De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 november 2006Craftworld congres Craftworld The art of Television & Gaming Lessons Learned Freek van ‘t Ooster, iMMovator Cross Media Network.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 november 2006Craftworld congres Craftworld The art of Television & Gaming Lessons Learned Freek van ‘t Ooster, iMMovator Cross Media Network."— Transcript van de presentatie:

1 22 november 2006Craftworld congres Craftworld The art of Television & Gaming Lessons Learned Freek van ‘t Ooster, iMMovator Cross Media Network

2 22 november 2006Craftworld congres Craftworld: the art of television and gaming Opzet en verloop Resultaten Evaluatie vanuit deelnemers Conclusies over proces Conclusies over gaming en televisie Craftworld is mogelijk gemaakt door:

3 22 november 2006Craftworld congres Craftworld Opzet en verloop

4 22 november 2006Craftworld congres Doel en opzet van Craftworld Doel: het combineren van de positieve krachten van televisie en gaming om te komen tot unieke nieuwe TV/Game-concepten Vier multidisciplinaire teams – met leden uit beide werelden – strijden om het “beste” concept Reeks drie workshops (meer work dan shop) –Tutorial (17 mei, Hilversum) –Build (21 juni, Rotterdam) –Develop (28 sept, PicNic06, Amsterdam) Pitchen voor vakjury Toets op creativiteit, strategie, uitvoerbaarheid en potentieel Open kaders en eigen budget voor uitwerking per team Analyse van proces levert inzicht op condities om tot levensvatbare concepten te komen Afsluitend congres voor gaming en televisie

5 22 november 2006Craftworld congres Craftworld: the art of television and gaming Hoe lastig het is om te leren …

6 22 november 2006Craftworld congres Verloop 1e workshop: tutorial, ontmoeting, teamvorming en 1e vingeroefening 2e workshop: build, echt work, concepten vormen zich 3e workshop: develop, eindpresentatie en kruisbestuiving op gang brengen Wat gebeurde er? Teamdynamiek en alle aspecten van groepsprocessen Tutorials verrassend: TVwereld vrijer, gamingwereld gestructureerder, belang van goede synopsis/scripting/scenario’s Weinig fundamentele discussie, snel naar toepassingen Deadlines en pitchen als resultaat aanjagers Bijeenkomsten buiten de workshops om: daar gebeurde het Maar ook Teamleden zelf aan de slag Google-hits op “Craftworld”: 90.800 wv 10.500 in Nederland En ….

7 22 november 2006Craftworld congres

8 22 november 2006Craftworld congres Craftworld Evaluatie door deelnemers

9 22 november 2006Craftworld congres Bij de totstandkoming van het concept wordt een duidelijke proceslijn gevolgd:

10 22 november 2006Craftworld congres Van te voren zijn in het team heldere afspraken gemaakt over de wijze van besluitvorming:

11 22 november 2006Craftworld congres Geef aan hoeveel tijd procentueel besteed is aan de onderstaande elementen van de conceptuitwerking:

12 22 november 2006Craftworld congres Zonder televisie elementen is ons concept niet succesvol:

13 22 november 2006Craftworld congres Zonder gaming elementen is ons concept niet succesvol:

14 22 november 2006Craftworld congres De Craftworld-workshops dragen voor mij positief aan een beter begrip over en weer van de wereld van gaming en van televisie

15 22 november 2006Craftworld congres TOP 5 | Effectieve middelen ★ 5. Wiki (1,50) ★ 4. E-mail (2,36) ★ 3. Workshop II | Develop (2,89) ★ 2. Workshop I | Tutorial (3,00) ★ 1. Bijeenkomsten buiten workshops (4,64) Gem aantal uren besteed per deelnemer: 48

16 22 november 2006Craftworld congres Na de workshops gaat ons team - of leden hiervan - verder met het concept:

17 22 november 2006Craftworld congres Als volgend jaar een opvolger van Craftworld wordt georganiseerd neem ik hieraan deel.

18 22 november 2006Craftworld congres Gaming en Televisie bestaan nu naast elkaar en zullen in de toekomst nauwelijks met elkaar vergroeien:

19 22 november 2006Craftworld congres Craftworld Resultaten

20 22 november 2006Craftworld congres Resultaten “Heilige graal” niet gevonden Horseless carriage syndroom: neiging nieuwe technieken in termen van de oude/bekende te zien Zelfgekozen focus op uitvoerbaarheid en kruisbestuiving media 4 “multimedia”-concepten: TV, game, internet, community, real life events in het kader van het format, maar beperkte integratie. Concept als paraplu. 1 “overlay”-concept: Game Layers waarin spelelement wordt toegevoegd aan lopende TV-programma’s Students edition: zelfde beeld, vnl crossmediale concepten Ook richtingen niet verkend door teams: –Machinima: versmelting game-engines en cinema –Live gameverslaggeving op televisie –Games op (interactieve) televisie-platforms –Spinoffs van bestaande televisieprogramma’s/films

21 22 november 2006Craftworld congres

22 22 november 2006Craftworld congres Craftworld Conclusies over proces

23 22 november 2006Craftworld congres Observaties vanuit organisatie Procesverloop –Groepsdynamiek –Geen duidelijke structuren –Geen afspraken vooraf over proces, besluitvorming, doelen –Splitsing en zelf uiteenvallen van teams Opvallende zaken –Aangenaam verrast door gestructureerde aanpak van gaming wereld –Opvallende confrontatie met werkproces documentairemakers –Twee werelden zijn verschillend en hebben eigen wetmatigheden TV-maker denkt als zender, vanuit het te vertellen verhaal, interactie-ruimte beperkt tot wel of niet kijken Game-developer denkt vanuit interactie, uitdagen en betrekken van eindgebruiker, die zelf ervaart en onderzoekt, maar wel vanuit een vooraf uitgewerkt en vastgelegd ontwerp Game ontwikkeling is veel langer proces dan televisie maken

24 22 november 2006Craftworld congres Proces: geen ei van Columbus Opzet met crossfunctionele teams en pitches werkte prima. Uitvoering: teamsamenstelling is cruciaal: niet te groot en evenwichtige verdeling over disciplines en achtergronden Geen enkel team heeft een vastomlijnd proces doorlopen, maar hoge iteratie tussen de stappen: –Doelstelling/kader- Gameplay –Doelgroep- TV-format en productie –Doelen- Tone of Voice / Look-and-feel / Interface –Propositie- Story lines –In te zetten media- Exploitatiemodel Scherpte door deadlines en pitchverplichting voor vakjury. Eigen budget werkt motiverend en biedt creatieve ruimte

25 22 november 2006Craftworld congres Proces: lessons learned Creativiteit laat zich niet vangen in procesmodel: hoge iteratie tussen verschillende stappen noodzakelijk, teamsamenstelling veel bepalender voor het resultaat Team samenstelling zorgvuldiger: max 5-6 mensen, cross disciplinair Model van competitieve innovatie in teams die met elkaar strijden werkt Kaders afhankelijk van de doelstelling levert focus en daarmee versnelling van proces Strakke jurering, criteria vooraf geven richting Pitchen, pitchen, pitchen Korter terugkoppelmodel (vaker pitchen) en meer momenten om gezamenlijk bij te schaven

26 22 november 2006Craftworld congres Craftworld Conclusies over Televisie en Gaming

27 22 november 2006Craftworld congres Gaming en televisie: discussies in teams Actief / passief syndroom, groep vs individueel, live vs when you want, lineair (=verhaal van de maker) vs non-lineair (meerdere wegen te volgen, keuzes te maken), eenmalige uitzending vs beschikbaar wanneer je wilt, TV “feeling a hero” vs Game “being a hero” Televisie is niet hetzelfde als Video Generatiekloof? Horseless carriage? Beide werelden kennen andere regels, ander gebruik. Kunnen elkaar wel versterken als het in het concept past. De inhoud waarover het gaat kan wel hetzelfde zijn, daar kunnen de werelden elkaar ontmoeten. Zeker geschikt om een complexe materie toegankelijk te maken op aantrekkelijke manier voor kijker / burger / jeugd / consument

28 22 november 2006Craftworld congres Gaming en televisie: tegenstellingen Gevaar: focus op de verschillen - > horseless carriage syndroom en gemiste kansen

29 22 november 2006Craftworld congres Gaming en televisie: wisselwerking Televisie en gaming zijn middelen om iets anders te bereiken (vermaak, educatie, nieuws, informatie, sport) Concept wordt versterkt door oplijnen van twee krachten: –Snelheid, massaliteit en impact (emotie) van televisie –Betrokkenheid, actie en zelf denken / doen / ondervinden in games Televisie vraagt weinig “processorpower”, maar kan wel aanzetten tot denken buiten het kader van de maker Gaming zorgt voor betrokkenheid, interactie, zet aan tot tactisch denken, maar wel binnen de kaders van de makers Belang van scenario’s, scripting, characters De toepassing (en achterliggende doelstellingen/doelgroepen) bepaalt of crossmediaal gebruik zinvol is en welke mix van media het beste resultaat levert

30 22 november 2006Craftworld congres

31 22 november 2006Craftworld congres Craftworld Next level ?

32 22 november 2006Craftworld congres Gaming en televisie: discussie Waar liggen de kansen? Hoe haken we de sectoren beter op elkaar aan? –Hoe kan gamingsector profiteren van meer samenwerking met televisiewereld? –Hoe kan televisiesector profiteren van meer samenwerking met gamingwereld? Wat kunnen we doen om dat te versnellen? Andere onderwerpen?

33 22 november 2006Craftworld congres Dank voor uw aandacht! Meer informatie? iMMovator Cross Media Network Freek van ‘t OosterJurriaan van Rijswijk 06 52 00 13 4306 53 93 49 71 freek.vantooster@immovator.nljurriaan.vanrijswijk@immovator.nl

34 22 november 2006Craftworld congres Gaming en televisie: definities Een game is een digitaal spel, waarin interactie mogelijk is via een interface, die interacteert met de regels van het spel. Deze regels bevatten een achtergrond van verhaal en setting. De regels geven feedback via output van beeld en geluid, deze feedback zorgt voor een gameplay. In deze definitie zitten de 5 onderdelen van een game namelijk: gameplay, graphics, sound, interface en story Een televisieprogramma is een samengestelde registratie in beeld en geluid van iets dat de makers willen overbrengen aan het publiek, dat via een televisiezender naar eindgebruikers wordt gebracht. De interactie van de eindgebruiker bestaat uit wel of niet kijken. Video is een reeks bewegende beelden, waarvan de volgorde vooraf vastligt en die niet beïnvloed wordt door de kijker (lineair)


Download ppt "22 november 2006Craftworld congres Craftworld The art of Television & Gaming Lessons Learned Freek van ‘t Ooster, iMMovator Cross Media Network."

Verwante presentaties


Ads door Google