De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom op de ouderavond HAVO-4. Psalm 116 vers 2 Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom op de ouderavond HAVO-4. Psalm 116 vers 2 Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;"— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom op de ouderavond HAVO-4

2 Psalm 116 vers 2 Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; Ik was benauwd, omringd door droefenissen; Maar riep den Heer' dus aan in al mijn nood: vers 3 "Och Heer', och wierd mijn ziel door U gered!" Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig, En onze God ontfermt zich op 't gebed.

3 Kolossensen 4 : 2 - 6 2. Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; 3. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 4. Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. 5. Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. 6. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

4 Vers 2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging.

5 Vers 3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben.

6 Vers 5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.

7 Vers 6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

8 Psalm 116 vers 10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

9 Werkwijze Tweede Fase Guido de Brès

10 Wat zijn de onderwerpen voor vanavond? •K•Kenmerken 2 e fase •B•Beoordelen •B•Bevorderen •W•Welbevinden •I•Ideale leerling •T•Tips voor ouders

11 Kenmerken 2 e fase •P•Profielen •M•Meer werkstukken en praktische opdrachten •H•Handelingsdelen •S•Studiewijzers •P•Profielwerkstuk (PWS) •A•ALLE cijfers tellen mee voor het SE •C•Combinatiecijfer: maatschappijleer (wordt in klas 4 afgesloten) en PWS

12 B e o o r d e l e n In het PTA is te lezen hoe leerlingen beoordeeld worden Uitleg PTA •Gewichten •Verdeling gewichten over de leerjaren •SO’s en OO’s

13 B e v o r d e r e n Wanneer wel bevorderen? •Minder dan 2 tekorten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde •Minder dan 3,5 tekorten voor alle vakken •Gemiddeld cijfer van 6,0 of hoger •Alle handelingsdelen voldoende •Godsdienst en lichamelijke opvoeding een 5,5 of hoger

14 B e v o r d e r e n Wanneer niet bevorderen? •4,5 of meer tekorten •En/of meer dan 3 tekorten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde Een leerling die meer dan 10 tekorten heeft mag niet doubleren

15 B e v o r d e r e n Hoeveel procent van de leerlingen in 4h werd in het verleden niet bevorderd ? 5% tot 15%

16 B e v o r d e r e n Bevorderingen in het verleden: 97% van de leerlingen, die in oktober minder dan 4 tekorten hadden, werden bevorderd naar klas 5 70% van de leerlingen, die in oktober meer dan 4 tekorten hadden, werden bevorderd naar klas 5

17 B e v o r d e r e n Conclusies: Als een leerling in oktober minder dan 4 tekorten heeft, is de kans zeer groot dat deze leerling bevorderd wordt. Als een leerling in oktober meer dan 4 tekorten heeft, moet deze leerling de moed niet laten zakken. Als hij/zij zeer hard gaat werken, is de kans groot dat hij/zij toch bevorderd wordt.

18 Welbevinden •Leerlingen moeten zich veilig en op hun gemak voelen op school •Regels en duidelijkheid •Klankbordgroep •Reageren als zaken niet goed gaan

19 Wat zijn kenmerken van de “ideale leerling”? •Werkt gemiddeld 3 uur per dag (5 dagen in de week) •Kan goed plannen •Kan prioriteiten stellen •Zorgt voor ontspanning

20 Tips voor de ouders: •Wees belangstellend (niet alleen voor cijfers) •Geef complimenten (als dit terecht is) •Vermaan (als dit terecht is) •Verwacht niet te veel van uw kind •(Uiteraard) Bidden


Download ppt "Van harte welkom op de ouderavond HAVO-4. Psalm 116 vers 2 Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;"

Verwante presentaties


Ads door Google