De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO

2 M-decreet Moeilijk-decreet Moetditnuechtwel-decreet Mogelijkheden-decreet

3 Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast. Hoe je verder reist, bepaal je zelf. Kirsten Hubbard

4 De sprong ?

5 Waarom? •1994: The Salamanca-statement •1998: Advies over inclusief onderwijs – VLOR •2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap •2008: Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet •2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag •2002-2009: verschillende pogingen – geen decreet: •Maatwerk in samenspraak •Leerzorg •2010-2011: Resonantiegroepen: geen draagvlak voor leerzorg •2012-2013: DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet

6 Inspiratiebronnen … hebben we het goede voor ? -Rapport Kinderrechtencommissariaat -Memorandum GO! -Doorstartconferentie -Dirk Van Damme Oeso -Onderwijs voor de XXIste eeuw Marzano

7 School … Σχολή = vrije ruimte Scholè staat voor ‘vrije ruimte’. Een school is oorspronkelijk een vrije ruimte, een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat ‘het goede leven’ inhoudt. Scholing is het gebruikmaken van deze vrije ruimte, om te onderzoeken welke ideeën richtinggevend zijn voor onze praktijk, waar het ons ook weer om begonnen was, wat de betekenis is van de woorden of begrippen die ons handelen leiden. Het is een gezamenlijk onderzoek, omdat wij onze woorden en ideeën het beste kunnen ‘scherpen’ aan die van anderen

8 De basis voor ons denken : ander systeem en zelfde visie ????

9 Cruciaal : Wat is de visie van onderwijs/ons allen op de begeleiding van kinderen en jongeren met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften ?

10 QoL Fundamentele menselijke basisbehoeften : - behoefte aan autonomie - behoefte aan competentie - behoefte aan verbondenheid

11 Besluiten : -Emancipatorisch werken -Nood aan goede beeldvorming -Nood aan ondersteuning van de leraar

12 GO!-waarden : Respect Openheid Samenwerken

13 Kwalitatief onderwijs: •Zet in op ‘leer‘-begeleiding •Draagt niet bij tot bijkomende achterstelling •Gaat voor inclusie •Gaat voor recht op buitengewoon onderwijs wanneer nodig •Komt tegemoet aan onderwijsleer- en participatiebehoeften Visie GO! vanuit waarden en PPGO!

14 Stand van zaken •Ontwerp decreet •Einde onderhandeling •Protocol akkoord/niet akkoord •Raad van State : geen fundamentele opmerkingen •Vlaams Parlement •Agenda: 5 december •Parlementaire hoorzitting 9 januari •30.01 : M-decreet op de agenda van Comm.Ond.Vl.Parlement •Goedkeuring einde februari •In voege 1.09.2015 •Nog geen uitvoeringsbesluiten … volop mee bezig

15

16 Voor wie? Leerling met specifieke onderwijsbehoeften: Langdurige en belangrijke participatieproblemen, door samenspel van: Eén of meer functiebeperkingen Beperkingen bij uitvoer activiteiten Persoonlijke factoren

17 Waarom? VN verdrag voor personen met een handicap: Recht op inschrijving in school naar keuze Redelijke aanpassingen Niet disproportioneel Shift in denken van wat is er met deze leerling aan de hand ? naar wat heeft deze leerling nodig? van diagnose naar onderwijsbehoeften

18 Van toepassing op het gewoon en buitengewoon onderwijs Gewoon onderwijs Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften binnen het gemeenschappelijk curriculum Redelijke aanpassingen, Sticordi en Niet Disproportionele maatregelen moeten GoN Handelingsgericht werken binnen het zorgcontinuüm Samenwerking met CLB

19 Van toepassing op het gewoon en buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Na een handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm Wanneer aanpassingen onredelijk of disproportioneel zijn Nood aan individueel curriculum en individueel handelingsplan

20 Het M-decreet Begrippen: BaO - SO

21 Sticordi-maatregelen & disproportionaliteit Sticordi-maatregelen = maatregelen binnen gemeenschappelijk curriculum •Compenseren •Differentiëren •Dispenseren •Remediëren Disproportionaliteit •Onredelijkheid aanpassingen na proces van afweging

22 EEN INSTRUMENT : Klaar voor redelijke aanpassingen : een leidraad

23 Zorgcontinuüm •Op systematische, planmatige en transparante wijze samenwerken Brede basiszorg Verhoogde zorg Uitbreiding van zorg

24 Betekent : -Zorgvragen formuleren … -Vanuit beeldvorming : -Ontwikkelingsfase -Ontwikkelingstaken/ontwikkelingsdomeinen -Mogelijkheden en beperkingen Wat betekent dit dan voor de aanpak/zorg van de leraar/begeleider ?

25 Het M-decreet Types Buitengewoon onderwijs

26 Aanbod buitengewoon onderwijs Basisaanbod : nieuw! Onderwijsbehoeften dermate dat aanpassingen onvoldoende zijn of disproportioneel ( ~ type1/8) Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 9: nieuw! ASS met normale begaafdheid

27 Basisaanbod •Onderwijsbehoeften •Aanbod: huidige T1 en T8 •Niet op niveau kleuteronderwijs •Wanneer aanpassingen in gewoon onderwijs •Of onvoldoende zijn •Of disproportioneel zijn

28 Basisaanbod Duur •Verslag maximaal 2 jaar geldig  Evaluatie Eventueel nieuw verslag •Bij overgang naar school gewoon onderwijs •CLB + BuO-school ondersteunen bij zoeken gepaste school •Afspraken in functie vlotte overgang leerling

29 Type 9: Autismespectrumstoornis •Geen verstandelijke beperking •Diagnose: multidisciplinair team met inbegrip psychiatrisch onderzoek •Stoornissen •a) de autistische stoornis; •b) pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders- omschreven •Omkadering: T3

30 BasisT2T3T4T5T6T7T9 OV1XXXXXX OV2XXXXXX OV3XXXXXX OV4XXXXXX Organisatie opleidingsvormen

31 Doorverwijzing naar BuO Naar basisaanbod Doorlopen van alle fasen van zorgcontinuüm en toepassen van de principes van handelingsgericht werken Op basis van onderwijsbehoeften In samenwerking met CLB, ouders en leerling

32 Doorverwijzing naar BuO Naar types Bijkomend procesdiagnostiek, handelingsgerichte diagnostiek door CLB Externe diagnostiek

33 Doorverwijzing naar BuO CLB beslist maakt een Inschrijvingsverslag + attest

34 Uitrol •Informeren, sensibiliseren van alle betrokkenen •Capteren •Impactanalyses •Instrumentarium ontwikkelen •Programmatiedossiers •Kijkwijzer zorgcontinuüm •Ondersteuning •Project competentieontwikkeling SNPB

35 M-decreet ? Zat het gewoon onderwijs hier op te wachten ?

36 Ik dacht het niet …

37 Zat het buitengewoon onderwijs hier op te wachten ?

38 Ook niet echt …

39 Wie dan wel ? Jongeren, Ouders … Scholen die al onderweg zijn …

40 Wat is ons doel ? Onze missie ? Het oude terug zoeken in het nieuwe … En zo behouden wat er was ?

41 Onbekend is … Onbemind … En verandering kent een moment van chaos

42 Soms is het dwaas om je te haasten, soms om af te remmen. Wijsheid is het juiste moment te herkennen. Publius Ovidius Naso

43 Op weg naar : Meer inclusie ? Meer verbondenheid ?

44 Kijk naar de talenten, niet de beperkingen! Chris P. Bacon

45 Quality of life …


Download ppt "Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Dag SO 3.02.2014 Jan Decuypere PBD GO! BuO."

Verwante presentaties


Ads door Google