De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuidwester ‘Rol Techniek in de Bestuurskamer van Zorginstellingen’ Een blik in de bestuurskamer van Zorginstellingen zelf Luc Kenter Den Haag, 19 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuidwester ‘Rol Techniek in de Bestuurskamer van Zorginstellingen’ Een blik in de bestuurskamer van Zorginstellingen zelf Luc Kenter Den Haag, 19 juni."— Transcript van de presentatie:

1 Zuidwester ‘Rol Techniek in de Bestuurskamer van Zorginstellingen’ Een blik in de bestuurskamer van Zorginstellingen zelf Luc Kenter Den Haag, 19 juni 2009

2 Zuidwester Inleidend (1) Goede, veilige en betaalbare zorg is het motto in Nederland Rein Willems, president directeur Shell, in 2004: ‘Jaarlijks sterven tussen de 2.000 en 6.000 mensen aan de gevolgen van fouten en incidenten, die nog eens 200.000 patiënten op de een of andere manier schaden. De fouten en bijna-ongevallen kosten de premiebetaler zo'n vier miljard euro per jaar.’

3 Zuidwester “TILBURG - Het Tilburgse St-Elisabeth ziekenhuis is aan een drama ontsnapt. De tankwagen met vloeibare stikstof wordt aangesloten op een van de zuurstoftanks. Hoewel de aansluitingen niet op elkaar passen, weet de chauffeur een koppeling te realiseren met een adaptor die hij bij zich heeft. Hij vult de eerste zuurstoftank bij met stikstof, maar vlak voordat hij met de tweede begint, rijzen bij hem twijfels. Hij belt met zijn hoofdkantoor en krijgt de opdracht het vullen onmiddellijk te staken en het ziekenhuis voor de zuurstofvoorziening te laten overschakelen op de derde noodbron (zuurstof in cilinders). Via telemetrie, dat het voorraadniveau in de tanks bijhoudt, wordt opgemaakt dat de verkeerde tank is gevuld. Het hoofdkantoor belt acuut met het aanspreekpunt in het ziekenhuis. Medisch Contact Nr. 17 – 22 april 2008 Omroep Brabant 2008

4 Zuidwester Inleidend (2) Veiligheid en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook al omdat de zorg in ziekenhuizen, in de langdurige zorg en in de thuiszorg ondenkbaar is zonder technologische oplossingen Maar wat schreef de Vlaamse dichter Willem Elschot ook alweer? ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, dien niemand kan verklaren en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat’ Oftewel … voor bestuurders bepaalt Techniek slechts een beperkt, een zeer beperkt deel van hun bestuurlijke agenda!

5 Zuidwester Inleidend (2) Veiligheid en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook al omdat de zorg in ziekenhuizen, in de langdurige zorg en in de thuiszorg ondenkbaar is zonder technologische oplossingen Maar wat schreef de Vlaamse dichter Willem Elschot ook alweer? ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, dien niemand kan verklaren en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat’ Oftewel … voor bestuurders bepaalt Techniek slechts een beperkt, een zeer beperkt deel van hun bestuurlijke agenda!

6 Zuidwester Inleidend (2) Veiligheid en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook al omdat de zorg in ziekenhuizen, in de langdurige zorg en in de thuiszorg ondenkbaar is zonder technologische oplossingen Maar wat schreef de Vlaamse dichter Willem Elschot ook alweer? ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, dien niemand kan verklaren en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat’ Oftewel … voor bestuurders bepaalt Techniek slechts een beperkt, een zeer beperkt deel van hun bestuurlijke agenda!

7 Zuidwester Waar hebben we het eigenlijk over? Ziekenhuiszorg •Beeldvormende techniekenMRI, PET/CT-scan •Operatiecomplex •Bewakingsapparatuur op IC en CCU Langdurige zorg en Thuiszorg •BewakingssystemenICT en domotica •Relatief eenvoudige techniekenBelmatten, infuussystemen Algemeen •PatiëntsystemenEPD en ECD •Hoogwaardige telefonie e.d.

8 Zuidwester Mobile Intensive Care Unit

9 Zuidwester Vasculuminator

10 Zuidwester Groeiend besef van Techniek (1) • Inspectie geeft aan dat Medische technologie grote kansen biedt, maar dat de risico’s onderschat worden • Medisch specialisten maken meer en meer gebruik van technologische oplossingen en werken daarin samen met technisch specialisten • De Orde van Medisch Specialisten publiceerde zeer recent een Leidraad in relatie tot de Verantwoordelijkheid van de medisch specialist bij het onderhoud en het beheer van medisch technische apparatuur

11 Zuidwester Groeiend besef van Techniek (2) • Veilige zorg heeft alles te maken met Medische technologie, omdat techniek grote kansen biedt voor een betere patient- of clientveiligheid • Techniek is nodig omdat nu eenmaal niet elke schoolverlater in 2020 in de zorg kan gaan werken

12 Zuidwester De bestuurskamer

13 Zuidwester De bestuurskamer (1) Situatiebeschrijving •Bi-locatie ziekenhuis •Beide maatschappen Cardiologie hebben een eigen katheterisatie kamer •Bezettingspercentage in dagdienst van beide is lager dan 40 % •Eén van beide kamers valt uit en is niet meer te repareren Dilemma •Besluit de Raad van Bestuur tot aanschaf van een nieuwe katheterisatie kamer of zorgt zij ervoor dat de tweede kamer state-of-the-art is en werken alle cardiologen hier vervolgens samen mee? De katheterisatie kamer van de cardiologen en de mening van medisch specialisten

14 Zuidwester De bestuurskamer (2) Situatiebeschrijving •Zorginstelling voor langdurige zorg met groot werkgebied •De bestaande, oudere Centrale Bewakingseenheid valt uit •Onderzoek wijst uit dat een nieuwe, uiterst moderne Centrale Bewakingseenheid leidt tot doelmatiger en betere zorg •De arbeidsmarkt is bijzonder moeilijk Dilemma •Besluit de Raad van Bestuur tot aanschaf van deze nieuwe Centrale Bewakingseenheid of valt zij terug op méér inzet van medewerkers in de vorm van slaapwachten en dergelijke, en sluit zij overeenkomsten met commerciele alarmcentrales? De Centrale Bewakingseenheid en de mening van de CCR

15 Zuidwester Conclusies •Alle partijen zijn van mening dat Medische technologie onontkoombaar is, kansen biedt voor veiliger zorg maar tegelijkertijd risico’s met zich meebrengt •Alle partijen zoeken oplossingen in méér beheersmaatregelen …maar vooral … •Raden van Bestuur besteden weinig tijd en energie aan Medische Technologie in hun bestuursoverleg

16 Zuidwester Conclusies •Alle partijen zijn van mening dat Medische technologie onontkoombaar is, kansen biedt voor veiliger zorg maar tegelijkertijd risico’s met zich meebrengt •Alle partijen zoeken oplossingen in méér beheersmaatregelen …maar vooral … •Raden van Bestuur besteden weinig tijd en energie aan Medische Technologie tijdens het overleg in hun bestuurskamer

17 Zuidwester


Download ppt "Zuidwester ‘Rol Techniek in de Bestuurskamer van Zorginstellingen’ Een blik in de bestuurskamer van Zorginstellingen zelf Luc Kenter Den Haag, 19 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google