De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MFC Noordbroek Resultaten enquete.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MFC Noordbroek Resultaten enquete."— Transcript van de presentatie:

1 MFC Noordbroek Resultaten enquete

2 A1. Uit hoeveel gezinsleden bestaat uw gezin?
Voor de berekening van meer dan 3 personen per gezin hebben we 4,3 aangehouden. Er zijn na de sluitingsdatum nog meer formulieren binnengekomen, maar deze zijn in dit resultaat niet meegerekend.

3 A2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u/uw gezinsleden?
Opvallend is het grote aantal 50 plussers dat de enquête heeft ingeleverd. Dit geeft aan dat deze groep waarschijnlijk al wat langer in het dorp woont en het erg belangrijk vindt dat een aantal van de mogelijkheden die het in het verleden had terugkeren. Toekomst gericht denken voor hun kinderen en eventuele kleinkinderen is hun ook niet vreemd. Daarnaast kun je er ook uit lezen dat het dorp aan het vergrijzen is, hetgeen we juist willen voorkomen. Menterwolde is niet voor niets één van de zeven gemeenten die hierover een petitie heeft ondertekend om dit tegen te gaan. Hier ligt een duidelijke kans om te voorkomen dat één van de mooiste dorpen van de gemeente met een hele hechte gemeenschap ten onder gaat aan de beruchte vergrijzing.

4 A3. Bent u op dit moment lid van een verenigingin Noordbroek of maakt u gebruik van het dorpshuis?
Met deze vraag hebben we gepolst welk percentage van de mensen onderdeel vormt van het verenigingswezen in Noordbroek en daarbij al dan niet gebruik maakt van het dorpshuis. Zoals u ziet is dit een heel behoorlijk percentage (ca 60 %) echter weten we uit ervaring dat het deel dat niet komt het sociale contact na b.v. sport activiteiten mist. In de door ons geplande nieuwe opzet behoort dit wel tot de mogelijkheden hetgeen precies is wat we willen.

5 B1. Basissportzaal B2. Multifunctionele sporthal
Voor uitleg zie volgende dia. (Let op: de diagrammen hierboven hebben niet dezelfde schaal)

6 Blauw: Basissportzaal Groen: Multifunctionele sporthal
In deze grafieken ziet u de vergelijkingen tussen de basissportzaal en de multifunctionele sporthal. Kort samengevat blijkt overduidelijk dat de multifunctionele sporthal verreweg de voorkeur heeft boven de basis sportzaal. Wanneer je specifiek naar het gebruik kijkt, dan zie je dat dit bijna 3 keer zo hoog ligt als bij de basissportzaal. Navraag leerde: Sporten is essentieel, echter wanneer er meer mogelijkheden zijn zal er ook meer gebruik van worden gemaakt. Van de school en de peuteropvang hoorde je; We kunnen dan tegelijk gymmen. Idem van de naschoolse opvang. Mensen zijn enthousiast omdat men dan ‘s avonds op een normale manier kan volleyballen en b.v. fitnissen . Ook kunnen er dan op een normale manier b.v. judo tournooien georganiseerd worden. Enz. Enz. M.a.w. een multifunctionele sporthal is een essentieel onderdeel van het MFC.

7 B3. Sportveld (buitensport)
Sporten is belangrijk, dus ook buitensport. Het verlies van het voetbalveld zit veel bewoners van Noordbroek niet lekker. Men vindt buitensport activiteiten belangrijk. Dat er bij het MFC gelegenheid moet zijn om buitensport te kunnen doen is duidelijk. Een volledig voetbalveld zal (waarschijnlijk) niet meer kunnen. Helmaal niets is echter ook fout. Een oplossing er tussen in zou tot de mogelijkheden moeten behoren. We denken dat er instanties zijn die hierbij kunnen helpen, zolang er maar ruimte voor is. Wat betreft het aanschrijven van de instanties wil de DAR Noordbroek alle steun en medewerking verlenen.

8 B4. Fitnessruimte Hier zie je een hele duidelijke wens van vele dorpelingen die nu elders hun heil zoeken om te fitnessen en daarna het sociale drankje te nuttigen. De onmisbaarheid is dan duidelijk lager dan de wenselijkheid omdat men nu een mogelijkheid heeft. Echter hier ligt nu juist een kans om het dorp voor een grote groep mensen veel leefbaarder te maken. In combinatie met de multifunctionele sporthal , de fysiotherapeut en andere gebruikers ligt hier een kans die we niet verloren mogen laten gaan.

9 B5. Sportcafé en/of lunchcafé
Hier een vrijwel soortgelijk beeld als de voorgaande dia. Niet geheel onlogisch omdat het voor een deel betrekking heeft op dezelfde gebruikers. Deze horeca gelegenheid kan multifunctioneel opereren. Overdag als lunchcafé voor mensen die even in de bieb wat lezen, of even op internet willen kijken, dan wel even bij het steunpunt wat willen vragen of regelen. Onder het genot van een kopje koffie o.i.d. gaat dat een stuk prettiger. Tijdens de overblijf kunnen diverse mensen dan wel kinderen desgewenst hier hun lunch nuttigen of kopen dan wel een drankje betrekken. Uiteraard geldt dit ook voor buitenstaanders. In de avonduren heeft deze gelegenheid dan de functie van sportcafé. Hoe multifunctioneel wil je het hebben?

10 B6. Bibliotheek met ruimte voor exposities
Een bibliotheek hoort in een dorp. Plaats je hem in het MFC, dan kun je hem ook als data base voor de school gebruiken. Tevens een ideale plaats voor het steunpunt, want dan zou de beheerder ook de bibliotheek kunnen bemannen en kan deze langer en vaker open zijn. De ruimte voor exposities hoeft uiteraard niet alleen in de bibliotheek te zijn, maar kan door het hele MFC plaats vinden. Je zou er voor kunnen kiezen de horeca gelegenheid in de buurt van de bibliotheek te plaatsen. Mogelijk creëer je zo een rustpunt in het MFC.

11 B7. Internethoek met wi-fi
Zonder internet kan men tegenwoordig (blijkbaar) niet meer bestaan. Het is natuurlijk ook de bron van nieuws en gegevens van deze tijd. In de grafiek is de wenselijkheid duidelijk. Wij denken dat in de bibliotheek een internethoek onmisbaar is. Een ieder kan dan wat opzoeken en de ouderen, die tegenwoordig ook gedwongen worden op de PC dingen te doen, kunnen met hulp van anderen zaken regelen.

12 B8. Biljartruimte De wenselijkheid van een biljartruimte ligt in het verlengde van de wens van ontspanning na het sporten enz. Zeker voor de wat ouderen onder ons is het een plek van sociale samenkomst. Bouwtechnisch niet moeilijk. Alleen een aansluiting voor de verlichting en de verwarming van de tafel. De locatie, in overleg nader vast te stellen.

13 B9. Grote ruimte met podium voor voorstellingen
Deze grafiek maakt duidelijk dat er behoefte is aan te mogelijkheid tot het houden van evenementen. Dit kunnen voorstellingen zijn van b.v. de toneelverenigingen, maar ook een sporttoernooi, een schooldisco, musical en andere gebeurtenissen die in een dorp plaats moeten kunnen vinden. Met de huidige regels welke sinds de Volendam brand gelden is het huidige dorpshuis vaak te klein. Wanneer je een dorp deze mogelijkheden ontneemt, ben je bezig de ziel uit een gemeenschap te halen. Voor kleinere evenementen kan het huidige dorpshuis nog goed functioneren, voor de grotere kan ook hier de multifunctionele sporthal een oplossing bieden.

14 B10. Pinautomaat Een pinautomaat in een dorp is eigenlijk altijd onmisbaar. De uitvoering kan heel goed zo’n losse unit zijn die je ook vaak in b.v. de Hema of de Albert Hein ziet. Bij voorkeur te plaatsen bij de combinatie bibliotheek, steunpunt, lunchcafé o.i.d. Dit vergt geen investering in het gebouw maar geeft wel de gewenste service.

15 B11a. Servicepunt gezondheid met huisartsenzorg
De huisarts terug in Noordbroek, staat bovenaan bij veel mensen die je vraagt naar wat men wil als men iets mocht kiezen om terug te krijgen in het dorp. Het vertrek van de huidige huisartsen zit ze heel hoog. Er wordt dan wel gesteld dat men in de Gockingaheem terecht kan, maar dat is alleen voor mensen met vervoersproblemen enz. en alleen nog maar op gezette tijden. Wij vinden dan ook dat er ruimte zou moeten zijn in het MFC om een huisarts op regelmatige tijden zijn praktijk uit te kunnen laten oefenen en dat dit voor alle inwoners voor Noordbroek toegankelijk moet zijn.

16 B11b. Servicepunt gezondheid met consultatiebureau
Een ruimte in het MFC waar men terecht kan voor consultatiebureau bezoeken. Vroeger kon dat, dan wel was er een bus. E.e.a. kan mogelijk gecombineerd worden met de ruimte voor de huisarts.

17 B11c. Servicepunt gezondheid met bloedprikken
Hiervoor geldt hetzelfde als eerder genoemd bij het consultatie bureau. Zeker voor de ouderen en de mensen met kinderen.

18 B11d. Servicepunt gezondheid met mogelijkheid afhalen medicijnen
Ook hier , het bespaart tientallen ritten naar Zuidbroek. Je kunt makkelijker met één auto vol medicijnen naar Noordbroek rijden waar de mensen op een vaste tijd hun medicijnen kunnen halen, zoals het eerder ook was.

19 B11e. Servicepunt gezondheid met fysiotherapie
Een fysiotherapeut (uit de enquête bleek bij voorkeur de eigen uit Noordbroek) zou goed in het MFC praktijk kunnen houden. In combinatie met de fitnessruimte zou er weer een plek ontstaan waar de mensen in het eigen dorp in een behoefte worden voorzien. Tegelijkertijd wordt de multifunctionaliteit van het MFC weer eens benadrukt.

20 B12. Heeft u ideeën of suggesties voor een nieuwe activiteit?
Er waren de nodige suggesties en ideeën. Deze zijn apart op een lijst vermelden worden u desgewenst overhandigd.

21 C. Bent u bereid om zelf in de organisatie van genoemde activiteiten bij te dragen?
Wij hebben gevraagd in hoeverre de mensen bereid zouden zijn op de één of andere manier zich in te willen zetten of bij te dragen aan het MFC. De resultaten ziet u hierboven aangegeven. Al met al een gunstige uitslag.

22 Het MFC zien wij voor Noordbroek als een onontbeerlijk hulpmiddel om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren, het vandalisme te voorkomen en de vergrijzing terug te dringen. Dit gebouw kan als sociaal middelpunt van het dorp fungeren en als zodanig de diverse culturen en leeftijdsgroepen dichter bijelkaar brengen. Zo’n gelegenheid kun je en mag je als bestuurders van een gemeente niet verloren laten gaan. De bewoners hebben middels deze enquête zelf aangegeven wat men belangrijk vind. Luister hier naar, maak er gebruik van en laat één van de mooiste dorpen met het hoogste cultuur niveau van groningen niet verloren gaan. Dorps Advies Raad en Ondernemersvereninging Noorbroek.


Download ppt "MFC Noordbroek Resultaten enquete."

Verwante presentaties


Ads door Google