De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Werk en Inkomen (DWI)"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Werk en Inkomen (DWI)
Adreshoppers

2 Programma Ontvangst door DWI Voorstellen
Presentatie Bijzondere Doelgroepen Taak en functie Ervaringen met doelgroep Mogelijkheden en beperkingen in de regelgeving Casus Presentatie Jongeren Loket dak- en thuisloze Fraudebestrijding en de positie van de MADI Werkwijze aanmelding MADI Brainstorm over de preventiemogelijkheden bij adreshoppers Accounthouders en werkbezoeken

3

4 Presentatie Bijzondere Doelgroepen
Farida al Kaoikib

5 Doelstelling van Bijzondere Doelgroepen
De RVE Bijzondere Doelgroepen heeft de taak om dakloosheid op termijn op te heffen en overlast op straat te verminderen of te voorkomen. Geïntegreerde Voorzieningen, kortweg GV's, zijn locaties waar door verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen beter te kunnen helpen.

6 Bijzondere Doelgroepen - klanten
alle daklozen, thuislozen (adreshoppers), verslaafden en psychiatrische (OGGZ) klanten die onder de ‘veldregie’ vallen; ex-prostituees; klanten van vrouwen- en mannenopvang en klanten die op meerdere adressen slapen en dus zwervend zijn; ex-gedetineerden zonder adres of met een adresprobleem en klanten die onder de ISD-maatregel vallen

7 Bijzondere Doelgroepen - locaties
Instroomteam, Jan van Galenstraat 323 ingang B, Triade Instroomhuis Geïntegreerde Voorzieningen GV Zuidoost, Flierbosdreef 23 GV Centrum, Valkenierstraat 2-4 GV West, Elisabeth Wolffstraat 2 Nazorg Detentie FIBU

8 Bijzondere Doelgroepen
U bent dakloos als u op straat slaapt of bij de Amsterdamse nachtopvang voor daklozen U bent adreshopper (thuisloos) als u onderdak hebt bij familie of vrienden waar u zich niet kunt inschrijven of wanneer je in de langdurige opvang verblijft als Boerhaave, Ruysdael etc. U hebt een inschrijfprobleem als u een verblijfadres hebt waar u zich niet kunt inschrijven

9 Bijzondere Doelgroepen - Screening
Screening daklozen bij Jan van Galenstraat 323, ingang B Inloop van 9.30 uur tot uur (niet op woensdag) Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)! Burger Service Nummer (BSN) Vaststelling dakloosheid m.b.v. 7- dagenformulier Vaststelling vermogen en levensonderhoud (werk) Screening MO/GGD om regiobinding vast te stellen en/of OGGZ indicatie

10 Bijzondere Doelgroepen - regiobinding
Een klant moet in een periode van 3 jaar tenminste 2 jaar binding hebben met een gemeente om recht te kunnen doen gelden op maatschappelijke opvang (MO). De MO bepaalt dit. Als er geen recht is, dan leidt MO de klant terug naar de betreffende regio. Het terugleiden naar het buitenland doet de GGD

11 Bijzondere Doelgroepen – centrum gemeente
Gemeente Amsterdam is centrum gemeente voor: Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmerliede Ouder-Amstel Uithoorn

12 Bijzondere Doelgroepen – Screening 2e keer
Duidelijk ingevuld 7 dagenformulier Intake afspraak inplannen met afspraakbevestiging en welke stukken ze moeten meenemen: Geldige legitimatie Duidelijk Ingevulde 7 dagenformulier Ingevulde WWB aanvraagformulier Bankafschriften van laatste 3 maanden Schuldenoverzicht indien aanwezig

13 Bij wie (naam + achternaam)
7 dagenformulier Op dit formulier dient u 7 dagen de in het schema aangegeven onderdelen exact en nauwkeurig bij te houden. Datum Adres/Locatie Bij wie (naam + achternaam) Tel.nr. Plaats Waar gegeten   Ondertekening Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Amsterdam, |___|___| - |___|___| Handtekening cliënt

14 Bijzondere Doelgroepen – Handhaving
Klant moet adressen/locaties opgeven waar klant komende nachten denkt te verblijven; Adressen/locacties worden onderzocht door handhaving; Wijzigingen in adressen/locaties moeten doorgegeven worden door de klant Het niet tijdig doorgeven of het niet doorgeven van een juist adres, kan gevolgen hebben voor de aanvraag. Dit kan leiden tot het buiten behandeling stellen of zelfs afwijzen van de aanvraag.

15 Bijzondere Doelgroepen – Briefadres
Minimaal 1x per week post ophalen; Inschrijven bij woningnet; Actief op zoek naar woonruimte, in en buiten Amsterdam; Alles aan doen om de woon/leef situatie te verbeteren door gebruik te maken van voorzieningen als traject schuldhulpverlening, maatschappelijke begeleiding enz. Geen misbruik maken van het briefadres Niet houden aan deze regels kan leiden tot beëindiging of intrekken van het briefadres en daarmee de uitkering

16 Bijzondere Doelgroepen – uitkering en verder
Actief werken om dakloosheid op te heffen: naar MADI om aan evt. schulden te werken actief op zoek naar woonruimte op zoek naar werk (zelf of traject volgen)

17 Bijzondere Doelgroepen - uitkering
WWB Basisnormen 1 januari 2014 (incl. vakantiegeld) woonkosten woonkosten geen woonkosten zelfst. wonend niet zelfst. wonend Alleenstaanden 23 jr tot PGL € 948,18 € 812,72 € 677,27 Alleenstaande ouders 21 jr tot PGL € 1219,09 € 1083,63 € 948,18 Gezinnen 21 jr tot PGL € 1354,54 € 1219,09 € 1083,63

18 Bijzondere Doelgroepen
Casus

19 Jongerenloket dak- en thuislozen
Peter Terlouw

20 Jongerenloket dak- en thuislozen
Jongerenloket voor jongeren van 16 jaar tot 27 jaar die geen (fulltime) werk hebben en niet naar school gaan.

21 Jongerenloket dak- en thuislozen
Jongerenloketten: Jongerenloket Centrum/Oost, Weesperstraat 117 Jongerenloket Noord, Klaprozenweg 91 Jongerenloket Zuidoost, Flierbosdreef 2-12 Jongerenloket Nieuw-West, Jan van Galenstraat 323 Jongerenloket Zuid/West, Jan van Galenstraat 323 Jongerenloket Dak- en thuislozen, Jan van Galenstraat 323 B

22 Jongerenloket dak- en thuislozen - Screening
Screening daklozen bij Jan van Galenstraat 323, ingang B Inloop van 9.30 uur tot uur (niet op woensdag) (Geldig) legitimatiebewijs (geen rijbewijs)! Burger Service Nummer (BSN) Vaststelling dakloosheid m.b.v. 7- dagenformulier Vaststelling vermogen en levensonderhoud (werk/school) Zoekperiode / inspanningsverplichting Screening MO/GGD om regiobinding vast te stellen en/of OGGZ indicatie

23 Jongerenloket dak- en thuislozen
Opvang en hulpverlening mogelijkheden Jongeren 18 t/m 22 jaar – verwijzen naar Streetcorner voor aanmelding GGD (vnml. Puurzuid / FIBU) Jongeren 23 t/m 26 jaar – screening MO/GGD op Jan van Galenstraat 323 B

24 Jongerenloket dak- en thuislozen
Zoekperiode / inspanningverplichting 4 weken tijd om op zoek naar school of werk te gaan Terugkom mogelijkheid Tussen 4 en 6 weken na afgifte zoekperiode

25 Jongerenloket dak- en thuislozen
Schoolverplichting Er is geen recht op uitkering wanneer een jongere geen gebruik maakt van een mogelijkheid om uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs te volgen of wanneer hij wel onderwijs volgt en op grond daarvan een beroep kan doen op studiefinanciering. Mogelijke bewijsstukken zijn: een negatief bindend studieadvies een schriftelijke weigering van inschrijving voor een opleiding; een verklaring van een andere begeleider of behandelaar van de jongere.

26 Jongerenloket dak- en thuislozen
Wanneer geen recht op briefadres en uitkering: Schoolgaand DUO ontvangt Aan het werk en inkomsten verdient boven bijstandsnorm Niet mee willen werken aan de verplichtingen, niet houden aan het inspanningsplan

27 Jongerenloket dak- en thuislozen – Screening 2e keer na zoekperiode
Duidelijk ingevuld 7 dagenformulier (van 4 tot 6 weken) Inspanningsverplichting controleren Intake afspraak inplannen met afspraakbevestiging en welke stukken ze moeten meenemen: (Geldige) legitimatie of bewijs van hulpverlener Duidelijk Ingevulde 7 dagenformulier Ingevulde WWB aanvraagformulier Bankafschriften van laatste 3 maanden Schuldenoverzicht indien aanwezig

28 Jongerenloket dak- en thuislozen - uitkering
WWB Basisnormen 1 januari 2014 (incl. vakantiegeld) woonkosten woonkosten geen woonkosten zelfst. wonend niet zelfst. wonend Alleenstaanden 18 t/m 20 jr* € 233,01 € 233,01 € 233,01 21 t/m 22 jr € 745,00 € 745,00 € 677,27 23 jr tot PGL € 948,18 € 812,72 € 677,27 Alleenstaande ouders 18 t/m 20 jr* € 504,92 € 504,92 € 504,92 21 jr tot PGL € 1219,09 € 1083,63 € 948,18

29 Jongerenloket dak- en thuislozen - uitkering
Max. aanvullende BB voor jongeren aanv. BB Alleenstaanden ouders of gezinnen Van 18 t/m 20 jaar € 406,36 Alleenstaanden van 19 t/m 20 jr € 406,36 Alleenstaanden van 18 jr € 338,64

30 Jongerenloket dak- en thuislozen
Casus

31 Handhaving en sanctiebeleid
Verplichting tot arbeidsinschakeling Inlichtingenplicht Verschijningsplicht Identificatieverplichting Gevolg Korten op de uitkering tot aan beëindigen van de uitkering

32 Handhaving en sanctiebeleid
Per 1 januari 2013 Bestuurlijke Boete in het leven geroepen Bestuurlijke boete Benadelingbedrag Recidive

33 Werkwijze aanmelding bij MADI
Intake gesprek DWI Gemotiveerde klant om aan situatie te werken Toestemming gegevens uitwisseling DWI aan MADI Aanmelding per door KM Binnen 2 weken neemt MADI contact op met klant Terugkoppeling van MADI of klant verschenen is of niet

34 Werkwijze aanmelding bij MADI
Locaties: Osdorp (SEZO) – Jolanda van den Heuvel Slotervaart (SEZO) – Joan Koch Olympiaweg (Puurzuid) – Afke Blom Noord (Doras) – J. Drewes Locaties die nog niet deelnemen aan de pilot Zuidoost / Oost / Centrum / IJburg

35 Werkwijze aanmelding bij MADI
Ervaringen?

36 Accounthouders Wat zijn de taken?
Intern In relatie tot DWI Stedelijk Hoe communiceren wij deze functie binnen de MADI’s? Wanneer is de eerst volgende afspraak onder regie WZS?

37 Farida al Kaoikib (volwassenen)
Vragen? Farida al Kaoikib (volwassenen) Peter Terlouw (jongeren) /


Download ppt "Dienst Werk en Inkomen (DWI)"

Verwante presentaties


Ads door Google