De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slide 1 Spelregelwijzigingen 2008 Presentatie P.R. Strikwerda, September 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slide 1 Spelregelwijzigingen 2008 Presentatie P.R. Strikwerda, September 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Slide 1 Spelregelwijzigingen 2008 Presentatie P.R. Strikwerda, September 2008

2 Slide 2 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda De nieuwe spelregels worden toegepast bij aanvang van de nieuwe competitie en bekerrondes in seizoen 2008-2009. Spelregelwijzigingen 2008

3 Slide 3 Spelregelwijzigingen 2008 Waarom veranderen spelregels periodiek ? •Wanneer iets neigt naar een verkeerde tendens of bijv. onfair voordeel kan worden verkregen door een opening in de bestaande spelregel. •Wanneer er goede nieuwe ideeën zijn over het meer dynamisch en spectaculairder maken van het spel. •Wanneer er iets niet goed zit in de balans tussen verdedigende en aanvallende team. •Wanneer een spelregel in principe goed is, maar de uitvoering in de praktijk niet helder is. Basketball heeft wereldwijd de tweede plaats bereikt kwa populariteit door constante ontwikkeling van de spelregels volgens de behoeften van het moderne spel. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

4 Slide 4 Art. 4.3 Uniform De voorziening dat T-shirts onder de kleding gedragen mag worden door de spelers is niet meer geldig. Waarom deze wijziging ? In de bestaande regel was er een doktersverklaring nodig om een T-shirt te mogen dragen. Bij de meeste topteams is een dokter standaard present, die wanneer vereist door de scheidsrechters, ter plekke een verklaring kan afgeven. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

5 Slide 5 Spelregelwijzigingen 2008 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

6 Slide 6 Art. 5 Spelers - Blessure 5.3 Als een geblesseerde speler niet direct verder kan spelen (ca. 15 seconden) of, als hij een behandleing ondergaat, dan dient hij vervangen te worden, tenzij het team dan met minder dan vijf (5) spelers op het veld moet verder spelen. Waarom deze wijziging ? Alhoewel deze situatie bijna nooit voorkomt of zal voorkomen op vooral lager niveau, waar teams met max. 5- 6 spelers present zijn, was het overduidelijk dat de bestaande regeling niet fair was. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

7 Slide 7 Spelregelwijzigingen 2008 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

8 Slide 8 Art. 24 Dribbelen 24.1.1 Een dribbel vangt aan, als een speler, na een levende bal op het speelveld bemachtigd te hebben, deze werpt, tikt, rolt of ermee op de speelvloer dribbelt, of doelbewust tegen het bord gooit. en de bal weer raakt voor deze met een andere speler in aanraking komt.. Waarom deze wijziging ? Het is geen wijziging. In de interpretaties was dit al vermeld, maar staat nu in de regels. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

9 Slide 9 Art. 25 Lopen 25.2.3 Een speler die valt, ligt of zit op de vloer: •H•Het is legaal, wanneer een speler valt en glijdt over de vloer, terwijl hij de bal vasthoudt, of liggend of zittend op de vloer, controle verkrijgt over de bal. •H•Het is een overtreding als de speler daarna rolt of probeert op te staan, terwijl hij de bal vastheeft. Glijden is legaal voor uitsluitend die spelers die op de vloer vallen en niet voor degenen die op hun voeten staan !! Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

10 Slide 10 Art. 25 Lopen Waarom deze wijziging ? Het is erg spectaculair als spelers strijden voor de bal. Als zij dit doen, dan duiken ze vaak naar de bal. In zulke gevallen is het fysiek onmogelijk om tot stilstand te komen zonder te glijden. Ook de scheidsrechters waren niet consistent in het beoordelen van deze regel. Het is moeilijk te bepalen of een speler 5-10 cm glijdt, een halve meter of meer. Nu vergemakkelijkt de regel de beoordeling van deze situaties. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

11 Slide 11 Art. 25 Lopen Waarom deze wijziging ? Het is erg spectaculair als spelers strijden voor de bal. Als zij dit doen, dan duiken ze vaak naar de bal. In zulke gevallen is het fysiek onmogelijk om tot stilstand te komen zonder te glijden. Ook de scheidsrechters waren niet consistent in het beoordelen van deze regel. Het is moeilijk te bepalen of een speler 5-10 cm glijdt, een halve meter of meer. Nu vergemakkelijkt de regel de beoordeling van deze situaties. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

12 Slide 12 Situatie: Speler A5 vangt de bal en valt op de speelvloer. Dan glijdt hij 2-3 meter door, terwijl hij de bal vasthoudt. Vorige regel - Overtreding Nieuwe regel - legaal Art. 25 Lopen Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

13 Slide 13 Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Waarom wijziging van de regel “Terugkeer bal naar de verdedigingshelft” ? De ENIGE bedoeling van Art. 30 is het beperken van de ruimte van het aanvallende team (bijv. niet het hele veld benutten), en daardoor een mogelijkheid te geven aan het verdedigende team om, door goed verdedigen, de bal te veroveren of te verkrijgen. Een groot aantal van de overtredingen voldoen niet aan de ‘’doelstelling’ van deze regel. Het is zeer moeilijk om een spelregel te maken die de absolute doelstelling kan realiseren, zonder dat er situaties bestraft moeten worden die feitelijk normale bewegingen zijn, maar nu rond de middenlijn gebeuren. Deze veranderingen hebben tot doel dit aantal naar een veel lager percentage te brengen. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

14 Slide 14 28.1.3 De bal is in de aanvalshelft van een ploeg: •Als het de speelvloer aanraakt op de aanvalshelft. •Als het of een speler, of een scheidsrechter raakt, die met een deel van zijn lichaam in contact is met de aanvalshelft. •Gedurende een dribbel van verdedigingshelft naar aanvalshelft als beide voeten en de bal in contact zijn met de aanvalshelft. Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

15 Slide 15 Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Situatie: Speler A3 dribbelt de bal van zijn verdedigingshelft naar de aanvalshelft, terwijl B5 hem verdedigt. A3 stopt dan met één voet staande op de aanvalshelft en de andere voet staande op de verdedigingshelft, terwijl er op de aanvalshelft gedribbeld wordt. Na 2-3 seconden dribbelt hij met twee voeten en de bal weer op de verdedigingshelft. Vorige regel - Overtreding Nieuwe regel – legaal Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

16 Slide 16 Waarom deze wijziging ? De speler, tijdens een dribbel van verdedigingshelft naar aanvalshelft, kan soms van richting veranderen of dribbelt met de rug naar de tegenstander om de bal weg van de tegenstander te houden. En al doende, treedt er soms een theoretische vorm van ‘terugspelen’ op. Het is NIET de intentie van de regel om de dribbelaar te bestraffen, bij deze bewegingen, alleen vanwege het feit dat dit wordt gedaan op of nabij de middenlijn. Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

17 Slide 17 Art 11. Plaatsbepaling van de speler of scheidsrechter 11.2 Als een speler, die is opgesprongen van de aanvalshelft, een NIEUW TEAM BALBEZIT realiseert, en daarbij in de lucht is, wordt de plaats van de speler pas bepaald, in relatie tot aanvals- of verdedigingshelft, als hij weer is geland op het speelveld. Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

18 Slide 18 30.1.2 De bal wordt beschouwd ongeoorloofd naar de verdedigingshelft te zijn teruggegaan, wanneer een speler van de ploeg in het bezit van een levende bal: Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft •Als laatste de bal op zijn aanvalshelft aanraakte, voordat hij of een ploeggenoot als eerste de bal op de verdedigingshelft raakt. •Als laatste de bal op zijn verdedigingshelft aanraakte, waarna de bal in aanraking komt met de aanvalshelft en vervolgens als eerste door de speler of een ploeggenoot op de verdedigingshelft wordt aangeraakt. Deze beperking is van toepassing op alle situaties van een ploeg op de aanvalshelft, inclusief de inworpen. Echter, het is niet van toepassing als een speler, die opspringt van zijn aanvalshelft, nieuw teambalbezit realiseert, terwijl hij nog in de lucht is en dan landt op zijn eigen verdedigingshelft. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

19 Slide 19 Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Situatie: Speler A2 steelt de bal op de aanvalshelft van team B. Om een fast break te spelen passt hij direct naar A4 die op de verdedigingshelft van team B staat. Speler B3 springt van de zijn aanvalshelft op, in de lucht, vangt de bal in zijn handen en landt op zijn verdedigingshelft. Vorige regel – Overtreding Nieuwe regel – legaal Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

20 Slide 20 Waarom deze wijziging ? Wanneer een team een balinterceptie (steal) maakt of deze krijgt uit een sprongbal of een rebound, en deze situatie vindt plaats nabij de middenlijn, dan ontstaan vaak ‘terugspeelsituaties’. Het is NIET de intentie van de regel om een team dat een nieuw balbezit realiseert te bestraffen, juist vanwege het feit dat dit op of rond de middenlijn gebeurt. Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Art. 30 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

21 Slide 21 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

22 Slide 22 Art. 31 Goal tending en Interference Art. 31 Goal tending en Interference 31.2.4 Interference tijdens een velddoelpoging vindt plaats, wanneer: •(…) •Een speler van beneden, door de basket reikt en de bal aanraakt. Dit is tevens van toepassing op een pass, of nadat de bal de ring heeft geraakt. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

23 Slide 23 Art. 31 Goal tending en Interference Art. 31 Goal tending en Interference Waarom deze wijziging ? Dit was een situatie die -gelukkig- bijna nooit voor is gekomen. Echter veel scheidsrechters hebben hun afkeur uitgesproken over het feit dat dit uitsluitend met een overtreding en een inworp bestraft werd. Nu, als een speler de bal aanraakt, door van beneden door de basket te reiken, wordt het beschouwd als een bal die door de basket zou zijn gegaan, ongeacht of het nu een schot, een pass of een rebound was. Dit is nu volgens de geest van het spel. En iedereen begrijpt de essentie als de scheidsrechter dit constateert. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

24 Slide 24 Art. 31 Goal tending en Interference Art. 31 Goal tending en Interference Situatie: Gedurende de laatste vrije worp van speler A3, stuit de bal van de ring omhoog en tegelijkertijd raakt speler B1 van beneden door de basket de bal aan. Vorige regel – Overtreding (team A recht op inworp) Nieuwe regel – Interference (1 punt voor team A) Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

25 Slide 25 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

26 Slide 26 Art. 31 Goal tending en Interference Art. 31 Goal tending en Interference 31.2.4 Interference tijdens….wanneer: Een speler de ring vastpakt om de bal te spelen. Dit is eveneens geldig, nadat de bal de ring heeft geraakt. Waarom deze wijziging? De spelers zijn meer en meer atletisch en springen hoger en hoger. Zelden, doch wel vaker, pakken spelers de ring vast om een beetje voordeel te krijgen. Zulke situaties zijn moeilijk voor scheidsrechters. Een ‘No Call’ is zeker niet de bedoeling van de regels, maar een Technische fout is een te zware bestraffing. Nu kunnen de scheidsrechters voor een overtreding fluiten in deze situaties. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

27 Slide 27 Art. 31 Goal tending en Interference Art. 31 Goal tending en Interference 31.2.6 Geen enkele speler mag de bal aanraken, als deze de ring heeft aangeraakt en daarbij nog de mogelijkheid heeft om door de basket te kunnen gaan, na: • het moment dat een scheidsrechter heeft gefloten terwijl de bal in: - De handen van een speler is die een doelpoging heeft ingezet (in the act-of-shooting), of - de lucht is bij een velddoelpoging. • Het signaal van de wedstrijdklok voor het einde van een periode heeft geklonken. Alle beperkingen met betrekking tot goal tending en interference blijven van toepassing. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

28 Slide 28 Art. 31 Goal tending en Interference Art. 31 Goal tending en Interference Waarom deze wijziging? Het is niet echt een wijziging. Dit soort situaties komt zelden voor. De meeste scheidsrechters hebben het uitgevoerd/of zouden het uitvoeren met hun ‘eigen gevoel voor de wedstrijd’, maar nu is het EXACT beschreven. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

29 Slide 29 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

30 Slide 30 Art. 36 Onsportieve fout 36.1.4 Om te kunnen oordelen of een fout al dan niet onsportief was, moeten de scheidsrechters de volgende beginselen hanteren: •(…) •wanneer een verdedigende speler contact veroorzaakt met een tegenstander, vanachteren of van opzij (lateraal) bij een poging om de fast break af te stoppen en er is geen tegenstander tussen de aanvallende speler en de basket van de tegenstander, dan moet dit contact worden beoordeeld als onsportief. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

31 Slide 31 Art. 36 Onsportieve fout Waarom deze wijziging? Dit is ook geen echte wijziging. Dit type situaties komen frequent voor en de meeste scheidsrechters beoordelen dit correct. Echter, het was niet exact benoemd in de regels. De meeste scheidsrechters pasten hun eigen ‘gevoel voor het spel’ toe, maar nu is het EXACT omschreven in de spelregels. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

32 Slide 32 Art. 36 Onsportieve fout Situatie: Speler A1 steelt de bal van speler B4 en dribbelt op snelheid naar de basket van de tegenstander, waarbij er geen andere tegenstander tussen B4 en de basket is. Gedurende deze actie probeert A1 de bal vanaf de zijkant (lateraal) de bal te bemachtigen, maar begaat een fout. Vorige regel – Normale (persoonlijke) fout Nieuwe regel – Onsportieve fout Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

33 Slide 33 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

34 Slide 34 Art. 38 Technische fout 38.3.1 Een technische fout is een spelersfout, zonder contact, waarvan de aard betrekking heeft op zijn gedrag, waaronder, maar niet beperkt tot: • Excessief zwaaien van de ellenbogen. Waarom deze wijziging? Sommige spelers zwaaien hun ellenbogen excessief (meestal na een rebound) om hun tegenstander ver hun te houden.. In zulke gevallen, wanneer dan de tegenstander geraakt wordt, zullen goede scheidsrechter een onsportieve fout fluiten tegen deze speler. Echter als er geen contact was, werd het moeilijk om iets te fluiten. Deze regel is bedoeld om dergelijk gevaarlijke acties van spelers te stoppen. Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

35 Slide 35 Spelregelwijzigingen 2008 - Presentatie P.R.Strikwerda

36 Slide 36 Algemeen Einde


Download ppt "Slide 1 Spelregelwijzigingen 2008 Presentatie P.R. Strikwerda, September 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google