DE SLACHTOFFERS 31 Foto is op verzoek verwijderd

32 DE SLACHTOFFERS 32 Foto is op verzoek verwijderd

33 "Wanneer we over dun ijs rijden, hangt onze veiligheid van onze vaart af." 33

34 NABRANDER 34


Download ppt "INHOUD ACETYLEENFLES kiezelzuur 2 expansieruimte uitzetten aceton door opname acetyleen aceton."

Verwante presentaties


Ads door Google