De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012

2 Introductie Geachte ouders Beste leerlingen Welkom op deze infoavond. Het schooljaar is 5 weken jong en het dagdagelijkse schoolleven is routine aan het worden. Deze week kreeg uw zoon/dochter ook een eerste maandrapport. Na de presentatie kan u terecht bij de klastitularissen om dit maandrapport eventueel toe te lichten.

3 Schoolteam 2012-2013

4 Wanneer en hoe kan u ons bereiken? Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8 – 16 uur Woensdag 8 - 12 uur Telefonisch 09 365 60 25/24/26 Fax 09 365 60 31 E-mail middenschool@campuskompas.be Via berichtenbox van Smartschool

5 Bij wie kan je terecht? Vragen allerlei / suggesties Directie Karin Reubrecht en coördinator Kurt Rasschaert Vakinhoudelijke vragen vakleerkrachten (zie website – ‘personeel’) Afwezigheden/studietoelagen/verzekering/… Leerlingensecretariaat Kim Van Damme

6 Bij wie kan je terecht? STICORDI (Stimuleren – Compenseren – Remediëren) maatregelen Coördinator Kurt Rasschaert Leerbegeleiding, gedragsmatige & socio-emotionele begeleiding Leerlingbegeleiding Heidi Temmerman / Jeroen Gielen Leerlingfacturatie Rekenplichtige Pieter De Neef

7 Dagindeling – afhankelijk van het lessenrooster

8 Afwezigheden Wat moet er gebeuren als ik afwezig ben? Stap 1: Mijn ouders verwittigen de school vóór 9 uur. Tel 09 365 60 25/24 Stap 2: De dag dat ik terugkom meld ik mij vóór het eerste lesuur aan op het leerlingensecretariaat en geef ik alle bewijsstukken af.

9 Afwezigheden Moet ik altijd een doktersattest voor ziekte binnenbrengen? NEEN • Als ik maximum 3 opeenvolgende schooldagen afwezig was niet (briefje van de ouders is voldoende, maar maximaal 4 briefjes per schooljaar – zie achteraan in taak- & toetsenplanner); • Als ik van de directeur vooraf de toestemming kreeg om afwezig te zijn. JA • Als ik meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig was; • Als ik tijdens de examens afwezig was; • Als ik reeds 4 briefjes van mijn ouders binnenbracht.

10 Afwezigheden Moet ik altijd een toets inhalen? JA, altijd Aangekondigde toetsen: • Wanneer de leerling afwezig is op de dag van de geplande toets, zal deze in afspraak met de leerkracht ingehaald worden. NEEN, afhankelijk van de situatie Onaangekondigde toetsen Langdurige afwezigheden worden individueel besproken

11 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Schoolagenda Volledige schoolagenda digitaal via Smartschool Melding van de lesonderwerpen, geplande taken, aangekondigde toetsen Voor de leerlingen: raadpleeg de digitale schoolagenda elke (school)dag Voor ouders: raadpleeg de digitale schoolagenda op regelmatige basis om uw zoon/dochter op te volgen

12 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Taak- & toetsenplanner Is HET communicatiemiddel tussen school en thuis. Schriftelijke neerslag van geplande taken, aangekondigde toetsen, positieve en negatieve opmerkingen (2-richtingsverkeer) Taak- & toetsenplanner minimum 1x/week nakijken en handtekenen.

13 Toetsen & Taken Alle toetsen worden ter ondertekening door de ouders meegegeven naar huis en worden terug aan de leerkracht bezorgd Punten worden online in SKORE op Smartschool geplaats & 7x/jaar krijgen de ouders een afdruk van het puntenboekje De toetsen worden op school bijgehouden in een speciaal daarvoor voorzien toetsenmapje

14 Taken: afspraken Als ik een taak niet gemaakt heb, meld ik dit spontaan aan het begin van de les. Wat dan? Zal je de taak de volgende schooldag afgeven aan de leerkracht of op het secretariaat als de leerkracht die dag niet op school is en verlies je 20 % van je punten per dag. Na 5 schooldagen wordt voor deze taak een nul aangerekend.

15 Vaste toetsdagen 1AA en 1AB Frans: maandag wiskunde: woensdag Nederlands: vrijdag 2AA en 2AB Frans: maandag Nederlands: donderdag wiskunde: vrijdag Dit om het regelmatig studeren te bevorderen

16 Puntenboek U kan dagelijks online de puntenboek van uw zoon/dochter raadplegen via SKORE op Smartschool. Maandelijks krijgt u een schriftelijk overzicht van alle punten via het maandrapport. Maandrapport 1: woensdag 3 oktober 2012 Maandrapport 2: woensdag 24 oktober 2012 Maandrapport 3: vrijdag 30 november 2012 Maandrapport 4: woensdag 30 januari 2013 Maandrapport 5: woensdag 6 maart 2013 Maandrapport 6: woensdag 24 april 2013 Maandrapport 7: vrijdag 31 mei 2013

17 Dagelijks Werk Elk vak staat op /10 OPGEPAST Het rapport Dagelijks Werk is geen mathematische som van de maandrapporten. Sommige vaardigheden krijgen een andere weging coëfficiënt, wat een afwijkend cijfer kan geven. Naast elk vak vindt u de vakcommentaar en onderaan het rapport, de commentaar van de klassenraad.

18 Dagelijks Werk Dagelijks werk 1 : vrijdag 30 november 2012 Dagelijks werk 2 : woensdag 6 maart 2013 Dagelijks werk 3 : vrijdag 31 mei 2013

19 Examens De schriftelijke en/of mondelinge examens worden twee keer per jaar georganiseerd, nl. december en juni Deze examens peilen de bekwaamheid van de leerlingen om: • grotere delen van leerstof te verwerken; • vaardigheden te beheersen; • leerattitudes. Tijdens de examenperiode wordt het 1/2 dag systeem gehanteerd. Op school is er dagelijks studie onder toezicht tot 15.15 uur.

20 Examens Elk vak staat op /100 Naast elk vak vindt u de vakcommentaar en onderaan het rapport, de commentaar van de klassenraad. Examen 1 : donderdag 20 december 2012 Examen 2 : donderdag 27 juni 2013 Nota: afwezigheden dienen altijd gewettigd te worden met doktersattest

21 Info examenperiodes Vóór de kerstvakantie: Herhalingsweek (geen nieuwe leerstof): 30/11 – 06/12/2012 7/12/2012 – 19/12/2012 = examens 20/12/2012 = schoolvrije dag 21/12/2012 = school eindigt om 15.15 uur Vóór het einde van het schooljaar: Herhalingsweek (geen nieuwe leerstof): 05/06 – 11/06/2013 12/06/2013 – 21/06/2013 = examens 24/06/2013 & 25/06/2013 = schoolvrije dagen (deliberaties) 26/06/2013 – 28/06/2013 = regeling einde schooljaar

22 Verhouding DW - EX Vakken met examens: 50 % voor de evaluatie Dagelijks Werk 50 % voor de Examens Vakken met permanente evaluatie = evaluatie van het ontwikkelingsproces Er worden geen examens georganiseerd. De beoordeling berust hier louter op de beoordeling Dagelijks Werk. Lichamelijke Opvoeding, Muzikale Opvoeding, Plastische Opvoeding, Techniek, Voeding, Verzorging, Elektriciteit, Hout, Dactylografie, Wetenschappelijk Werk, Eco/Handel 1 ste jaar, LBV

23 Begeleidingsklassen In kleine groep van 15.15 uur tot 16.05 uur •Doorverwijzing vakleerkracht / klassenraad •Vraag van de leerling •Vraag van de ouders Eerste lijn contact: coördinator Kurt Rasschaert Indeling team begeleidingsklassen FransGuy Reynaerts NederlandsHeidi Temmerman (Sam Stienen) & Jelle Dejonckheere WiskundeCaroline Plyson & Toon Lapage

24 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Oudercontacten donderdag 25 oktober 2012 donderdag 20 december 2012 donderdag 7 maart 2013 donderdag 27 juni 2013 Natuurlijk kunt u met dringende vragen altijd bij de directie, klastitularis of vakleerkracht terecht.

25 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Accenten 2012-2013 Leerling participatie & communicatie •Schoolwebsite (kalender & ‘Leven zoals het is …’) •Smartschool (vakkennieuws, berichten, digitale schoolagenda, SKORE) •Leerlingenraad o.l.v. Kurt Rasschaert & Guy Reynaerts – 1 ste samenkomst maandag 8 oktober

26 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Accenten 2012-2013 Ouderparticipatie & communicatie •Schoolwebsite (kalender & ‘Leven zoals het is …’) •Smartschool (vakkennieuws, berichten, digitale schoolagenda, SKORE) •E-mail verkeer (alle communicatie) •Facturatie - domiciliëring

27 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Ouderparticipatie - WOGO Wetterse Oudervereniging GemeenschapsOnderwijs •Oudercomité voor 3 scholen: BS/MS/KA •Enthousiaste ouders, grootouders en sympathisanten om mee te denken over de school, organisatie activiteiten, de handen uit de mouwen steken wanneer nodig, … •Contact: wogo@campuskompas.be

28 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Ouderparticipatie - Schoolraad Adviserende raad bestaand uit 3 ouders, 3 personeels- leden, 2 leden uit sociale-economische-culturele milieu & directie Mandaat van 4 jaar – 2013-2017 Oproep kandidaten ouders - oktober Eventuele verkiezingen – november Installatie – 1 april 2013

29 Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Ouderparticipatie - Schoolraad Advies aan directeur i.v.m. •Algemene organisatie van de school •Werving van leerlingen •Organisatie extra muros & parascolaire activiteiten •Schoolbudget •Schoolwerkplan Advies Raad van Bestuur & Algemeen directeur ivm •Toewijzing mandaat directeur •Programmatie studieaanbod •Schoolinfrastructuur Info: www.g-o.be/verkiezingschoolraad

30 Elektronische leeromgeving SMARTSCHOOL http://campuskompasms.smartschool.be/ of doorklikken op de website www.campuskompas.be/middenschool Dhr Rasschaert geeft u een kort overzicht.

31 Studiebeurzen Inlichtingen en formulieren kunnen ieder schooljaar op het leerlingensecretariaat verkregen worden. U kan ook deze avond terecht bij mevr. Van Damme.

32 Dankwoord De klastitularissen staan klaar achteraan de zaal om uw vragen te beantwoorden. U bent welkom in het schoolrestaurant van onze school voor een pastamaaltijd. Bent u niet ingeschreven voor de maaltijd, kom langs aan de bar voor een babbel. Bedankt voor jullie aandacht en tot straks.


Download ppt "Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google