De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRIP OP GEDRAG De vertaalslag van neuropsychologisch onderzoek naar het dagelijks leven Climmy Pouwels- van den Nieuwenhof, Gezondheidszorgpsycholoog Ellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRIP OP GEDRAG De vertaalslag van neuropsychologisch onderzoek naar het dagelijks leven Climmy Pouwels- van den Nieuwenhof, Gezondheidszorgpsycholoog Ellen."— Transcript van de presentatie:

1 GRIP OP GEDRAG De vertaalslag van neuropsychologisch onderzoek naar het dagelijks leven Climmy Pouwels- van den Nieuwenhof, Gezondheidszorgpsycholoog Ellen Janssen, Gezondheidszorgpsycholoog/neuropsycholoog NAH-Circuit Huize Padua

2 GGZ Oost Brabant Doel neuropsychologisch onderzoek (NPO) In kaart brengen van het cognitief functioneren

3 GGZ Oost Brabant Onderdelen NPO •Dossieronderzoek •Anamnese en hetero-anamnese •Testonderzoek en observaties •Verslaglegging met integratie en conclusies

4 GGZ Oost Brabant Dus we hebben een npo gedaan…. En dan?

5 GGZ Oost Brabant Situatie bij verwijzing Contusio cerebri op 18- jarige leeftijd als gevolg van een brommerongeval. Woont in een appartement met 24-uurs zorg van een voorziening in de lichamelijk gehandicaptenzorg, is rolstoelgebonden en gaat naar dagbesteding. Casus A, 45 jaar

6 GGZ Oost Brabant Problemen • Beperkte frustratietolerantie • Agressie • Impulsiviteit • Ontremd gedrag op gebied van alcoholgebruik en seksualiteit • Zeer grote behoefte aan autonomie  Weigert steeds vaker naar dagbesteding te gaan, meer op zijn kamer, meer probleemgedrag.  Financiën overgenomen, waardoor toename gedragsproblemen. Casus A, 45 jaar

7 GGZ Oost Brabant Neuropsychologisch onderzoek Testresultaten • Traagheid • Geen overzicht kunnen bewaren, moeite met plannen • Geheugenprobleem, vooral moeite met leren en herinneren • Beperkte mentale belastbaarheid • Beperkt ziekte-inzicht Observaties • Baat sturing en cues • Betrokkene is sociaal aangepast in het contact • Geen tekenen van impulsiviteit of beperkte frustratietolerantie • Moeite om eigen grenzen aan te geven (bijvoorbeeld wat betreft vermoeidheid) Casus A, 45 jaar

8 GGZ Oost Brabant Analyse van het probleemgedrag In het dagelijks leven binnen de woonvorm wordt er onvoldoende rekening gehouden met zijn cognitieve beperkingen…  overvraging  toename van gedragsproblemen  meer afremmen zonder rekening te houden met zijn behoefte aan autonomie  verdere toename van gedragsproblemen. Casus A, 45 jaar

9 GGZ Oost Brabant Vertaalslag I: financiën in eigen beheer? Uit npo:- Moeite om zaken te overzien - Niet in staat te plannen en te organiseren - Niet in staat keuzemogelijkheden op een rij te zetten Niet doen • Financiën in eigen beheer • Financiën in zijn geheel overnemen zonder dit met hem te bespreken Wel doen •Betrokkene betrekken bij de overname van zijn financiën •Kijken of betrokkene deeltaken op zich kan nemen • Hem laten meedenken, keuzes laten maken tussen twee opties Casus A, 45 jaar

10 GGZ Oost Brabant Vertaalslag II: mate van sturing en structuur? Uit npo: - Moeite met overzicht en plannen - Traagheid - Geheugenproblemen - Beperkt ziekte-inzicht - Niet in staat zijn eigen grenzen aan te geven - Baat bij sturing door de omgeving Niet doen • Praten over hoe hij zijn gedrag zelf moet veranderen • Meer ruimte geven en minder sturing Wel doen • Kort en duidelijk sturen en afremmen • Beschermen Casus A, 45 jaar

11 GGZ Oost Brabant Hoe het verder ging… • Afname agressie en seksueel overschrijdend gedrag naar medebewoners en begeleiding • Laat zich op de afdeling sturen, voegt zich in de structuur van de afdeling en is sociaal aangepast aanwezig • Dagbesteding werd hervat, functioneert daar aangepast • Overplaatsing naar zijn eigen woonvorm, waar hij wel een ander appartement heeft gekregen met meer mogelijkheden tot sturing en afgrenzing, waarbij benaderingsadviezen vanuit revalidatieafdeling door nazorg verder zijn geïmplementeerd Casus A, 45 jaar

12 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Situatie bij verwijzing •Lange geschiedenis van alcohol- en drugsmisbruik met crimineel gedrag en dakloosheid •Lastige persoonlijkheid, zeer eigengereid •De laatste jaren meerdere CVA’s (laatste meer dan een jaar geleden), o.a. in de rechterhersenhelft, uitgebreide schade

13 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Problemen •verlamming links, rolstoelafhankelijk •incontinentie van urine en faeces •zeer slecht zien, hemianopsie, hemineglect •ernstig agressief gedrag (lichamelijk en verbaal) •sederende medicatie in poging gedrag te dempen, maar breekt daar doorheen en cognitief functioneren verslechtert  Groot probleem in de zorg: niet revalideerbaar, moeilijk verpleegbaar, woonprobleem

14 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Neuropsychologisch onderzoek Testresultaten •Zeer trage informatieverwerking •Gestoorde oriëntatie in tijd •Stoornissen in richten, verdelen, volhouden van de aandacht •Neglect, hemianopsie en visusproblemen •Stoornissen in het geheugen: opslaan, herinneren en herkennen •Communicatieve stoornissen Observaties •Werkt voldoende mee •Begrijpt instructies mits veel tijd wordt gegeven om deze te verwerken •Stellig in wat hij wel en niet wil proberen •Onderzoek wordt max. 15 min. per keer volgehouden •Gevoelig voor humor en op die manier in contact te houden

15 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Analyse van het probleemgedrag onvoldoende rekening houden met grote traagheid eigengereide persoonlijkheid en andere cognitieve problemen gedragsproblemen

16 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Vertaalslag I: hoe wordt zorg en revalidatie mogelijk? Uit NPO:-traagheid -aandachtsstoornissen -neglect -communicatieve stoornissen -grote autonomiebehoefte Wel doen •zeg/vraag maar 1 ding tegelijk en wacht op reactie (ga uit van 7 sec.) •spreek niet met elkaar •1 persoon spreekt met cliënt •benader hem niet aan de aangedane zijde •geen omgevingsruis •weggaan en later terugkomen wanneer je ziet dat de spanning oploopt •niet autoritair, maar wel duidelijk zijn

17 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Vertaalslag II: verbieden om te drinken? Uit NPO:-traagheid -communicatieve stoornissen -geheugenstoornissen -grote autonomiebehoefte Niet doen •Het hem verbieden of stelselmatig controleren op gebruik •Hem maar zijn gang laten gaan Wel doen •kort, duidelijk en neutraal consequenties van gedrag benoemen •doen wat je zegt

18 GGZ Oost Brabant Casus B, 44 jaar Hoe het verder ging…. •Sterke daling van agressieve incidenten •Maximale revalidatie vond alsnog plaats •Uitplaatsing naar een woonafdeling in de GGZ met benaderingsadviezen en nazorg werd mogelijk, gezien de sterk gedaalde prikkelbaarheid en agressie en de toegenomen verzorgbaarheid

19 GGZ Oost Brabant Situatie bij verwijzing CVA links Nadien werk als onderwijzer weer opgepakt, 1 dag minder gaan werken. Getrouwd, twee uit huis wonende dochters, hobby paarden. Casus C, 48 jaar

20 GGZ Oost Brabant Problemen • Sneller emotioneel • Verhoogde prikkelbaarheid • Vermoeidheid • Op einde van de week hoofdpijn Casus C, 48 jaar

21 GGZ Oost Brabant Neuropsychologisch onderzoek Testresultaten • Lager dan verwachte snelheid van informatieverwerking • Alhoewel er geen sprake is van een cognitieve stoornis op gebied van planning en organisatie blijkt wel dat betrokkene meer moeite heeft met mentale flexibiliteit en planning/organisatie • Rekenen verloopt op voldoende niveau, maar lijkt meer moeite te kosten dan voorheen Observaties • Vermoeidheid • Bij toename van complexiteit kost een taak hem meer moeite en moet hij zichzelf vaker corrigeren Casus C, 48 jaar

22 GGZ Oost Brabant Analyse van probleemgedrag Betrokkene is zich niet bewust geweest van de gevolgen van het CVA…  door blijven gaan op de oude weg; overvraging  vermoeidheid  toename cognitieve problemen en prikkelbaarheid Casus C, 48 jaar

23 GGZ Oost Brabant Vertaalslag I: werkzaamheden aanpassen? Uit npo: - Lagere verwerkingssnelheid - Moeite met plannen en organiseren - Minder flexibel - Meer problemen met rekenen Wel doen • Meer tijd nemen om les voor te bereiden, vooraf plan te maken • Vragen van kinderen in een aparte ruimte beantwoorden wanneer de andere kinderen zelfstandig werken • Kinderen met ingewikkelde vragen na de les terug laten komen • Meer met rekenmachine doen • Na lessen pauze of minder “neventaken” Casus C, 48 jaar

24 GGZ Oost Brabant Vertaalslag II: taken overnemen? Uit npo: - Snel vermoeid - Wel in staat om situaties te overzien, informatie voldoende te verwerken en mee te denken Niet doen • Activiteiten overnemen zonder overleg Wel doen • In gesprek gaan, je zorgen uitspreken en samen met betrokkene een plan maken • Betrokkene zelf tegen zijn grenzen laten lopen Casus C, 48 jaar

25 GGZ Oost Brabant Hoe het verder ging…. • Betrokkene heeft meer rustmomenten ingebouwd en het lukt hem beter in te schatten wat vermoeiend voor hem is, waar hij op anticipeert. Dit zorgt voor minder vermoeidheid. • Zijn omgeving laat hem meer ruimte om zelf te ontdekken wat zijn grenzen zijn. Wanneer ze hem toch willen ontlasten doen ze dit in overleg met betrokkene. • Betrokkene heeft minder taken op zijn werk.  Minder vermoeidheid  Minder prikkelbaarheid Casus C, 48 jaar

26 GGZ Oost Brabant Doel neuropsychologisch onderzoek (NPO) In kaart brengen van het cognitief functioneren

27 GGZ Oost Brabant Conclusie Er is een vertaalslag nodig: • naar de individuele situatie • in samenspraak met cliënt • in samenspraak met de omgeving • vanuit begrip van de gedragsproblemen


Download ppt "GRIP OP GEDRAG De vertaalslag van neuropsychologisch onderzoek naar het dagelijks leven Climmy Pouwels- van den Nieuwenhof, Gezondheidszorgpsycholoog Ellen."

Verwante presentaties


Ads door Google