De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Leden Vergadering “Stel de belangen van de burger centraal”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Leden Vergadering “Stel de belangen van de burger centraal”"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Leden Vergadering “Stel de belangen van de burger centraal”
Algemene Leden Vergadering 27 mei 2009 Thema: “Stel de belangen van de burger centraal” Ing. Ad van Wensen Voorzitter Belangen Vereniging Funderings Problematiek Dordrecht

2 Vaststellen agenda Opening Vaststellen agenda
Landelijke ontwikkelingen in het kort Notulen 28 mei 2008 Bestuur en jaarverslag Rechtszaak Rekenkamer Financieel jaarverslag ~ kascontrole ~ begroting Vaststelling contributie Rondvraag

3 Aangesloten 10 verenigingen Funderingsparagraaf Publicatie VROM, NVG, NVM,SPFN Overleg Tweede Kamer en VROM Manifest, gemeenten, SPFN, NVG, VEH, SVN, NHG, SEV Bouwend Nederland …………

4 Notulen ALV 28 mei 2008

5 Bestuur en organisatie BVFP onveranderd
Ing. Ad van Wensen, Mark Rijnders, Martin de Bondt, Leny Kuhlemeier en Monique de Weerd Adviseurs Ir. Willem de Jong en Ir. Ton Lenoir Notulisten Angelique Baardse en Yvonne v d Meijde Administratie Yvonne v d Meijde (leden) en Otto van der Spoel (financiën) Website Karin en Perry Bos Vrijwilligers Diverse vrijwilligers waaronder Arie Kleijnjan

6 Jaarverslag in beeld

7 Grootste geschilpunt met gemeente
Rioolvideoinspecties Lekke riolen Drainages Peilbuizen Kleidammen Rapport Wareco WOB- procedure “Stel de belangen van de burger centraal”

8 Zo moet rioolvervanging niet! Het belang van burgers wordt geschaad!
Zand is zeer waterdoorlatend Nog meer houten funderingen die droog komen staan en wegrotten Kleidammen noodzakelijk Gebruik zand beperken

9 Rechtszaak BVFP-Dordrecht deel 1
2000-nu Aansprakelijkstellingen + aanvullend Verzamelen informatie door BVFP-Dordrecht Onderzoek TNO Bouw en Ondergrond (nu Deltares) 2006 Nov Dagvaarding gemeente Dordrecht 2007 Mei Conclusie van antwoord (gemeente) Okt Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Nov Bezwaar tegen fictieve weigering WOB Nov Verzoek voorlopige voorziening (WOB)

10 Rechtszaak BVFP-Dordrecht deel 2
Nov Besluit op WOB (gemeente) Nov Intrekking voorlopige voorziening (BVFP-D) Dec Conclusie van Repliek (BVFP-Dordrecht) Dec Pro-forma bezwaar WOB procedure 2008 Jan Hoorzitting bij gemeente Dordrecht Mei ALV 2008 Juni Conclusie van Dupliek (gemeente) Sept Akte uitlating producties (BVFP-Dordrecht) Verzoek uitspraak door beide partijen Okt 1e uitstel tot 29 november Nov 2e uitstel tot 24 december Dec 3e uitstel tot 12 januari 2009

11 Rechtszaak BVFP-Dordrecht deel 3
2009 Jan 4e uitstel tot 18 februari Febr 5e uitstel tot 18 maart Mrt De rechters zijn voornemens om vóór 1 juli 2009 vonnis te wijzen (meervoudige kamer) Mrt 6e uitstel tot 15 april 2009 Apr 7e uitstel tot 13 mei 2009 Mei 8e uitstel tot 11 juni 2009 Mei Opnieuw WOB noodzakelijk

12 Mogelijkheden verder verloop rechtszaak
Er komt een zitting Getuigen-deskundigen worden gehoord en pleidooi advocaten Er wordt een derde deskundige aangewezen Onderzoek door onafhankelijke partij Uitspraak rechtbank mogelijk in 2010 Gemeente wordt veroordeeld Gemeente kan in hoger beroep Gemeente wordt in het gelijk gesteld BVFP kan in hoger beroep Er wordt een schikking getroffen voor alle leden Voorstel wordt voorgelegd aan ALV

13 Rapport rekenkamer “Stel de belangen van de burger centraal”
Gemeente Dordrecht heeft gedupeerden veel te laat gewaarschuwd houdt informatie achter handhaaft niet Past externe rapporten aan (m.a.w. = manipulatie) Gemeentebestuur herkent zich niet in het rapport Gemeenteraad? Veel reacties media

14 Strip uit AD De Dordtenaar met dank aan Roma Reclame & Vormgeving

15 Bij voldoende belangstelling organiseert de BVFP op 1 juli
Een toelichting op het rapport door de rekenkamer Door: Drs. D.V. Hindriks (directeur Rekenkamer Dordrecht) Drs. D.V.J. Massie (onderzoeker) Er wordt voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. Locatie De Linde, Bankastraat 158 Inloop uur Aanvang uur Ook de raadsleden zullen worden uitgenodigd.

16 Jaarverslag afgelopen verenigingsjaar tevens activiteiten komend verenigingsjaar
Overleg met eigenaren bouwblok (alleen op verzoek) Beantwoording van vragen en geven van adviezen Overleg met overheden, aannemers en ingenieursbureaus Bestuursvergaderingen, memo’s en s Rechtszaak en aanvullende aansprakelijkstellingen, Hoorzittingen, bezwaar en beroepscommissie Lezingen, informatie, publicaties, nieuwsbrieven, website Radio, TV, kranten en toenemend aantal vakbladen Onderzoek, lezen, artikelen schrijven Bezoek op locatie Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

17 Een aantal zaken zijn goed op de rails gezet
Diverse bouweenheden verder op weg naar funderingsherstel geholpen Voorkomen dat lid in traject ‘aanschrijving’ geconfronteerd zou worden met uitvoering onder dwang (zonder subsidie etc) Voorkomen dat paalkopverlaging Javastraat niet uitgevoerd mag worden (onjuiste argumenten gemeente weerlegd) Project Lanen van Oranje Zo veel mogelijk wordt voorkomen dat schade ontstaat aan bestaande panden. Communicatie tussen projectontwikkelaar AM en buurtbewoners verbeterd. Trillingsmetingen door onafhankelijk bureau Sonus uitgevoerd Gebruik boorpalen. Bouwexploot Voorkomen dat aanvoerweg Muys van Holystraat voor uitvoering funderingsherstel Singel werd afgesloten

18 Bezig een aantal zaken goed op de rails te krijgen
Diverse bouwblokken die nog funderingsherstel moeten uitvoeren Aanpak belemmerende factoren funderingsherstel Marthinus Steynstraat funderingsherstel of sloop nieuwbouw? Op verzoek bewoners infobijeenkomst, BVFP vertegenwoordiger naar gemeente en projectontwikkelaar Grondwater (diverse situaties) Kleidammen en compartimentering Grondwatersituatie herinrichting Reeweg Oost Bezwaarschrift Bouwexploot bouw school Vest

19 Website www.platformfundering.nl speelt cruciale rol

20 Tips Wacht niet te lang met vragen
Ook al was de handhavingstermijn 25 jaar of meer blijf het grondwater monitoren Overleg met uw buren als nog hersteld moet worden Wacht niet te lang met herstel Subsidieverordening loopt tot 1 juli 2011 Schakel bij funderingsherstel ALTIJD directievoering in Nulmeting Kelderwanden optrekken tot boven het maaiveld

21 Financieel jaaroverzicht Penningmeester Martin de Bondt
Balans Baten (inkomsten) Algemene kosten (uitgaven) Totaal lasten (uitgaven) Totaaloverzicht

22 Balans ACTIVA Kantoormachines 1.036 1.406 Liquide middelen
31 maart 2009 31 maart 2008 ACTIVA Kantoormachines 1.036 1.406 Liquide middelen Rekening Courant 3.811 4.585 Spaarrekening 27.000 17.000 30.811 21.585 ========= Totaal 31.847 22.991 PASSIVA Eigen vermogen

23 Baten (inkomsten) Begroting 2008-2009 Realisatie 2009-2010 Contributie
50.500 49.107 50.000 Donateurs 1.000 1.339 Advertenties 1.100 840 Verkoop advies 300 1.285 500 Giften 2.500 30 Rente 784 ============ =========== Totaal in 55.900 53.385 53.500

24 Algemene lasten (uitgaven)
Begroting Realisatie Huisvesting vergaderkosten 1.500 1.566 Werkgroep techniek 500 1.152 1.000 Automatisering website 6.500 5.611 Drukwerk 4.000 2.147 3.000 Porti - bezorgkosten 1.280 Kantoorbehoeften 3.500 3.017 Telefoon en internet 2.320 Reis- en verblijfkosten 2.500 1.813 Bankkosten en rentelasten 400 226 Overige kosten 2.000 2.640 Afschrijvingskosten machines 370 ========== Totaal algemene lasten 25.900 22.142

25 Totaal lasten (uitgaven)
Begroting Realisatie Algemene kosten 25.900 22.142 Juridisch 25.000 22.387 Technisch 15.000 ======== Totaal lasten 65.900 44.529

26 Totaaloverzicht financiën
Begroting Realisatie 1 april eigen vermogen 22.991 31.847 inkomsten 55.900 53.385 53.500 ======= ======== subtotaal 78.891 76.376 85.347 uitgaven 31 maart eigen vermogen 12.991 19.447

27 Kascontrole

28 Vaststelling contributie
Oud (verenigingsjaar 1 april 2008 t/m 31 maart 2009) Inschrijfgeld € 25 Contributie € 65 (meer overmaken mag ook) Minimale bijdrage donateurs € 19,-- Nieuw (verenigingsjaar 1 april 2009 t/m 31 maart 2010) Onveranderd (onder voorbehoud)

29 “Stel de belangen van de burger centraal”
Wat kunt u zelf doen? De BVFP inschakelen en uw buren mobiliseren Ledenwerving Zorgen dat de funderingsproblematiek ook bij uw partij op de agenda komt Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen - maart letten op de programma’s van de partijen “Stel de belangen van de burger centraal”

30 Vragen? Waar is behoefte aan? Algemene informatieavonden?
Specifieke onderwerpen zoals: Funderingsherstel Grondwaterherstel Funderingsonderzoek Funderingen op staal Vocht in kruipruimten (ver)kopen van een woning Anders? Wat zou de vereniging meer kunnen doen? Heeft u andere vragen?


Download ppt "Algemene Leden Vergadering “Stel de belangen van de burger centraal”"

Verwante presentaties


Ads door Google