De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Piekolie in 15 delen. Piekolie Transition training 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Piekolie in 15 delen. Piekolie Transition training 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Piekolie in 15 delen

2 Piekolie Transition training 2009

3 •Piekolie is het punt waarop we niet langer de hoeveelheid ruwe olie die we oppompen kunnen laten toenemen, en waarop de wereldwijde olieproductie onomkeerbaar een neerwaartse lijn gaat vertonen. •Dit gebeurt wanneer ruwweg de helft van alle in een bron aanwezige olie is opgepompt. Het is dus niet het moment waarop de olie op is. •De grafiek laat zien waarom de optelsom van een groep olievelden in een regio (land, werelddeel, wereldwijd) samen een piek vertonen halverwege hun totale productieperiode. Piekolie – wat is het?

4 Een gemiddelde oliebron Transition training 2009

5 •Aanvankelijk staat de olie onder druk. Als je in de oliehoudende lagen boort, drijft de druk de olie uit de bodemlaag naar de oppervlakte. •Je kunt meerdere bronnen slaan in eenzelfde olieveld, waarmee je de opbrengst van dat veld vergroot. •Na verloop van tijd begint de druk af t nemen en daarmee vermindert ook de opbrengst. Om de opbrengst zo goed mogelijk op peil te houden (zolang de voorraad strekt), wordt er water of aardgas in de bron gepompt om de druk kunstmatig weer op te voeren. Piekolie – wat is het? Hoe een oliebron werkt

6 Forties-veld in de territoriale wateren van Groot Brittannië (Noordzee) Prudhoe Bay veld, Alaska Twee klassieke olievelden Transition training 2009

7 Deze twee grote olievelden illustreren de basale dynamiek in de olieproductie: •Een steile toenamecurve in het begin, een productie-plateau, en dan een langzame maar onomkeerbare afname. •Als de Piek eenmaal is gepasseerd, zijn er vele manieren en technische oplossingen waarmee de afnemende opbrengst kan worden gemaximaliseerd. Maar het is een strijd die gedoemd is te eindigen in een verdere daling van de productie, die nooit meer het oude niveau zal halen. Piekolie – wat is het? Olieveld-productie

8 USA EgypteIndonesië Rusland Olieproductie volgt olievondst Transition training 2009

9 Piekolie – wat is het? Olieproductie volgt olievondst •De piek in olieproductie volgt de piek van de oorspronkelijke vondst van de olie. Dat moment ligt meestal tussen de 25 en 40 jaar later. •Dit is de periode die nodig is om de productie volledig op gang te krijgen na de oorspronkelijke vondst. •Van land tot land en regio tot regio is het patroon grofweg dezelfde. Op het plaatje zie je voorbeelden van vier landen die allemaal hun piek al hebben gehad. •Op dit moment wordt er globaal nog maar 1 vat olie ontdekt voor iedere 5-6 die we verbruiken.

10 Productieprofiel van Groot Brittannië Transition training 2009

11 •Op de afbeelding staat het patroon van Groot Brittannië voor de olieproductie uit de Noordzee. •Elke gekleurde band laat het verloop van een ander olieveld zien. •Groot Brittannië’s productie heeft gepiekt rond het jaar 2000 en is nu aan een scherpe daling bezig. •De olie- en gasvoorraden van Groot Brittannië zullen binnen 15 jaar vrijwel geheel zijn opgesoupeerd. Wanneer vindt Piekolie plaats? Productieprofiel van Groot Brittannië

12 Mondiale olievondsten en productie Transition training 2009

13 •Om olie te kunnen produceren, moet je het eerst vinden. Wereldwijd hebben olievondsten gepiekt eind jaren ’60 van de vorige eeuw. Sindsdien is het aantal vondsten drastisch teruggelopen, ondanks de intussen snel verbeterde en verfijnde technologie. •Tegelijkertijd is de productie zeer snel gestegen. •De vraag naar olie zal naar verwachting blijven toenemen (terwijl de productie die niet zal kunnen bijhouden), met name dankzij de opkomst van China en India als nieuwe industrialiserende grootmachten. Als gevolg van het steeds groter wordende verschil tussen vraag en aanbod zullen de olieprijzen snel stijgen. Wanneer vindt Piekolie plaats? Mondiale olievondsten, productie en vraag

14 Wanneer is de mondiale olie-piek? Transition training 2009

15 Wanneer vindt Piekolie plaats? Wanneer bereikt de mondiale productie zijn piek? •De internationale discussie tussen deskundigen gaat over wanneer we de piek beleven, en niet meer over de vraag of dat gaat gebeuren. •Deze grafiek laat verschillende voorspellingen zien over de mondiale olieproductie-piek. Ze konteren samen rond 2010. Een paar optimistische analisten plaatsen een piek een flink aantal jaren verderop in de toekomst. •Dr James R. Schlesinger, voormalige staatssecretaris voor energiezaken in de VS, zei in 2007: “Jullie (Piekolie-voorspellers) zijn niet langer een bekritiseerde kleine minderheid van roependen in de woestijn. Jullie behoren nu tot de main stream.” •De voorspellingen zijn afkomstig van overheidsinstellingen zoals de International Energy Agency, oliebedrijven als BP, en onafhankelijke onderzoekers zoals Chris Skrebowski.

16 bron: www.lastoilshock.com Olieproducenten (98) Post-Piekolie producenten (64) Transition training 2009

17 •Er zijn 98 landen die olie produceren. Sommige zijn groot, andere klein. •De landen in rood zijn de huidige post-Piekolie landen. •Hun olieproductie gaat nu bergafwaarts en er is niets wat ze daartegen kunnen ondernemen. •Van de 98 producerende landen hebben 64 hun piek al gehad. Iedereen die durft te beweren dat Piekolie een fabeltje is, moet naar een van die landen kijken – elk ervan heeft eenzelfde patroon gevolgd: snelle productiestijging, een plateau bovenaan en dan de neergang. Wanneer vindt Piekolie plaats? Van de 98 producerende landen hebben er al 64 hun piek gehad

18 Export van olieproducerende landen Transition training 2009

19 Wanneer vindt Pekolie plaats? Export vanuit olieproducerende landen •Olie exporterende landen gebruiken in toenemende mate hun olie voor eigen binnenlandse consumptie. •Olie is vaak erg goedkoop. In Saoudi Arabië kost het ongeveer een dollar per vat om het op te pompen. Er is dus geen enkele aanleiding om er zuinig mee om te springen. •Omdat hun economiën snel groeien, en hun bevolkingsaantal evenzeer, houden ze minder olie over om te exporteren. •Mondiale olie-export heeft zijn piek bereikt in 2005, en na een korte stabiele periode is een snelle neergang ingezet. •Dit is slecht nieuws voor landen als de VS, die als verbruiker van 25% van de wereldenergievoorraad meer dan 16 miljoen vaten olie per dag moeten importeren.

20 80:20 regel ‘s werelds grote olievelden zitten in een neergang Transition training 2009

21 Wanneer vindt Piekolie plaats? 80:20 regel – neergang van de grote olievelden •De 80:20 regel behelst dat 80% van je opbrengst resulteert uit de eerste 20% van je inspanning – met verminderende opbrengsten nadien •In de oliewereld betekent dit dat de makkelijk vindbare en winbare olie als eerste wordt gevonden – de grootste olievelden dus. •50% van de wereldvoorraad olie wordt geproduceerd door de 120 grootste olievelden ter wereld. In totaal zijn er meer dan 4000 olievelden. •De grafiek laat zien dat de ontdekking van de grootste olievelden eind zestiger jaren heeft gepiekt. Tegenwoordig treffen we nog maar zeer weinig nieuwe grote velden aan (meer dan 1 miljard vaten) en ook de snelheid waarmee nieuwe velden worden ontdekt neemt af.

22 Transition training 2009 De kanarie in de kolenmijn: welke tekenenen zijn er die wijzen op het moment van Piekolie?

23 Wanneer vindt Piekolie plaats? De kanarie in de kolenmijn: tekens aan de wand •Lichte, dunne olie piekt als eerste. •De grootste olievelden bereiken hun piek en leveren minder op. •Olieproducerende landen zijn over hun piek heen. •De olieprijs gaat hard omhoog, en stort dan weer in; onvoorspelbaar gedrag van de olieprijzen: ze gaan hard omhoog, en storten dan weer in; en vervolgens opnieuw snel omhoog. •Export van olieproducerende landen piekt. •Olie producerende landen houden hun bronnen steeds meer voor eigen gebruik il producer countries take control of their resources. •Olieproducenten krijgen interesse in moeilijk winbare olievoorraden zoals teerzanden, diepe oceaanbodems en het Noordpoolgebied........dit alles is de afgelopen 5 jaar aan het gebeuren.

24 Waar komt onze energie vandaan? bron: ExxonMobile web site Transition training 2009

25 Waarom is olie zo belangrijk? Waar komt onze energie vandaan? Het is beangstigend hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. En we hebben nog maar net een eerste stap gezet richting onafhankelijkheid. Zelfs als we de hoeveelheid hernieuwbare energie zouden verdubbelen, en dat weer verdubbelen, en dan nog een keer (hetgeen een indrukwekkende prestatie zou zijn), dan zouden we daarmee nog steeds slechts 3% van onze huidige energiebehoefte kunnen vervullen.

26 Waarom is olie zo belangrijk? Met hoeveel mannen kun je een auto vooruit duwen? Transition training 2009

27 Waarom is olie zo belangrijk? De fenomenale hoeveelheid energie in benzine •Eén volle benzinetank van een gewone personenauto bevat evenveel energie als 8000 uren menselijke inspanning! •Dat is evenveel als wanneer je 8 uur per dag zou werken, 7 dagen per week gedurende 52 weken per jaar. Ofwel circa 3 jaar werk. •De meesten van ons staan niet stil bij de fenomenale hoeveelheden energie die we elke dag weer zomaar voor het grijpen hebben. •Geen enkele menselijke samenleving kon beschikken over iets wat hier ook maar in de verste verte op leek, voordat we de fossiele brandstoffen ontdekten.

28 Transition Training 2007 Waar gebruiken we olie voor? Transition training 2009

29 •Onze hele manier van leven en een onmetelijke hoeveelheid producten zijn afhankelijk van olie. •Transport is slechts het begin van ons olieverbruik. •Vele materialen zijn bijproducten van olie; olie of gas worden voor nog een heleboel producten als grondstof gebruikt. Plastics, synthetische vezels, drugs, laminaten, verf, inkt… de lijst is eindeloos. •Sinds de zogenaamde ‘Green revolutie’ is de moderne landbouw zwaar afhankelijk geraakt van olie. Kunstmest en pesticiden worden gemaakt van olie en aardgas, tractors en landbouwmachines gebruiken het, irrigatie verbruikt grote hoeveelheden energie. En dit alles gaat nog vooraf aan de soms duizenden voedselkilometers, verwerking, verpakking, opslag, koeling en verdere distributie totdat het in het schap van de winkel ligt. •De industrie en zelfs de dienstensector gebruiken enorme hoeveelheden energie. Waarom is olie zo belangrijk? Waar gebruiken we olie voor?

30 Geen enkel land heeft economische groei weten los te koppelen van energiegebruik Transition training 2009

31 Waarom is olie zo belangrijk? Economische groei en energiegebruik •Onze economie bestaat bij gratie van de beschikbaarheid van voldoende energie. •We hebben een economisch systeem dat afhankelijk is van groei. •Voor economische groei zijn we dus afhankelijk van een steeds toenemende hoeveelheid energie. •De statistiek bevestigt dit: alle voorspellingen van economische groei laten ook een groei in energievraag zien. •Na het moment van Piekolie zullen we in totaal steeds minder energie hebben: alternatieven kunnen niet voorzien in het vullen van het groeiende ‘gat’ tussen vraag en aanbod. Hierdoor zal de economische groei vertragen en waarschijnlijk omslaan in krimp. •Dit luidt naar alle waarschijnlijkheid het einde in van het economische systeem dat zich baseert op permanente groei.


Download ppt "Piekolie in 15 delen. Piekolie Transition training 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google