De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productieloonbewerking (uitbesteding)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productieloonbewerking (uitbesteding)"— Transcript van de presentatie:

1 Productieloonbewerking (uitbesteding)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Wanneer tijdens het productieproces een “planorder” voor productie geconverteerd wordt naar een “productieorder”, controleert het systeem of er routing/werkplekbewerkingen zijn die uitbesteed moeten worden. Uitbesteding vindt plaats wanneer afzonderlijke productiestappen, namelijk operaties of suboperaties, buiten uw bedrijf door een leverancier uitgevoerd worden. Dit type bewerking is heel belangrijk voor loonbewerking. Het biedt aan een bedrijf een haalbaar alternatief voor interne bewerking, als er zich knelpunten voordoen in de capaciteit. Voordelen Een raamovereenkomst kan specificeren dat een bepaalde operatie van de productieorder op regelmatige basis uitgevoerd wordt door een externe loonbewerker Als er zich knelpunten voordoen, kan de montageprocedure van het gereed product aan een loonbewerker toegewezen worden Belangrijke Processtappen Bestelling voor uitbesteding creëren Goederenontvangst voor “loonbewerkingsbestelling” Factuur invoeren Periodieke betaling

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productieleider (Productie Manager) Magazijnmedewerker Inkoper Medewerker crediteuren-administratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Productieloonbewerking (uitbesteding) Wanneer een productieorder gepland wordt, moeten ook externe operaties in aanmerking genomen worden. De duur van een externe operatie wordt berekend aan de hand van de geplande leveringstermijn of de standaardwaarden. Het systeem creëert automatisch een aanvraag tot bestellen voor de operatie of suboperatie die uitbesteed moet worden. De productieplanner moet de koper melden dat hij de werkvoorraad moet controleren van aanvragen die uitbesteed moeten worden. Wanneer gegevens voor een externe prestatie onderhouden worden, wordt een kostensoort gespecificeerd. De kostensoort bepaalt hoe de externe prestatie gewaardeerd moet worden. Er moet worden besloten of een operatie of suboperatie uitbesteed wordt via de besturingscode. In de besturingscode wordt bepaald of uitbestede operaties gepland worden op basis van hun standaardwaarden of de geplande leveringstermijn. Deze informatie is noodzakelijk om uitbestede operaties en suboperaties af te rekenen die volgens hun besturingscodes gemarkeerd zijn voor kostencalculatie. Inkoop zou de aanvraag tot bestellen niet mogen converteren tot de uitbesteding nodig is, omdat hoeveelheidswijzigingen op de productieorder automatisch de aanvraag actualiseren. Zodra de bestelling gecreëerd wordt, wordt ze afgedrukt en naar de leverancier gestuurd. De bestelling informeert de leverancier over de benodigde dienst. De inkoper/planner/scheduler creëert handmatig een verzenddocument en meldt aan de expeditieafdeling welke componenten voor de uitbesteding verzameld moeten worden. Vervolgens verzendt hij de componenten naar de leverancier. Wanneer de leverancier de uitbesteding voltooid heeft, wordt het artikel teruggestuurd. De magazijnmedewerker ontvangt de extern verwerkte goederen opnieuw in het magazijn. De leverancierservice wordt weergegeven op de productieorder via een operatieterugmelding. Op de bestelling en de productieorder staat de ontvangen hoeveelheid. De goederenontvangst van een extern verwerkt artikel zorgt ervoor dat de status van de operatie bijgewerkt wordt: voor een deellevering van een uitbestede taak is de status: EOPD (External operation - partial delivery) en voor de definitieve levering van een uitbestede taak is de status: EOFD (External operation - final delivery).

5 Productieloonbewerking (uitbesteding)
Procesflowdiagram Productieloonbewerking (uitbesteding) Leve-rancier Leverancier ontvangt artikelen en verleent externe services Externe services verlenen Externe artikelen naar vestiging terugsturen Inkomende crediteur-factuur Gebeur-tenis Productieorder genereert aanvraag tot bestellen voor externe services Terugmelding van productie-order Productie- leider Orderbewerkingen controleren Inkoper PO creëren op basis van aanvraag tot bestellen (Leverancier toegewezen door inforecord) Bestelling afdrukken Magazijn-medewerker Artikelen naar Leverancier sturen Loonbewerkings-services GR/IR Goederenontvangst voor loonbewerkings-bestelling Artikelen naar werkplaats terugsturen Medewerker crediteuren-admin. Periodieke betaling: Crediteuren (158) GR/IR PPV Leverancier Factuurontvangst PP = Productieplanning, RFQ = Offerteaanvraag, PO = Bestelling, GR/IR = Goederenontvangst/Factuurontvangst, PPV = Inkoopprijsafwijking

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Productieloonbewerking (uitbesteding)"

Verwante presentaties


Ads door Google