De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Praktijk case ICT op orde: De basis voor succesvol onderwijs! oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Praktijk case ICT op orde: De basis voor succesvol onderwijs! oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Praktijk case ICT op orde: De basis voor succesvol onderwijs! oktober 2012

2 2 De start •Voortgezet onderwijs instelling •VMBO – MAVO – HAVO – VWO •Regiofunctie •Ruim 2300 leerlingen & 300 medewerkers •Fusie organisatie •4 locaties met eigen directie en centraal bestuur •Ambitie!

3 3 Dit willen we: Jongeren opleiden m.b.v. ICT! We doen het voor hen en met hen!

4 4 Medio 2009: Hobbels blokkeren de ambitie •Niet in staat medewerkers en leerlingen professioneel te ondersteunen in het onderwijsproces met behulp van ICT •Problemen met ICT en infrastructuur: veel incidenten •Ontbreken van gezamenlijk visie op ICT •Moeizame onderlinge verhoudingen, slechte samenwerking •Historie met bureaulade vol adviezen…. Actie noodzakelijk: • Werken aan de basis van de ICT-afdeling • Verbeterprojecten • Samenwerking • Professionaliteit in ieders rol

5 5 Wie heeft hier een probleem? Wat doe jij eraan?

6 6 Aanpak •Vier sporen / deelprojecten •Procesmatig ontwikkelen op: –Verbeteren ICT functie –Projectmatig werken –Samenwerken •Plannen van Aanpak maken -> resultaten boeken -> bijsturen -> verder gaan Plan-Do-Check-Act •Het MT volgt en besluit (over onder meer toewijzen van mensen en middelen) Oplossen in stappen: • Concreet programma • Uitgewerkt naar doelen • Uitgewerkt naar projecten

7 7 Doelen, richting, resultaat en effect ICT: •is afgestemd op behoefte en noodzaak vanuit van het onderwijs •Is afgestemd op de administratieve behoefte •past binnen de kaders van tijd, geld en capaciteit Dus: • Verbetering van de uitvoering van de ICT functie door de afdeling ICT • Duidelijke en professionele vraagformulering • Starten en instandhouden van de ICT Onderwijs verbetercyclus • Duidelijke ICT overlegstructuur (vastgesteld door MT, deelname op basis van rol en mandaat)

8 8 Doelen, richting, resultaat en effect Verbetering van: •Samenwerking •Projectmatig werken Leren om de aansluiting tussen ICT en onderwijs in stand te houden en te verbeteren • Verantwoordelijkheid in de lijn • Rol programmamanager / /projectleider altijd gericht op verankeren van de projectresultaten en effecten

9 9 Besluit stappen juni juni / juli Basis op orde aug / sep Plannen maken sep / nov Implemen- teren nov / dec Verbeterings- cyclus Hoofdlijn planning realisatie 2009

10 10 • ICT coördinatoren • Hoofd ICT • Directielid • Locatie afvaardigingen • Projectleider Besturingsmodel afdeling ICT ICT Behoeften locaties VerbetercyclusCoördinatie en overleg • ICT coördinatoren • Hoofd ICT • Locatie afvaardigingen • Projectleider • ICT coördinatoren • ICT afdeling afvaardigingen • Projectleider • Hoofd ICT • Centrale directie • ICT Team • Projectleider Vier sporen / deelprojecten

11 11 Besturingsmodel afdeling ICT Resultaten •Duidelijk georganiseerde afdeling •Dienstverlening aan klant •Projectenorganisatie •Beleidscyclus en kaders •Verantwoordingsstructuur intern en extern •Ontwikkelpad van afdeling • Hoofd ICT • Centrale directie • ICT Team • Projectleider Deelproject 1

12 12 Fase en ambitie

13 13 ICT Behoeften locaties • ICT coördinatoren • ICT afdeling afvaardigingen • Projectleider •Duidelijk beeld van behoeften per ICT vrager van de Pantarijn. •Werkmodel hoe ICT behoeften binnen Pantarijn terugkerend worden geïnventariseerd. •Communicatie naar organisatie over (on)mogelijkheden van ICT •Reëel tijdpad van invulling van ICT behoeften Resultaten Deelproject 2

14 14 • ICT coördinatoren • Hoofd ICT • Directielid • Locatie afvaardigingen • Projectleider Verbetercyclus •Doelen 2010-2012 en wat nodig is om deze doelen te bereiken (Ter besluitvorming aan MT/directie) •Gezamenlijke definitie van ICT ambitie 2010- 2012 • Huidige ICT situatie goed in beeld •Impact van de ICT ambitie bepalen op de huidige ICT situatie •Wat is nodig om deze ambitie te verwezenlijken? Resultaten Deelproject 3

15 15 Resultaten onderzoek

16 16 Maatregelen op hoofdniveau

17 17 Wat levert het uitvoeren van het onderzoek op? • Onderwijs bepaalt het ICT-beleid. Dit beleid is uitgangspunt voor het veranderingsproces. • Dit uitgangspunt biedt tevens de mogelijkheid om een kwaliteitsimpuls te geven via nieuwe ICT. • De positie van de ICT-coördinatoren wordt helder neergezet (de ‘Ruit’). • Hernieuwd vertrouwen in ICT door reële en breed gedragen doelstellingen • Houvast voor de afdeling ICT bij nieuwe ontwikkelingen

18 18 Coördinatie en overleg • ICT coördinatoren • Hoofd ICT • Locatie afvaardigingen • Projectleider •Welk overleg • ICT Agenda’s op •Strategisch •Tactisch •Operationeel niveau •Deelnemers (functie) •Mandaat en besluitvorming •Verantwoording : hoe en door wie aan wie? •Regulier werk •Projecten Resultaten Deelproject 4

19 19 Niveaus in coördinatie en overleg: •Operationeel (zorgen dat de boel werkt) •Tactisch (veranderingen en verbeteringen) •Strategisch (waar willen we naar toe) Op zoek naar een antwoord op wie praat • wanneer • met wie • waarover en wie beslist over wat?

20 20 CDToren Lokatie management MT ICT manager ICT CO-er ACHTERBAN DOCENTEN -LEERLINGEN MR – OUDERS ETC. VERBINDING ICT – &ONDERWIJS ICT afdeling en Locatie (ICT CO) VERANKERING: MT-er in ICT CO- overleg De Ruit: Overlegstuctuur / Hoe stroomt ICT

21 21 Basisvraag Samenwerking Ben jij bereid om: •je eigen kwaliteiten in te zetten; •Pantarijn breed; •in de rol die van jou gevraagd wordt; •in samenwerking met alle anderen die hierin (vanuit ICT oogpunt) een rol vervullen?

22 22 Resultaten en effect 6 maanden •Structuur in afdeling ICT –Duidelijker taakinhoud en strakkere taakverdeling –Basis dienstverlening op orde –Incidentmanagement gestructureerd: helpdesk •Structuur in overleggen en besluitvorming –Inhoudelijk bij IT manager en ICT coördinatoren –Besluitvorming door MT en bestuur –Overlegstructuur met deelnemers met mandaat: De Ruit •Projectmatig werken levert inhoudelijke resultaten en sterke verbetering van werkresultaat Effect: door in gesprek te gaan en te laten zien wat en waar de blokkades zijn, wordt ruimte gemaakt voor structureel betere persoonlijke samenwerking

23 23

24 24 Resultaten en effect 12 maanden •ICT –Beleid op hoofdlijnen met basis van infrastructuur en ambitie van het onderwijs –Periode benoemd om ICT te moderniseren (migraties) en technische en organisatorische basis te leggen voor onderwijsinnovaties –Producten en Diensten catalogus •Structuur in overleggen en besluitvorming –Ambities m.b.t onderwijs en ICT benoemd –Kennis en ervaring opdoen welke innovaties bijdragen –Ervaring opdoen met scheiding tussen besluitvorming en uitvoering. –ICT coördinatoren zijn brug én buffer tussen ICT en onderwijs

25 25 Nieuwsgierig? Neem contact op


Download ppt "1 Praktijk case ICT op orde: De basis voor succesvol onderwijs! oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google