De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECONOMIE Wet van de comparatieve kostenverschillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECONOMIE Wet van de comparatieve kostenverschillen."— Transcript van de presentatie:

1 ECONOMIE Wet van de comparatieve kostenverschillen

2 Wet van Ricardo De gezamenlijke welvaart van landen neemt toe als elk land zich toelegt op het voortbrengen van producten waarin het comparatieve kostenvoordelen heeft (Wet van Ricardo). Om de gedachtegang van David Ricardo te begrijpen, kijken we naar een sterk vereenvoudigd voorbeeld van de handel tussen twee landen. David Ricardo 1772 - 1823

3 Wederzijds voordeel (absoluut) 8 productie-uren per eenheid wol 10 productie-uren per eenheid wol 20 productie-uren per eenheid wijn 10 productie-uren per eenheid wijn De productie van wol is goedkoper in Engeland, omdat dit maar 8 productie-uren in beslag neemt in plaats van 10. De productie van wijn is goedkoper in Portugal, omdat dit maar 10 productie-uren in beslag neemt in plaats van 20. Doordat Engeland goedkoper wol kan produceren en Portugal goedkoper wijn is er sprake van absolute kostenvoordelen.

4 Wederzijds voordeel (absoluut) Eenheden wijn Eenheden wol 12 2 1 3 3456 4 5 7891011 7 6 8 9 10 EN PO Stel dat Engeland en Portugal een productiecapaciteit van 80 productie- uren heeft. We kunnen dan de volgende productiemogelijkhedenlijnen tekenen. Wanneer er sprake is van internationale handel, gaat Engeland zich volledig richten op het produceren van wol en Portugal op de productie van wijn. Beide landen hebben wederzijds voordeel bij internationale handel.

5 Wederzijds voordeel (relatief) 15 productie-uren per eenheid wol 10 productie-uren per eenheid wol 45 productie-uren per eenheid wijn 20 productie-uren per eenheid wijn De productie van zowel wol, als wijn is goedkoper in Portugal. Er is nu geen sprake meer van absolute kostenvoordelen voor beide landen. Toch is het volgens David Ricardo wel mogelijk dat beide landen wederzijds voordeel halen.

6 Wederzijds voordeel (relatief) EN PO 15 productie-uren per eenheid wol 10 productie-uren per eenheid wol 45 productie-uren per eenheid wijn 20 productie-uren per eenheid wijn Wanneer je een eenheid wol maakt, offer je 1 / 3 eenheid wijn op. Wanneer je een eenheid wol maakt, offer je 1 / 2 eenheid wijn op. Wanneer je een eenheid wijn maakt, offer je 3 eenheden wol op. Wanneer je een eenheid wijn maakt, offer je 2 eenheden wol op. We kunnen de tabel ook op een andere manier noteren. Een land kan zich afvragen wat de alternatieve kosten (opofferingskosten) van de productie van een eenheid. We krijgen dan de volgende tabel: Absolute kostenOpofferingskosten Wanneer we niet naar de absolute kosten kijken, maar naar de opofferingskosten zien we dat er toch wederzijds voordeel is. Bij de productie van een eenheid wol zijn de opofferingskosten in Engeland lager; Bij de productie van een eenheid wijn zijn de opofferingskosten in Portugal lager. Er is dus wel een relatief voordeel te behalen, dit voordeel noemen we ook wel het comparatieve voordeel.

7 Wederzijds voordeel (relatief) Eenheden wijn Eenheden wol 48 4 2 6 12162024 8 10 2832 14 12 16 18 20 EN PO Stel dat Engeland en Portugal een productiecapaciteit van 300 productie-uren heeft. We kunnen dan de volgende productiemogelijkhedenlijnen tekenen. Wanneer er geen sprake is van internationale handel kiest Engeland bijvoorbeeld productiemogelijkheid E en Portugal productiemogelijkheid P. Ondanks dat er geen absoluut voordeel is (de productiemogelijkhedenlijnen snijden elkaar niet), is er toch een mogelijkheid om tot een wederzijds voordeel te komen bij internationale handel. P E

8 Wederzijds voordeel (relatief) Eenheden wijn Eenheden wol 48 4 2 6 12162024 8 10 2832 14 12 16 18 20 EN PO P E Vanwege de comparatieve voordelen, gaat Engeland zich volledig richten op het produceren van wol en Portugal op de productie van wijn. LandProductie Zonder handelMet handel WolWijnWolWijn Engeland 84200 Portugal 10 015 Totaal 18142015

9 Wederzijds voordeel (relatief) Eenheden wijn Eenheden wol 48 4 2 6 12162024 8 10 2832 14 12 16 18 20 P E LandProductie Zonder handelMet handel WolWijnWolWijn Engeland 84200 Portugal 10 015 Totaal 18142015 E’E’ P’P’ Wanneer Portugal en Engeland nu met elkaar gaan onderhandelen kunnen ze buiten hun productie- mogelijkhedenlijn treden. LandWolWijn Engeland94 Portugal11 Totaal2015 + 1


Download ppt "ECONOMIE Wet van de comparatieve kostenverschillen."

Verwante presentaties


Ads door Google