De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CD&V Essen Verkiezingsbeloftes 2006, een overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CD&V Essen Verkiezingsbeloftes 2006, een overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 CD&V Essen Verkiezingsbeloftes 2006, een overzicht

2 CD&V Essen. Scores zijn indicatief. Enkel beloofde realisaties

3 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 1 Lobbyen voor meer woonmogelijkheden voor Hoek en Horendonk Nieuwe verkaveling De Maalderij op Hoek, maar geen vooruitgang op Horendonk. 2 Een woonbehoeftestudie opstellen 3 Uitwerken van een woonplan 4 Oprichten van een woonraadLokaal Woonoverleg komt meermaals per jaar samen 5 Oprichten van een woonwinkelloket huisvesting gemeentehuis 50 100

4 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 6 Aandacht voor wonen op de website 7 Oprichten van een Grondfondsaanzet door verkaveling Hey- end Wildert 8 Doorverkopen bouwgronden aan zelfbouwende Essenaren Principieel akkoord van Arro voor Statievelden, wordt nu verder uitgewerkt 9 Onderzoek naar belasting op onbebouwde percelen Kosten-baten alsnog niet in evenwicht 100 50 75 100

5 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 10 Renovatiepremiemet veel succes! 11 Kavels klein houden 12 Meer sociale woningenHeikantstraat, Statievelden, … 13 Meer sociale kavelsPrincipieel akkoord van Arro voor Statievelden, wordt nu verder uitgewerkt 14 Meer invloed in de woningmaatschappijen Onze Essense vertegenwoordigers volgen de Essense dossiers goed op 100 75 100

6 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 15 Ouderenwoningen in elke wijkBouwvergunning voor woningen Nieuwstraat is in orde. Woningen in Sint- Jansstraat zijn aangekocht en moeten opnieuw opgebouwd worden. 16 Woonkamers voor tijdelijk onderdak Calmeyn 17 Hoekomst uitwerkenI.s.m. plaatselijke gemeenschap uitgewerkt 18 Nieuwe inrichting centrum HoekPlannen worden uitgewerkt en besproken met dorp 19 Speelplein op HoekVoorzien in nieuwe verkaveling Maalderij 75 100 75 50

7 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 20 Kabel-TV op Hoek 21 Lobbyen bij de hogere overheid om WE-zones om te vormen tot woongebied met recreatief karakter OK voor grootste deel van Wildert, echter niet voor Horendonk 22 Opstellen van een nieuw mobiliteitsplan 23 Extra investeren in netheidMet succes! 24 Sociaal economieproject opzetten voor onderhoud en dgl. Klein sociaal economie project werd opgezet voor onderhoud woningen ocmw 0 75 100 75

8 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 25 Gratis verdelen van hondenpoepzakjes 26 Aanleggen van hondenweiden 27 Goede bewegwijzering en nette straatnaamborden 28 Info over openbare werken 29 Gratis telefoonnr. Voor info en meldingen over werken Gebeurt dikwijls per e-mail en meldingskaart EssenInfo 50 0 100 75

9 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 30 Aantrekkelijke dorpscentra met goede voet- en fietspaden Is een permanent werk 31 Voldoende parkeerplaatsenIs plaatselijk gebonden. Bijkomende plaatsen gecreëerd in Kloosterstraat 32 Sensibilisering over mobiliteit (Week van de Zachte Weggebruker) 33 Schoolfietsroutekaart 34 Scholieren-pv’s uitwerken 75 50 100 0

10 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 35 Oefenterrein voor autorijlessenparking Mariaberg 36 Herinrichting Kalmthoutsesteenweg Wildert aanzet gegeven in Mobiliteitsplan 37 Structureel budget voor voetpaden Moet nog verbeteren 38 Aanleg nieuwe fietspadenenorm veel werk verzet (verbinding Hemelrijk, Leegtestraat, …); Nieuwmoersesteenweg en Moerkantsebaan komen eraan 39 Investeren in Trage WegenActieplan is uitgewerkt, en wordt stap per stap gerealiseerd. 100 25 100 75

11 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 40 Variabele zone30 borden 41 Herinrichting schoolomgevingenaanzet met project Moerkantsebaan 42 Maximumsnelheden aanpassen (bv. Oude Baan) 43 Strenge controle op uitvoeren van openbare werken 44 Rotondes waar mogelijk 100 25 100 25

12 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 45 Geen drempels, wel versmallingen 46 Goede straatverlichtingprobleem met Infrax soms lange wachttijden 47 Voetpaden aanpassen aan mensen met een handicap gebeurt niet structureel 48 Goede afspraken met NMBS en De Lijn Meer belbushaltes en gebiedsevaluatie met De Lijn 49 Wegwerken dure treintarief naar Roosendaal Is zaak van nationale overheden 25 0 0 75 0

13 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 50 Bijkomende haltes voor de belbus bv. op Horendonk 51 Bus richting Wuustwezel en Brecht en verder lijn 440 52 Openbaar vervoer naar Roosendaal Is zaak van andere overheden 53 Ondersteunen van de Handicaruitgebreid met Minder Mobielen Centrale 54 Wijkagent bekend en herkenbaar 100 0 50

14 CD&V Essen Wonen in EssenOpmerkingenScore 55 Promotie inbraakpreventiepremie 56 Investeren in de hulpdienstenmet succes! 57 Nieuwe regeling dringend ambulancevervoer naar roosendaal Is in feite niet meer nodig. Nieuwe technieken en nieuwe ambulance zorgen voor stabilisering alvorens de patiënt te vervoeren. 75 100 0

15 CD&V Essen Essen Komt BijeenOpmerkingenScore 1 Erkennen rol adviesraden 2 Huldigen vrijwilligersbv. nieuw: gemachtigde opzichters 3 Één loket voor het verenigingsleven sinds 1/11/2011 4 Verenigingen ondersteunen i.v.m. vrijwilligerswet Provincie heeft deze taak opgenomen 5 Subsidies op basis van punten 100 75 100

16 CD&V Essen Essen Komt BijeenOpmerkingenScore 6 Ophalen oud papier door verenigingen verder zetten ondanks verzet van bv. Ovam 7 Rex verder uitbouwen 8 Uitbreiden uitleendienstbv veel meer tafels en stoelen 9 Promotie van in.essen.beIn feite niet meer nodig door veralgemening van het internet en bouwen van websites 10 Rubriek “vrijwilligers” op website Komt op nieuwe website die in aanbouw is 100 75 100 0 75

17 CD&V Essen Essen Komt BijeenOpmerkingenScore 11 Ondersteunen van een verenigingenbeurs N.a.v. 850 jaar Essen, opnieuw in 2012 12 Bibliotheek als centrum voor promotie van verenigingen 13 Ondersteunen van verenigingen in het beheer van lokalen bv. brandveiligheid bij jeugdlokalen 14 Inbraakpreventiepremie uitbreiden tot lokalen 15 Samenwerken met uitbaters parochiezalen Met parochiezaal Statie overeenkomst om aantal gemeentelijke activiteiten te organiseren 100 0

18 CD&V Essen Essen Komt BijeenOpmerkingenScore 16 Investeren in de Oude Pastorij 17 Rex uitbouwen tot zaal voor allerlei gebruik 18 Repetitieruimte voor muziekgroepjes Mogelijkheid om in Rex te repeteren, echter zonder succes 19 Investeren in de Heuvelhalbv. nieuwe sportvloer 100 75 100

19 CD&V Essen Essen Komt BijeenOpmerkingenScore 20 Extra steun voor evenementen met bovenlokale uitstraling Bv. cross Rouwmoer 21 Uitvoeren van Horecabeleidsplan van Jong CD&V 22 Promotie van kermissen 23 Organiseren van een sportinitiatieweek Omnisportweken voor jongeren tijdens vakantie 24 Kobiecheques uitgeven 25 Handhaving van participatiecheques In de praktijk door dubbel aantal kobiecheques te geven 100 0 25 75 100

20 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 1 Samenstellen van een “economieteam”, bestaande uit deskundigen o.l.v. de schepen van lokale economie 2 Uitwerken van een “businessplan Essen” 3 Aanboren van subsidies, evt. i.s.m. AGB 4 De adviesraad Lokale Economie wordt gedynamiseerd 5 Organiseren van een jobbeursmet succes! 0 25 75 0 100

21 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 6 “jobsite” van VDAB op de website 7 Meer stageplaatsen in het gemeentehuis 8 Meer groenonderhoud door sociale economie 9 Lobbyen bij het provinciebestuur Samen met provincie initiatieven rond innovatie en mobiliteit voor bedrijven 10 Herinrichting Rijkmakerzie site Beckers 100

22 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 11 Gemeente werkt mee aan een “micro- bedrijvencentrum” RUP site Sany Logistics 12 Aanwerven van een “gemeentelijke economiemanager” halftijdse ambtenaar Lokale Economie 13 Reglementering bundelen in een “codex”Jobstudent heeft daaraan gewerkt. Wordt nu verder op punt gesteld. 14 Eenduidige bewegwijzering bij openbare werken 15 Nette en moderne infokiosken 75 0

23 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 16 Indien toegelaten kopen bij de eigen ondernemers Indien niet meer dan 10% duurder dan niet-Essens bedrijf 17 Gemeente betaalt facturen aan Essense middenstand binnen de 30 dagen 18 Verfijning van de belasting op huis-aan-huisreclame vele bladen betalen rechtstreeks bij een Nationaal Fonds 19 Inbraakpreventiepremie uitbreiden naar middenstand 20 In Essen wordt regelmatig een “koopavond” georganiseerd 100 0 25 0 0

24 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 21 We brengen middenstanders, sponsors en verenigingen samen om een pakket van sponsoring te kunnen centraliseren 22 Contact zoeken met Rosada om er promotie te voeren voor Essen via VVV 23 Reclame voor Essen bij grote publieksevenementen (bv. Cross) via commentaar op TV 24 Voldoende aandacht voor bedrijfstoerisme 25 Mogelijkheden verkennen in de toeristisch-recreatieve sector, bv. bungalowpark, verblijfstoerisme Zie plannen rond camping Wildert 0 100 25 0 100

25 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 26 Overlegplatform lokaal toerisme oprichtengoede samenwerking met o.a. VVV en Grenspark 27 Verfraaien van de Wildertse DuintjesNieuwe parking met fitnesstoestellen 28 Nieuwe mogelijkheden voor de Horendonkse bossen aansluiting aan mountainbikeroute Rucphen 29 Opwaarderen buurtwegenInventarisatie is gebeurd en actieplan uitgewerkt. Duinzandlaan is reeds opgewaardeerd. Rest volgt. 30 Restaurantcheques uitgeven als cadeaubon 50 100 50 75 0

26 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 31 Kermissen worden niet belast maar aangemoedigd 32 Caféterrassen worden positief bejegend 33 Plannen uitwerken site Rangeerstation 34 Pro-actieve en positieve aanpak milieuvergunningen voor de landbouw 35 Europese samenwerking in het plattelandsbeleid bv. Leader 0 50 100

27 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 36 Praktische ondersteuning aan scholen en zorgcentra bv. scholenoverleg en logistieke ondersteuning 37 Meewerken in het Resoc 38 Het Nederlandse arbeidsbureau moet aanwezig zijn in Essen 39 Beter openbaar vervoer naar Nederlandse bedrijventerreinen lobbywerk leidt (nog) niet tot resultaat 40 Administratieve dienstverlening voor Essenaren die in Nederland werken Bureau Belgische Zaken heeft zitdag in Brasschaat 100 0 0 25

28 CD&V Essen Essen WerktOpmerkingenScore 41 Beter openbaar vervoer op de oost-westas 42 Kinderopvang in de buurt van het station 100 0

29 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 1 Uitwerken Lokaal Sociaal Beleidsplan 2 Gemeente en ocmw werken samen zodat één aanspreekpunt voor burgers voor individuele steunen is nu ocmw bevoegd 3 Middelen geven aan ocmw 4 Ocmw werkt mee aan sociale economie voor groenprojecten Beperkt door Vlaamse reglementering en subsidies 5 Één loket kinderopvang 100 50 0

30 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 6 Permanente kinderopvang, ook tijdens schoolvakanties IBO, speelpleinen, enz. 7 IBO, bv. in de buurt van het station twee IBO's gestart (Wildert + Mariarberg) 8 Geboortecadeau i.p.v. -premie 9 Polikliniek tot centrum voor eerstelijnsgezondheidszorg 10 Oprichten van een “sociaal huis”Momenteel een Lokaal Dienstencentrum “light” 100 0 75

31 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 11 Eén welzijnsloket op het Kerkeneind 12 Woonkamers voor tijdelijk onderdak 13 Seniorenraad betrekken als actieve beleidspartner 14 Senioren vertegenwoordigd in de Gecoro 15 Goede communicatie tussen senioren en gemeente 100

32 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 16 Seniorenbeleidsplan actualiseren 17 Senioren werken mee aan nieuw mobiliteitsbeleid 18 Goede fiets- en voetpadenHeel wat investeringen in fietspaden. Projecten Nieuwmoersestenweg en Moerkantsebaan staan in de startblokken 19 Bijkomende belbushaltes 20 Opfriscursus autorijdenMobiPlus 100 75 100

33 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 21 Ouderenwoningen in elke wijkBouwvergunning voor woningen Nieuwstraat is in orde. Woningen in Sint- Jansstraat zijn aangekocht en moeten opnieuw opgebouwd worden. 22 Renovatiepremie voor aanpassing van woningen voor ouderen 23 Handhaven van servicediensten voor senioren 24 Inrichten van sportinitiatie voor ouderen Elke vrijdagnamiddag sportnamiddag voor senioren in de Heuvelhal 25 Samenwerken met uitbaters van ontmoetingscentra 75 100 50

34 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 26 Ondersteunen van (vormings)activiteiten die in de ontmoetingscentra worden georganiseerd 27 Behoud van toelagen voor personen met een handicap 28 Toegankelijke wegen en gebouwen Zie investeringen in gemeentehuis en lift in Oude Pastorij 29 Extra steun voor verenigingen die personen met een handicap laten meewerken 30 Ondersteunen van initiatiefnemers van een zorgboerderij 50 100

35 CD&V Essen Welzijn in EssenOpmerkingenScore 31 Sensibilisering gezondheidspreventie 32 Tegen aanwezigheid coffeeshops aan de grens 33 Aandringen op nieuwe regeling ambulancevervoer naar Roosendaal Is in feite niet meer nodig. Nieuwe technieken en nieuwe ambulance zorgen voor stabilisering alvorens de patiënt te vervoeren. 100 0

36 CD&V Essen Sport in EssenOpmerkingenScore 1 Opmaken van een sportbeleidsplan 2 Nieuw subsidiereglement op basis van punten 3 Aanbod van jeugdactiviteiten en voor gehandicapten wordt extra ondersteund 4 Specifieke ondersteuning voor grote sportmanifestaties 5 Ondersteuning voor sporten in losse verbanden 100 25

37 CD&V Essen Sport in EssenOpmerkingenScore 6 Reorganisatie van de uitleendienst 7 Ondersteuning voor samenwerking tussen clubs extra punten in subsidiereglement 8 Extra aandacht voor gehandicapte sporters 9 Heropstart voor sportinitiatie voor jongeren Omnisportweken tijdens vakantie 10 Sportcompetitie tussen Essense scholen 100 75 100

38 CD&V Essen Sport in EssenOpmerkingenScore 11 Sportinitiatie voor ouderen 12 Ruimte voor individuele sporters in nieuwe sporthal 13 Snelle vooruitgang in dossier nieuwe sporthal Snelle vooruitgang werd tegengehouden door sabotage van de oppositie 14 Verenigingsvriendelijke tarieven in nieuwe sporthal 15 Investeren in sportinfrastructuur in de wijken bv. fitness, pingpongtafeltjes 16 Zachte recreatie en sport mogelijk maken op terreinen Rangeerstation Rangeerstation is ondertussen aangekocht. 100 0 75 100 75

39 Totale score 73% CD&V Essen. Wonen in Essen 68%. Essen Komt Bijeen 80%. Essen Werkt 61%. Welzijn in Essen 83%. Sport in Essen 84% Totale score 74%


Download ppt "CD&V Essen Verkiezingsbeloftes 2006, een overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google