De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 3: Materiemodel 3. Faseovergangen Experiment 1. Verwarm in een beker een kleine hoeveelheid water Waarneming: Boven de beker ontstaat waterdamp Besluit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 3: Materiemodel 3. Faseovergangen Experiment 1. Verwarm in een beker een kleine hoeveelheid water Waarneming: Boven de beker ontstaat waterdamp Besluit:"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 3: Materiemodel 3. Faseovergangen Experiment 1. Verwarm in een beker een kleine hoeveelheid water Waarneming: Boven de beker ontstaat waterdamp Besluit: Overgang van vloeibaar naar gas noemen we verdampen Deeltjesmodel: vloeibaargas verwarmen

2 3. Faseovergangen Experiment 2. Verwarm in een beker een kleine hoeveelheid water en houd een horlogeglas boven de beker Waarneming: Op het horlogeglas zien we waterdruppeltjes Besluit: Overgang van gas naar vloeibaar noemen we condenseren Deeltjesmodel: gasvloeibaar afkoelen

3 3. Faseovergangen Experiment 3. Neem een ijsblokje en wacht enkele minuten Waarneming: Het ijsblokje wordt vloeibaar Besluit: Overgang van vast naar vloeibaar noemen we smelten Deeltjesmodel: vastvloeibaar verwarmen

4 3. Faseovergangen Experiment 4. Zet een beker met een beetje water in het vriesvak van de ijskast. Kijk na enkele minuten Waarneming: Het water wordt vast Besluit: Overgang van vloeibaar naar vast noemen we stollen Deeltjesmodel: vast vloeibaar afkoelen

5 3. Faseovergangen Experiment 5. Verwarm met een kleine vlam in een beker enkele dijoodschilfers en hou een horlogeglas boven de beker Waarneming:In de beker: er ontstaan paarse dampen Besluit:Overgang van vast naar gas noemen Deeltjesmodel: we sublimeren vastgas afkoelen

6 5. Verwarm met een kleine vlam in een beker enkele dijoodschilfers en hou een horlogeglas boven de beker Waarneming:Onderzijde horlogeglas: er ontstaan Besluit:Overgang van gas naar vast noemen Deeltjesmodel: we verrijpen of vervasten 3. Faseovergangen Experiment gasvast paarse kristallen verwarmen

7 3. Faseovergangen Experiment vast vloeibaar gas verdampen condenseren vervasten sublimeren smelten stollen opwarmen afkoelen

8 3. Faseovergangen Opdrachten 1. Waarop steunt de werking van geurblokjes of mottenbollen? 2. Hoe ontstaan wolken? 3. Hoe komt het dat bij koud weer onze adem ‘zien’ bij het uitademen? 4. Hoe komt het dat bevroren linnen toch droogt bij vriesweer? De waterdamp (warme vochtige lucht) die in de adem zit condenseert in de koude lucht. De werking steunt op sublimatie: de overgang van een vaste stof naar een gasvormige fase, zonder tussenstap van vloeibare fase. Het ijs in het bevoren linnen sublimeert en gaat zo over van vast naar gas. Grondwater verdampt en wordt gasvormig. Wanneer damp afkoelt ontstaat er condensatie en gaat het regenen.

9 3. Faseovergangen Opdrachten 5. Hoe ontstaat rijm? 6.Als je met een prop watten, gedrenkt in ether, op je huid wrijft, voelt dit koud aan. Hoe kun je dit verklaren? Om te kunnen verdampen heeft ether warmte nodig die het ontrekt van de huid. De lucht komt in aanraking met de koude weg en vervast

10 3. Faseovergangen Opdrachten 8.Waarom ontstaat grondnevel meestal boven weiden, beken en rivieren. Lucht boven weides is zeer vochtig. Na zonsondergang koelt de lucht af en condenseert de waterdamp en ontstaat er nevel 7. Waarom beslaat een fles drank die je uit de koelkast neemt en in een verwarmde ruimte brengt? De waterdamp uit de warme lucht slaat neer op de koude fles drank: de damp koelt af en condenseert.

11 3. Faseovergangen 3.1 Temperatuurtijd – diagram Experiment Tijd (min)Θ (°C)Tijd (min)Θ (°C)Tijd (min)Θ (°C) 0,547,5 14,58 1,558,5 25,59 2,569,5 36,510 3,5710,5

12 3. Faseovergangen 3.1 Temperatuurtijd – diagram SMELTCURVE Θ (°C) Tijd (min) smeltpunt VAST VAST + VLOEIBAAR VLOEIBAAR WARMTE WORDT GEBRUIKT OM VASTE STOF OP TE WARMEN WARMTE WORDT GEBRUIKT OM DE VASTE STOF TE DOEN SMELTEN. HET VAST VERBAND TUSSEN DE DEELTJES WORDT VERBROKEN OPWARMINGSMELTENOPWARMING WARMTE WORDT GEBRUIKT OM VLOEISTOF VERDER OP TE WARMEN begin smelteneinde smelten

13 3. Faseovergangen 3.1 Temperatuurtijd – diagram STOLCURVE Θ (°C) Tijd (min) stolpunt VLOEIBAAR VAST + VLOEIBAAR VAST VLOEISTOF WORDT AFGEKOELD HET VAST VERBAND TUSSEN DE DEELTJES WORDT HERSTELD AFKOELINGSTOLLENAFKOELING VLOEISTOF WORDT VERDER AFGEKOELD begin stolleneinde stollen

14 3. Faseovergangen 3.1 Temperatuurtijd – diagram Opdrachten 1. Tijdens het smelten blijft men verwarmen zonder dat de temperatuur stijgt. Hoe verklaar je dit? Tijdens het smelten moeten de deeltjes zich losrukken uit de vaste structuur. Om te kunnen smelten heeft de stof smeltingswarmte nodig (of warmte die door de vaste stof opgenomen wordt bij het smelten). Dit is de warmte die voor het smeltproces gebruikt wordt en NIET dient voor het verhogen van de temperatuur. Vandaar dat de temperatuur constant blijft. 2. Bij vriesweer zetten we een flesje water en een flesje frituurvet buiten. Wat is er de volgende dag met de flesje gebeurd? Verklaar. Flesje water is stukgesprongen. Water zet namelijk uit als het overgaat van vloeibaar naar vast. Het frituurvet zal ook vast zijn maar het niveau in de fles zal gezakt zijn want frituurvet neemt een kleiner volume in in vaste toestand

15 3. Faseovergangen 3.1 Temperatuurtijd – diagram Opdrachten 3. Hoe komt het dat waterleidingen soms kapot springen bij vriesweer? Bij vriesweer gaat water (stollen) over van vloeibaar naar vast. Water in vaste toestand neemt een groter volume in dan in vloeibare toestand vandaar dat de buizen kunnen springen.

16 3. Faseovergangen 3.2 Kookverschijnsel Experiment Tijd (min)Θ (°C)Tijd (min)Θ (°C)Tijd (min)Θ (°C) 06,513 0,5713,5 17,514 1,5814,5 28,515 2,5915,5 39,516 3,51016,5 410,517 4,51117,5 511,518 5,51218,5 612,519

17 3. Faseovergangen 3.2 Kookverschijnsel Diagram

18 3. Faseovergangen 3.2 Kookverschijnsel Vaststellingen  temperatuur stijgt  stroming in water (zand)  aan de binnenwanden ontstaan kleine belletjes  op de bodem ontstaan bellen die naar het oppervlak stijgen en daar openbarsten  temperatuur blijft constant Besluit Een vloeistof kookt pas als dampbellen in de vloeistof ontstaan en aan het vloeistofoppervlak openbarsten Kookpunt is specifiek voor alle vloeistoffen  ether34,5 °C  ethanol78,5 °C  water100 °C  kwik375 °C

19 3. Faseovergangen 3.2 Kookverschijnsel Voorstelling deeltjesmodel vast vloeibaar gas tijd (min) Θ (°C) smeltpunt kookpunt

20 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Experiment 1 Verdamping is het snelst in het horlogeglas Waar is de verdamping het snelst?

21 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Hoegroterhet verdampingsoppervlak, hoe meer deeltjes er kunnen verdampen, hoe groter de verdampingssnelheid. Verklaring Welke factor is er verschillend? We kunnen vaststellen dat de verdampingssnelheid toeneemt als hetvrije verdampingsoppervlak toeneemt. vrije verdampingsoppervlak

22 Verdamping is het snelst in de beker die we opwarmen. 25 ml water 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Experiment 2 Waar is de verdamping het snelst?

23 Verklaring Welke factor is er verschillend? We kunnen vaststellen dat de verdampingssnelheid toeneemt als detemperatuur toeneemt. De temperatuur 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden lage temperatuurhoge temperatuur Hoe hogerde temperatuur van de vloeistof, hoe sneller de deeltjes gaan bewegen, hoe meer botsingen de deeltjes maken, hoe meer kans er is dat de deeltjes uit de vloeistof kunnen ont- snappen, hoe groter de verdampingssnelheid

24 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Schematisch Temperatuur  snelheid deeltjes  meer botsingen meer kans dat deeltjes vloeistofoppervlak verlaten verdampingssnelheid 

25 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Experiment 3 Lucht overblazen Laten staan 10 ml ether Verdamping is het snelst in de petrischaal waar we lucht overblazen Waar is de verdamping het snelst?

26 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Experiment 3 Verklaring Welke factor is er verschillend? We kunnen vaststellen dat de verdampingssnelheid toeneemt als luchtverversingde toeneemt luchtverversing blazen Hoehoger de luchtverversing boven de vloeistof, hoe meer verdampte deeltjes er weggaan boven de vloeistof, hoe meer plaats er gemaakt wordt voor nieuwe deeltjes om te verdampen hoe groter de verdampingssnelheid

27 Experiment 4 10 ml ether10 ml water Verdamping is het snelst in de petrischaal met ether 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Verklaring Welke factor is er verschillend? Soort vloeistof Die is ook bepalend voor de snelheid van verdamping Waar is de verdamping het snelst?

28 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden Besluit De verdampingssnelheid hangt af van 4 factoren  de grootte van het verdampingsoppervlak  de temperatuur van de vloeistof  de luchtverversing boven de vloeistof  de soort vloeistof

29 Opdrachten 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden 1. Vul de zinnen bij de figuren aan. Kies uit: het verdampingsoppervlak vergroot de temperatuur toeneemt de luchtverversing toeneemt de massa van de vloeistof toeneemt de aard van de vloeistof de kleur van de vloeistof De verdampingssnelheid neemt toe wanneer temperatuur toeneemt De verdampingssnelheid neemt toe wanneer verdampingsoppervlak vergroot

30 Opdrachten 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden 1. Vul de zinnen bij de figuren aan. Kies uit: het verdampingsoppervlak vergroot de temperatuur toeneemt de luchtverversing toeneemt de massa van de vloeistof toeneemt de aard van de vloeistof de kleur van de vloeistof De verdampingssnelheid neemt toe wanneer de luchtverversing toe- De verdampingssnelheid hangt af van de aard van de vloeistof neemt

31 Opdrachten 3. Faseovergangen 3.3 Factoren die de vrije verdampingssnelheid beïnvloeden 2.Om in de zomer een pas gedweilde vloer sneller te laten drogen, zet men het best ramen en deuren open. Welke factoren spelen hier een rol? Luchtverversing of luchtverplaatsing 3. Maak een opstelling zoals op de tekening. Laat de ether verdampen, door boven het horlogeglas te waaien met een papiertje. Hef daarna het horlogeglas op. Wat stel je vast? Verklaar piepschuim waterdruppel ether Water is bevroren Ehter ontrekt warmte aan het water om te kunnen verdampen


Download ppt "Thema 3: Materiemodel 3. Faseovergangen Experiment 1. Verwarm in een beker een kleine hoeveelheid water Waarneming: Boven de beker ontstaat waterdamp Besluit:"

Verwante presentaties


Ads door Google