De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefwereld en systemenwereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefwereld en systemenwereld"— Transcript van de presentatie:

1 Leefwereld en systemenwereld
IDA’s methode voor Verandermanagement Leefwereld en systemenwereld Multi-/interdisciplinair: disciplines helpen samen te werken en zo beter, sneller en goedkoper resultaat te behalen Abraham de Kruijf, IDA Innovatie, Auteur van “Ecocratie, op weg naar waarde-vol op-organiseren” (1994), “De Unibis-methode voor verandermanagement” (2000), sinds 2009 bij Van Haren Publishing als Free Book

2 Wat ik hoop te bereiken is
Dat mensen het onderscheiden en bewust verbinden van leefwereld en systemenwereld waardevol vinden en IDA’s manier van processen beschrijven & tekenen plus de IDA-DIAloog willen gebruiken & ervaren

3 Leefwereld en systemenwereld
Ontwerp van de systemenwereld, services Wat heb je nodig om de leefwereld te begrijpen, op te schrijven, te model- leren, te organiseren, en verder te kunnen naar een “systemenwereld” Waarnemen, zicht op hoe mensen denken, associëren Weten wat men wil, zicht op processen Nuance Taal “plus” Dialoog-stijl, rollen, verantwoordelijkheden Op-organiseren, mede van onderop Omgaan met beslissen, sturen Brainstormen, structuren, ordenen, holarchie vs. hiërarchie Waarden Expliciteren / inzicht: vwb. interactie, beslissen, autoriteit bij de actoren (“wie zegt wat waarom, en waarom niet”)

4 Beveiligings-deskundige
Verander-kundige Beveiligings-deskundige Nu: op weg naar interdisciplinair, verticaal en horizontaal samenwerken, naar ont-moeten…. Alle professies professionaliseren zich steeds verder en bereiken elkaar minder… AO-deskundige Informatie-architect Proces-deskundige Kern: De wezenlijke (bedrijfs)processen, zoals gezien door de (Business) Professional: met harde (SOA) ordeningscriteria al vanaf de Business, bepaalde syntax en semantiek. ERP expert “Gebruiker” Functioneel ontwerper IT infra-architect, en andere architecten En meer deskun-digen, zoals € FPA-deskundige Test-deskundige

5 DE IDA INNOVATIE KETEN, ICT als enabler, referenties:
Jeugdzorg – “Mensen die goed ingewerkt zijn in (werk)processen, vergeten nogal eens gemakkelijk hoe ingewikkeld dingen soms zijn. Het processenmodel helpt bij het ontwerpen/ inpassen van ICT-systemen. Duidelijk is zichtbaar waar, wanneer, welke informatie in de werk- processen benodigd is om beslissingen te kunnen nemen en waar het werken voor kind en gezin van de ene naar de andere organisatie overgaat. ” Trouw - ICT problemen los je op door eerst de omgeving te bestuderen. Kijk niet wat ICT kan betekenen maar kijk welke hulp mensen bij hun werk nodig hebben. (citaat A. de Kruijf) Belastingdienst – “We beginnen. Verschillende meningen van alle mensen vinden hun weg in de structuur. Elkaar willen overtuigen eindigt al snel, en hoeft niet meer, als je opmerkingen gewoon worden genoteerd.” Revalidatiecentrum – “Werkzaamheden van professionals het uitgangspunt, niet ICT” Centraal Beheer – processen en voorbereiden van ICT-verandering vwb. Pensioenen Ministerie van Justitie – “De Forensisch Psychiatrische Dienst, onderdeel van het Ministerie, beschouwt een door ISES en IDA verzorgde training eigenlijk meer als een aanvulling op een ICT- oplossing.” Albert Heijn – "Bedrijfsprocesmodellering, organiseren en ICT - Zó kan het dus ook!" Radboud Universiteit – “UNIBIS biedt structuur voor mensgerichte communicatie over (complexe) organisatie- en IT- vraagstukken en structuren” TNO-ICT – "De UNIBIS-methode van IDA Innovatie in een SOA en EDA Context” doorgelicht en goed bevonden Opleidingsprogramma “on the job” is beschikbaar

6 Optimaliseer het proces
IDA Innovatie Optimaliseer het proces Mogelijke veranderingen: Paralelliseren Elimineren Automatiseren Capaciteit uitbreiden Volgorde veranderen “Keten omkeren” oid. Controleren Frequentie aanpassen Coördineren Splitsen/samenvoegen ………. Beschrijven van bedrijfspro-cessen, Cursus samen met ISES

7 IDA’s PER-architectuur voor systemen, services en bedrijfsprocessen

8 IDA’s PER-architectuur voor gegevens in de oorspronkelijke tekenwijze

9 Enige regels voor het ordenen en omnoteren
IDA Innovatie Enige regels voor het ordenen en omnoteren Kenmerken/voordelen Transactie-/groepsgewijs, logisch/real time Modelleren op meer niveaus tegelijk, sneller inzicht en concreet ‘Gebruikers’ begrijpen het Procesmodel makkelijk aanpas- /uitbreidbaar Business en ICT (mensen) sluiten aan Onder architectuur (SOA) vanaf de business Je hoeft geen tools aan te schaffen IDA ontwikkelde de UNIBIS-methode, om de gewenste bedrijfsprocessen van de klant zó effectief en duidelijk op te stellen dat organisatie en ICT er ZEER DIRECT uit af te leiden en te bouwen zijn, “mede out of the box” UNIBIS: UNIversele benadering van Bedrijfs- en InformatieSystemen

10 Architectuur, van architectuur
Strategic – operational alignment and evaluation Business – Processes/Services – ICT alignment and evaluation

11 Architectuur van de methode:
IDA Innovatie Architectuur van de methode: Menselijk en warm, standaard semantiek en syntax, en ordeningsprincipes en (her)ontwerptips voor brainstormen én ordenen, voor ontwerpen van processen, gegevens, het inzetten van ICT en het (her)inrichten van relatie en organisatie

12 IDA Innovatie De aanpak globaal

13 ”wat”, “waarom”, “waartoe”
Ervaar de IDA Innovatie Keten zelf. Dé denk- en doe-wijze voor procesgericht vernieuwen Vier stappen: apart, en ook geoptimaliseerd. Inter-actief. Sterk teamverband. Betrokken IDA-dialoog, voor de wereld / de doelen van de cliënt. Gevolgd door evt. een Business Case De (ver)nieuw(d)e (bedrijfs-) processen en services (“per”) voor de cliënt Organisatie en ICT, onder PER- architectuur De verandering ”wat” “wie”, “waar”, ”hoe” ”wat”, “waarom”, “waartoe”

14 IDA Dialoog, door Jan Schrijver, MinBZK
Beschrijving, voor bedrijfsleven zowel als overheid: De IDA-aanpak is een aanpak, waarmee je problemen kunt oplossen, interactief. Het is een veel meer inclusieve manier van werken dan het gewone debatteren, je betrekt partijen en je weet om te gaan met uiteenlopende belangen. Je gaat voor de ideale oplossing, en doet concessies als het echt moet. Deze aanpak wordt onder andere gebruikt in veranderingsprojecten, om te verkennen wat men nou eigenlijk wil. Daarna verken je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om het ideaal (zo goed mogelijk) te realiseren. Het werkt bij grotere en kleinere plannen. IDA doet "automatisch" een beroep op jouw en de groepscreativiteit. Bij proces-, organisatie- en ICT-innovatie wordt IDA gebruikt als de eerste, behoefte bepalende stap. •         Innovatie: Het inclusieve karakter, alle aanwezigen worden betrokken. Ook het pragmatische, doelgericht valt op. Doelgericht maar tegelijk uitnodigend en inspirerend. Verder: je kunt het niet opschrijven, maar je moet het doen. IDA wordt genoemd op de website en in twee boeken (van Abraham de Kruijf) wordt het beschreven. Het gaat maar om een pagina of 6. Hieronder geef ik het niveau aan waarop IDA speelt. Maar IDA is niet aan 1 niveau gebonden en werkt absoluut op alle vier niveau's. •         Gericht op: Strategie-/visieontwikkeling Beleidsontwikkeling Beleidsuitvoering Dienstverlening Organisatieontwikkeling Procesontwikkeling Experiment Evaluatie Eén van de kenmerken van de IDA-aanpak: Excletiek ipv. dialectiek: tracht uit een situatie het waardevolle te distilleren, onverschillig bij welke partij dat vandaan komt. (Eduardo De Bono)

15 MORE FROM THE BOTTOM UP ORGANIZING
structures and (ICT-)systems, that support co-working and co-living Cultural variables: * How societies and individuals (from various backgrounds) deal with authority A separate sheet with detailed information is available goals, business processes, co-working and co-living values decent humane coexisting, sustainably developing, responsibly acting, listening leading, enrich-/farreach-ing technology menswaardig bestaan, duurzaam ontwikkelen, verantwoordelijk handelen, luisterend leiden, verrei-/verrijkende technologie principles freedom, evenworthiness, connectedness, diversity, splendor vrijheid, evenwaardigheid, verbondenheid, verscheidenheid, “luister”

16 The values workshop: what do you think of it yourself, at various levels
The theme of the workshop ………………………. ………………………. Decent Humane Coexisting, related to Spirituality Sustainably Developing, related to Economy Responsibly Acting, related to Create Listening Leading, related to Politics A value added by yourself if necessary European level Your country: societal / cultural level For your organisation For a group of team you belong to Your individual opinion

17 “Hoofd-lijn” (denken, besturen)
Verbinding inspiratie, “geest”, eenheid, heelheid, aandacht, luisteren, “nederigheid”, “liefde”, vergeven, handelen, verant woorden, dienen, … “Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde” (Bijbel). “De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn” (Bijbel). “Men moet het rijk besturen zoals men kleine visjes bakt” (Lao Tse) “Hart- en ziellijn”, steeds meer mensen willen zelf ook een bijdrage leveren, een verschil maken ìn ieder mens, en tùssen mensen “Hoofd-lijn” (denken, besturen) “Hart-lijn” (verbondenheid) “Hand-lijn” (doen) “Buik-lijn” (emotie) “Voet-lijn” (actie, de voeten op de grond) directie / Eur.Comm., Min. Presid. Organisatie Samenleving in een open verticale en horizontale uitwisseling, iedereen hoort erbij, in samenleving en orga-nisatie, niet alleen ver-baal, maar vooral voelbaar. werkvloer / burger Een plaatje voor de “bestuurlijke kant” van organisatie en samenleving Een plaatje voor de “zachte” kant van de samenleving

18 “The information society is only one of the steps”
I think about information about life and death, then I think about insight, vision, intuition, wisdom. Not just the technological aspect, but as much about the spiritual. You can buy books, but where do you buy wisdom? You can buy medicines, but health? What makes people happy, alone, together, at home, in the city, nationally, worldwide? Qualitative aspects, the right half of the brain. What can we do with this information, with this insight? The information society can be the link between two main streams in the development of society. Both production and purpose, concrete and abstract, material and spirit. We need both. It is not either/or but and/and. Placing the various eras in a diagram leads to the following society development model: agrarian industrial information / knowledge services insight production quantity quality application creative society / life / wisdom “The development of our societies”, Abraham de Kruijf, 1985, answering John Naisbitt - Megatrends (c). Updated in 2008


Download ppt "Leefwereld en systemenwereld"

Verwante presentaties


Ads door Google