De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKVELD ARBEIDS- en ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 2006-2007 LES VDAB OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Catherine Schepers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKVELD ARBEIDS- en ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 2006-2007 LES VDAB OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Catherine Schepers."— Transcript van de presentatie:

1 WERKVELD ARBEIDS- en ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 2006-2007 LES VDAB OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Catherine Schepers

2 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie2 CURSUSMATERIAAL •Cursus met opdrachten •Kernleerstof •Slides Powerpointpresentatie •Informatie van internet, verschillende websites raadplegen, deze staan telkens duidelijk vermeld in de cursus

3 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie3 LESSENREEKS CASUSGESTUURD •LES 1: VDAB •LES 2: VDAB (vervolg) en start de ‘uitzendwereld’ •LES 3: ‘de uitzendwereld’ (vervolg) en HR-adviesbureaus •LES 4: HR-adviesbureaus (vervolg) en de interne HR-afdeling •LES 5: Marktonderzoek + monitoraat?

4 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie4 AlGEMENE DOELSTELLINGEN /Inzicht krijgen in het werkveld arbeids- en organisatiepsychologie in Vlaanderen en de werkingsprincipes van het werkveld. /Zicht krijgen op de specifieke taken van een bachelor in de toegepaste psychologie in de verschillende A & O settings /Informatie vinden via internet voor het oplossen van hulpvragen in het werkveld en kunnen doorverwijzen naar de bevoegde instanties /Realiseren van een zelfstudiehouding EXAMEN •Deel 1: gesloten boek: Oplossen van vragen over het werkveld A & O in MPC-vorm •Deel 2: openboek op PC onder de vorm van casussen

5 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie5 TOETS VAN DE BEGINSITUATIE WAAR/ NIET WAAR of GEEN IDEE? •Wanneer ik geen werk vind, nadat ik ben afgestudeerd, heb ik onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering. •Als bachelor in de toegepaste psychologie kan ik binnen het werkveld A & O enkel gaan werken binnen het domein van werving en selectie. •De VDAB is een privé-instantie waar bedrijven terecht kunnen wanneer ze op zoek zijn naar medewerkers. •De personeelsdienst heeft in elk bedrijf dezelfde bevoegdheden. •Wanneer een bedrijf op zoek is naar een vacature waar men bij voorkeur enkel mannen voor aan werft, dan vermeldt men dat best in de vacature.

6 LES 1: VDAB

7 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie7 VDAB: ALGEMEEN •VDAB: –Sociale opdracht –Economische opdracht Een uitgebreid dienstenpakket: –Arbeidsbemiddeling –Training en opleiding –Loopbaanbegeleiding

8 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie8 VDAB: WIE? •Vlaams minister van Werk, heeft de VDAB onder zijn bevoegdheid VDAB wordt beheerd door een Raad van Bestuur, paritair samengesteld: - werkgeversorganisaties (voka, fevia, federgon!...) - werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV)

9 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie9 BASISDIENSTEN VDAB •Afgestudeerd? Of zonder werk?  inschrijven als werkzoekende (WZ) –Om een wacht- of werkloosheidsuitkering te krijgen –Gratis beroep doen op de VDAB-diensten bij het zoeken naar een geschikte job •In de wachttijd: –Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt •Job gevonden? Terug uitschrijven •BGDA

10 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie10 DE WACHTTIJD •Schoolverlater  eerst wachttijd doorlopen –< 18 j. : op de dag dat men zich inschrijft bij VDAB –> 18 j. : •Afgestudeerd in juli? –Wachttijd: 1 augustus –Inschrijven kan vanaf januari van dat jaar •Tijdens schooljaar gestopt of 2de zit? –Wachttijd loopt van de dag van inschrijving. http://www.vdab.be/campus/wachttijd.shtml#1

11 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie11 DUUR V/D WACHTTIJD •< 18 j. : 155 werkdagen •18 – 26 j.: 233 werkdagen •26 – 30 j.: 310 werkdagen  RVA bepaalt de exacte datum van de wachttijd –Tijdens de wachttijd mag men een vakantiejob doen –Vakantiejob tijdens juli/ augustus of september < 23d. onder contract van ‘tewerkstelling als student’ dan wordt de wachttijd verlengt met de duur van deze vakantiejob.

12 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie12 NA DE WACHTTIJD (1) •Wachtuitkering: als je nog niet gewerkt hebt –5 voorwaarden: •Studies of leertijd beëindigd hebben •Niet langer studies met een volledig leerplan volgen •Jonger zijn dan 30 jaar •Ingeschreven zijn bij de VDAB als wz •Wachttijd moet afgelopen zijn –Met inschrijvingsbewijs en (C4) naar uitbetalingsinstelling (www.aclvb.be; www.acv- online.be; www.abvv.be) of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen ( http://capac.fgov.be/) gaanwww.aclvb.bewww.acv- online.bewww.abvv.be http://capac.fgov.be/) –Uitbetalingsinstelling vraagt uitkering aan bij RVA

13 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie13 NA DE WACHTTIJD (2) •Werkloosheidsuitkering: als je al gewerkt hebt –5 voorwaarden: •Ingeschreven zijn bij de VDAB als wz •Minimum aantal dagen gepresteerd hebben: –< 36 jaar: 312 dagen gepresteerd hebben, referteperiode = 18 maanden –36 – 49 jaar: 468 dagen gepresteerd in referteperiode van 27 maanden –> 50 jaar: 624 dagen gepresteerd hebben in referteperiode van 36 maanden •Arbeidsgeschikt zijn •Werkloos zijn buiten je eigen wil •Geen inkomen hebben –Met inschrijvingsbewijs en C4 naar uitbetalingsinstelling (www.aclvb.be; www.acv-online.be; www.abvv.be) of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (http://capac.fgov.be/) gaanwww.aclvb.bewww.acv-online.bewww.abvv.behttp://capac.fgov.be/) –Uitbetalingsinstelling vraagt uitkering aan bij RVA

14 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie14 VDAB – DIENSTEN VOOR WERKZOEKENDEN •Trajectbegeleiding –Sollicitatietraining –Opleiding –Persoonsgerichte vorming –Begeleiding op de werkvloer •Jobcoaching (re)-integratie van 50-plussers, allochtonen of personen met een handicap in het arbeidscircuit •Loopbaanbegeleiding werkende WZ + niet- werkende WZ

15 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie15 VDAB – diensten voor werkgevers •Jobcoaching •Loopbaanadvies –Toekomstperspectief •Motivatie, loyaliteit  •Ziekteverzuim  –Inzetbaarheid  –Zelfstandigheid  –Lerende organisatie –Duidelijk zicht op vaardigheden en interesses

16 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie16 OPZOEKVRAGEN CASUS A (1) 1.Hoe pakt Jens dit best aan opdat hij een geschikte job kan vinden? www.vdab.bewww.vdab.be 2.Jens woont in de Kerselaarstraat, 2500 LIER, naar welke VDAB-diensten kan je hem doorverwijzen? www.vdab.bewww.vdab.be 3.Vanaf wanneer kan Jens zich inschrijven als werkzoekende? 4.Vanaf wanneer begint Jens zijn wachttijd te lopen? En tot wanneer loopt deze? 5.Vanaf wanneer heeft Jens recht op een werkloosheidsuitkering?

17 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie17 OPZOEKVRAGEN CASUS A (2) 1.Vanaf wanneer kan Kobe zich inschrijven als werkzoekende? 2.Vanaf wanneer begint Kobe zijn wachttijd te lopen? En tot wanneer loopt deze? 3.Vanaf wanneer heeft Kobe recht op een werkloosheidsuitkering? 4.Wanneer Jens nog meer vragen heeft over de invloed van zijn studentenjob op zijn wachttijd en werkloosheidsuitkering, naar welke instantie gaan we hem dan doorverwijzen?

18 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie18 OPZOEKVRAGEN CASUS B (1) 1.Wat moet Anita eerst en vooral doen wanneer ze is ontslagen? 2.Welke documenten moet zij in haar bezit hebben opdat zij een werkloosheidsuitkering kan aanvragen? 3.Kan Anita een werkloosheidsuitkering krijgen? Voldoet zij aan de voorwaarden? Welke instantie beslist hierover? 4.Naar welk kantoor ga je haar doorverwijzen opdat zij de werkloosheidsvergoeding kan aanvragen? Geef het adres van het betreffende kantoor. Welke instantie betaalt de werkloosheidsvergoeding? www.aclvb.bewww.aclvb.be

19 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie19 1.Geef het adres van het dichtstbijzijnde VDAB – kantoor. www.vdab.be www.vdab.be 2.Welk advies ga jij haar als VDAB-consulent geven? 3.Van welke VDAB-diensten kan zij gebruik maken? Geef het adres en telefoonnummer door van deze diensten. www.vdab.be www.vdab.be 4.Heeft Anita nood aan bijkomende opleiding, denk je? Zo ja, welke en waar kan ze deze volgen? www.vdab.be OPZOEKVRAGEN CASUS B (2)

20 werkveld arbeids- en organisatiepsychologie20 Lotte wil na haar studies, geografische wetenschappen, graag in het buitenland (meer bepaald in Frankrijk) gaan werken. 1.Welke sites kan je doorgeven, waar ze best op zoek kan gaan naar vacatures? 2.Welke instanties kan ze ter plaatse nog raadplegen in haar zoektocht naar werk? 3.Geef minstens 1 sollicitatietip aan Lotte die haar kan helpen met het zoeken naar een job in Frankrijk? www.vdab.be OPZOEKVRAGEN CASUS C (1)


Download ppt "WERKVELD ARBEIDS- en ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 2006-2007 LES VDAB OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Catherine Schepers."

Verwante presentaties


Ads door Google