De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buiten leren, binnen valideren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buiten leren, binnen valideren"— Transcript van de presentatie:

1 Buiten leren, binnen valideren
Karin Elferink Buiten leren, binnen valideren 10 februari 2010 Het Groene Leertraject

2 Workshop Aanleiding en achtergrond
Buitenschoolse activiteiten in beeld De casussen belicht In groepen aan het werk Plenaire terugkoppeling

3 De aanleiding Het onderzoek De weg De wetenschap Het richten

4 “It takes a village to raise a child!”, Hillary Clinton
De aanleiding “It takes a village to raise a child!”, Hillary Clinton

5 Het onderzoek Doel De effecten van buitenschool leren bevorderen
Sherlock Holmes: "The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes." Doel De effecten van buitenschool leren bevorderen Onderzoeksvraag Wat is nodig om de wisselwerking tussen binnen en buitenschools leren te versterken, zodanig dat een optimaal leeropbrengst ontstaat?

6 De weg Nulmeeting Plan van aanpak
Volgen en in beeld brengen van interventies Tussenmeeting 2009 Eindmeeting 2010 Digitale Toolkit

7

8 De wetenschap Dr. Bill Law Expertgroep

9 Kernpunten van Bill’s gedachtegoed
Loopbaanleren voltrekt zich overal, niet alleen op school of werkplek of in begeleidingssituatie Loopbaanleren is interactief, gebaseerd op ervaringen en (innerlijke) dialoog Loopbaanleren = learning for living, de verbinding tussen werk en leven De sociale (culturele) context is een belangrijke, in grote mate bepalende factor in loopbaanleren Doel van onderwijs en begeleiding is jongeren in staat te stellen levensbeslissingen te nemen en levenskeuzes te maken en stereotypen te doorbreken Loopbaanleren verbindt formeel en informeel leren

10 Waaier van mogelijkheden
Netwerkontwikkeling Waaier van mogelijkheden partners-coming-in / students-going-out / ‘real-life’ projects Buitenschools leren in omgeving Leerlingen zijn direct in contact met mensen, omgeving en taken learning-outcomes / target-setting / outcomes-of-learning Leerling profielen en individuele leer &actieplannen Verwerking en reflectie op wat je weet en wat je ermee kunt doen. tutor-time / carousels / specialist-time Ontwikkeling persoonlijke & sociale vaardigheden Leren van conventies &rollen,hoe toe te passen in spec.situaties expert help / mentoring / digital media Persoonlijke begeleiding&advies Ind. Hulp bieden bij specifieke problematiek display & loan / interactive / local & life-wide Informatiepunt en bronnenmateriaal Verzamelen van informatie en indrukken kansen, rollen en identiteit occasional / systematic / progressive Duurzaam partnerschap voor onderwijs Samenwerkende partners binnen en buiten de school, gepositioneerd in teams as-and-when / planned / monitored Vakkenintegratie Toepassen van (vak)kennis op leven/ervaringsleren Partners binnen / leerlingen buiten / levensechte projecten Leeropbrengst (wat)/ doelgericht (normen) / leereffect (wat&hoe) Mentoruur/tutortijd/ wisselende groepen/ inzet specialist decanaat / mentoraat / digitale media Folder&leenmateriaal / interactief /lokaal&levensbreed soms / systematisch (gestuurd)/ progressief Af en toe / vaste momenten (projecten / als beleid

11 Buitenschools leren Valideren Formeel, non-formeel en informeel leren Wettelijk kader Het Richten

12 Buiten leren, binnen valideren
Curriculum Buitenschools leren buiten de school: stage, excursie, et cetera – formeel leren Buitenschools leren binnen de school: minionderneming – formeel leren Buitenschoolse activiteiten – non-formeel en informeel leren

13 Formeel, non-formeel en informeel leren

14 Buiten leren, binnen valideren
Valideren is waarde toekennen Iets is gevalideerd als het is gekoppeld aan een doel. De waarde kan vooraf of achteraf toegekend worden Meer valide als: De waarde door meerdere mensen wordt toegekend Als er beslissingen genomen worden op basis van het waardeoordeel Bij vergroten civiel effect (waarde voor de omgeving) Manieren om waarde toe te kennen, bijvoorbeeld: Loopbaangesprek, reflectiegesprek, feedback, CGI, PvB’s maar ook schriftelijke kennistoetsen.

15 Wettelijk kader het moet gaan om begeleid onderwijs (inspectie)
Eindtermen - PTA Preambule Kwalificatiedossiers - OER Onderwijstijd (Cornielje) Onder verantwoordelijkheid van Maakt deel uit van onderwijsprogramma Inspirerend en uitdagend karakter bijdrage aan zinvolle invulling het moet gaan om begeleid onderwijs (inspectie)

16 Buitenschoolse activiteiten in beeld!
Echte klantopdracht Gastspreker Oriënterende stage Bijbaantje bloemenwinkel

17 Buiten leren, binnen valideren
Dit verhaal gaat ook over Ilse en Jeroen, het hadden ook Mayke of Tarik kunnen zijn. Het verhaal gaat over hun leven, bij hen thuis, hun vrije tijd en op school. Wat ze doen en wat ze leren binnen en buiten de school. ‘It takes a village to raise a child!’, Hillary Clinton

18 Even voorstellen… Ilse woont met haar ouders en broer in Boxtel (Noord Brabant). Ze zit op het vmbo-t en is 14 jaar oud. Jeroen woont met zijn ouders en broer in Alkmaar. Hij zit ook op het vmbo-K en is 14 jaar oud.

19 Wat zijn hun hobby’s? Ilse zit bij de Scouting.
Ze is daar een echte creatieve regelaar. Neemt veel initiatief (weekend organiseren) en wil als ze 16 is leiding worden. Jeroen zat op voetbal. Vond het spelletje wel leuk, maar heeft er nu even genoeg van. Denkt na over iets anders. Ouders stimuleren hem.

20 Wat leren ze daar? Ilse leert veel bij Scouting:
Organiseren, spelen samenwerken, plannen, Uitdagingen aangaan, grenzen verleggen. Jeroen heeft veel geleerd op voetbal: Tactiek, samenspelen, doorzetten, omgaan met teleurstellingen en successen.

21 Wat doen ze in hun vrije tijd?
Ilse werkt bij haar vader in de zaak. (supermarkt) ze maakt er schoon, vult vakken, doet soms de kassa. Jeroen is vaak buiten op het plein. Kletsen met de buurtjongens. Ook kijkt hij graag TV en gamed (Wii). Jeroen helpt zijn oma met de boodschappen.

22 Wat leren ze ? Ilse leert 101 dingen.
Ze pakt het ondernemerschap van haar vader snel op. Ze ziet het werk en denkt mee. Jeroen is niet zo met leren bezig. Kijkt wel veel documentaires en ontdekt de Wii in al z’n facetten. Zijn oma is blij met hem, hij helpt haar echt, week in week uit!

23 Wat doen ze op school? Ilse heeft leuke vriendinnen op school.
Ze volgt de vakken die op het rooster staan. De docenten vindt ze best aardig. Jeroen heeft leuke vrienden op school. Hij volgt de meeste vakken die op het rooster staan. Is er niet altijd. De docenten vindt hij wel ok.

24 Wat leren ze op school? Ilse doet het gemiddeld op school. Ze kan meer en beter zegt ze zelf. Maar waarom zou je? Ze mist iets… maar weet niet precies wat. Jeroen kan volgens zijn mentor veel meer. Zelf vindt hij het wel best zo. School is maar school.

25 Individueel denken, uitwisselen en formuleer gezamenlijke conclusies.
Denkt u ook even mee! Wat zou u op uw school kunnen doen om Ilse en Jeroen meer te laten uitblinken? Wat zijn de interne sterktes en zwaktes? Wat zijn de externe kansen en bedreigingen? Individueel denken, uitwisselen en formuleer gezamenlijke conclusies.

26 Wat is voor u nu de volgende stap?
Vervolg van het onderzoek plan van aanpak – uitwisselingsbijeenkomst – interventies gaan beschrijven en instrumentarium ontwikkelen

27 Voor informatie: Karin Elferink

28 Resultaten SWOT: sterktes en zwaktes

29 SWOT: kansen en bedreigingen


Download ppt "Buiten leren, binnen valideren"

Verwante presentaties


Ads door Google