De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Non-Violent Resistance” of Geweldloos Verzet binnen onze thuisbegeleidingdienst Bram De Wit Patsi Mertens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Non-Violent Resistance” of Geweldloos Verzet binnen onze thuisbegeleidingdienst Bram De Wit Patsi Mertens."— Transcript van de presentatie:

1 “Non-Violent Resistance” of Geweldloos Verzet binnen onze thuisbegeleidingdienst Bram De Wit Patsi Mertens

2 3 Wat is NVR?  methodiek ontwikkeld door Haïm Omer (Israël)  behelst verschillende technieken  er wordt hoofdzakelijk met de ouders gewerkt  Wanneer?  Ouders voelen zich totaal machteloos t.a.v. hun kind  Ouders zien geen positieve eigenschappen meer bij kind  Heeft soms te maken met eigen opvoedingservaring  “we zijn volledig aan hem uitgeleverd”  “ze maakt ons gezin kapot”  “als er niet snel iets verandert, moogt ge hem meenemen”

3  Talrijke studies, 3 RCT (Weinblatt & Omer, 2008; Ollefs, 2009; Levavi & Omer, 2009) ‏  ouders: o.a. minder hulpeloosheid, minder negatieve emoties, minder onderwerping, minder permissieve opvoedingsstijl  kinderen: daling gedragsproblemen  context: verhoging social support  effectiviteit onafhankelijk van leeftijd  zeer lage drop-out (97% beëindigt behandeling) ‏ 3 Effectiviteit

4  Ik kan alleen mezelf veranderen, niet mijn kind  Ik, als ouder, maak de keuze te veranderen  Ik ben terug aanwezig als ouder, neem autoriteit op zonder enige vorm van geweld (fysiek en verbaal) ‏  Ik doorbreek het geheim en zoek steun  Ik plaats de behoeften van mijn kind terug op de voorgrond ’Ik ben uw vader/moeder, ik ben hier, ik laat me niet afschudden, ik laat me door jou niet langer negeren’ 4 Basishouding NVR

5  Leren (her)kennen van behoeften  terugdenken aan eerdere succeservaring  ‘two image technique’  interview met de geïnternaliseerde andere (David Epston, Karl Tomm) ‏  gewenste toekomst  … 5 Begrijpen van behoeften

6  Voorkomen van escalaties/doorbreken van geweldspiraal  Verhogen van de ouderlijke aanwezigheid  Verzoeningsgebaren: gericht op herstel van de relatie en herintroduceren van het positieve  Verruimen van het netwerk 5 Toepassingsgebieden

7  Training in de-escalatie, zelfcontrole, standvastig zijn, weerstand bieden aan provocaties  rustig blijven (o.a. helpende gedachten, gevoelsthermometer, relaxatietechnieken, rollenspel, …) ‏  zicht op ontstaan van conflict  uitstel van reactie (“smeed het ijzer als het koud is”) ‏ 7 Voorkomen van escalaties

8 8 Verhogen ouderlijke aanwezigheid  Aankondiging  Telefoonronde  Volgen  Sit-in  Staking  Verzoeningsgebaren

9  Brief = ritueel dat keerpunt aanduidt  Verbintenis van ouders tav zichzelf!  Inhoud: - duidelijke en sterke boodschap: welk gedrag niet meer getolereerd wordt (evt. 3 mandentechniek) en hoe de ouder zich daarvoor zal inzetten - ouder ziet af van elke vorm van geweld - ‘gewenste toekomst’ - eindig met positieve noot (kenmerk, sterkte, …)  Ouders werken SAMEN  Voorbereiding belangrijker dan uitvoering 9 Aankondiging

10  Verzamelen van telefoonnummers  Wanneer: te laat thuis, weglopen, weigeren te vertellen waar  Systematisch hele lijst mensen telefoneren  Doelen : 1.uiten van ouderlijke bezorgdheid, herinstalleren van je recht op toezicht en je aanwezigheid verhogen 2.vinden van je kind 3.collectieve druk 4.terugkeer naar huis 10 Telefoonronde

11  Doel : tonen van ouderlijke vastberadenheid om contact te krijgen en aanwezig te blijven  Wanneer :  weglopen  niet naar huis komen / lang wegblijven  slecht gezelschap  Principes als leidraad :  vraag om terug te keren met mededeling dat er niet gestraft wordt  vermijd argumentatie  vermijd escalatie  volg zolang als mogelijk 11 Volgen

12 12  reactie op inacceptabel gedrag  op ‘rustig’ moment in kamer kind  één van beide geeft concrete, korte, duidelijke boodschap  ouders blijven in stilte zitten gedurende vooraf afgesproken duur (geen verbaal of fysiek conflict) ‏  einde (redelijk voorstel / tijd is om / kans op escalatie te groot) ‏ Sit-in

13 13  Overgangsritueel na bijzondere crisis  Duurt 3-tal dagen, wordt aan zoveel mogelijk mensen bekend gemaakt  Iedereen helpt mee verhinderen dat kind woning verlaat  Vraagt grondige voorbereiding  Is geen straf, enkel de bedoeling om situatie te keren  Bij einde: schriftelijk verslag aan alle deelnemers  Na einde: iedereen houdt regelmatig contact met gezinsleden ‏ Staking

14  Verzoeningsgebaar = onvoorwaardelijke uiting van liefde en zorg op initiatief van de ouder en is geen beloning!  Voorbeelden:  boodschappen van appreciatie, respect voor kwaliteiten  extraatjes of symbolische handelingen  gemeenschappelijke activiteit(en)  erkennen van eigen inbreuken / fouten  Wanneer ?  als het ijzer koud is 14 Verzoening

15  Kenmerken :  creëren positief dilemma  relatie bestaat niet enkel uit conflict  geeft mogelijkheid liefde / zorg te tonen en te reageren op gedrag  kind moet niet accepteren (werkt juist door weigering) ‏  actie van zelfcontrole  scheiden persoon van gedrag, veranderen interne representatie  DOEN zonder zeggen 15 Verzoening

16  Steun is noodzakelijk  Doorbreken geheim moeilijkste maar meest effectieve opgave (weerstanden) ‏  Rollen van helpers :  uitdrukken van bezorgdheid  steun alle gezinsleden  verminderen van risico op uitbarsting  aanwezig bij sit-in  verzoening  Eventueel supportersmeeting 16 Verruimen netwerk

17  Indicatie:  ernstig acuut of chronisch probleemgedrag  ouderlijke hulpeloosheid, verlies ouderlijke aanwezigheid  gevangen in massieve escalatiedynamieken  Tegenindicatie:  psychiatrische stoornis ouders/kind  verstandelijke beperking ouder(s)  gedragproblemen ivm medische problemen of medische behandeling  partnerproblemen Wanneer NVR inzetten bij thuisbegeleiding? 17


Download ppt "“Non-Violent Resistance” of Geweldloos Verzet binnen onze thuisbegeleidingdienst Bram De Wit Patsi Mertens."

Verwante presentaties


Ads door Google