De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermoeidheid doodt Chauffeurstraining

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermoeidheid doodt Chauffeurstraining"— Transcript van de presentatie:

1 Vermoeidheid doodt Chauffeurstraining
Door de ontwikkelingen in de communicatietechnologie is onze manier van werken, rusten en ontspannen gewijzigd. We kunnen vandaag gaan winkelen, naar de bank gaan, rekeningen betalen en een reeks activiteiten doen op elk uur van de dag of zelfs 's nachts. Deze nieuwe vorm van vrijheid brengt echter bijkomende stress met zich mee. De huidige maatschappij kan soms hectisch en haastig zijn, vooral voor de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn al deze diensten 24 uur per dag aan te bieden. Het werk, activiteiten thuis en het gezinsleven vergen allemaal veel van onze tijd en spelen een belangrijke rol in hoeveel we kunnen rusten. Bijgevolg is, ongeacht onze leeftijd of de fase van ons leven, vermoeidheid hoogstwaarschijnlijk een probleem waarmee we op een gegeven ogenblik zullen worden geconfronteerd. In de meeste arbeidsfuncties betekent vermoeidheid gewoon dat u niet op uw beste peil presteert – u werkt aan minder dan 100%. Maar voor sommige mensen – iedereen met een functie waarvoor waakzaamheid, oplettendheid en concentratie vereist is – kan vermoeidheid desastreuze gevolgen hebben. Chauffeurs vormen zo een groep. Voor chauffeurs is vermoeid zijn niet gewoon een beroepsrisico, het kan zelfs een kwestie van leven of dood betekenen. De signalen van vermoeidheid van de bestuurder erkennen en weten wat u hiertegen moet doen, kunnen het leven van een chauffeur redden. Met de informatie in deze presentatie kunt u uw leven redden, lees deze daarom aandachtig.

2 De ‘Safe Driving Standard’
Door de ontwikkelingen in de communicatietechnologie is onze manier van werken, rusten en ontspannen gewijzigd. We kunnen vandaag gaan winkelen, naar de bank gaan, rekeningen betalen en een reeks activiteiten doen op elk uur van de dag of zelfs 's nachts. Deze nieuwe vorm van vrijheid brengt echter bijkomende stress met zich mee. De huidige maatschappij kan soms hectisch en haastig zijn, vooral voor de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn al deze diensten 24 uur per dag aan te bieden. Het werk, activiteiten thuis en het gezinsleven vergen allemaal veel van onze tijd en spelen een belangrijke rol in hoeveel we kunnen rusten. Bijgevolg is, ongeacht onze leeftijd of de fase van ons leven, vermoeidheid hoogstwaarschijnlijk een probleem waarmee we op een gegeven ogenblik zullen worden geconfronteerd. In de meeste arbeidsfuncties betekent vermoeidheid gewoon dat u niet op uw beste peil presteert – u werkt aan minder dan 100%. Maar voor sommige mensen – iedereen met een functie waarvoor waakzaamheid, oplettendheid en concentratie vereist is – kan vermoeidheid desastreuze gevolgen hebben. Chauffeurs vormen zo een groep. Voor chauffeurs is vermoeid zijn niet gewoon een beroepsrisico, het kan zelfs een kwestie van leven of dood betekenen. De signalen van vermoeidheid van de bestuurder erkennen en weten wat u hiertegen moet doen, kunnen het leven van een chauffeur redden. Met de informatie in deze presentatie kunt u uw leven redden, lees deze daarom aandachtig.

3 Doelstellingen van deze opleiding
U beter doen beseffen wat de gevaren van vermoeidheid bij chauffeurs zijn Enkele foutieve ideeën die we hebben over vermoeidheid bij chauffeurs bespreken Efficiënte tegenmaatregelen aanbieden zodat u het probleem kunt aanpakken Dit opleidingsprogramma is specifiek ontworpen met drie doelstellingen voor ogen. In de eerste plaats is het de bedoeling u beter te doen beseffen wat de gevaren zijn van het rijden bij vermoeidheid. Ten tweede geven we meer duidelijkheid over enkele foutieve ideeën die we hebben over vermoeidheid van chauffeurs en wat we kunnen doen om deze problemen aan te pakken. Ten derde, is het de bedoeling u een ‘pakket’ van efficiënte tegenmaatregelen te geven: eenvoudige zaken die u kunt doen om te helpen bij het aanpakken van vermoeidheid ten gevolge van het professioneel rijden.

4 Heb jij je soms ook zo gevoeld na het eten ?
Most of us have experienced something similar to this kitten, where we are on the verge of falling asleep, our head nodding, our eyes fighting to stay open. In comfortable, safe surroundings it can be a lovely feeling. But behind the wheel it could be catastrophic.

5 Probleem De meeste mensen nemen slaap niet ernstig
Vermoeidheid wordt aanzien als een zwakte De meeste onder ons slapen niet genoeg Slapen is niet ‘cool’ Wakker blijven wordt aanzien als ‘macho’ en ‘cool’ The fast moving pace of modern society means that we are constantly on the go, trying to cram in many activities into each day. Consequently, most of us don’t take sleep seriously enough. A recent survey (by Gallup) found that 94% of adults did not consider getting enough sleep to be important. Many people, particularly men, consider tiredness to be a weakness, and will push on and try to overcome feelings of tiredness rather than admit that they should take a break and get some rest. The prevailing attitude seems to be that sleep is for wimps, and if you want to get anything done, you learn to get along without it.

6 Vermoeidheid doodt Three Mile island 04.00 am Chernobyl 1.23 am
Bhopal am Exxon Valdez am The fast moving pace of modern society means that we are constantly on the go, trying to cram in many activities into each day. Consequently, most of us don’t take sleep seriously enough. A recent survey (by Gallup) found that 94% of adults did not consider getting enough sleep to be important. Many people, particularly men, consider tiredness to be a weakness, and will push on and try to overcome feelings of tiredness rather than admit that they should take a break and get some rest. The prevailing attitude seems to be that sleep is for wimps, and if you want to get anything done, you learn to get along without it.

7 …nog een beetje verder…

8 Quiz Administer Pre-quiz

9 Moeheid, slaperigheid en vermoeidheid – wat is het verschil?
Moeheid (‘ fatigue’): verzwakking ten gevolge van lange fysieke of mentale arbeid U moet rusten, maar het is mogelijk dat slaap geen vereiste is Dit heeft niets te maken met de hoeveelheid slaap die u hebt gehad. Slaperigheid (Tiredness): de kans dat u in slaap gaat vallen omdat u te weinig slaap hebt gehad of te lang wakker bent . U moet slapen MOEHEID, SLAPERIGHEID EN VERMOEIDHEID - WAT IS HET VERSCHIL? Er bestaat heel wat verwarring omtrent de manier waarop deze termen door elkaar worden gebruikt, en daarom is het nuttig vanaf het begin een definitie te geven voor wat we met deze woorden bedoelen en in hoeverre ze van elkaar verschillen. Met "moeheid" bedoelen we de verminderde mentale of fysieke prestaties ten gevolge van een lange fysieke of mentale arbeid - dit komt zelfs voor bij mensen die voldoende slaap hebben gehad. Het enige wat u hoeft te doen om moeheid te verhelpen, is een rustpauze zonder werk, of een andere activiteit uitvoeren ("een verandering van activiteit is zo goed als een rustpauze"). U hoeft niet te gaan slapen op voorwaarde dat u reeds voldoende slaap hebt gehad. Slaperigheid is de kans dat u in slaap gaat vallen, omdat u onvoldoende slaap hebt gehad, te lang wakker bent, of omdat u de hele nacht hebt gewerkt.

10 Vermoeidheid: Feiten en cijfers
Veroorzaakt meer dan 20% van de ongevallen op de snelweg De meest waarschijnlijke oorzaak voor het overlijden van vrachtwagenchauffeurs bij ongevallen Ongevallen zijn ernstiger - hoge snelheid, geen poging tot ontwijken 3 maal meer kans op overlijden of ernstige verwondingen Personen met slaapproblemen lopen tweemaal zoveel kans op een werkongeval Onderzoek in Groot-Brittannië heeft aangetoond dat slaperige bestuurders verantwoordelijk zijn voor minstens 1 op 5 doden op de snelweg en 1 op 10 van alle doden op de weg. Voor heel Europa komt dit neer op ongeveer 4000 doden per jaar. Slaperige chauffeurs voeren geen ontwijkingsmanoeuvre uit: er wordt niet geremd of aan het stuur gedraaid. Daarom hebben ongevallen die mede te wijten zijn aan slaaptekort veel meer kans op overlijden of ernstige verwondingen. Ongevallen die mede te wijten zijn aan slaaptekort hebben zelfs drie maal meer kans op ernstige verwondingen of overlijden in vergelijking met andere ongevallen op de weg. Vrachtwagenchauffeurs in het bijzonder lopen een risico om ongevallen door slaaptekort te veroorzaken. Vermoeidheid van de bestuurder vormt de meest voorkomende oorzaak voor het overlijden van een vrachtwagenchauffeur bij een ongeval en is de meest voorkomende reden waarom vrachtwagens door 'total loss' moeten worden afgeschreven. In de VS stierven in vrachtwagenchauffeurs tijdens hun werk op de weg, waardoor met 12 doden op werknemers het rijden met een vrachtwagen in Amerika het gevaarlijkste beroep is. Hoeveel van deze doden zouden het gevolg zijn van slaaptekort? Maar niet alleen vrachtwagenbestuurders lopen een risico. Rijden met een voertuig voor het bedrijf is wellicht het gevaarlijkste dat een werknemer moet doen.  Dit wordt duidelijk aangetoond door de volgende cijfers van de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA - Koninklijke Maatschappij voor de Preventie van Ongevallen): Jaarlijkse gemiddelde kans op overlijden bij werkongevallen: Vissen op zee 1 op 750 Steenkoolmijnontginning 1 op 7.100 Rijden met de wagen ( kilometer/jaar) 1 op 8.000 Bouwsector 1 op Landbouw 1 op Dienstensector 1 op                          

11 Vermoeidheid doodt Roll over tankwagen
48 u voor het ongeval had chauffeur: 3u geslapen, 6 u gerust en 28 u gereden Lange afstand Ongeval gebeurde om u Chauffeur kreeg bonus per km Chauffeur reed nachtshift Lange werkschema’s Weinig geslapen overdag Chauffeur had reeds gemeld dat hij vermoeid was: wilde echter nog één trip doen Some of the worst disasters of the past 30 years have had tiredness as a root cause. Some (Chernobyl, Bhopal) occurred at times of day when the alertness of the operators was at its lowest point, while others were caused by individuals involved in safety critical tasks not being fully alert (Challenger Space Shuttle), or even asleep (Exxon Valdez). Disasters such as these highlight the disastrous consequences that tiredness can have in the workplace

12 Vermoeidheid doodt Prestaties na 18 u zonder slaap zijn vergelijkbaar met die van een dronken chauffeur !!! Pre-quiz 'Beheer'

13 Oorzaken van dodelijke ongevallen op de weg - hoofdwegen en snelwegen
Deze grafiek toont aan in welke mate ongevallen in het wegverkeer te wijten zijn aan verschillende oorzaken, op basis van de analyse van dodelijke ongevallen op de weg in Groot-Brittannië. Het rode gedeelte geeft de ongevallen te wijten aan slaperigheid aan. Vermoeidheid is de grootste individuele oorzaak van ongevallen. Het grote gedeelte onder vermoeidheid geeft de manoeuvre- of stuurfouten weer, waaronder een grote reeks fouten zoals inhalen, bochten van 180° en manoeuvres bij wegenwerken. Deze groep van oorzaken vertegenwoordigt 35% van alle ongevallen in het wegverkeer. BP heeft reeds stappen ondernomen om deze ongevallen te beperken, bijvoorbeeld door het invoeren van een opleidingsprogramma voor chauffeurs en de wedstrijd Europese LPG-chauffeur van het jaar. Het gedeelte belemmering van de bestuurder omvat ziekte, afleiding en drugs en alcohol. Betrekkelijk weinig ongevallen in deze steekproef waren te wijten aan snelheid, alcohol of drugs. (In Groot-Brittannië is het aantal doden te wijten aan alcohol meer dan 10% van alle doden, maar de meeste van deze ongevallen lijken meer voor te komen in stedelijke gebieden). Ongevallen op de snelweg die mogelijk zijn veroorzaakt door vermoeidheid worden vaak ondergebracht onder andere categorieën zoals “onoplettendheid van de chauffeur" of "observatiefouten", hoewel vermoeidheid meestal de eerste reden is waarom de chauffeur deze fouten heeft gemaakt. Klapbanden worden vaak genoteerd als de oorzaak van een ongeval, terwijl een aantal van deze ongevallen mogelijk een neveneffect is van het voertuig dat van de weg afrijdt omdat de chauffeur in slaap was gevallen. Zo worden ook vele ongevallen toegeschreven aan aanrijdingen achteraan het voertuig (waarbij het ene voertuig botst tegen de achterzijde van een ander voertuig), terwijl deze in feite mogelijk te wijten zijn aan de chauffeur die vermoeid was of in slaap was gevallen. Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat een veel groter aantal ongevallen te wijten is aan vermoeidheid.

14 Wanneer komen ongevallen, die verband hebben met vermoeidheid, voor ?
In deze grafiek wordt weergegeven op welke tijdstippen van de dag de kans het grootst is dat een ongeval mede veroorzaakt door vermoeidheid voorkomt. De grafiek toont aan dat er drie pieken zijn in de loop van een periode van 24 uur. De eerste piek treedt op om ongeveer 2 uur 's ochtends en komt overeen met het tijdstip waarop mensen van een avondje uit terugkeren. De tweede piek treedt op tussen ongeveer 4 en 6 uur 's ochtends, en komt overeen met het tijdstip waarop mensen naar het werk rijden om aan een vroege arbeidsshift te beginnen of naar huis rijden nadat hun late arbeidsshift is beëindigd. Dit is ook één van de tijdstippen van de dag waarop het lichaam om natuurlijke redenen het minst waakzaam is en we de meeste kans hebben om ons slaperig te voelen. De laatste piek treedt op tussen 3 en 5 uur 's middags en komt overeen met het andere tijdstip in de cyclus van 24 uur met de grootste kans waarop het lichaam slaperig zal worden en dat vaak de ‘namiddaginzinking’ wordt genoemd.

15 Wie loopt het grootste risico?
Iedereen loopt een risico, maar voornamelijk de volgende groepen: Nachtwerkers - vooral in hun eerste nacht van ploegenarbeid Naar huis rijden na een nachtshift Vrachtwagenchauffeurs (die gevoelig zijn voor slaapapneu) Bestuurders van bedrijfswagens Mannen, voornamelijk in de leeftijdscategorie en 40+ Geschoolde handarbeiders Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde groepen in het bijzonder een groot risico lopen op ongevallen die mede te wijten zijn aan slaperigheid: ·        Personen die 's nachts werken – met name na de eerste nacht van een werkshift wanneer het lichaam zich nog niet heeft aangepast aan de gewijzigde slaappatronen; ·        Mensen die naar huis rijden na een nachtshift (in de vroege ochtenduren): op dit tijdstip van de dag zijn we om natuurlijke redenen het minst waakzaam. In combinatie met de vermoeidheid ten gevolge van de harde arbeid 's nachts is het rijden op dit tijdstip van de dag in het bijzonder gevaarlijk. ·        Vrachtwagenchauffeurs (die gevoeliger zijn voor slaapstoornissen zoals het obstructief slaapapneusyndroom - OSAS). Zie verder in deze presentatie voor meer informatie hierover. ·        Bestuurders van bedrijfswagens. In tegenstelling tot vrachtwagenbestuurders hebben zij geen gereglementeerde werk- en rijuren. Daardoor is het voor een manager niet ongewoon dat hij vroeg opstaat om naar een vergadering elders in het land te rijden, de hele dag te werken en daarna terug naar huis te rijden. ·        Mannen, voornamelijk in de leeftijdscategorie en 50+. Jonge mannen kunnen moeilijk toegeven dat ze zich vermoeid voelen en zullen eerder geneigd zijn om verder te rijden om geen gezichtsverlies te lijden. Oudere mannen zijn door wijzigingen in het lichaamsritme dan weer eerder geneigd om tijdens de namiddag in slaap te vallen. ·        Geschoolde handarbeiders: net zoals voor bestuurders van bedrijfswagens, zijn de rijuren van deze groep niet gereglementeerd en komt het dus vaak voor dat zij een aanzienlijke afstand moeten afleggen om naar hun werk te rijden, ze voeren daarna fysiek veeleisende arbeid uit, mogelijk werken ze lange dagen, en tenslotte rijden ze terug naar huis. Dit in het bijzonder veroorzaakt problemen, omdat hun vermoeidheid steeds groter wordt naarmate de dagen van de werkweek voorbijgaan. Vrachtwagenbestuurders vallen in verscheidene van deze groepen met een hoog risico: ze werken vaak in shiften, met inbegrip van nachtshiften; ze zitten wel eens 9 tot 10 uren per “dag” achter het stuur; ze moeten regelmatig rijden tijdens de piekuren van ongevallen die mede veroorzaakt worden door slaaptekort. Bovendien is het voor hen moeilijk om een gezonde levensstijl te behouden wanneer ze de hele dag op de wegen rijden; slechte eetgewoonten kunnen mede aan de basis liggen van gewichtsproblemen en zorgen voor een grotere kans op slaapstoornissen.

16 Oorzaken van vermoeidheid bij chauffeurs
Op de vorige dia toonden we enkele van de oorzaken van vermoeidheid bij chauffeurs: Rijden wanneer niet voldoende slaap hebben gehad Rijden wanneer ons lichaam het minst waakzaam is 's Nachts rijden Rijden gedurende lange periodes zonder een pauze Op de volgende dia's gaan we verder in op een aantal van de andere oorzaken van vermoeidheid bij chauffeurs.

17 Slaap is van vitaal belang
We kunnen niet leven zonder slaap We hebben per dag ongeveer 7-8 uur slaap nodig Te weinig slaap resulteert in: Concentratieproblemen tragere reactietijden trager, verward nadenken wispelturige beheersing van de snelheid onzorgvuldig stuurgedrag De gevolgen van slaaptekort stapelen zich op Voor recuperatie zijn doorgaans twee volledige nachten slaap nodig !!! Net zoals eten en water, hebben we nood aan slaap om te overleven. Gemiddeld hebben we ongeveer 7-8 uur slaap per nacht nodig. Slaperigheid (net zoals honger of dorst) is een signaal van onze hersenen om u te verwittigen dat u moet beantwoorden aan een biologische behoefte die van levensbelang is. Slaperigheid is echter ietwat verschillend, omdat u, als u deze verwittiging blijft negeren, uiteindelijk toch in slaap zult vallen, ongeacht of u het wilt of niet. Naar schatting is in Groot-Brittannië 1 op 5 chauffeurs minstens één keer wel eens achter het stuur in slaap gevallen. Deze schattingen zijn hoger voor personen die in arbeidsshiften werken. Slaperigheid wordt vaak beschouwd als een teken van luiheid of wordt soms een beetje als een grap weggelachen. Toch kan slaperigheid zeer ernstige gevolgen hebben. Het vermindert onze capaciteit om elke vorm van arbeid - fysieke of mentale - uit te voeren. Het vertraagt onze fysieke reactietijden en mentale verwerkingsprocessen en het heeft een invloed op ons geheugen. Het maakt ons kwetsbaarder voor het maken van fouten. Net zoals de effecten van alcohol op onze prestaties en geheugen, kunnen slaaptekort en slaperigheid resulteren in een verhoogd risico op voorvallen en ongevallen inzake veiligheid op het werk. Als u enkele nachten na elkaar onvoldoende slaapt, zullen de gevolgen ervan zich dag na dag opstapelen. Als u bijvoorbeeld 5 dagen lang 2 uren minder slaapt dan u nodig hebt, worden deze 10 uren op het conto van uw “slaapschuld” worden genoteerd (net zoals op uw bankrekening). Als u dit slaaptekort niet goedmaakt tijdens uw vrije dagen, draagt u deze slaapschuld over naar de volgende werkweek. Na een week loopt u meer risico uw veiligheid in gevaar te brengen. Het is zelfs zo dat onderzoek heeft aangetoond dat personen met slaapproblemen tweemaal zoveel kans op een werkongeval lopen. Voor een volledige recuperatie zijn doorgaans twee opeenvolgende nachten van ononderbroken slaap noodzakelijk (we moeten ons slaaptekort niet precies uur per uur goedmaken).

18 cyclus van de lichaamstemperatuur van 24 uur
De biologische klok 2 - 6 uur 's ochtends laagste lichaamstemperatuur maximale slaperigheid slechtste prestaties (mentale en fysieke arbeid) 3 - 5 uur 's middags grootste slaperigheid moeilijk om alert te blijven Onze lichamen en hersenen functioneren 's nachts niet op dezelfde manier als overdag. Elk van de vitale organen van ons lichaam hebben in de loop van de dag een tijdstip waarop ze het best functioneren en een tijdstip waarop ze het minst functioneren. Deze dagelijkse pieken en dalen worden de dagelijkse ritmesgenoemd. Deze ritmes worden gestuurd door een klok in onze hersenen, die ons programmeert om ons voor te bereiden op het slapen 's nachts, en om ons actief en wakker te houden in de loop van de dag. Het is echter onmogelijk de voortgang van onze lichaamsklok op basis van de dagelijkse cyclus na te gaan. In de plaats daarvan kunnen we doorgaans wel deze klok onrechtstreeks volgen door het dagelijkse ritme van onze lichaamstemperatuur te meten, die op zijn laagste punt is rond 2 – 6 uur 's ochtends en een piek heeft in de late namiddag. Onze capaciteit om arbeidstaken uit te voeren waarvoor fysieke coördinatie vereist is, stijgt en daalt met het ritme van onze lichaamstemperatuur. We bereiken het laagste niveau voor de meeste taken rond het tijdstip van het laagtepunt in onze lichaamstemperatuur (2-6 uur 's ochtends). Dit is het tijdstip waarop u het meest kwetsbaar bent om fouten te maken. Iedereen die al eens heeft geprobeerd om de hele nacht wakker te blijven, weet dat er vroeg in de ochtend een inzinking komt, wanneer u echt moet vechten om wakker te blijven, en dat het daarna makkelijker is. Dit tijdstip treedt op wanneer uw lichaamsklok terugdraait naar de “wakkere” periode. In het midden van de namiddag wordt de slaperigheid dan weer groter (het tijdstip voor een siësta). Op dat ogenblik treedt opnieuw een inzinking op voor de taken waarvoor u voortdurend alert en waakzaam moet zijn (zoals rijden met een voertuig). cyclus van de lichaamstemperatuur van 24 uur

19 Een goede nachtrust …. Wakker REM fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Uur 2400
Across a normal night of sleep, you go through a full cycle of non-REM and REM sleep about every 90 minutes. This diagram shows an ideal pattern across the night for a young adult. At the beginning of the night, he/she progresses deeper and deeper into non-REM sleep. After about 90 minutes, he/she may roll over or move a little, and passes quickly up through the lighter stages of non-REM sleep, and into the first REM sleep period of the night. (REM periods are indicated by the boxes.) He/she continues to alternate between non-REM and REM sleep across the night. However, most of the deep non-REM sleep (stages 3 and 4) occurs in the first half of the night. REM periods, on the other hand, get longer and more regular towards morning. Altogether, young adults spend about a quarter of the night in REM sleep, about a quarter in deep non-REM, and about half in light non-REM. Traditionally, people thought going to sleep was like putting your car in the garage at night. Everything switched off, and with luck, it started up again in the morning. What we now know is that non-REM sleep is more like putting your car in the garage in neutral. Nothing switches off. Everything keeps ticking over slowly but you don’t go anywhere. REM is more like having your car in the garage with one foot flat to the floor on the accelerator and the other foot flat to the floor on the brake. The foot on the accelerator represents the fast brain activity of dreaming. The foot on the brake represents the blockage in the base of your brain that stops you acting out your dreams. 2400 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 Uur

20 Alcohol, slaappillen en andere geneesmiddelen
veroorzaakt wakker worden in de vroege ochtend en stoornissen tijdens het slapen maakt de bestaande slaperigheid nog erger Slaappillen de meeste resulteren niet in een normale slaap de effecten ervan kunnen te lang naslepen en maken u slaperig op het werk kunnen bijwerkingen hebben zorg voor de kleinste dosis, de kortste periode, en onder begeleiding van uw huisdokter Andere geneesmiddelen kunnen uw slaap verstoren of uw slaperigheid in de loop van de dag vergroten als u twijfelt, raadpleeg dan uw huisdokter Alcohol en slaperigheid reageren sterk met elkaar. Als u al slaperig bent, zal alcohol een veel groter effect hebben op uw prestaties dan wanneer u goed uitgerust bent. Alcohol kan bovendien zeer grote gevolgen hebben voor uw slaap. Sommige mensen gebruiken totaal ten onrechte alcohol om beter te ontspannen en in slaap te vallen, maar een paar biertjes of glazen wijn vóór het slapen gaan kunnen leiden tot alcoholontwenningseffecten in de loop van de tweede helft van de nacht, zoals een onderbroken slaap, nachtmerries en zweten. Mits zorgvuldig gebruik kunnen slaappillen op korte termijn helpen als u ernstige problemen hebt om in slaap te vallen. De meeste slaappillen resulteren echter niet in een normale slaap en de gevolgen van het nemen van slaappillen gedurende langere periodes zijn grotendeels onbekend. (Blijven ze u helpen om in te slapen? Zijn er bijwerkingen op lange termijn?). Als u een chronisch slaapprobleem hebt, is het van belang na te gaan wat hiervan de oorzaak is. Raadpleeg in dat geval uw huisdokter. Er zijn (naast slaappillen) verschillende soorten geneesmiddelen, die door de arts worden voorgeschreven en zonder voorschrift worden verkocht, die een invloed kunnen hebben op uw slaap. Afhankelijk van de manier waarop deze medicijnen werken, wordt het voor u mogelijk moeilijker om in slaap te vallen of vermindert de hoeveelheid of de kwaliteit van uw slaap. Daardoor zal u zich slaperiger voelen op het werk. Uw veiligheid is afhankelijk van uw waakzaamheid. Zorg ervoor dat uw huisarts weet wat voor werk u doet en of u in ploegenarbeid werkt. Als u geneesmiddelen moet nemen, moet u uw planner of chef hiervan op de hoogte brengen.

21 alledaagse geneesmiddelen
Worden verkocht zonder voorschrift, maar kunnen overdag ernstige slaperigheid veroorzaken Remedies tegen: Verkoudheden en griep Allergieën (bvb. hooikoorts) Reisziekte Bevatten vaak een geneesmiddel dat wordt gebruikt om beter in slaap te vallen Heel wat geneesmiddelen ter behandeling van verkoudheden, griep en hooikoorts, die zonder een voorschrift van een arts kunnen worden gekocht, veroorzaken ook ongewenste slaperigheid. Dit zou kunnen leiden tot een of andere vorm van belemmering voor de prestaties op het werk of tijdens het rijden. Omdat dit gevolgen voor de veiligheid heeft, en omdat u misschien niet op de hoogte bent van dit potentiële probleem, kan het volgende advies nuttig zijn. Deze soorten van geneesmiddelen bevatten doorgaans één of meer stoffen van een groep producten die “antihistaminica” worden genoemd. Ze zijn niet alleen doeltreffend tegen een druipneus, niezen en allergieën, vaak veroorzaken ze ook slaperigheid, en daarom worden deze geneesmiddelen ook verkocht als slaaphulpmiddelen (maar dan in andere verpakkingen). Lees altijd de bijsluiter of informatiebrochure die met het geneesmiddel zijn verpakt en in het bijzonder het waarschuwingsetiket. De waarschuwingen inzake mogelijke effecten zoals slaperigheid zijn niet altijd duidelijk omschreven en kunnen soms zelfs zeer vaag zijn. Als op het etiket of in de bijsluiter bijvoorbeeld “kan slaperigheid veroorzaken” staat, moet u aannemen dat het slaperigheid zal veroorzaken. Gebruik van deze producten niet meer dan de dosis die voorgeschreven is, want de producten waarvan is aangetoond dat ze slaperigheid veroorzaken bij de aanbevolen dosis, zullen u ongetwijfeld zeer slaperig maken als u een grotere dosis neemt. Als naar uw huisarts gaat en om een voorschrift vraagt voor hooikoorts, allergieën, verkoudheid of griep, moet u zeggen dat u uw brood op de baan verdient, en vragen stellen over de bijwerkingen van het geneesmiddel en wat hiervan de gevolgen voor het rijden kunnen zijn. Vraag ook om een alternatief medicijn zonder kalmeringsmiddelen.

22 Obstructief slaapapneusyndroom
Dikke hals (halsomvang van meer dan 43 cm) Overgewicht Mannen, ouder dan 50 Luidruchtig snurken Verstikking tijdens de slaap Slaperigheid overdag Klinische problemen die in verband staan met slaap, kunnen een invloed hebben slaperigheid overdag, en bijgevolg ook op de veiligheid op het werk. Het meest voorkomende probleem is obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), dat wordt veroorzaakt ademhalingsproblemen tijdens de slaap. Typische symptomen zijn bijzonder luidruchtig snurken, verstikking of ophouden met ademen tijdens het slapen. Het is mogelijk dat een chauffeur aan slaapapneu lijdt zonder dat hij of zij zich van dit probleem bewust is, omdat het lijkt alsof hij of zij de hele nacht normaal heeft geslapen. Maar door OSAS is het mogelijk dat zij vele malen tijdens hun slaap stoppen met ademhalen, met korte maar onbewuste wakkere periodes als resultaat, gecombineerd met een aanval van luidruchtig gesnurk, waarna de persoon opnieuw normaal gaat ademen. Daarom lijden mensen met ernstige slaapapneu doorgaans aan buitensporige slaperigheid overdag en merken ze dat hun hoofd vaak gaat knikkebollen. OSAS is een probleem dat voornamelijk voorkomt bij mannen ouder dan 50 jaar. Belangrijke indicaties voor dit probleem zijn een grote halsomvang en zwaarlijvigheid. Er zijn speciale apparaten verkrijgbaar waarmee deze aandoening normaal snel kan worden verholpen nadat de diagnose eenmaal is vastgesteld. Patiënten kunnen door hun huisarts naar een specialist worden doorverwezen. Als u lijdt aan problemen die met slaap te maken hebben, moet u uw huisarts raadplegen.

23 Slaap apneu Guide the audience through the footage by explaining what is happening (you might want to play it twice) ”This video clip shows a typical OSA patient asleep. You can hear that this patient is having difficulty breathing because the muscles in the walls of his throat have relaxed and closed his airway. After unsuccessfully trying to breathe through a narrowed airway he wakes with a loud snore. His muscle tone returns when he wakes and is able to take in some air. He immediately falls back to asleep, his airways close over and the pattern starts again”. 5% van de bevolking en minstens 20% van vrachtwagenchauffeurs hebben last van slaapapneu

24 Tijd voor een pauze Het is nu een goed ogenblik om een ruime pauze in te lassen. Stel een pauze van 10 minuten voor en zeg de groep dat na hun terugkomst een groepsdiscussie zal worden gehouden, waarbij iedereen zal worden gevraagd hun eigen ervaringen inzake vermoeidheid van de bestuurder met de anderen te delen.

25 Groepsdiscussie Hebt u zelf al ooit het gevoel gehad dat u achter het stuur in slaap viel? Wat gebeurde er toen? Wat doet u om vermoeidheid van de bestuurder tegen te gaan? Vraag de groep om hun ervaringen inzake vermoeidheid van de bestuurder met iedereen te delen. Begin misschien met iedereen te vragen de hand op te steken als zij zelf ooit al hebben ervaren dat ze achter het stuur in slaap begonnen te vallen. U kunt de volgende onderwerpen ter discussie brengen: Wat gebeurde er toen? In welke omstandigheden gebeurde dit – wanneer, waar, hoe lang waren de personen aan het rijden, hadden ze voordien voldoende geslapen? Noteer een aantal van deze omstandigheden op een notitiebord. (Bvb. het tijdstip van de dag, rijden 's nachts, de duur van de slaap, de duur van de rit) Wat hebben ze gedaan? Vraag de groep wat ze precies hebben gedaan om vermoeidheid van de bestuurder tegen te gaan. Noteer een lijst van deze tegenacties op een notitiebord.

26 Mythen Vermoeidheid doodt
Vele chauffeurs denken dat ze weten wat ze moeten doen om vermoeidheid van de bestuurder tegen te gaan. Vele van de dingen waarvan we overtuigd zijn dat ze ons helpen het probleem tegen te gaan, zijn echter niet efficiënt, zoals is aangetoond. In dit gedeelte bespreken we een aantal mythen over vermoeidheid van de bestuurder.

27 Bestaat niet – is gewoon een andere naam voor ‘in slaap vallen’
Snelweghypnose The first myth relating to driver tiredness that we need to clear up is the myth that when we are driving the white lines on a road or the road barriers can in some way hypnotise us into a state of inattention. This so called “highway hypnosis” is a misconception and simply a symptom of tiredness. When we are very tired our eyes can tend to fixate on objects; you may have found yourself that when you are tired you find yourself staring at nothing in particular. This tendency to fixate has nothing to do with the passing roadside features or hypnosis. Bestaat niet – is gewoon een andere naam voor ‘in slaap vallen’

28 “Ik ben in het verleden al eens zo moe geweest en ik kan het aan.”
Mythen “Ik ben in het verleden al eens zo moe geweest en ik kan het aan.” De feiten zijn: Wanneer u slaperig bent overschat u uw waakzaamheid is uw beoordeling niet zo goed Microslaapjes zijn oncontroleerbaar en onvermijdbaar Met vastberadenheid verhindert u niet dat u in slaap valt Naarmate u ouder wordt, is het moeilijker om van arbeid in ploegenshiften te recupereren Heel wat mensen zijn overtuigd dat motivatie, opleiding, professionalisme en ervaring hen en hun vaardigheden achter het stuur kunnen beschermen tegen de gevolgen van vermoeidheid. Al deze factoren kunnen nuttig zijn wanneer u maar een beetje slaperig bent. Maar naarmate u dichter bij de “biologische stenen muur” van onbeheerst in slaap vallen nadert, zullen deze middeltjes echter niet meer helpen. Het is moeilijk om voor uzelf te bepalen hoeveel slaaptekort nadelig voor u is en hoe dicht u aan de afgrond staat om onbeheerst in slaap te vallen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vele chauffeurs die betrokken raken bij ongevallen die mede te wijten zijn aan slaaptekort, niet erkenden dat ze slaaptekort hadden en ze waren ervan overtuigd goed uitgerust te zijn, terwijl ze dat helemaal niet waren. Men hoort mensen vaak zeggen dat ze, toen ze nog jong waren, de hele nacht konden opblijven (studeren, feesten of wat dan ook) en dat ze zich ook de volgende dag nog goed voelden. Hoe goed ze hiermee konden omgaan is niet echt duidelijk, omdat u hen alleen op hun woord kunt geloven en ze op dat ogenblik een tekort aan slaap hadden. Wat wel duidelijk is, is dat we naarmate we ouder worden meer moeite hebben met de gevolgen van werken in ploegenshiften en verstoorde slaappatronen.

29 Zal je niet stoppen om Achter het stuur in Slaap te vallen
We are now going to take a look some of the ineffective products that are available to supposedly help us cope with driver tiredness. This slide shows an aromatherapy device that emits a peppermint smell to supposedly help you stay awake. This device might make your car or cab smell good but it will in no way alleviate tiredness.

30 Zal je niet stoppen Om achter het stuur in Slaap te vallen
Apart from looking ridiculous this device is also dangerous and should not be used by drivers.

31 Dit houdt je NIET wakker
Awake interviews hundreds of drivers every year to find out what they know about driver tiredness and what they do to combat the problem. Some of the stories are truly bizarre, ranging from sticking drawing pins under an elastic band around the wrist to holding money out of a window. One female member of cabin crew who was working for a major airline had a particularly odd strategy. This stewardess would regularly make transatlantic flights and upon returning to the UK early in the morning she had a 2 hour drive to get home. To help her stay awake she would put her long hair up in the sunroof and then close it. When she fell asleep and her head fell forward her hair would be pulled and she would wake up. Needless to say, none of the strategies listed on this slide can be relied upon to stop you falling asleep and all of them are dangerous. Furthermore, these strategies highlight the fact that many drivers do not take the issue of driver tiredness seriously.

32 “Frisse lucht zal me wel wakker houden.”
Mythen over vermoeidheid “Frisse lucht zal me wel wakker houden.” De feiten zijn: Frisse lucht in uw gezicht zal u niet wakker houden Naar de radio luisteren ook niet, Kauwgom kauwen ook niet, Uit het voertuig stappen en de benen strekken ook niet Ook wilskracht zal u niet wakker houden Vele chauffeurs hebben zo hun eigen strategieën om wakker/waakzaam te blijven gedurende langere perioden tijdens lange of monotone ritten in hun voertuig. Onderzoekers hebben deze tegenmaatregelen getest om na te gaan of ze ook werken. Van de volgende maatregelen is bewezen dat ze slechts een zeer beperkt effect hebben - in het beste geval resulteren ze alleen in een korte periode waarin u zich een beetje meer alert voelt, maar na enkele minuten zult u in slaap beginnen te vallen. Hierop mag u niet vertrouwen om u wakker te houden: Frisse lucht – bestuurders zeggen vaak dat het raam openen hen helpt waakzaam te blijven. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten hiervan maar klein zijn en slechts voor een uiterst korte duur helpen. Radio – de radio of stereo in de wagen aanzetten of luider zetten wordt ook vaak door slaperige chauffeurs aangehaald. Opnieuw heeft onderzoek aangetoond dat de voordelen slechts minimaal zijn en maar van beperkte duur zijn. Uit het voertuig stappen en uw benen strekken is prima wanneer u fysiek moe bent, maar niet wanneer u vermoeid bent. Als u moe bent, is de enige % betrouwbare remedie wat gaan slapen. U kunt nooit met ‘wilskracht’ zorgen dat u wakker blijft.

33 Efficiënte tegenmaatregelen
Vermoeidheid doodt Efficiënte tegenmaatregelen

34 Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden van de onderneming Verantwoordelijkheden van de bestuurder Gezondheid en veiligheid werkbelasting & pauzes duur van periode van ploegenarbeid type arbeid Geschiktheid voor rijden slapen, niet gewoon rusten medische toestand geneesmiddelen Organisatie van het werk planning van de rit voorspelbaarheid van het werk systeem van verloning Voor de aanpak van problemen ten gevolge van vermoeidheid van de chauffeur zijn gedeelde verantwoordelijkheden noodzakelijk: De onderneming is verantwoordelijk voor uw gezondheid en veiligheid. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat uw werkbelasting niet te groot is en dat u voldoende de tijd krijgt om de vereiste rustpauzes in te bouwen. De duur van uw ploegenarbeid en de tijd die u elke dag en elke week mag besteden aan uw ritten zijn eveneens door de wet vastgelegd. Maar u hebt een wettelijke verantwoordelijkheid om fit en conditioneel geschikt op uw werk te verschijnen voor u gaat rijden. Dit betekent dat u voldoende moet hebben geslapen in de voorbije 24 uren, zodat u volledig uitgerust bent. U moet uw chef ook ervan op de hoogte brengen als u aan een ziekte lijdt of eventuele geneesmiddelen neemt. Omdat de mens biologisch nu eenmaal zo in elkaar zit, zal vermoeidheid jammer genoeg altijd de kop opsteken bij elke activiteit die 24 uur duurt. Dit kan niet worden vermeden. Een goed beheer van vermoeidheid kan uw gezondheid en veiligheid bevorderen, maar zorgt ook voor een hogere productiviteit binnen de onderneming. Het is duidelijk dat bepaalde oorzaken van vermoeidheid meer de verantwoordelijkheid zijn van de onderneming, terwijl andere meer behoren tot de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Deze module vormt slechts één onderdeel van een algemeen opleidingsprogramma inzake vermoeidheidsbeheer. Het leven buiten het werk gezin & vrienden pendelen levensstandaard

35 Thuis: goede gewoonten Slaapomgeving Levensstijl donkere kamer
gebruik een slaapmasker of zware gordijnen rustige kamer schakel de telefoon uit Hang een ‘Niet storen’-bordje aan de voordeur gebruik oordopjes koele temperatuur (18°C) comfortabel bed Levensstijl zorg voor een regelmatig slaappatroon voor elke werkperiode zorg voor voldoende lichaamsoefening een goed gebalanceerd dieet neem een warm bad/warme douche voordat u naar bed gaat ga niet slapen met een te volle maag of met te grote honger vermijd cafeïne of alcohol voordat u naar bed gaat ontspan u! De fysieke aspecten van de plaats waar u slaapt kunnen een invloed hebben op hoe goed u slaapt. U slaapt makkelijker in een verdonkerde kamer (gebruik hiervoor zware gordijnen of indien nodig een slaapmasker). Ook plotselinge geluiden kunnen uw slaap verstoren, schakel daarom het telefoontoestel uit en gebruik oordopjes (tenzij u moet worden gewekt door een wekklok/-radio). Overweeg om eventuele voorwerpen uit de kamer te verwijderen die u wakker kunnen houden, zoals een televisie en radio. Uw slaap zal u meer rust bieden als de kamer koeler is dan bij hogere temperaturen. Ook een comfortabel slaapoppervlak is belangrijk. Zware inspanningen net voor het slapen gaan is niet aanbevolen, omdat uw lichaam hierdoor wordt geactiveerd en dit uw slaap kan verstoren. Bepaalde experten raden aan geen fysieke inspanningen te doen gedurende 6 uur vóór bedtijd, maar voor sommige mensen zou dit betekenen dat ze nooit op regelmatige wijze lichaamsoefeningen zouden kunnen doen. Het is van belang dat u uw eigen grenzen op dit vlak kent. Er is wel wetenschappelijk aangetoond dat regelmatige lichaamsoefeningen de diepte van uw slaap kunnen bevorderen. Er is weinig bewijs dat bepaalde voedingsproducten uitdrukkelijk positieve effecten hebben op uw slaap, maar een warm drankje op basis van melk kan u beter doen relaxen. Een gebalanceerd dieet zal in elk geval uw algemene gezondheidstoestand verbeteren, en dus ook uw slaap. Letten op wat u eet is ook uiterst belangrijk, omdat het werken in ploegenarbeid uw kansen op spijsverteringsproblemen verhoogt. Probeer u te ontspannen voordat u naar bed gaat. Neem een warm bad, luister naar rustgevende muziek, doe enkele rek- of yogaoefeningen - met dit alles zorgt u voor een ontspannen geest en lichaam.

36 Tegenmaatregelen op korte termijn
Bereid uw rit goed voor Als u zich moe voelt - STOP MET RIJDEN Neem indien nodig contact op met uw planner Parkeer het voertuig op een veilige plaats Drink één of twee kopjes sterke koffie Doe daarna een dutje van 15 tot 20 minuten Maar vergeet niet - dit zijn slechts ‘nood’maatregelen Advies om u te helpen uw risico's te beperken Bereid uw rit goed voor zodat u de tijd hebt om voor een rustpauze ergens te stoppen Als u voelt dat u vermoeid wordt tijdens het rijden – zelfs als u dicht bij uw bestemming bent – blijf niet rijden – STOP. Stop het voertuig op een veilige plaats. Als u op de autosnelweg bent, neem dan de volgende afrit en zoek een plek om uw voertuig te parkeren, of stop bij het volgende benzinestation of wegrestaurant op de snelweg. Drink één of twee kopjes sterke koffie. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat de werking van de cafeïne voelbaar wordt, gebruik dus deze “gelegenheid” om een kort dutje van niet meer dan minuten te doen. Slaap echter niet langer, anders voelt u zich misschien suf bij het wakker worden. (N.B.: Vergeet niet de deuren op slot te doen voordat u goed gaat liggen om uw dutje te doen). Het is echter belangrijk dat u beseft dat cafeïne alleen mag worden gebruikt als noodmaatregel en uitsluitend in combinatie met een pauze als onderbreking voor het rijden. U mag deze tegenmaatregelen in geen geval beschouwen als dé oplossing. Er bestaat geen plaatsvervangend middel voor voldoende slaap, uw rit plannen en om de 2 uur een pauze nemen tijdens de rit.

37 Gebruik van cafeïne Gebruik cafeïne als u uw waakzaamheid wilt verscherpen wanneer u dit nodig vindt Het duurt ongeveer 20 minuten voordat de effecten ervan voelbaar zijn Gebruik geen cafeïne als u reeds voldoende alert bent Vermijd cafeïne net voor het slapengaan Zorg ervoor dat u niet dehydrateert – drink dus ook wat water De effecten kunnen lang duren - ken uw grenzen Cafeïne is een stimulerend middel. U kunt cafeïne volgens een specifieke strategie gebruiken wanneer u weet dat u iets nodig hebt om beter wakker te kunnen blijven. Het werkt wel efficiënter als u niet voortdurend cafeïne gebruikt. Vermijd dus cafeïne wanneer u reeds voldoende waakzaam bent, bijvoorbeeld bij de aanvang van een werkperiode of na een dutje. Bewaar dit middeltje dus voor de momenten waarop u het echt nodig hebt, bijvoorbeeld voor de inzinking tussen 3 en 5 uur 's ochtends, of voor het namiddagdutje. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat de effecten van cafeïne voelbaar zijn en ze houden ongeveer 3 tot 5 uur aan. Iedereen is echter op een andere manier gevoelig voor cafeïne. Deze gevoeligheid is afhankelijk van bijvoorbeeld uw lichaamsgrootte, wat u voordien hebt gegeten en hoe vaak u cafeïne drinkt. Het stimulerende effect van cafeïne kan tot 10 uur duren bij gevoelige mensen, en daarom is het belangrijk na te gaan in welke mate cafeïne een invloed heeft op u. U moet ruim op tijd stoppen met de inname van cafeïne voordat u naar bed gaat om ervoor te zorgen dat het uw slaap niet verstoort. Sommige onderzoekers geven de aanbeveling te stoppen met de inname van cafeïne tot zelfs 6 uur vóór het tijdstip waarop u gaat slapen. Cafeïne zal wellicht ook uw nieren actiever laten werken (omdat het een diureticum is), waardoor u vaker naar het toilet moet. Als u veel cafeïne gebruikt, moet u ook andere vloeistoffen drinken om uw hydratatiepeil op niveau te houden. Om op uw werk goed gehydrateerd te blijven en gezond te eten, moet u misschien wat beter plannen en alle producten die u nodig hebt mee naar de werkplek nemen.

38

39 Wanneer zou u een pauze inlassen tijdens het rijden?
Wanneer u moeite hebt om u te concentreren? Wanneer u telkens opnieuw uw rijpositie verandert? Wanneer u herhaaldelijk begint te geeuwen en u uit te rekken? Wanneer uw hoofd begint te knikkebollen? Wanneer u moet vechten om uw ogen open te houden? Deze korte videoclip gaf de voordelen aan van een pauze nemen en een dutje doen. Maar wanneer moet u nu precies stoppen met rijden? Chauffeurs zien vaak niet in hoe dicht ze aan de afgrond staan om in slaap te vallen. Ze zullen blijven rijden in de foutieve overtuiging dat ze impuls om hun ogen te sluiten kunnen overwinnen. Wat vermoeidheid van de bestuurder zo gevaarlijk maakt, is dat we, wanneer we erg vermoeid zijn, een vals idee hebben van onze eigen mogelijkheden en dat we niet in staat zijn op correcte wijze het gevaar in te schatten waarin we ons bevinden. De meesten van ons hebben al eens “lang met de ogen geknipperd”, waarbij onze oogleden toe vallen voor wat wel enkele seconden lijkt. Om te laten zien hoe lang dit lang knipperen met de ogen kan zijn, worden op de volgende dia beelden getoond van personen die gefilmd werden terwijl ze in een voertuigsimulator achter het stuur in slaap vielen. Bekijk de beelden goed en let op de eerste signalen van de chauffeur die in slaap valt.

40 Deze chauffeurs hadden de nacht voor het experiment maar 5 uur geslapen en reden in de simulator gedurende 2 uur. De rit zelf was met opzet saai en monotoon gemaakt – de bedoeling van het onderzoek was om efficiënte tegenmaatregelen te vinden. De chauffeurs kregen de instructie om altijd op de linker rijstrook te blijven rijden, tenzij ze andere voertuigen moesten inhalen. Twee dingen waarop u moet letten: Tel hoe lang de ogen van de chauffeurs dicht blijven. Toen ze gevraagd werden hoe lang ze hun ogen hadden gesloten, zeiden alle ondervraagden zonder onderscheid maximaal een paar seconden. Controleer de positie van de chauffeur op de weg – ze zouden altijd links van de witte lijn in het midden moeten rijden. Dit filmpje bevat beelden van drie chauffeurs, maar u hoeft slechts de eerste chauffeur te zien om een idee te hebben. De andere chauffeurs zijn louter ter informatie. Mannelijke bestuurder Deze chauffeur vertoont alle symptomen van iemand die tijdens het rijden in slaap valt: geeuwen; telkens anders gaan zitten in zijn stoel; vechten om zijn ogen open te houden; oogleden vallen dicht; een knikkebollend hoofd; en deze cyclus herhaalt zich steeds opnieuw. Zijn ogen vallen voor het eerst dicht na 65 seconden. Daarna telkens na een regelmatige periode opnieuw, totdat hij naar rechts afwijkt nadat hij zijn ogen had gesloten voor meer dan 10 seconden. Wanneer hij het zich beseft (wanneer de wagen in het zicht komt), wordt hij opnieuw wakker gedurende enkele seconden, maar hij valt al snel opnieuw in slaap. Vrouwelijke bestuurster 1 Deze chauffeur sluit haar ogen voor een langere periode dan ze hen open houdt. Ze verandert verscheidene malen van richting op de weg, en wordt alleen wakker wanneer haar hoofd gaat knikkebollen, of ze heeft een ongeval/gaat over de ratellijn op de weg. We hebben in dit geval geteld hoeveel seconden haar ogen geopend waren en in de loop van deze beelden van 2 minuten en 13 seconden waren haar ogen maar voor 59 seconden geopend.

41 Welnu, wanneer zou u een pauze inlassen tijdens het rijden?
Wanneer u moeite hebt om u te concentreren Wanneer u telkens opnieuw uw rijpositie verandert Wanneer u herhaaldelijk begint te geeuwen en u uit te rekken Uw hoofd begint te knikkebollen Wanneer u moet vechten om uw ogen open te houden Deze beelden zouden moeten aantonen hoe gevaarlijk het is om te vertrouwen op symptomen als uw hoofd dat begint te knikkebollen of wanneer u moet vechten om uw ogen open te houden als signalen voor vermoeidheid van de bestuurder. Wanneer uw hoofd begint te knikkebollen zal het slechts enkele seconden duren voordat u volledig in slaap valt. U moet de weg verlaten lang voordat u het punt bereikt waarop u moet vechten om wakker te blijven of deze symptomen van in slaap vallen vaststelt. Een zeer goede aanwijzing is wanneer u voor het eerst begint te geeuwen – zodra dit gebeurt, moet u een veilige parkeerplaats opzoeken en een pauze in uw rit inlassen. Eén van de gevaarlijkste momenten voor vermoeide chauffeurs is op weg naar huis, wanneer u begint u te ontspannen en relaxen na de stress van de dag. Als u zich moe voelt en slechts 10 minuten moet rijden voor u thuiskomt, is de verleiding groot om door te rijden. En dat is precies het tijdstip waarop de vermoeidheid de meeste kans heeft om toe te slaan. Raak niet in de verleiding om deze signalen van vermoeidheid te negeren – neem een pauze tijdens uw rit.

42 Nog enkele minuten vóór u thuiskomt?
De rit naar huis vormt een hoog risico om achter het stuur in slaap te vallen Vele ongevallen doen zich voor wanneer de chauffeur dicht bij zijn bestemming is Naarmate we dichter bij thuis komen, gaat ons lichaam na een lange dag op natuurlijke wijze ontspannen en relaxen Het lichaam krijgt een signaal dat het veilig is om in te slapen Raak niet in de verleiding om te blijven rijden - STOP. Neem een pauze. Eén van de gevaarlijkste momenten voor vermoeide chauffeurs is op weg naar huis, wanneer u begint u te ontspannen en relaxen na de stress van de dag. Als u zich moe voelt en slechts 10 minuten moet rijden voor u thuiskomt, is de verleiding groot om door te rijden. En dat is precies het tijdstip waarop de vermoeidheid de meeste kans heeft om toe te slaan – u wordt relax en begint u mentaal te ontspannen van de spanningen van de dag. Uw lichaam reageert hierop en ziet dit als een groen licht om in slaap te vallen. Raak niet in de verleiding om deze signalen van vermoeidheid te negeren – neem een pauze tijdens uw rit. Misschien komt u dan wel 10 minuten later thuis, maar u zult minstens veilig thuis arriveren.

43 Efficiënte strategieën
Vermoeidheid doodt Efficiënte strategieën op de lange termijn In het vorige gedeelte hebben we de dingen besproken die u kunt doen in geval van een noodsituatie – wanneer u op de weg merkt dat u vermoeid bent. Maar professionele chauffeurs mogen niet op regelmatige wijze op deze strategieën vertrouwen. U hebt voor dit probleem nood aan een oplossing op de lange termijn. Op de volgende dia's stellen we enkele strategieën voor om ieder van ons te helpen de problemen aan te pakken die worden veroorzaakt door vermoeidheid, zowel thuis als op het werk.

44 Wat kunnen we doen? Wat u thuis kunt doen Wat u op het werk kunt doen
zorg voor een betere slaap vraag uw gezin om steun voor voldoende slaap zorg ervoor dat u uitgerust, voorbereid en fit bent om te rijden Wat u op het werk kunt doen neem geen risico’s als u vermoeid bent neem maatregelen om uw vermoeidheid tijdelijk te verminderen vraag uw collega's en chef om hulp denk aan een veilige thuiskomst De meeste van deze strategieën voor thuis helpen u beter te slapen. De aanbevolen strategieën zullen u helpen uw verantwoordelijkheid na te komen om fit en uitgerust op het werk te verschijnen. Een betere slaap bevordert ook uw algemene levenskwaliteit. Zelfs met de beste mogelijke voorbereidingen zullen er zich op het werk momenten voordoen waarop u problemen hebt om uw waakzaamheid en prestaties op peil te houden. De strategieën voor op het werk zijn bedoeld om u te helpen deze moeilijke momenten te doorstaan. Ze zijn geen middel tegen de biologische problemen en ze helpen slechts voor een beperkte tijd. Ze zijn bedoeld om de veiligheidsmarge te behouden op de onvermijdelijke tijdstippen wanneer uw lichaam en hersenen hunkeren naar slaap, maar wanneer u wakker moet blijven en uw werk moet uitvoeren. Ze kunnen u ook helpen om veilig naar huis te rijden.

45 Thuis: voldoende slapen
Zorg voor een zo goed mogelijke slaap voordat u uw werkshift aanvat Als u in ploegen werkt probeer zoveel mogelijk te slapen, net alsof u een vrije dag hebt vraag uw gezin om steun voor voldoende slaap als u nachtshiften werkt, probeer dan deze slaap te verschuiven naar later op de dag Luister naar de signalen van uw lichaam als u u slaperig voelt en de omstandigheden zijn gunstig - slaap! De grootste klacht bij ploegenarbeiders zijn slaapproblemen, en zoals verwacht zult u in elk arbeidsploegenschema wel wat slaapuren verliezen. Denk eraan dat de gevolgen van slaaptekort dag na dag worden opgestapeld, zodat u na enige tijd een slaapschuld accumuleert. Begin nooit een arbeidsploegenschema “in het rood”. Zorg ervoor dat u een maximaal aantal uren hebt geslapen voordat u opnieuw aan het werk gaat. Probeer zo goed mogelijk uitgerust te zijn voordat u een arbeidsshift begint. Als u in arbeidsshiften werkt, en dan met name 's nachts, is het mogelijk dat u de vereiste slaap moeilijk in één keer kunt opbouwen. Probeer in dat geval tijdens uw vrije dag minstens zoveel uren slaap te vatten als u nodig hebt om goed uitgerust te zijn. Vooral wanneer u 's nachts moet werken, moet u 's ochtends slapen en mogelijk nog een keer slapen voordat u 's avonds opnieuw naar het werk vertrekt. Korte dutjes kunnen ook goed zijn. Tijdens bepaalde perioden van de dagcyclus van uw lichaam zult u zich bijzonder slaperig voelen, terwijl dat niet het geval is in andere perioden. Als u een slaapschuld hebt opgebouwd, zult u zich tijdens elke periode van de dagcyclus van het lichaam meer slaperig voelen. Als u moet vechten om wakker te blijven, geeft deze slaperigheid het signaal dat u moet slapen. Neem een kort dutje om op te kikkeren. De optimale duur van een dutje wordt op de volgende dia behandeld. Als u zich echter niet slaperig voelt, kunt u uzelf niet dwingen in slaap te vallen. Als u spontaan wakker wordt en u niet opnieuw in slaap kunt vallen binnen een periode van 15 tot 30 minuten, sta dan op. Als u maar weinig tijd hebt om te slapen, probeer dan iets rustgevends te doen, zoals lezen of iets anders waardoor u ontspannen raakt om beter in slaap te kunnen vallen. Wakker liggen en u zorgen maken over het feit dat u niet in slaap kunt vallen, zijn niet nuttig. U zou uzelf kunnen trainen om het naar bed gaan te associëren met wakker blijven, in plaats van met het in slaap vallen.

46 efficiënt gebruik van dutjes
Op het werk: efficiënt gebruik van dutjes Dutjes doen u beter functioneren, zelfs wanneer u zich niet opperbest voelt Houd dutjes kort niet meer dan 20 minuten werkt slaaptraagheid tegen Maar u mag werkelijke slaap niet vervangen door dutjes – zorg ervoor dat u zoveel mogelijk slaapt Er is heel wat wetenschappelijk bewijs geleverd dat aantoont dat dutjes uw prestaties verbeteren, zelfs al zijn ze niet altijd positief voor hoe u zich voelt. De duur van uw dutje is belangrijk. Als u een dutje doet net voordat u gaat werken, wilt u niet wakker worden uit een diepe slaap en daarna in de wagen springen om naar het werk te rijden. Door slaaptraagheid voelt u zich misschien duizelig, gedesoriënteerd en zijn uw prestaties beneden peil gedurende wel 30 minuten. Om dit te vermijden, moet u de duur van het dutje beperken tot 20 minuten of minder. Zelfs een kort dutje kan waardevolle voordelen bieden, en bovendien zorgt het voor een pauze in de periode van voortdurend wakker zijn. Als u bijvoorbeeld thuiskomt na een nacht van arbeid en u naar bed gaat, wordt u wellicht vroeg op de namiddag wakker. Als u wakker blijft totdat u opnieuw voor uw nachtarbeid vertrekt en u daarna de hele nacht wakker blijft tot de volgende ochtend, bent u wel 18 uur of meer aan één stuk wakker. Verschillende studies hebben aangetoond dat u 's nachts veel beter presteert als u wat gaat slapen voordat u opnieuw naar het werk vertrekt. Het is in elk geval beter dan helemaal niet slapen. Maar u mag in geen geval dutjes gebruiken als vervangmiddel voor echte slaap. U moet voldoende slapen om ervoor te zorgen dat u uw werk op een geschikte manier kunt uitvoeren.

47 Een vroege start …

48 De lessen die u zou moeten leren.
Belangrijke punten - 1 Vermoeidheid doodt - Rij niet als u moe bent. Weet wat de signalen zijn Als u voelt dat u in slaap valt - stop met rijden Parkeer het voertuig op een veilige plaats Breng uw chef op de hoogte Drink wat koffie en doe een dutje van 20 minuten Negeer slaperigheid nooit, als u dat wel doet, zult u onbeheerst in slaap vallen De lessen die u zou moeten leren.

49 Belangrijke punten - 2 Twee volledige, opeenvolgende nachten goed slapen zijn noodzakelijk om te recupereren na een nachtshift Als u slaapproblemen hebt of u overmatig slaperig voelt, raadpleeg dan uw huisarts Zorg ervoor dat uw huisarts weet dat u als chauffeur werkzaam bent Controleer de etiketten op de geneesmiddelen op eventuele bijwerkingen en breng uw chef op de hoogte van het feit dat u geneesmiddelen neemt Vraag uw apotheker om alternatieve geneesmiddelen die geen slaperigheid veroorzaken

50 Ons doel is: uw veiligheid


Download ppt "Vermoeidheid doodt Chauffeurstraining"

Verwante presentaties


Ads door Google