De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 1 Januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 1 Januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 1 Januari 2008

2 Vraag •Wat betekent dit sein?

3 Antwoord Snelheidsbord Betekenis: •Rijden toegestaan met ten hoogste door het getal aangegeven snelheid.

4 Vraag •Wat houdt een Aanwijzing VR in?

5 Antwoord •Geeft opdracht het aangegeven baanvakgedeelte met bijzondere oplettendheid te berijden. Met Max 40 km/h of zoveel lager als de TrDl aangeeft. U stop als de veiligheid dit vereist.

6 Vraag •Wat betekent dit sein?

7 Antwoord Snelheids verminderingsbord •Snelheid begrenzen tot door het getal aangegeven snelheid, waarbij het onderste bord geldt voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid dan 120 km/h en voor losse locomotieven,en het bovenste bord voor de overige treinen.

8 Vraag •Wat betekent dit sein?

9 Antwoord Herhalingssein diagonaal •Aanduiding van het eerstvolgende lichtsein dat geen rood licht of geel knipperend licht uitstraalt.

10 Vraag •Kenmerk van een ATB veiligheidsstoring? 4x

11 Antwoord •De ATB cab signalering laten een hogere snelheid toe als de vaste seinen langs de baan, •Het ATB cab sein toont ten onrechte Blauw (BD) •Bij ATB fase 4 of ATB nieuwe generatie,een defecte snelheidsmeter •De ATB Remming blijft ten onrechte uit.

12 Vraag •Wat doet u als u vermoedt of waarneemt dat het nevenspoor niet veilig te berijden is? 5x

13 Antwoord U neemt de volgende maatregelen; •Ontsteek gevaarsein op krachtvoertuigen; •Alarmoproep per telerail uitzenden; •Trein tot stilstand brengen; •Kortsluitkabel plaatsen. •U moet een trein waarvoor gevaar zou kunnen ontstaan,tegemoet lopen en bij nadering daarvan gevaarsein geven.

14 Vraag •Noem de soorten aanwijzingen? 7x

15 Antwoord •Aanwijzing Aki/Ahob/Aob •Aanwijzing STS •Aanwijzing STS normale snelheid •Aanwijzing VR •Aanwijzing SB •Aanwijzing TTV •Aanwijzing VS

16 Vraag •Wat betekent dit sein?

17 Antwoord Baanvaksnelheidsbord •Verhoging van de snelheid naar de door het getal aangegeven snelheid toegestaan. •In geval geen cijfer vermeld wordt, is een snelheid van 125 km/h toegestaan.

18 Vraag •Hoe handelt u bij een Aanwijzing STS?

19 Antwoord Aanwijzing Stop Tonend Sein geeft opdracht: •Voorbij aangegeven STOP tonend sein te rijden, ACHTER HET SEIN: ROZ (rijden op zicht) •Wissels voorzichtig te berijden met een Max snelheid van 10 km/h •Rekening houden met het niet goed functioneren van de aki/ahob/aob

20 Vraag •Hoe gebruiken we de front en sluitseinen?

21 Antwoord •U zorgt ervoor dat bij vertrek het voorgeschreven frontsein toont: •En ontsteekt en dooft de sluitseinen op begin en eindstations bij: locs en treinstellen. •U rijd uw trein met normaal licht. •U dimt bij nacht: •Bij het passeren van een tegenligger, •Bij Rangeren, •Tijdens stationnementen.

22 Vraag •Wat betekent dit sein?

23 Antwoord Entreesnelheidsbord •Rijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangeven snelheid. GELDT ALLEEN VOOR MACHINISTEN VAN TREINEN BESTEMD VOOR HET VERVOER VAN GOEDEREN, EN VAN TREINEN DIE DOOR DE BETROKKEN SPOORWEGONDERNEMING ZIJN AANGEWEZEN.

24 Vraag •Wat betekent dit sein?

25 Antwoord Wit (hoog en laag) •Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein dat geen opdracht, toestemming of beveiligingsgaranties geeft.

26 Vraag •Wanneer mag men vertrekken met een trein? 2x

27 Antwoord •Als u een vertrekbevel ontvangt; •En uit de stand STOP komen van het lichtsein.

28 Vraag •Wat betekent dit baken?

29 Antwoord Reflectorplaatje •Aanduiding van de nadering van een lichtsein.

30 Vraag •Wat betekent dit sein?

31 Antwoord Geel (ATB-cabinesein) •Snelheid begrenzen tot 40 km/h.

32 Vraag •Wat betekent dit sein?

33 Antwoord ‘L’-bord •Aanduiding van een tijdelijk verlaagde plaatselijke snelheid. Nacht : 2 synchroon knipperende gele lichten

34 •Wat doet u bij een onverklaarbare verlaging van de druk in de treinleiding? 2x •Wat doen we bij het vermoeden van een ontsporing en/of versperring van het nevenspoor? 5x Vraag

35 •Trein zo snel mogelijk tot stilstand brengen, •Direct Stroomafnemers neer. Direct Stroomafnemers neer, •Trein zo snel mogelijk tot stilstand brengen. •Plaats alarmoproep via telerail/Gsm-r •Ontsteek gevaarsein •Plaats kortsluitkabel. Antwoord

36 Vraag •Hoe handelt u bij een alarmoproep?

37 Antwoord Bij een alarmoproep gaat u rijden op zicht behalve in tunnels.

38 Vraag •Wat betekent dit sein?

39 Antwoord Vertrekken met Vertrekstaf / groen licht •Vertrekken

40 Vraag •Wat betekent dit sein?

41 Antwoord VS bord •Stoppen vóór het sein, tenzij de machinist in het bezit is van een geldige aanwijzing Verkeer Spoor voor het betrokken spoor. GELDT VOOR TREINEN

42 Vraag •Wat betekent dit sein?

43 Antwoord Bord ‘Stroomafnemers’ op •Toestemming om de stroomafnemers op te zetten.

44 Vraag •Wat is dit voor een sein?

45 Antwoord •P-sein

46 Vraag •Wat betekent dit sein?

47 Antwoord Attentiesein (Een matige lange toon) •Opletten.

48 Vraag •Hoe krijg je het vertrek bevel?

49 Antwoord •Uit de stand stop komen van het lichtsein, •Met de vertrekstaf of groen licht, •Gaan branden van het vertrek bevelsein, •Mondeling

50 Vraag •Wat is dit voor een sein?

51 Antwoord ATB-naderingsbord •Aanduiding van het bord nr. 328 (nr.328 = ATB inschakelbord)

52 Vraag •Waaruit moet de melding van een bijzonder voorval uit bestaan; 3x

53 Antwoord •Wie de melder is; •Wat er aan de hand is; •Waar het bijzondere voorval zich voordoet.

54 Vraag •Wat te doen bij een hotbox melding WARM?

55 Antwoord WARM •De TrDL geef aan waar u opzij genomen gaat worden. •Mcn controleert de opgegeven as en de 2 assen ervoor en erna. •U rijdt in overlegt met Trdl door naar eindbestemming. Bij een onregelmatigheid aan het wiel sluit u van het betrokken voertuig de tripleklep af.

56 Vraag •Wat betekent dit sein?

57 Antwoord ‘E’-bord •Bij nacht is dit bord met een groene lamp. •Aanduiding van het einde van een gedeelte van de spoorweg waarvoor de tijdelijke snelheidsbeperking geldt.

58 Vraag •Wat is een gestoorde overweg?

59 Antwoord •Is een overweg die bij de TrDl in storing ligt of een defect heeft aan bijv de bomen of verlichting.

60 Vraag •Wat betekent dit sein?

61 Antwoord Witte ‘X’ •Stop vóór het sein. Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, en van treinen die door de spoorweg –onderneming zijn aangewezen. (Samen met witte G in de bak)

62 Antwoord •Stoppen voor de overweg/overpad, zo mogelijk met de eerste as voorbij de isolerende las (middensectie aanrijden) •Rijd verder bij; •Een Aki na 20 seconden nadat deze is gaan werken •Een Ahob/Aob,als de bomen gedaald zijn. •Als de overweg niet in werking komt(middensectie),moet het wegverkeer worden gewaarschuwd; •Bij dag met een rode vlag,tot het eerste voertuig de overweg is gepasseerd; •Bij nacht of slecht zicht met rood(knipperend) licht,tot de trein in zijn geheel de overweg is gepasseerd.

63 Vraag •Wat is een hoofdsein?

64 Antwoord •Een lichtsein dat rood licht kan uitstralen.

65 Vraag •Wat betekent dit sein?

66 Antwoord •Remmen lossen.

67 Vraag •Hoe handelt u bij een aanwijzing Aki/Ahob/Aob? En de installatie werkt niet, bij het aanrijden van de midden sectie.

68 Vraag •Hoe handelt u bij een aanwijzing TTV?

69 Vraag Geeft opdracht telefonisch toestemming te vragen aan de TrDl om; •Verder te mogen rijden •Te mogen vertrekken. Deze aanwijzing geldt alleen op TPRB baanvakken.

70 Vraag •Wat betekent dit sein?

71 Antwoord Hoog groen •Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid. •Indien bij vertrek de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km/h toegestaan.

72 Vraag •Wat geeft u door aan de TrDl na een onderzoek bij een aanrijding? 5x

73 Antwoord •Plaats van aanrijding; •Toestand van personeel en betrokkenen; •Toestand van Materieel; •Toestand van eigen en nevenspoor; •Toestand van bovenleiding.

74 Vraag •Wat betekent dit sein?

75 Antwoord Adviessnelheidsbord •Aanduiding van de door het getal aangegeven adviessnelheid. Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.

76 Vraag •Wat is een P-Sein?

77 Antwoord •Een lichtsein voorzien van een onderbord met het opschrift P.

78 Vraag •Wat betekent dit sein?

79 Antwoord Afsluitbord •Stop vóór het sein. (Als de rode balk reflecteert, ontbreekt de lamp)

80 Vraag •Wat betekent dit sein?

81 Antwoord Verlichte driehoek • Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende sein nr.303 kan worden gestopt. (Nr.303 = Stopplaatssein Blauw licht) Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van personen.

82 Vraag •Hoe handelt u bij een aanrijding? 3x En wat is de uitzondering?

83 Antwoord •Ontsteek gevaarsein, •Alarmoproep via telerail, •Plaats kortsluitkabel. •Als in tunnels het nevenspoor vrij en onbelemmerd is plaats u geen kortsluitkabel. •U verkomt hiermee het onnodig tot stilstand komen van treinverkeer.

84 Vraag •Met hoeveel snelheid verminderd u de toegestane snelheid bij onvoldoende remeffect?

85 Antwoord •Bij DH-mat : Minimaal 10 km/h, •Bij ICM,ICR,DDM,VIRM,DD-AR en buitenlands mat: Minimaal 20 km/h •Bij SGM,SM90,DM90: Minimaal 30 km/h

86 Vraag •Wat betekent dit sein?

87 Antwoord Stopseinlantaren/stopseinbord •Stoppen vóór het sein. Geldt niet voor machinisten van treinen waarmee wordt gerangeerd.

88 Vraag •Wat betekent dit sein?

89 Antwoord Afsluitlantaarn Stop •Stoppen vóór het sein. •Indien het sein op een beweegbare brug is geplaatst, stoppen vóór de brug.

90 Vraag •Wat doet U als uw trein niet in de juiste richting gaat?

91 Antwoord U stopt achter het eerstvolgend sein voor de tegen richting. U stop direct als er gevaar dreigt of schade kan ontstaan.

92 Vraag •Wat is een lichtsein?

93 Antwoord Een vast sein dat groen, geel, rood of witlicht kan uitstralen.

94 Vraag •Hoe handelt u bij een aanwijzing Aki/Ahob/Aob?

95 Aanwijzing Aki/Ahob/Aob geeft de opdracht de aangewezen overweg(en) overpad(en) voorzichtig te berijden. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen handelt u bij nadering van de overweg als volgt; •Tijdig snelheid verminderen tot Max 10 km/h, •Herhaald fluitsein geven, •Stoppen als de veiligheid van het wegverkeer dit vordert. Antwoord

96 Vraag •Hoe zet u het materieel weg?

97 Antwoord U zet het materieel in dienstvaardige staat weg, volgens de richtlijnen in de materieelgids. U legt de bedieningssleutels in; •De cabine van een treinstel waar de handrem is vastgezet; of •De daarvoor bestemde kast op de locomotief.

98 Vraag •Wat betekent dit sein?

99 Antwoord Twee verticaal, witte lichten per spoor •Er nadert geen trein over het spoor van de brug waarop het sein betrekking heeft.

100 Vraag •Wat betekent dit sein?

101 Antwoord Snelheidsbord •Rijden toegestaan met ten hoogste door het getal aangegeven snelheid, waarbij •Bij twee snelheidsaanduidingen geldt: de onderste bord voor treinen bestemd voor het vervoer van goederen en met een lagere snelheid dan 120 km/h en voor losse locomotieven, het bovenste bord geld voor de overige treinen.

102 Vraag •Wat betekent dit sein?

103 Antwoord ATB-code bord •Aanduiding van het einde van de inschakelsectie van het automatisch treinbeveiligingssysteem.

104 Vraag Wanneer neemt men een kleine remproef? En waar neemt men deze?

105 Antwoord •Bij de grote remproef een andere remkraan is gebruikt dan tijdens de rit moet worden bediend; of •De trein langer dan 2 uur heeft stilgestaan; of •Andere rijtuigen of wagens zijn uitgezet / bijgeplaatst (niet afhaken); of •Een loc wisseling heeft plaatsgevonden; of •De richting verandert; of •De treinleiding verbroken was; of •Het materieel de dienst begint; of •Als de trein niet van een voorganger hebt overgenomen.

106 Antwoord Na combineren treinstellen kleine remproef bij 1 e ( doormiddel van de meters in de cabine) Bij al het andere materieel achter aan de trein.

107 Vraag •Wat betekent dit sein?

108 Antwoord •Hooggeplaatst lichtsein met een cijferbak

109 Vraag •Wat betekent dit sein?

110 Antwoord Stopplaatssein Blauw licht •Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van personen.

111 Vraag •Wanneer is een trein voor u vertrek gereed? 7x

112 Antwoord •Het aantal rijtuigbakken bekend is, •De front en sluitseinen branden, •De Max snelheid bekend is, •De rem en dodeman beproeft en in orde zijn •ATB in bedrijf staat, •Telerail/Gsm-r in dienst staat en werkt, •Bij goederentreinen de wagenlijst en het beremmingsstaatje aanwezig is.

113 Vraag •Wat doet u als u gedeeltelijk voorbij een lichtsein staat?

114 Antwoord •Licht de TRDL in, •Volgt zijn instructies op.

115 Vraag •Wat betekent dit sein?

116 Antwoord Afsluitlantaren veilig •De inrichtingen achter het sein zijn veilig berijdbaar.

117 Vraag •Wat moet uit de rangeeropdracht blijken? 5x

118 Antwoord •Welke beweging moet worden uitgevoerd; •Welke weg de beweging moet worden uitgevoerd; •Welk tijdstip de bewegingen moeten worden uitgevoerd; •Welke bijzonderheden rekening gehouden moet worden. •Welke wijze krijg je toestemming.

119 Vraag •Wat betekent dit sein?

120 Antwoord Één wit licht. •Krachtvoertuig waarmee wordt gerangeerd.

121 Vraag •Wat betekent dit sein?

122 Antwoord •Hooggeplaatst lichtsein.


Download ppt "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 1 Januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google