De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dept. Pathology and Medical Biology UMCG NET NIET of NET WEL?  Wat is neuroendocrien?  Waar zitten neuroendocriene tumoren?  Is er een universele classificatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dept. Pathology and Medical Biology UMCG NET NIET of NET WEL?  Wat is neuroendocrien?  Waar zitten neuroendocriene tumoren?  Is er een universele classificatie."— Transcript van de presentatie:

1 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG NET NIET of NET WEL?  Wat is neuroendocrien?  Waar zitten neuroendocriene tumoren?  Is er een universele classificatie en gradering?  Wat kan je van een patholoog verwachten?  Wat zijn de therapeutische consequenties?

2 Wat is neuroendocrien / entero- endocrien?  Entero-endocriene cellen zijn epitheliale cellen die aangestuurd worden door zenuwcellen (neurotransmitters) en die hormonen produceren.  Vroeger gedacht te stammen van de neurale lijst; dat blijkt onjuist want intestinale stamcellen kunnen tot neuroendocriene cellen differentiëren  Te karakteriseren met algemene neuroendocrine markers  Te karakteriseren met obv hormoon productie (gastrine etc)  serum  immuunhistochemisch

3 Wat is een NET? 1.Wanneer is een tumor neuroendocrien? 2.Wanneer is een tumor een neuroendocriene tumor = NET? 3.Wanneer is een tumor een neuroendocrien carcinoom = NEC? 4.Wanneer is het een adenocarcinoom met neuroendocriene kenmerken?

4 Wanneer is een tumor neuroendocrien?  Als die een specifiek hormoon maakt?  Lang niet altijd immuunhistochemisch aantoonbaar  Slechte correlatie tussen serum en IHC  Als er CD56, chromogranine of synaptofysine aantoonbaar is?  Nogal wat reguliere carcinomen bezitten een component met neuroendocriene differentiatie (met cut off van 10%: 39% van alle CRC CGA positief – Indinnimeo M et al, Anticancer res 2002)  Nogal wat carcinomen zijn CD56+ zonder neuroendocrien te zijn • CD56 / NCAM (niet specifiek) • Chromogranine A (onderdeel secretoire granules; worden gekliefd tot kleine peptides) • Synaptofysine (calcium bindend transmembraaneiwit in synaptic vesicles)

5 In de praktijk  Als de tumor morfologisch neuroendocriene kenmerken heeft  Solide, trabeculaire of insulaire rangschikking  Relatief ronde kernen met “peper en zout” chromatine, eosinofiel /granulair cytoplasma etc  Morfologische gelijkenis op klein- of grootcellig (neuroendocrien) long carcinoom  En als de tumor tenminste twee neuroendocriene merkers op homogene wijze tot expressie brengt

6 Topografie, functie, syndromen  Foregut  Midgut  Hindgut serotonine gastrine glucagon / GLP1 somatostatine histamine type 1: atrofie type 2: ZES MEN1 NF1 NB long, pancreas etc niet besproken ECC = enterochromaffin cells ECL = enterochromaffin like cells

7 WHO 2010: uniforme classificatie die gebaseerd is op graad mitosenKi67 NET grade 1<2 / 10 HPF<2% NET grade 22-20 / 10 HPF3-20% NEC (=NET grade 3) -kleincellig -grootcellig >20 / 10 HPF>20% NB. Een NET kan ook metastaseren

8 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Dunne darm  Meest in terminale ileum  25-30% multifocaal  Bijna altijd NET  Als <1 cm zelden metastase  Als >2 cm 85% metastase, lymfklieren en lever  Carcinoid syndroom als lever metastasen (serotonine)  Hartklep problemen (tricuspidalis)  Angina abdominalis door sclerosis vaten

9 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Colon en rectum  Coecum // ileum (serotonine)  Rest colon meestal NEC  Rectum meestal NET  Vaak klein, vroeg gediagnostiseerd  >2 cm en invasie musc. propria zijn risicofactoren  Anus meest kleincellige NEC

10 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Waar zitten nu de problemen? Niet in de NET graad 1 & 2  Graad 1 // carcinoïd  Graad 2 // carcinoïd of tumor die er sterk op lijkt, maar meer delingsfiguren / Ki67 activiteit toont

11 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Mitosen en Ki67  Mitosen tellen niet zo gemakkelijk en betrouwbaar  Kleine biopten  Sommige mitosen lastig van apoptose te onderscheiden  Bij lang transport minder mitosen (snel in formaline!)  Ki67 lijkt mooi maar..  Sommige delen van celcyclus tonen zwakke intensiteit  Verschillende labs hebben verschillende sterktes  Pathologen interpreteren verschillend

12 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Voorbeeld betekenis Ki67. 399 patienten, alle localisaties incl. long (Pape et al Endocrine-Related Cancer (2008) 15 1083–1097)

13 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Waar zitten nu de problemen? Wel in de NET graad 3 / NEC  Waar ligt de grens tussen een slecht gedifferentieerd adenocarcinoom en een NEC?  Fors deel gewone adenocarcinomen heeft kleine neuroendocriene component  Heel veel NEC’s hebben kleine adenocarcinoom component

14 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Wel NEC, niet NEC?  Wat te doen met deze vaak gemengde tumoren? WHO (arbitrair!):  NEC: <30% adenocomponent  MANEC: 30-70% adenocomponent  ADENOCARCINOOM: > 70% adenocomponent  In appendix nog specifieke tumor: goblet cel carcinoid  gedrag van hooggedifferentieerd adenocarcinoom?  wordt geadviseerd om dit te beschouwen als MANEC

15 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Maar de vraag is of dit een klinisch probleem is  Wanneer gaat de kliniek mee in onze diagnose, en op welke argumenten?  Kliniek?  Specifieke beeldvorming?  Serum chromogranine A?  Wat zijn de therapeutische consequenties?  Wanneer wordt een specifieke / targeted therapie (octreotide, lanreotide, mTOR inhibitor) overwogen?  Moeten we daar op anticiperen (IHC voor Somatostatine receptoren)?

16 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG Literatuur  WHO atlas 2010  AJCC (American joint committee on cancer) / UICC (union for international cancer control) boek versie 7  Diverse review artikelen Klöppel ea  Wat betreft Ki67/MIB1 (en daarmee WHO classificatie / gradering systeem): veel reviews en opinies, weinig harde data (en dan nog verschillende afkap waardes)

17 Dept. Pathology and Medical Biology UMCG


Download ppt "Dept. Pathology and Medical Biology UMCG NET NIET of NET WEL?  Wat is neuroendocrien?  Waar zitten neuroendocriene tumoren?  Is er een universele classificatie."

Verwante presentaties


Ads door Google