De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klassikale verbetering van online oefenvragen examen bloedsomloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klassikale verbetering van online oefenvragen examen bloedsomloop."— Transcript van de presentatie:

1 Klassikale verbetering van online oefenvragen examen bloedsomloop

2 (Vraagcode 9) Casus Een 56 jarige man wordt sinds jaren succesvol behandeld met amlodipine voor arteriële hypertensie. Hij maakte 2 jaar geleden een hartinfarct door zonder myocardverlies dankzij snelle primaire coronaire interventie. Hij vermeldt de laatste weken licht toegenomen malleolaire oedemen en beweert wat minder fit te zijn bij inspanning. Vraag Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid… En je verneemt dat…Dan is deze stap in het beleid 1.‘een diureticum aan de onderhoudsmedicatie wil toevoegen’ zijn lichaamsgewicht onveranderd is gebleven en dat er geen gestuwde halsvenen zijn bij klinisch onderzoek ABCDE OOOOO 2.‘amlodipine wil vervangen door een antihypertensivum van een andere klasse’ echocardiografie geen argumenten voor systolische dysfunctie toont ABCDE OOOOO 3.‘de patiënt compressiekousen laat dragen en het lichaamsgewicht wil opvolgen’ er geen voorgeschiedenis van veneuze insufficiëntie is ABCDE OOOOO Legende: A: Erg aangewezen (tot onontbeerlijk); B: meer aangewezen; C: even (tegen-)aangewezen; D: minder aangewezen; E: niet aangewezen tot tegenaangewezen

3 (Vraagcode 20) Casus Een 60 jarige patiënte met gecombineerde aorta- en mitraliskunstklep heeft 4 weken na het endoscopisch verwijderen van een colonpoliep intermittente rillingen en zij klaagt van adynamie. Haar bloeddruk is normaal en de pols is regelmatig tachycard (90/min). Vraag Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid… En je verneemt dat…Dan is deze stap in het beleid 4.‘antistolling frequenter wil controleren en antipyretica wil geven’ de Rx thorax geen bijzonderheden toont ABCDE OOOOO 5.‘antibiotica wil opstarten’ de patiënte geen gastrointestinale klachten heeft en dat de weggenomen colonpoliep goedaardig was ABCDE OOOOO 6.‘ hemoculturen wil afnemen en een breedspectrum antitbioticum wil opstarten’ een transthoracale echocardiografie negatief is ABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk

4 ( Vraagcode 26) Casus Een 72 jarige patiënte met arteriële hypertensie, diabetes type 2, chronische nierinsufficiëntie (creatinine klaring van 30ml/min) en COPD vermeldt een recente geschiedenis van toegenomen vage thoracale last en dyspnoe. Er blijken recente woordvindingsstoornissen te zijn en een saturatie van 90%. Vraag: Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid… En je verneemt dat…Dan is deze stap in het beleid 7.‘een ventilatie-perfusie scan plant’ de patiënte profylactische doses laag moleculair gewicht heparines krijgt ABCDE OOOOO 8.‘een coronarografie plant’ de patiënte bij vorig contrastonderzoek een acute nierinsufficiëntie heeft ontwikkeld ABCDE OOOOO 9.‘een CT schedel plant’ er bij een vroegere CT multipele lacunaire infarcten te zien waren en dat de fatische stoornissen transiënt zijn zonder nieuwe motorische uitvalstekenen. ABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk

5 (vraagcode 32) Casus Je ziet een 22-jarige dame op de spoedgevallendienst met een verhaal van palpitaties. De palpitaties stopten spontaan net voor de opname. Vraag: Wanneer je denkt aan de diagnose… En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie 10.‘voorkamerfibrillatie’ de hartkloppingen regelmatig waren ABCDE OOOOO 11.‘AV-nodale re-entry tachycardie’ de patiënte haar hart voelde kloppen in de keel ABCDE OOOOO 12.‘cirkeltachycardie over een bundel van Kent’ dit de allereerste episode van palpitaties was ABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

6 ( Vraagcode 39) Een 70-jarige patiënte klaagt van pijn op de borst en dyspnoe. Wanneer je denkt aan de diagnose… En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie 13.‘ischemie op coronaire atheromatose’ bij coronarografie er ter hoogte van de linker anterior descendens een stenose is van 30% wordt vastgesteld ABCDE OOOOO 14.‘linker hartfalen’ bij hartcatheterisatie de systolische linkerventrikelfunctie op ventrikulogram normaal blijkt ABCDE OOOOO 15.‘atrium septum defect’ bij rechter hartcatheterisatie een saturatiesprong van 10% is tussen het rechter ventrikel en de a. pulmonalis wordt vastgesteld ABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

7 (vraagcode 41) Casus Een 20 jarige dame biedt zich aan op de raadpleging met toegenomen kortademigheid. Vraag: Wanneer je denkt aan de diagnose…En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie 16.‘longembolen’ echocardiografie volledig normaal is ABCDE OOOOO 17.‘pulmonalisklepstenose’ echocardiografie een gradiënt van 15 mmHg toont over de pulmonalisklep ABCDE OOOOO 18.‘atrium septum defect’ echocardiografie een gedilateerd rechter hart toont met normale longdrukken ABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

8 ( Vraagcode 56) Casus Een 75 jarige patiënt klaagt 1 week na een operatieve ingreep (totale heupprothese) van pijn en zwelling van het geopereerde lidmaat. Vraag: Wanneer je denkt aan de diagnose… En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie 19.‘een chirurgische nabloeding (in het been)’ het hemoglobine significant gedaald is ten opzichte van de preoperatieve waarde ABCDE OOOOO 20.‘diepe veneuze trombose’de D-dimeren verhoogd zijnABCDE OOOOO 21.‘diepe veneuze trombose de patiënt ook klaagt van dyspnoe en thoracale pijn ABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

9 ( Vraagcode 72) Casus Je bevestigt bij een 70 jarige man de diagnose van graad 2 geïsoleerde systolische hypertensie door middel van herhaaldelijke bloeddrukmetingen op je raadpleging en zelfmeting. Je patiënt heeft een Socholow-index van 40mm met een strainpatroon. Vraag: Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid … En je verneemt dat…Dan is deze stap in het beleid 22.‘angiotensine conversie enzyme inhibitor wil opstarten’ De patiënt een ernstige nierfunctiebeperking heeft ABCDE OOOOO 23. ‘een thiazide diureticum wil opstarten’ De patiënt diabetes heeftABCDE OOOOO 24. ‘dihydropyridine wil opstarten’ De patiënt angor pectoris heeftABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk

10 (Vraagcode 86) Casus Je ziet op de raadpleging een patiënt met pijn in de benen ’s nachts. Vraag: Wanneer je als diagnose denkt aan… En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie… 25.‘ischemische rustpijn’ hij ’s nachts krampen heeft in de kuit ABCDE OOOOO 26.‘ischemische rustpijn’ de hallux pijnlijk is tegen de ochtend aan ABCDE OOOOO 27.‘ischemische rustpijn’ de pijn verbetert door de benen hoger te leggen ABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker);B: meer waarschijnlijk;C: even (on)waarschijnlijk;D: minder waarschijnlijk;E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

11 (Vraagcode 98) Casus Je ziet de angioCT van een 75-jarige patiënt met arteriële insufficiëntie van de onderste ledematen. Vraag: Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid… En je verneemt dat… Dan is deze stap in het beleid. 28.‘een sympathectomie plant’de patiënt al lang diabetes heeftABCDE OOOOO 29.‘ wandeltraining wil opstarten’ de patiënt ernstige trofische letsels heeft ABCDE OOOOO 30.Een aortobifemorale bypass plant’ de patiënt nog volledig zelf zijn tuin onderhoudt ABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk

12 (Vraagcode 101) Casus Een 65 jarige man komt voor cardiovasculaire checkup. Vraag: Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid… En je verneemt dat… Dan is deze stap in het beleid. 31.‘ een screeningsduplex halsvaten plant’ de patiënt helemaal geen cardiovasculaire risicofactoren heeft’ ABCDE OOOOO 32.‘ een screeningsduplex halsvaten plant’ de patiënt al een myocardinfarct doormaakte ABCDE OOOOO 33.‘ een screeningsduplex halsvaten plant’ de recente literatuur aantoont dat carotisendarterectomie voor asymptomatisch carotislijden zinloos is ABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk

13 ( Vraagcode 104) Casus Je hebt een normaal gebouwde man van 65 jaar voor je met meerdere cardiovasculaire risicofactoren. Vraag: Wanneer je als eerstvolgende stap in je beleid… En je verneemt dat… Dan is deze stap in het beleid. 34.‘ een duplex ter screening voor een aneurysma van de aorta abdominalis’ er bij klinisch onderzoek abdominale pulsaties palpabel zijn ABCDE OOOOO 35.‘ een duplex ter screening voor een aneurysma van de aorta abdominalis’ er bij klinisch onderzoek abdominaal geen pulsaties palpabel zijn ABCDE OOOOO 36.‘ een duplex screening voor een aneurysma van de aorta abdominalis’ er bij klinisch onderzoek een souffle ausculteerbaar is abdominaal. ABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk

14 ( Vraagcode 108) Casus Een jonge dame van 30 jaar raadpleegt omwille van zware pijnlijke benen 's avonds. Vraag: Wanneer ja als diagnose denkt aan… En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie… 37.‘varices’de patiënte veel zwemtABCDE OOOOO 38.‘varices’ de patiënte omwille van gastro- oesofagale reflux slaapt met het hoofdeinde hoger dan het voeteinde ABCDE OOOOO 39.‘varices’de patiënte veel zontABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker);B: meer waarschijnlijk;C: even (on)waarschijnlijk;D: minder waarschijnlijk;E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

15 (Vraagcode 110) Casus Een 35 jarige vrouw komt op de raadpleging omdat ze op 2 maanden tijd 3x flauw gevallen is: eerst werd ze misselijk, begon ze wat te zweten en werd het 'zwart voor de ogen'. De dame is hierover erg ongerust. Vraag: Wanneer ja als diagnose denkt aan… En je verneemt dat… Dan wordt deze diagnose op basis van deze informatie… 40.‘neurocardiogene (vagale) syncope’ ECG 17ABCDE OOOOO 41.‘neurocardiogene (vagale) syncope’ ECG 13ABCDE OOOOO 42.‘ritmestoornis’ECG 35ABCDE OOOOO Legende: A: zeer waarschijnlijk (tot zeker);B: meer waarschijnlijk;C: even (on)waarschijnlijk;D: minder waarschijnlijk;E: zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)

16

17

18

19 ( Vraagcode 114) Casus Bij een 75 jarige man gekend met hypertensie en diabetes mellitus werd voorkamerfibrillatie vastgesteld. Hij is hemodynamisch stabiel maar voelt zich toch beperkt in zijn dagdagelijkse activiteiten. Zijn huidige medicatie bestaat uit aspirine, diltiazem (calciumantagonist) en perindopril (Angiotensine Conversie Enzyme- inhibitor). Vraag: : Wanneer ja als eerstvolgende stap in je beleid En je verneemt dat… Dan is dit beleid… 43.‘ dabigatran wil opstarten’ de patiënt gekend is met chronische nierinsufficiëntie met een glomerulaire filtratie ratio van minder dan 30 ml/min ABCDE OOOOO 44.‘ een elektrische cardioversie plant’ de ritmestoornissen langer dan 48uur aanwezig zijn ABCDE OOOOO 45.‘ amiodarone wil opstarten’ de patiënt gekend is met een multinodulaire goiter ABCDE OOOOO Legende: A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk


Download ppt "Klassikale verbetering van online oefenvragen examen bloedsomloop."

Verwante presentaties


Ads door Google