De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kerk als ongelooflijke verleiding 1) Jongeren en ongeloof 2) De reactie van de Kerk 3) De missie en core-business van de Kerk 4) Mystagogische katechese.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kerk als ongelooflijke verleiding 1) Jongeren en ongeloof 2) De reactie van de Kerk 3) De missie en core-business van de Kerk 4) Mystagogische katechese."— Transcript van de presentatie:

1 De Kerk als ongelooflijke verleiding 1) Jongeren en ongeloof 2) De reactie van de Kerk 3) De missie en core-business van de Kerk 4) Mystagogische katechese 5) Illustratie van mystagogische katechese (filmfragment)

2 1. Jongeren en (on)geloof persoonlijke achtergrond Ambivalentie als jongere: aantrekking en afstoting Spiritualiteit en dogma/kerkstructuur ‘Verkeerd voorgelicht’ Bij theologiestudie kennismaking met de mystieke kern van christelijk geloof (mystici, kloostertraditie) ‘Mystagogische missie’ Eerst als studentenpastor: Juiste voorlichting voor ‘afgehaakte’ jongeren Nu als onderzoeker, beleidsadviseur & coach van jongerenwerkers en leraren

3 1. Jongeren en (on)geloof maatschappelijke ontwikkeling - ‘Subjectieve secularisatie’ ‘plausibiliteitsverlies’ van christelijk geloof: - rationaliteit (Marx, Freud, Feuerbach, Wittgenstein) - autonomie (Fromm, Jung) - Privatisering: ieder voor zich - Pluralisme: reli-shoppen - ‘Iets-isme’: er is meer tussen hemel en aarde

4 1. Jongeren en (on)geloof de slingerbeweging Tot 1960Na 1960 Theocratisch mensbeeldLiberaal mensbeeld Institutionele godsdienstHumanisme CollectiefAutonomie, individuatie GehoorzaamheidEigen ervaring, zelf ontdekken Genade(Geluks)-economie (maakbaarheid)

5 2. De reactie van de Kerk: pastoraat en katechese Tot 1960Na 1960 Verkondigen van de WaarheidZelf ervaren (ervaringskatechese) Kerkelijke socialisatieIndividuatie Genade van GodLevensgeluk heb je zelf in de hand Verbale geloofsoverdrachtCorrelatie eigen ervaring en traditie

6 3. Missie en ‘core-business’ van de Kerk: ontvankelijkheid stimuleren voor Gods liefde Het verschil tussen ‘ontvankelijkheid voor Gods liefde’ en seculier humanisme Onderscheiding der Geesten: seeing the difference in order to make the difference in order to make the difference

7 Onderscheiding der Geesten De vier graden van liefde van Bernardus 1. Wanneer de mens zichzelf liefheeft om zichzelf 2. Wanneer de mens God liefheeft om zichzelf 3. Wanneer de mens God liefheeft om God 4. Wanneer de mens zichzelf liefheeft om God

8 De grondstructuur van de liefde 1. liefde die op jezelf gericht is 2. liefde die erop is gericht om behoeften bevredigd te krijgen door de ander 3. liefde die onvoorwaardelijk, belangeloos is 4. liefde waarin je boven jezelf wordt uitgetild

9 Nieuwe kijk op geloofsontwikkeling 1. Ik en mezelf 2. Ik en de ander (het andere) 3. De ander (het andere) en ik 4. De Ander en ik

10 1) ik en mezelf: Uitgangspunt: mijn behoeften en grenzen Rendement: gezonde zelfliefde Kwaliteiten: afgrenzen van identiteit vanuit autonomie en rationaliteit

11 2) ik en de/het ander(e): Uitgangspunt: mijn behoeften t.o.v. anderen Rendement: gezonde relaties vanuit wederkerigheid. Kwaliteiten: invoelingsvermogen, tolerantie, respect, acceptatie etc.

12 3. de/het ander(e) en ik: Uitgangspunt: - zin-ontlening i.p.v. autonome zingeving - ik-jij i.p.v. ik-het: ‘Het jij komt me tegen uit genade, door zoeken wordt het niet gevonden, maar dat ik tot hem het grondwoord spreek, is daad van mijn wezen, mijn wezensdaad.’ (Martin Buber: Ich und Du) Rendement: liefde, vrijheid, levensvreugde Kwaliteiten: contemplatieve competentie, ontvankelijkheid, mededogen

13 4)de Ander en ik: Uitgangspunt: geloof in en relatie met God als extrapsychische werkelijkheid Rendement: gelukzalige eenheid met God Kwaliteiten: spirituele overgave aan Gods Wil

14 4. Mystagogische katechese Mystagogische katechese bij de kerkvaders: 1) eerst sacramenten ervaren 2) dan pas uitleg Mystagogische katechese = eerst ervaring van vierde laag, dan verhelderen en verinnerlijken dan die ervaring

15 Pastoraat en katechese Tot 1960Na 1960Renaissance van de mystagogie VerbaleErvarings-Nederland als missiegebied: verkondigingkatecheseverleiden tot ervaring opdoen met inspirerende christelijke praxis Geloofs-CorrelatieVerhelderen en verinnerlijken van waarheidervaring-opgedane spirituele ervaring doorgeventraditie

16 De 3 fasen van mystagogie 1) Mystagogie van het bestaan - begeleiding bij het ontvankelijk worden voor de werkelijkheid van God 2) Mystagogie van de Genade - begeleiding bij in relatie treden met God 3) Mystagogie van de Kerk - begeleiding bij intreden in de geloofsgemeenschap

17 Zone van naaste ontwikkeling Kloof tussen beginsituatie en einddoel Net een stapje verder: - niet meteen ‘mystagogie van de Kerk’, - diaconale insteek: ‘mystagogie van het bestaan’ aanbieden van inspirerende christelijke praxis = mogelijkheid ervaring laag 4

18 Mystagogisch jongerenpastoraat De pastor als jongerenmystagoog: 1) Verleiden tot deelname aan een inspirerende christelijke praxis 2) Getuigen van het eigen christelijke geloof = vierde laag 3) Dienen bij verhelderen en verinnerlijken van ervaring jongere

19 Mystagogisch jongerenpastoraat 1) Verleiden tot ervaring opdoen met een inspirerende christelijke praxis - Kloosterbezoek - Ontmoeting met geïnspireerde gelovige - Film kijken waarin christelijk geloof gethematiseerd wordt - Zingen - Bibliodrama - Deelname aan ritueel - Etc.

20 Mystagogische katechese 2. Getuigen - 2 cirkels:

21 5. Illustratie van mystagogische katechese: City of Angels 1) Verleiden = kijken naar speelfilm over botsing van seculier en christelijk wereldbeeld 2) Getuigen = getuigenis in de film benoemen en be-amen 3) Verhelderen = onderscheiding der geesten

22 5. Illustratie van mystagogische katechese Onderscheiding der geesten in fragment uit speelfilm City of Angels City of AngelsCity of Angels Laag 1:Laag 4: ‘Mijn wil’‘Gods Wil’ RationalismeGeloof BeheersingOvergave HorizontaalVerticaal


Download ppt "De Kerk als ongelooflijke verleiding 1) Jongeren en ongeloof 2) De reactie van de Kerk 3) De missie en core-business van de Kerk 4) Mystagogische katechese."

Verwante presentaties


Ads door Google