De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO Jan Decuypere PBD GO! BuO

2 M-decreet Moeilijk-decreet Moetditnuechtwel-decreet Mogelijkheden-decreet

3 Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast
Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast. Hoe je verder reist, bepaal je zelf. Kirsten Hubbard

4 De sprong ?

5 Waarom? 1994: The Salamanca-statement
1998: Advies over inclusief onderwijs – VLOR 2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap 2008: Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet 2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag : verschillende pogingen – geen decreet: Maatwerk in samenspraak Leerzorg : Resonantiegroepen: geen draagvlak voor leerzorg : DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet

6 Inspiratiebronnen … hebben we het goede voor ?
Rapport Kinderrechtencommissariaat Memorandum GO! Doorstartconferentie Dirk Van Damme Oeso Onderwijs voor de XXIste eeuw Marzano

7 School … Σχολή = vrije ruimte
Scholè staat voor ‘vrije ruimte’. Een school is oorspronkelijk een vrije ruimte, een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat ‘het goede leven’ inhoudt. Scholing is het gebruikmaken van deze vrije ruimte, om te onderzoeken welke ideeën richtinggevend zijn voor onze praktijk, waar het ons ook weer om begonnen was, wat de betekenis is van de woorden of begrippen die ons handelen leiden. Het is een gezamenlijk onderzoek, omdat wij onze woorden en ideeën het beste kunnen ‘scherpen’ aan die van anderen

8 De basis voor ons denken : ander systeem en zelfde visie ????

9 Cruciaal : Wat is de visie van onderwijs/ons allen op de begeleiding van kinderen en jongeren met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften ?

10 QoL Fundamentele menselijke basisbehoeften : - behoefte aan autonomie - behoefte aan competentie - behoefte aan verbondenheid

11 Besluiten : Emancipatorisch werken Nood aan goede beeldvorming
Nood aan ondersteuning van de leraar

12 Respect Openheid Samenwerken
GO!-waarden : Respect Openheid Samenwerken

13 Visie GO! vanuit waarden en PPGO!
Kwalitatief onderwijs: Zet in op ‘leer‘-begeleiding Draagt niet bij tot bijkomende achterstelling Gaat voor inclusie Gaat voor recht op buitengewoon onderwijs wanneer nodig Komt tegemoet aan onderwijsleer- en participatiebehoeften

14 Stand van zaken Ontwerp decreet Einde onderhandeling
Protocol akkoord/niet akkoord Raad van State : geen fundamentele opmerkingen Vlaams Parlement Agenda: 5 december Parlementaire hoorzitting 9 januari 30.01 : M-decreet op de agenda van Comm.Ond.Vl.Parlement Goedkeuring einde februari In voege Nog geen uitvoeringsbesluiten … volop mee bezig

15

16 Voor wie? Leerling met specifieke onderwijsbehoeften: Langdurige en belangrijke participatieproblemen, door samenspel van: Eén of meer functiebeperkingen Beperkingen bij uitvoer activiteiten Persoonlijke factoren

17 Waarom? VN verdrag voor personen met een handicap: Recht op inschrijving in school naar keuze Redelijke aanpassingen Niet disproportioneel Shift in denken van wat is er met deze leerling aan de hand ? naar wat heeft deze leerling nodig? van diagnose naar onderwijsbehoeften

18 Van toepassing op het gewoon en buitengewoon onderwijs
Gewoon onderwijs Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften binnen het gemeenschappelijk curriculum Redelijke aanpassingen, Sticordi en Niet Disproportionele maatregelen moeten GoN Handelingsgericht werken binnen het zorgcontinuüm Samenwerking met CLB

19 Van toepassing op het gewoon en buitengewoon onderwijs
Buitengewoon onderwijs Na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm Wanneer aanpassingen onredelijk of disproportioneel zijn Nood aan individueel curriculum en individueel handelingsplan

20 Het M-decreet Begrippen: BaO - SO

21 Sticordi-maatregelen & disproportionaliteit
Sticordi-maatregelen = maatregelen binnen gemeenschappelijk curriculum Compenseren Differentiëren Dispenseren Remediëren Disproportionaliteit Onredelijkheid aanpassingen na proces van afweging

22 EEN INSTRUMENT : Klaar voor redelijke aanpassingen : een leidraad

23 Zorgcontinuüm Op systematische, planmatige en transparante wijze samenwerken Brede basiszorg Verhoogde zorg Uitbreiding van zorg

24 Betekent : Zorgvragen formuleren … Vanuit beeldvorming :
Ontwikkelingsfase Ontwikkelingstaken/ontwikkelingsdomeinen Mogelijkheden en beperkingen Wat betekent dit dan voor de aanpak/zorg van de leraar/begeleider ?

25 Het M-decreet Types Buitengewoon onderwijs

26 Aanbod buitengewoon onderwijs
Basisaanbod : nieuw! Onderwijsbehoeften dermate dat aanpassingen onvoldoende zijn of disproportioneel ( ~ type1/8) Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 9: nieuw! ASS met normale begaafdheid

27 Basisaanbod Onderwijsbehoeften Aanbod: huidige T1 en T8
Niet op niveau kleuteronderwijs Wanneer aanpassingen in gewoon onderwijs Of onvoldoende zijn Of disproportioneel zijn

28 Basisaanbod Duur Verslag maximaal 2 jaar geldig  Evaluatie
Eventueel nieuw verslag Bij overgang naar school gewoon onderwijs CLB + BuO-school ondersteunen bij zoeken gepaste school Afspraken in functie vlotte overgang leerling

29 Type 9: Autismespectrumstoornis
Geen verstandelijke beperking Diagnose: multidisciplinair team met inbegrip psychiatrisch onderzoek Stoornissen a) de autistische stoornis; b) pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders-omschreven Omkadering: T3

30 Organisatie opleidingsvormen
Basis T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9 OV1 X OV2 OV3 OV4

31 Doorverwijzing naar BuO
Naar basisaanbod Doorlopen van alle fasen van zorgcontinuüm en toepassen van de principes van handelingsgericht werken Op basis van onderwijsbehoeften In samenwerking met CLB, ouders en leerling

32 Doorverwijzing naar BuO
Naar types Bijkomend procesdiagnostiek, handelingsgerichte diagnostiek door CLB Externe diagnostiek

33 Doorverwijzing naar BuO
CLB beslist maakt een Inschrijvingsverslag + attest

34 Uitrol Informeren, sensibiliseren van alle betrokkenen Capteren
Impactanalyses Instrumentarium ontwikkelen Programmatiedossiers Kijkwijzer zorgcontinuüm Ondersteuning Project competentieontwikkeling SNPB

35 M-decreet ? Zat het gewoon onderwijs hier op te wachten ?

36 Ik dacht het niet …

37 Zat het buitengewoon onderwijs hier op te wachten ?

38 Ook niet echt …

39 Jongeren, Ouders … Scholen die al onderweg zijn …
Wie dan wel ? Jongeren, Ouders … Scholen die al onderweg zijn …

40 Wat is ons doel ? Onze missie ?
Het oude terug zoeken in het nieuwe … En zo behouden wat er was ?

41 Onbemind … En verandering kent een moment van chaos
Onbekend is … Onbemind … En verandering kent een moment van chaos

42 Soms is het dwaas om je te haasten, soms om af te remmen
Soms is het dwaas om je te haasten, soms om af te remmen. Wijsheid is het juiste moment te herkennen. Publius Ovidius Naso

43 Op weg naar : Meer inclusie ? Meer verbondenheid ?

44 Kijk naar de talenten, niet de beperkingen!
Chris P. Bacon

45 Quality of life …


Download ppt "Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO."

Verwante presentaties


Ads door Google