De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken

2 Programma •Introductie •Uw kind op de basisschool •Mogelijkheden na de basisschool •Vragen •Schoolkeuze •Een jaartje rond •Vragen

3 Uw kind op de basisschool Uw kind en zijn of haar aanleg … •verstandelijk •creatief-technisch •sociaal-emotioneel •motorisch

4 Uw kind op de basisschool Is uw kind … •een doener •een denker •rustig •speels •nerveus •sociaal •zelfstandig •geconcentreerd •een doorzetter •ijverig

5 Uw kind op de basisschool Wat speelt een rol bij de besluitvorming? •Schriftelijk advies van de school (onderwijskundig rapport) •Mening ouders en kind •Gegevens basisonderwijs (Cito) •(ev.) School voor V.O. (test, beschikbaarheid)

6 Uw kind op de basisschool Uw rol als ouder/verzorger •vertrouwen •steun •sfeer •tijd •belangstelling •rust •eigen studieplek

7 Mogelijkheden na de basisschool •praktijkonderwijs •vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) •havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) •vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

8 Mogelijkheden na de basisschool Praktijkonderwijs •Leidt op voor eenvoudige functies op reguliere arbeidsmarkt •Gericht op individuele leerling (individueel ontwikkelingsplan) •Naast gewone lessen ook praktijkvakken gericht op beroep •Toelating v.a. 12 jaar met indicatie

9 Mogelijkheden na de basisschool VMBO •4 leerwegen die leiden naar MBO •Theoretische leerweg •Gemengde leerweg •Kaderberoepsgerichte leerweg •Basisberoepsgerichte leerweg

10 Mogelijkheden na de basisschool Theoretische leerweg •Vergelijk met Mavo (D niveau) •Slechts algemeen vormende vakken, geen beroepsgerichte vakken •Met dit diploma kan je naar de Havo Gemengde leerweg •Lijkt op theoretische leerweg •6 of 7 Algemeen vormende vakken en 1 beroepsgericht vak •Van beroepsgericht vak alleen het kerndeel Kaderberoepsgerichte leerweg •Veel beroepsgerichter dan bovenstaande leerwegen •4 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken •Van beroepsgerichte vakken het kerndeel en verrijkingsdeel Basisberoepsgerichte leerweg •Kiezen als je moeite hebt met algemeen vormende vakken •4 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken (alles alleen kerndeel)

11 Mogelijkheden na de basisschool VMBO Leerwegondersteuning (LWOO) Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar leerachterstanden of gedragsproblemen hebben. Lwoo-leerlingen volgen onderwijs in een van de vier leerwegen, maar krijgen daarnaast extra ondersteuning, bijvoorbeeld door toepassing van kleinere klassen. Na het vmbo stromen deze leerlingen gewoon naar het mbo.

12 Mogelijkheden na de basisschool VMBO •4 sectoren •Economie •Landbouw •Techniek •Zorg en Welzijn

13 Mogelijkheden na de basisschool De sectoren met hun afdelingen •Economie •Administratie •Consumptief •Handel en verkoop •Mode en commercie •Landbouw •Tuin- en bosbouw •Levensmiddelen technologie •Landbouw en veehouderij •Zorg en welzijn •Verzorging •Uiterlijke verzorging •Techniek •Bouwtechniek •Elektrotechniek •Grafische techniek •Installatie techniek •Metaal techniek •Scheepvaart •Transport en logistiek •Voertuigen techniek

14 Mogelijkheden na de basisschool VMBO in schema

15 Mogelijkheden na de basisschool HAVO en VWO •HAVO duurt 5 jaar en is voorbereiding op HBO •VWO duurt 6 jaar en is voorbereiding op WO •VWO gesplitst in gymnasium en atheneum •Op gymnasium Grieks en Latijn •Keuze uit 4 profielen •Natuur en Techniek •Natuur en Gezondheid •Economie en Maatschappij •Cultuur en Maatschappij

16 Mogelijkheden na de basisschool Opbouw van de profielen •Gemeenschappelijk deel (voor iedereen hetzelfde) (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, Maatschappijleer, Culturele en kunstzinnige vorming, Lichamelijke opvoeding) •Profieldeel (kenmerk van profiel) ( Bijvoorbeeld: Wiskunde A/B, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, Biologie, Tecnologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Management, Economie, Kunst, Moderne vreemde taal, etc.) •Vrij deel (vakken uit ander profieldeel) ( (Een vak uit het profieldeel, Bewegen, Sport & Maatschappij, Algemene natuurwetenschappen)

17 Mogelijkheden na de basisschool Onderwijs in schema

18 Vragen?

19 Schoolkeuze Scholen in de regio Melanchton Bergschenhoek (afstand ongeveer 2 km) www.melanchton.nl •Protestants-Christelijk onderwijs •HAVO / Atheneum/Gymnasium •Cultuur en Maatschappij: sociaal-cultureel •Economie en Maatschappij: economisch •Natuur en Gezondheid: paramedisch •Natuur en Techniek: technisch Onderscheidt zich door: •Leerpleinen •Competentiegericht werken en evalueren

20 Schoolkeuze Scholen in de regio Wolfert Dalton Bergschenhoek (afstand ongeveer 2 km) www.wolfertdalton.nl •Openbaar onderwijs gebaseerd op Daltonprincipes, in een veilige kleinschalige leeromgeving met aandacht voor versterkt talenonderwijs (English), sport en cultuur. •HAVO / Atheneum/Gymnasium •Mens en Natuur •Mens en maatschappij Onderscheidt zich door: •Daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheid •Moderne faciliteiten en leermiddelen

21 Schoolkeuze Scholen in de regio Wolfert Dalton Hillegersberg (afstand ongeveer 7 km) www.wolfertdalton.nl •Openbaar onderwijs gebaseerd op Daltonprincipes, in een veilige kleinschalige leeromgeving met aandacht voor versterkt talenonderwijs (English), sport en cultuur. •MAVO •HAVO / Atheneum/Gymnasium •Mens en Natuur •Mens en maatschappij

22 Schoolkeuze Scholen in de regio Blesewic Bleiswijk (afstand ongeveer 8 km) www.melanchton.nl •Protestants-Christelijk onderwijs •VMBO (TL) •HAVO / Atheneum/Gymnasium (t/m leerjaar 3, daarna Bergschenhoek) Onderscheidt zich door: •Kleinschaligheid •Vrije keuze modules

23 Schoolkeuze Scholen in de regio Melanchton De Kring (afstand ongeveer 8 km) www.melanchton.nl •Protestants-Christelijk onderwijs •VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau) •Natuur en Milieu Let op: Sinds 2009 ook in Berkel en Rodenrijs,: Melanchton Berkroden •Protestants-Christelijk onderwijs •VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau) •Ondernemerschap (breed) Onderscheidt zich o.a. door: •Kleinschaligheid •Thematische aanpak

24 Schoolkeuze Scholen in de regio Sint-Laurens College Hillegerberg (afstand ongeveer 6 km) Lansingerland (afstand ongeveer ½ km) Lansingerland (afstand ongeveer ½ km)www.laurenscollege.nl •Rooms-Katholiek onderwijs •HAVO /VWO/VWO+ •Alle profielen •2 jarige brug periode •Japans als extra vak •Locatie Lansingerland t/m leerjaar 3 Onderscheidt zich o.a. door: •Structuur •Prestatiegerichtheid, 0% lesuitval

25 Schoolkeuze Scholen in de regio Stanislas College Pijnacker (afstand ongeveer 8 km) www.stanislascollege.nl •Interconfessioneel (RK/PC) •MAVO •HAVO / VWO •Cultuur en Maatschappij •Economie en Maatschappij •Natuur en Gezondheid •Natuur en Techniek Onderscheidt zich o.a. door: •Nieuwbouw (volgend jaar) •Brede school voor iedereen

26 Schoolkeuze Scholen in de regio Picasso lyceum Zoetermeer VMBO-T HAVO Atheneum Gymnasium Onderscheidt zich door: Talenten Ontwikkelen tot Prestaties TOP-klassen Mogelijkheid tot versnellen van vakken Vakken geclusterd in 6 domeinen: ; TALEN (met vakken als Nederlands, Engels, Duits en Frans); MENS EN MAATSCHAPPIJ (met vakken als aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis); EXACT (met vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie); KUNST (met vakken als handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek); SPORT (met het vak lichamelijke opvoeding); ICT (met de vakken informatiekunde en informatica).

27 Schoolkeuze Scholen in de regio Erasmus College Zoetermeer (afstand ongeveer 12 km) www.erasmuscollege.nl •Daltonschool en een samenwerkingsschool •Het Erasmus staat o.a. bekend door de bijzondere activiteiten op Theater & Muziek gebied •MAVO (TL) •HAVO / Atheneum/Gymnasium/ •HAVO / Atheneum/Gymnasium/ 2-jarige Masterclass EMC² •Cultuur en Maatschappij •Economie en Maatschappij •Natuur en Gezondheid •Natuur en Techniek

28 Schoolkeuze Scholen in de regio Oranje Nassau College Zoetermeer (afstand ongeveer 12 km) www.onc.nl •Protestants Christelijk onderwijs •VMBO breed •HAVO / Atheneum/Gymnasium •Cultuur en Maatschappij •Economie en Maatschappij •Natuur en Gezondheid •Natuur en Techniek •Aparte Jenaplan stroom Onderscheidt zich door: •Modern gebouw •Vrije modules (2 per jaar)

29 Een jaartje rond Belangrijke momenten in groep 8 •13 oktoberAlgemene informatieavond VO •03-11-09 en 05-11-09oudergesprekken •decemberStart “Kiezen in groep 8” •januari en februari 2010Open dagen scholen/school bezoeken Voorlichting door oud leerlingen 20 januari Scholenmarkt 20 januari Scholenmarkt •12-01-10 en 14-01-10Ouder- / adviesgesprekken •22-01-10Eerste rapport •02-02-10 t/m 04-02-10Cito eindtoets •voor 01-04-10Aanmelding school VO •na 01-04-10Kennismaken op school VO

30 Vragen?


Download ppt "Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken."

Verwante presentaties


Ads door Google