De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 2008 IOS International Information On the Spot1/ Discover IOS L.Rousseau IOS International +32-475-26.92.04

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 2008 IOS International Information On the Spot1/ Discover IOS L.Rousseau IOS International +32-475-26.92.04"— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 2008 IOS International Information On the Spot1/ Discover IOS L.Rousseau IOS International +32-475-26.92.04 leon.rousseau@iosint.be

2 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 2/ IOS in een notendop IOS International nv:  Belgisch bedrijf  ontwikkelt en verdeelt een softwareplatform IOS (Information On the Spot)  biedt ondersteuning door middel van IOS diensten www.iosint.be

3 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Problematiek  Strategisch: aandacht voornamelijk naar financiële risico’s  Tactisch: geen gemeenschappelijke aanpak, tijdverlies in noodsituaties, crisiscommunicatie komt traag op gang en is niet to-the-point  Operationeel: plannen voor interventie en evacatie zijn niet op-to-date/gebruiksklaar en noodplannen zijn omslachtig IOS International biedt u de oplossing! 3/ www.iosint.be

4 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 4/ IOS Oplossing  IOS Mapper: •softwaretoepassing •voor het inventariseren en inspecteren van risico-elementen •in verschillende domeinen zoals brandveiligheid, fysieke beveiliging, milieuvergunning, enz. •aangevuld met een krachtige rapporteringsfunctie.  IOS Publisher: •een webplatform •om risico-informatie te centraliseren en publiceren •in een geharmoniseerd noodplan.  IOS Diensten: •zoals opleiding, begeleiding, gegevensverzameling, gegevensinvoer, aanmaak van rapporten en informaticadiensten (installatie, integratie met bestaande systemen, analyse en ontwikkeling in de vorm van maatwerk). www.iosint.be

5 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Wat enkele van onze klanten vertellen “IOS bracht systematiek in ons risicobeheer, met als resultaat dat risicobeheer niet langer een kost is, maar een toegevoegde waarde.” “IOS is ideaal om te inventariseren en dagelijks te updaten. We vertrouwen op IOS voor de harmonisatie en synchronisatie van onze brandveiligheidsinformatie voor geheel de centrale.” “IOS laat ons toe een globaal risicobeheersbeleid op te zetten, dat in geval van nood gevolgd wordt door alle actoren van de haven.” “IOS zorgt voor een dynamisch model om het Legionella risico volledig te beheersen. De cirkel is rond: omschrijving van de installatie, inventarisatie, risicoanalyse, maatregelen en controle.” 5/www.iosint.be 5/

6 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International y Voorbeeld IOS markt Klant IOS Oplossing Noden Tihange, Doel Brandveiligheid + Milieu Uniformisering 1 platform (25K objecten) Complexe rapportering Harmonisatie Noodplan Havenautoriteit, bedrijven, provincie, gemeentebestuur Brandveiligheid + Legionella Glocal inventaris (B,NL,F,D) Lokale controles IOS Mapper Brandveiligheid B Dagelijkse exploitatie Milieuvergunning IOS Publisher Noodplanning IOS Mapper Brandveiligheid B-NL-F-D Legionellapreventie Inspectie www.iosint.be 6/

7 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International IOS Referenties EU Council www.iosint.be7/ (Pending) 7/

8 © Copyright 2008 IOS International Information On the Spot8/ Gegevens verzamelen en visualiseren m.b.v. IOS Mapper

9 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International IOS Mapper  Gegevensbeheer •Encodering en visualisering  Aanmaak van documenten •Complexe rapporten: combinatie van plannen, lijsten, foto’s, consignes …  Opgebouwd in verschillende domeinen 9/ www.iosint.be

10 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 10/ IOS Mapper: een stijgend aantal domeinen www.iosint.be 10/

11 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Toegevoegde waarde  Voor de gebruikers: •Alle relevante informatie verzameld in 1 databank •Meerdere documenten voor verschillende domeinen •Gestructureerde opbouw van gegevens •Visualisatie/geolocalisatie van gegevens  Voor de beheerders: •Synchronisatie met bestaande databanken en toepassingen •Strikte aanpassingsmodaliteiten •Duidelijk beheer van gegevens en documenten 11/ www.iosint.be

12 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Voorbeeld: een up-to-date Brandinterventiedossier … 12/ Gebaseerd op gegevens geïnventariseerd en gevisualiseerd via IOS Mapper www.iosint.be 12/

13 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Voorbeeld rapportering: 13/ IOS Interventiekaart (IFI) IOS Evacuatieplan www.iosint.be 13/

14 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Hergebruik van gegevens in andere modules Visualisatie/beheer via de module “Evacuatie” 14/www.iosint.be 14/

15 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 15/ Hergebruik van gegevens in andere modules Visualisatie/beheer via de module “Bescherming tegen binnendringing” www.iosint.be 15/

16 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 16/ Hergebruik van gegevens in andere modules Visualisatie/beheer via de module “Sleutelbeheer” www.iosint.be 16/

17 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 17/ Hergebruik van gegevens in andere modules Visualisatie/beheer via de module “Legionella preventie” www.iosint.be 17/

18 © Copyright 2008 IOS International Information On the Spot18/ Ieder risico controleren en beheren

19 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International IOS Inspection Extension Extensie op de verschillende intelligentielagen, met de volgende gebruiksmogelijkheden: •Inspectie/controle/onderhoud rondes creëren en beheren •met filtering mogelijkheid op type inspectie, type object en op plaats •Inspectie/controle/onderhoud uitvoeren •op tablet PC of e-pad •met automatische rapporteringmogelijkheid 19/

20 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Inspectieronde opmaken 20/

21 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International IOS Presentatie21/ Inspecties uitvoeren via e-pad 21/

22 © Copyright 2008 IOS International Information On the Spot22/ Methodologie

23 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 23/ Data- en Documentbeheer m.b.v. IOS geïntegreerd in uw informatica omgeving www.iosint.be 23/

24 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Client 2 IOS Three Tier Architectuur Business TierClient 1 IOS v2.6 Mapper Client Sun Java JRE 1.5 Webstart Certificate Authentication Infrastucture Active Directory IOS Server v2.6 Java Application Server (Tomcat or Websphere) Java Application Server (Tomcat or Websphere) Data Tier Oracle www.iosint.be 24/

25 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 25/ Het IOS I 5 Plan Management Werkpost Hiërarchische lijn www.iosint.be 25/

26 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Site Manager Risico & Noodplan Beheerder Server (Databank) IOS MapperIOS PublisherERP Crisis Coördinator Risico & Noodplan Beheerder Site Manager Gemeente en Hulpdiensten Huurders en Eigenaars www.iosint.be 26/

27 © Copyright 2008 IOS International Information On the Spot27/ Herstel- & continuïteitsplan opbouwen

28 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 28/ IOS Publisher  Publicatie van documenten • Al dan niet aangemaakt door IOS Mapper  Emergency preparedness management Intern NoodPlan (INP) van instellingen en/of bedrijven aanmaken en synchroniseren met het Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP) op gemeentelijk en provinciaal vlak, met volgende mogelijkheden: •Bestaand noodplan structureren, editeren en publiceren •Conform KB dd 16/02/06 over noodplanning •Noodplan uitbouwen volgens SEPP® •Methodologie CEMAC www.iosint.be

29 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 29/ De exploitant van de bedoelde inrichting of site bezorgt alle noodzakelijke informatiegegevens voor het opstellen van het BNIP Missing link Interventieplanning informatie Is opgesteld door de onderneming of de instelling Verzamelt de multidisciplinaire technische informaties Sites, gebouwen, verdiepingen, lokalen Installaties en preventiemiddelen Informatie bevolking & media = INFO Logistieke steun = LOG Plaatselijke politie = POL Medische hulpverlening = MED INP Intern NoodPlan Exploitant Risico-object Overheid Kon. Besluit 16/02/06: Structuur noodplanning FED PROV NIP Nood- en InterventiePlan GEM Is opgesteld door gemeente, provincie, federaal Regelt de multidisciplinaire interventieprocedures ANIP: Algemene beheersrichtlijn BNIP: Bijzonder risico beheersrichtlijn Nucleair, Seveso, ziekenhuizen, stadia, stations Noodplanningszones Is opgesteld door de onderneming of de instelling Regelt de multidisciplinaire interventieprocedures De exploitant van de bedoelde inrichting of site bezorgt alle noodzakelijke informatiegegevens voor het opstellen van het BNIP IP InterventiePlan Hulpverleningsoperaties = BW Is opgesteld door elke discipline BW, MED, POL, LOG, INFO Regelt de mono disciplinaire interventieprocedures Organisatie integratie van acties Overeenstemming Aanvulling Informatiebron © Copyright 2006 IOS International Information On the Spotwww.iosint.be

30 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 30/ Online versie beheer www.iosint.be

31 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 31/ IOS Noodplan raadplegen www.iosint.be

32 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 32/ Navigeren door het IOS Noodplan Navigeren gebaseerd op : •Index •Proces •Functie www.iosint.be

33 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International 33/ SEPP Methodologie Standardised Emergency Preparedness Plan •Methodologie CEMAC •Opgebouwd uit 3 delen www.iosint.be

34 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Methodologie CEMAC 1. Initiatie 2. Notificatie & Alarmering 3. Initiële Acties 4. Ontplooiingsactie 5. Perifere Acties 6. Acties in Post-acute fase 7. Nazorg t Administratief Deel Corpus Bijlagen Standardised Emergency Preparedness & Planning 34/www.iosint.be 34/

35 Information On the Spot © Copyright 2008 IOS International Voorbeelden van Bijlagen IMG_OPERATOR A_ IMG_OPERATOR A_ SOG_INCIDENT OPERATOR A_ SOG_INCIDENT OPERATOR A_ CF_OPERATOR A_ CF_OPERATOR A_ LSS_ANTI POLLUTION_ LSS_ANTI POLLUTION_ 35/www.iosint.be 35/

36 © Copyright 2008 IOS International Information On the Spot36/ Q&A It’s good to take risk, if you manage them well!


Download ppt "© Copyright 2008 IOS International Information On the Spot1/ Discover IOS L.Rousseau IOS International +32-475-26.92.04"

Verwante presentaties


Ads door Google