De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008

2 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP2 Financieel totaal overzicht GIP programma 2008

3 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP3 Financieel overzicht GIP 2008 per deelprogramma (in K€)

4 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP4 DINO – Werkprocessen resultaten GIP 2008 Deelprogramma 3: Afdeling DINO 3.1 DINO werkprocessen 3.2 DINO-systeem Ontwikkeling en Optimalisatie 3.3 DINO uitbestedingen

5 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP5 Financiële resultaten afd. DINO in kEuro

6 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP6

7 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP7 DINO-Werkprocessen Systematiek voor globale jaardoelen Worden per proces en per datatype vastgelegd in jaarlijkse planning voor 32 processen (Score Card) Wordt onderscheid gemaakt tussen -Verwerking jaarlijkse productie = kernproces, -Verwerking historisch archief = speciale projecten Wordt in hoofdlijnen aangegeven wat de herkomst van de gegevens zijn: -Jaarlijkse geproduceerde gegevens (intern/extern) -Historisch archief NITG -Historisch archief derden

8 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP8 Kernprocessen globaal DINO-Werkprocessen -Focus ligt de komende jaren op de kernprocessen die bij de invoering BRO gerealiseerd moeten zijn -Dat betekent -opzetten van inzamelen tot en met verstrekken -(specifieke) jaarproductie verwerken -stroomlijnen -Knelpunten -het onvoldoende op gang komen van inzameling -het ontbreken van het juiste instrumentarium (database- module en beheerapplicatie)

9 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP9 Kernprocessen highlights 2008 DINO-Werkprocessen - Digitale Logs MbW - doel proces geheel opgezet -Databasemodule gerealiseerd -Beheerapplicatie gerealiseerd -Verwerking nieuwe productie gestart -Conversie niet gerealiseerd (Q1 2009) -Verstrekking niet gerealiseerd (Q1 2009) -GeoTechnische gegevens - doel verwerking opgezet -niet gehaald; instrumentrium niet ontwikkled (informatieanalyse complex) -Realisatie landelijk grondwaterregister: niet gepland - voorbereidingen gestart i.s.m. het IPO

10 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP10 Historische archieven: projecten 2008 DINO-Werkprocessen inventariseren, metadata, scannen, georefereren, selectief digitaliseren -Kluis MbW (input analoog): logs verwerkt -Archieven E&P-mij’en (analoog en scans) >90% als scan in NLOG; QC NAM vraagt veel werk -Archief GeoDelft (digitaal) < 40% verwerkt -Archief GeoDelft (analoog) loopt, maar moet gestroomlijnd -Van Tongeren/Van Es (analoog) gestart -Rapporten GSN (analoog) 50% verwerkt, QC slechts gedeeltelijk uitgevoerd

11 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP11 Score Card DINO-Werkprocessen Belangrijkste datatypes DINO datatype MbW totaal target gereal. mijnbouwdocumenten (excl. seismische lijnen) maandelijkse gegevens van gebruik (koolwaterstof) maandelijkse gegevens van gebruik (zout) bestanden met boorgatmeetgegevens conventionele kernmetingen Ondiep elementanalyse (grond)watermonsters gemeten grondwaterstand 53milj. 6milj. 16milj. chemische samenstelling bodem digitale boormonsterbeschrijvingen scans van boormonsterbeschr sondeercurven GEF-bestanden standaard korrelgrootte parameters

12 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP12 Informatieverstrekking via DINO-Portalen Informatieverstrekking niet MbW met tussenkomst helpdesk Studenten / universiteiten Gemeenten / provincies Waterleidingbedrijven Waterschappen Ingenieursbureaus Natuurbeheerders Particulieren Intern (TNO-NITG) Totaal Informatieverstrekking vrijgegeven Mijnbouwwetgegevens Totaal aantal aanvragen Totaal aantal putten Totaal aantal seismische surveys Gebruikers met een DINO account* TNO-NITG Zakelijk Particulier Studenten / docenten Vrijgave mijnbouwwet Totaal ** ** *** 1973 ** *** 3944 ** *** 4746

13 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP13 Gebruik DINO-Loket

14 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP14 DINO Samenwerkingsprojecten - LIB BodemLoket.nl beheer overgenomen - BIELLS wegwijzer voor grondverzet ontwikkelen - IMBOD: Alterra, SIKB, IDSW - ……

15 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP15 DINO-Systeem Ontwikkeling en Optimalisatie Nieuwe systemen: DINO-VPD: Virtual Private Database DINO-CST: Kernhuisbeheersysteem DINO-PAR: fotoarchief DINO-LIC, vergunningen DINO-LOG: applicatie inlezen log bestanden DINO-Intake: verstrekken opdrachten aan laboratorium Groot onderhoud: DINOLoket NLOG DINO-RES (productiecijfers olie en gas) DINO-BRH (Borehole) Systeembeheer: Consolidatie gegevensmodel Onderhoud aan bestaande modulen Beheer: Voorbereidingstraject outsourcing hosting en technisch beheer Professionalisering systeembeheer binnen DINO

16 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP16 DINO UITBESTEDINGEN 2008 De belangrijkste wijzigingen: -Outsourcing ICT nog niet gerealiseerd -Minder boringen uitgevoerd tbv kartering -Diverse overige bezuinigingen -Daar tegenover staat meer uitgaven -ihkv Jaar van de Aarde (Geotruck, Spiegelzee) -Extra budget toegewezen voor analyses Topintegraal In totaal 680K€ minder uitbesteed dan begroot

17 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP17 DINO – GSN in de media in 2008 TV documentaires / interviews: 4 Radio programma’s : 15 Artikelen kranten / magazines: 30

18 16 maart 2009Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP18


Download ppt "Management DINO i.o.v. gedelegeerd opdrachtgever GIP Vergadering GIC 16 maart 2009 Concept Voortgangsrapportage GIP 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google