De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hoofdstukindeling 4. De reddingsactie 2 Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hoofdstukindeling 4. De reddingsactie 2 Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Hoofdstukindeling 4. De reddingsactie

3 2 Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig Naar de drenkeling toe zwemmen De drenkeling zoeken Bevrijdingsgrepen Vervoersgrepen De drenkeling uit het water halen De redding is bijna voltooid

4 3 Soorten reddingen Onderscheid in: è De droge redding è de natte redding

5 4 De droge redding Kan alleen wanneer drenkeling binnen bereik is: è handbereik è met hulpmiddelen è bijvoorbeeld een stok è met reddingmiddelen è bijvoorbeeld een reddingklos

6 5 De droge redding Kan alleen wanneer drenkeling binnen bereik is

7 6 De droge redding Bedenk altijd è houd de voeten warm è probeer zelf droog te blijven è daarom droge redding

8 7 De natte redding è Indien je niet anders kan è Ga dan voorzichtig te water è Spring NIET hals over kop in het water

9 8 De natte redding è Denk aan de kleren die je draagt è te zwaar è laarzen è zware schoenen è houd lichte schoenen aan è maar ook isolerend

10 9 De natte redding è Blijf praten è armen gespreid è mond dicht è watertrappen è je komt hem (of haar) redden è Voorzichtig benaderen è ruime boog om drenkeling è van achteren

11 10 De natte redding è Vervoeren è Let op dat de drenkeling je niet beet pakt

12 11 4. De reddingsactie Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig Naar de drenkeling toe zwemmen De drenkeling zoeken Bevrijdingsgrepen Vervoersgrepen De drenkeling uit het water halen De redding is bijna voltooid

13 12 Een beeld krijgen van het ongeval Snel inzicht in è Wat gebeurd è Waar gebeurd è Wanneer gebeurd è Hoeveel slachtoffers è Oorzaak ongeval

14 13 4. De reddingsactie Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig Naar de drenkeling toe zwemmen De drenkeling zoeken Bevrijdingsgrepen Vervoersgrepen De drenkeling uit het water halen De redding is bijna voltooid

15 14 Alarm slaan Start van elke reddingsactie è Alarmnummer –wie nodig –welke gemeente –soort ongeval –aantal slachtoffers & situatie –exacte plaats –eigen naam en telefoonnummer •mobiel ! –bijzonderheden

16 15 Alarm slaan

17 16 Alarm slaan Houd hoofd koel!!! è Iemand anders alarm laten slaan è wel laten terugkomen è zo veel mogelijk informatie doorgeven aan 112 è Soms geen tijd è De ene noodsituatie is de andere niet! è Improviseren

18 17 4. De reddingsactie Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig Naar de drenkeling toe zwemmen De drenkeling zoeken Bevrijdingsgrepen Vervoersgrepen De drenkeling uit het water halen De redding is bijna voltooid

19 18 Zelf het water ingaan Binnenwater is: è al het water achter de zeedijken en duinen te verdelen in è onbekend water è bekend water

20 19 Zelf het water ingaan

21 20 Zelf het water ingaan è Alleen? è Vanuit jezelf een denkbeeldige lijn trekken naar een VAST (klein) punt è je moet dat punt kunnen blijven zien vanuit het water! è zwem dan richting dat punt Altijd eerst bepalen waar de drenkeling zich bevindt.

22 21 Zelf het water ingaan Altijd eerst bepalen waar de drenkeling zich bevindt.

23 22 Zelf het water ingaan Altijd eerst bepalen waar de drenkeling zich bevindt.

24 23 Zelf het water ingaan Hulp van iemand? è KRUISPEILING è Vanuit jezelf een denkbeeldige lijn trekken naar een VAST (klein) punt è de helper, dwars op je eigen denkbeeldige lijn, een denkbeeldige lijn trekken naar een VAST punt de je moet dat punt kunnen denkbeeldige lijn trekken naar een VAST (klein) punt è redder zwemt tot lijnen elkaar kruisen Altijd eerst bepalen waar de drenkeling zich bevindt.

25 24 Zelf het water ingaan Altijd eerst bepalen waar de drenkeling zich bevindt.

26 25 Zelf het water ingaan In onbekend water gaan è 3 manieren è 1 erin laten zakken è bij een kanaal è vanuit een boot è 2 erin lopen è bij een glooiing è 3 erin glijden è bij een sloot

27 26 Zelf het water ingaan 1 Erin laten zakken è bij een kanaal (als het niet te hoog is!) è vanuit een boot (dan moet die stil liggen) è lukt dit niet dan met behulp van trap, ladder of touw è ALTIJD met het gezicht naar de kant toe è pas omdraaien als je kunt zwemmen of de bodem voelt

28 27 Zelf het water ingaan 2 Erin lopen è bij een glooiing bijvoorbeeld bij rivieren en recreatieplassen en zandwinplassen è bij stilstaand water vaak modder op bodem è gevaarlijk è modder zuigt zich vast aan voeten --> je zakt dieper weg è niet in paniek raken è los maken door krachtig een armbeweging te maken

29 28 Zelf het water ingaan 2 Erin lopen è PAS OP gevaar è ineens kan oever steil aflopen! è STEIL aflopende oevers zijn gevaarlijk è bij zandwinplassen extra attent. è Diep è koude stromingen è daardoor kramp

30 29 Zelf het water ingaan 3 Erin glijden è bij een sloot

31 30 Zelf het water ingaan Algen en waterplanten è in open water è Algen è geen gevaar voor gezondheid è behalve blauwalgen è bij dikke laag algen beter NIET zwemmen è in een rugslag zwemmen è je ligt minder diep in water

32 31 Zelf het water ingaan Stromend binnenwater è Rivieren è ten opzichte van stilstaand water --> Vaak è moeilijker en è gevaarlijker è drenkeling drijft mee met stroom

33 32 Zelf het water ingaan Stromend binnenwater Te water gaan zichtbare drenkeling Zwemmen naar

34 33 Zelf het water ingaan Stromend binnenwater Te water gaan bij een niet zichtbare drenkeling Erin glijden en drijven / zwemmen naar Zoeken naar drenkeling --> zeer moeilijk Voor veiligheid altijd aangelijnd met een niet schuivende lus 25 mtr -->

35 34 Zelf het water ingaan In bekend water gaan Bekend water is: è Helder è doorzichtig (je kunt de bodem zien) Dus alleen in: è zwembaden è met uitzondering van natuurbaden

36 35 Zelf het water ingaan Nooit kopsprong in ondiep water altijd erin zakken of glijden In bekend water gaan è Spring er niet zomaar in!!! è Denk aan ondiep water è Kans op verwondingen è armen è benen è hoofd!!! è nekletsel è gevaar op rugletsel è kan leiden tot è blijvende invaliditeit Springen doe je vanaf de kant in het water

37 36 Zelf het water ingaan Nooit kopsprong in ondiep water altijd erin zakken of glijden Manieren om in bekend diep water te gaan è er in laten zakken / glijden è er in lopen (bij glooiende walkant) è er in springen è met een kop-sprong è kop-verte-sprong è kop-diepte-sprong è met een voet-sprong è rechtstandige voetsprong è hurksprong

38 37 Zelf het water ingaan In zwembad met rechte wanden è afhankelijk van plaats van drenkeling è met de kopsprong of è met de hurksprong è bij beiden è goede afzet mogelijk è snelheid è evt. met aanloop nog sneller

39 38 Zelf het water ingaan Kop-verte-sprong è ook wel start-sprong è alleen in een zwembad met rechte wanden è als drenkeling op de bodem ligt è let op bij schuine wanden! è let op de gladde randen bij de afzet è naast en zo dicht mogelijk bij drenkeling springen è Startsprong zonder aanloop è Startsprong met aanloop

40 39 Zelf het water ingaan Kop-diepte-sprong è gelijk aan startsprong echter è hoofd meer naar bodem è je gaat dieper in het water è verder onder water zwemmen --> sneller bij drenkeling è alleen waar drenkeling is gezonken en water doorzichtig is

41 40 Zelf het water ingaan Rechtstandige sprong Geen uitleg

42 41 Zelf het water ingaan Hurksprong è alleen in een zwembad met rechte wanden è NOOIT vlak voor drenkeling è als drenkeling boven water is è als drenkeling redelijk dichtbij is, anders è start-sprong è met aanloop --> sneller bij drenkeling è Hurksprong zonder aanloop è Hurksprong met aanloop

43 42 Zelf het water ingaan Hoekduik è duiken doe je vanaf het wateroppervlak!!! è Dit om naar een drenkeling te zoeken, die zich onder water bevindt.


Download ppt "1 Hoofdstukindeling 4. De reddingsactie 2 Soorten reddingen Een beeld krijgen van het ongeval Alarm slaan Zelf het water ingaan: veilig en voorzichtig."

Verwante presentaties


Ads door Google