De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZEGENEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZEGENEN."— Transcript van de presentatie:

1 ZEGENEN

2 Zegenen Zegenen en vloeken. Zegenen en verlossing. Zegenen en danken.
Tel die zegeningen!

3 Zegenen en vloeken. Waarom? Boek “Eindelijk Thuis” (Henri Nouwen)
Boek “Zegen of vloek” (Derek Prince) Boek “De bevrijder” (Neil T. Anderson) Kerst 2006 Zegenen – meer dan 430 keer in de Bijbel Vloeken – meer dan 210 keer in de Bijbel

4 Zegenen en vloeken. Deuteronomium 28:
1 Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2 En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: 3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. 4 Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.

5 Zegenen en vloeken. Vervolg:
5 Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 6 Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. 7 De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. 8 De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft.

6 Zegenen en vloeken. Vervolg:
9 De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die hij wijst. 10 Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. 11 De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.

7 Zegenen en vloeken. Vervolg:
12 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen. 13 De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 14 Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.

8 Zegenen en vloeken. 1e gedeelte vol met zegeningen (1-14)
2e gedeelte vol met vervloekingen (16-68) Zegeningen Vervloekingen Verhoging - Vernedering Welzijn - Armoede Gezondheid - Plagen Overwinning - Nederlaag Vrucht dragen - Vruchteloosheid Gods gunst - Gods ongenade

9 Zegenen en vloeken. Is er verband tussen deze: zegen en vloek?
Gen. 12:2-3 – God zegent Abraham. Gen. 27:29 – Isaak zegent Jakob. Num. 24:9 – Bileam zegent Israel. Toen, niet voor nu...? Bileam aanhangers pas op! Ook voor ons: Zie 2 Pet. 2:15,16 en Judas 1:11 en Op. 2:14 !!

10 Zegenen en verlossing. Paulus schrijft Jer. 17:5&6 aan de Galaten in Gal. 3:1-10: 1 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? 2 Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? 3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet!

11 Zegenen en verlossing. Vervolg:
5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? 6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’

12 Zegenen en verlossing. Vervolg:
9 En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. 10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 11 Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’

13 Zegenen en verlossing. Vervolg:
13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

14 Zegenen en danken. Deuteronomium 28:
47 Omdat u de HEER, uw God, niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat, 48 zult u de vijand die de HEER op u afstuurt moeten dienen, en dat zal gepaard gaan met honger en dorst, met een tekort aan kleding, met gebrek aan alles. U krijgt een loodzwaar juk opgelegd, tot er niemand meer over is.

15 Zegenen en danken. Vergelijk Deut. 28 met Joh.19 - Christus:
Honger uur geen eten Dorst - “Mij Dorst...” Tekort aan kleren - bezit van soldaten Gebrek aan alles - Hij werd begraven met een geleend kleed in een ge- leend graf (Lukas 23:50-53)

16 Tel die zegeningen! Fillip. 4:19
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

17 Dankzeggende Zegenen =
Zijn sterven verkondigen!


Download ppt "ZEGENEN."

Verwante presentaties


Ads door Google