De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Regelingen in vernieuwing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Regelingen in vernieuwing"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Regelingen in vernieuwing
Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw Drs. Johann Schreurs Architect Ir. Gerton Kuis Architect Key Note: "Draagt business analyse bij aan de verandering van de Dienst Regelingen?" Bij Dienst Regelingen (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) vindt momenteel een fundamentele verandering plaats. Een proces waarbij de focus voor 90% is gericht op cultivering en slechts 10% op structurering. Maar wat betekent dat voor business analisten? Wat kun je als business analist nog met de traditionele, op structuur gerichte instrumenten? Johann neemt op basis van zijn praktijkervaring de aanwezigen mee in deze vraagstukken. Johann Schreurs, Architect, Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

2 Uitvoeringsorganisatie EL&I (een agentschap van voorheen LNV)
183 actieve producten (subsidies, Vergunningen, Erkenningen, Garantstellingen, Certificeringen, Registraties) Op terrein van Voedselproductie, natuurbeheer, Transport (mest en dieren), Im- & Export (flora, fauna) Actieve rol in crisisbeheersing en claimafhandeling (MKZ, Q-koorts, Bommelerwaard, ondergelopen gebieden) Nationale, Regionale maar ook Europese Wet- en Regelgeving (EU-betaalorgaan) Uitdagingen: Vernieuwing, Fusie voormalig EZ en LNV, Implementatie enkele complexe (nieuwe) regelingen Vernieuwing © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

3 Uitdaging voor Dienst Regelingen
“Verbeteren van het bestaande levert onvoldoende op.” innovatie Tijd Prestatie Verwachtingen © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

4 Een innovatieve aanpak van innovatie
Bedrijfs- plan Een innovatieve aanpak van innovatie Het plan De concepten Hoe het gaat werken Hoe te organiseren GO! White Paper Bedrijfs- plan BIP roadmap StIP Demo Visie & Missie Praktijk proeven Hoog Transitie Transitie- scenario’s Risico’s: Aandacht: Tijd en te veel uit het vaatje tappen Mate van concreetheid Confrontatie Eerste verdieping Visie Laag t heden © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

5 Nu: Optimaliseren voor Papieren Dienstverlening
Inwinnen Registreren Beoordelen & Beslissen Effectueren © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

6 Straks: Optimaliseren voor Digitale Dienstverlening
Criteria Bekende Gegevens Klantinput © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

7 Vele “ontdekkingen” waaronder …
Know-Flow-Share Know-Flow-Share Wendbare inrichting van ICT Taakondersteunend (KNOW) Procesbesturend (FLOW) Gedeeld (SHARE) Communicatie, Samenwerking en Gegevensservices communication, collaboration & content Dynamiek in Wet & Regelgeving Dynamiek in Organisatie KNOW FLOW SHARE Dynamiek in technische innovatie Door technische ontkoppeling van deze functies in de ICT is DR In staat in te spelen op Dynamiek (lees: onvoorspelbaarheid) © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

8 Simulatie fase 1 Diensten Portal Relatie regels diensten Trnsp NHR
Inf.architectuur Portal Customer Trnsp NHR Relatie Perc I&R GBA © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

9 Fasen in dienstverlening
Fase 1: Inlogfase Klant logt in en ziet een scherm met diensten op maat Fase 2: Administratie- & Oriëntatiefase Klant kan gegevens bijwerken en kan zich oriënteren m.b.t. subsidies en vergunningen Fase 3: Uitvoeringsfase Aanvragen worden verwerkt, maar ook administratieve wijzigingen worden gescand op impact op actuele beslissingen © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

10 © 2012 Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I
Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

11 Uitgangspunten © 2012 Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I
Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

12 (Bedrijfsbeslissing) Gepersonaliseerd portaal voor medewerkers
Dienstenregister Case Management Beheer omgeving Analyse en rapportage OBI-EE, SAS “Mijn DR” BRMS- Modelleer omgeving CMS (Portal, Tangelo) Digipoort Data-analyse OBI-EE, SAS eHerkenning eBS, Forms/Apex OWB Oracle SSO ABA/Digid ERB I&R BRP BRMS – Rule Engine (Kwaliteitsregels) Gegevens services Klant Interactie Portaal MDP BMS BRMS – Rule Engine (Bedrijfsbeslissing) services Business Digikoppeling EOD E&F ABBA GBV inzien eHerkenning Data-analyse OBI-EE, SAS “Mijn DR” T&T Virtueel Dossier Engine Virtueel Dossier Engine Case management “Mijn DR” Gepersonaliseerd portaal voor medewerkers © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

13 Dienst- en Zaakmanagement
Hoe werkt het (1)? 183 producten met bijbehorende dienstverleningsprocessen Te categoriseren in een beperkt aantal ‘prototypische processen’ Proces Configuratie (data) Subsidie 2-traps met Rangschikking (proces / taken) Deelname (proces / taken) Regel-, dialoog- en document configuratie (Rule Engine) Grondslag (‘profile’, data en services) Specialisatie VLT Specialisatie Demo Specialisatie Derogatie Specialisatie JoLa Specialisatie Specialisatie Configuratie (data) Subsidie 2-traps met Rangschikking (data en services) Deelname (data en services) Configuratie (data) Dienst - en Zaakmanagement Configuratie (data) Dienst- en Zaakmanagement (administratie, data & services) © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

14 Hoe werkt het (2)? Klant Medewerker portaal portaal “Hart van het UP”
Relaties (services) “Hart van het UP” Percelen (services) (services) Fin. Afhandelen (services) Documenten (services) © Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

15 © 2012 Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I
Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

16 Demonstratie(tje) © 2012 Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I
Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw

17 © 2012 Dienst Regelingen, Ministerie van EL&I
Op weg naar de uitvoeringsorganisatie van de 21e eeuw


Download ppt "Dienst Regelingen in vernieuwing"

Verwante presentaties


Ads door Google