De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008

2 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP2 Financieel totaal overzicht GIP programma 2008

3 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP3 Financieel overzicht GIP 2008 per deelprogramma (in K€)

4 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP4 DINO – Werkprocessen resultaten GIP 2008 Deelprogramma 3: Afdeling DINO 3.1 DINO werkprocessen 3.2 DINO-systeem Ontwikkeling en Optimalisatie 3.3 DINO uitbestedingen

5 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP5 Financiële resultaten afd. DINO in kEuro

6 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP6

7 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP7 DINO-Werkprocessen Systematiek voor globale jaardoelen Worden per proces en per datatype vastgelegd in jaarlijkse planning voor 32 processen (Score Card) Wordt onderscheid gemaakt tussen -Verwerking jaarlijkse productie = kernproces, -Verwerking historisch archief = speciale projecten Wordt in hoofdlijnen aangegeven wat de herkomst van de gegevens zijn: -Jaarlijkse geproduceerde gegevens (intern/extern) -Historisch archief NITG -Historisch archief derden

8 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP8 Kernprocessen globaal DINO-Werkprocessen -Focus ligt de komende jaren op de kernprocessen die bij de invoering BRO gerealiseerd moeten zijn -Dat betekent -opzetten van inzamelen tot en met verstrekken -(specifieke) jaarproductie verwerken -stroomlijnen -Knelpunten -het onvoldoende op gang komen van inzameling -het ontbreken van het juiste instrumentarium (database- module en beheerapplicatie)

9 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP9 Kernprocessen highlights 2008 DINO-Werkprocessen - Digitale Logs MbW - doel proces geheel opgezet -Databasemodule gerealiseerd -Beheerapplicatie gerealiseerd -Verwerking nieuwe productie gestart -Conversie niet gerealiseerd (Q1 2009) -Verstrekking niet gerealiseerd (Q1 2009) -GeoTechnische gegevens - doel verwerking opgezet -niet gehaald; instrumentrium niet ontwikkled (informatieanalyse complex) -Realisatie landelijk grondwaterregister: niet gepland - voorbereidingen gestart i.s.m. het IPO

10 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP10 Historische archieven: projecten 2008 DINO-Werkprocessen inventariseren, metadata, scannen, georefereren, selectief digitaliseren -Kluis MbW (input analoog): logs verwerkt -Archieven E&P-mij’en (analoog en scans) >90% als scan in NLOG; QC NAM vraagt veel werk -Archief GeoDelft (digitaal) < 40% verwerkt -Archief GeoDelft (analoog) loopt, maar moet gestroomlijnd -Van Tongeren/Van Es (analoog) gestart -Rapporten GSN (analoog) 50% verwerkt, QC slechts gedeeltelijk uitgevoerd

11 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP11 Score Card DINO-Werkprocessen Belangrijkste datatypes DINO datatype 2007 2008 MbW totaal target gereal. mijnbouwdocumenten (excl. seismische lijnen) 28.000 20.000 37.000 maandelijkse gegevens van gebruik (koolwaterstof) 179.000 25.000 37.000 maandelijkse gegevens van gebruik (zout) 15.000 1.500 5.000 bestanden met boorgatmeetgegevens 0 46.000 3.100 conventionele kernmetingen 70.000 750 6.500 Ondiep elementanalyse (grond)watermonsters 29.000 3.000 6.000 gemeten grondwaterstand 53milj. 6milj. 16milj. chemische samenstelling bodem 7.000 3.000 1.000 digitale boormonsterbeschrijvingen 383.000 8.000 31000 scans van boormonsterbeschr.0 3.000 700 sondeercurven GEF-bestanden 23.600 8.000 15.000 standaard korrelgrootte parameters 6.000 3.000 4.500

12 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP12 Informatieverstrekking via DINO-Portalen 20042005200620072008 Informatieverstrekking niet MbW met tussenkomst helpdesk Studenten / universiteiten Gemeenten / provincies Waterleidingbedrijven Waterschappen Ingenieursbureaus Natuurbeheerders Particulieren Intern (TNO-NITG) Totaal 276 82 12 187 1023 132 509 147 2368 291 92 29 167 1101 74 548 153 2455 332 81 12 154 803 122 607 98 2209 288 132 4 112 183 43 433 112 1307 346 203 1 87 139 12 506 127 1434 Informatieverstrekking vrijgegeven Mijnbouwwetgegevens Totaal aantal aanvragen Totaal aantal putten Totaal aantal seismische surveys 101 165 64 159 345 94 143 363 92 230 377 184 253 500 254 Gebruikers met een DINO account* TNO-NITG Zakelijk Particulier Studenten / docenten Vrijgave mijnbouwwet Totaal 523 360 417 1300 ** 795 560 320 140 1815 ** 1301 335 287 *** 1973 ** 2259 1280 355 *** 3944 ** 2789 1560 397 *** 4746

13 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP13 Gebruik DINO-Loket

14 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP14 DINO Samenwerkingsprojecten - LIB BodemLoket.nl beheer overgenomen - BIELLS wegwijzer voor grondverzet ontwikkelen - IMBOD: Alterra, SIKB, IDSW - ……

15 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP15 DINO-Systeem Ontwikkeling en Optimalisatie Nieuwe systemen: DINO-VPD: Virtual Private Database DINO-CST: Kernhuisbeheersysteem DINO-PAR: fotoarchief DINO-LIC, vergunningen DINO-LOG: applicatie inlezen log bestanden DINO-Intake: verstrekken opdrachten aan laboratorium Groot onderhoud: DINOLoket NLOG DINO-RES (productiecijfers olie en gas) DINO-BRH (Borehole) Systeembeheer: Consolidatie gegevensmodel Onderhoud aan bestaande modulen Beheer: Voorbereidingstraject outsourcing hosting en technisch beheer Professionalisering systeembeheer binnen DINO

16 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP16 DINO UITBESTEDINGEN 2008 De belangrijkste wijzigingen: -Outsourcing ICT nog niet gerealiseerd -Minder boringen uitgevoerd tbv kartering -Diverse overige bezuinigingen -Daar tegenover staat meer uitgaven -ihkv Jaar van de Aarde (Geotruck, Spiegelzee) -Extra budget toegewezen voor analyses Topintegraal In totaal 680K€ minder uitbesteed dan begroot

17 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP17 DINO – GSN in de media in 2008 TV documentaires / interviews: 4 Radio programma’s : 15 Artikelen kranten / magazines: 30

18 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP18 www.dinoloket.nl www.nlog.nl


Download ppt "Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google