De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE."— Transcript van de presentatie:

1

2 NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE

3 Client name - Event - Presentation title

4 1. STRATEGIE KLANT- EN MARKTGERICHTHEID Heeft u zicht op marktkansen en staat u continu met uw klant in contact over zijn (latente) behoeften? Leidt dit tot aanpassing van uw strategie en vertaling naar uw bedrijfsvoering ? ORGANISATIEKENNIS Heeft u zicht op de cruciale kwaliteiten, aandachts- en verbeterpunten binnen uw bedrijf, evalueert u dit regelmatig en leidt dit tot gerichte bijstelling? AMBITIE EN GROEI Zijn uw bedrijfsdoelen helder, realistisch en verankerd op alle niveaus in uw organisatie? Is het tevens duidelijk welke product-marktcombinaties het meeste perspectief bieden?

5 Client name - Event - Presentation title 2. INNOVATIE PRODUCTINNOVATIE: Bent u continu bezig om uw product of dienst te verbeteren om (latente) behoeften beter in te kunnen vullen? PROCESINNOVATIE: Bent u continu bezig uw bedrijfsprocessen beter af te stemmen op de klantvraag? Neemt u consequent als onderdeel van uw werkwijze onnodige activiteiten en kosten weg met name door inzet van nieuwe productiemethoden en technieken?

6 Client name - Event - Presentation title 3. OPERATIONELE BEDRIJFSVOERING VERTALING STRATEGIE: Zijn uw strategie en doelen op een heldere en eenduidige wijze vertaald naar de werkvloer zodat iedereen weet wat van hem verwacht wordt? LEAN & SIX SIGMA: Wordt er op gerichte wijze en met de betrokkenheid van uw medewerkers in de bedrijfsprocessen continu gewerkt aan het wegnemen van verspilling in processen? STURING: Stuurt u op eenduidige en heldere wijze op klanttevredenheid en gewenste output?

7 Client name - Event - Presentation title 4. AUTOMATISERING IT-STRATEGIE: Sluit uw IT strategie aan op uw lange termijn doelstelling zodat (blijvend) aan de klantvraag kan worden voldaan? Zijn de IT beheer processen daarop efficiënt ingericht? EFFICIËNTE IT: Zijn daar waar mogelijk uw bedrijfsprocessen geautomatiseerd zodat onnodige arbeidskosten worden bespaard? MANAGEMENTINFORMATIE: Wordt alle beschikbare informatie optimaal en tijdig gebruikt voor heldere sturing op uw processen? Beschikt u middels Business Intelligence over cockpit?

8 Client name - Event - Presentation title 5. MARKETING EN VERKOOP EFFECTIEVE MARKETING: Ziet u marktkansen en denkt u bewust na over uw positionering? Onderneemt u gestructureerde marketingactiviteiten met een juiste marketingmix? EFFECTIEF VERKOOPAPPARAAT: Organiseert u gericht activiteiten o.b.v. verkoopkansen? Stuurt u op targets en wordt aan uw verwachtingen qua volume en prijs voldaan? Heeft u zicht op de meest rendabele diensten én klanten? KLANTGERICHTHEID: Onderzoekt u klanttevredenheid als onderdeel van het proces of periodiek middels een onderzoek? Vertaalt u vervolgens de resultaten naar verbeteracties?

9 Client name - Event - Presentation title 6. PERSONEEL EN ORGANISATIE MANAGEMENT: Is uw management in staat om een rendabele bedrijfsvoering te realiseren en tevens voldoende zelfkritisch om eventuele verbeteringen aan te brengen? BELONINGSBELEID: Is uw beloningsniveau afgestemd op de branche? Zijn uw loonkosten in lijn en sluiten de kwaliteiten van uw medewerkers goed aan op de functievereisten? BETROKKENHEID PERSONEEL: Is er sprake van een laag verloop en verzuim? Worden al uw medewerkers actief betrokken bij het verbeteren van de bedrijfsvoering? Worden daar ook heldere afspraken over gemaakt?

10 Client name - Event - Presentation title 7. INKOOP EN LOGISTIEK EFFECTIEVE LEVERING: Worden uw klanten altijd op tijd en volgens afspraak met de juiste goederen beleverd? EFFICIËNTE INKOOP: Is uw inkoopfunctie zo vormgegeven dat u altijd middels een goede prijs- kwaliteitverhouding inkoopt? Houdt u hierbij rekening met Total Cost of Ownership? INKOOPSTURING: Worden uw leveranciers beoordeeld naar verschillende criteria en acteert u vervolgens actief op de uitkomsten?

11 Client name - Event - Presentation title 8. FINANCIËN KOSTPRIJS EN RENDEMENT: Heeft u goed inzicht in de rendementsbijdrage op product- en klantniveau? ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING: Is uw administratieve organisatie zodanig ingericht dat u juiste en volledige informatie heeft? Is uw financiële informatie gekoppeld aan uw rendementsambities? WEERSTANDSVERMOGEN: Hoe solvabel is uw onderneming? In welke mate is uw onderneming financierbaar?

12 Client name - Event - Presentation title 9. WET EN REGELGEVING INTEGRITEIT: Leeft u alle op uw organisatie betrekking hebbende wet- en regelgeving na en dwingt u naleving dan ook af? RISKMANAGEMENT: Heeft u zicht op alle relevante risico's en bijbehorende regels en is uw organisatie in staat om hier mee om te gaan? FISCALE COMPLIANCE: Is kijkend naar alle faciliteiten, waaronder de innovatiebox, uw fiscale positie optimaal?

13 NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE

14 © 2012 BDO OPVALLENDE UITKOMST AANWEZIGEN

15 Page 15 KWANTIFICEER UW UITKOMST

16 © 2012 BDO  BDO helpt u graag inzicht te verkrijgen in hoe u uw rendement kunt verbeteren  Wij gaan vrijblijvend in gesprek met u  Op basis van dit gesprek en de door u aan te leveren jaarrekeninggegevens, berekenen wij uw verbeterpotentieel  Het is belangrijk procesverbetering pragmatisch aan te pakken daarom bespreken wij handzame voorstellen voor verbetering KWANTIFICEER UW UITKOMST

17


Download ppt "NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE."

Verwante presentaties


Ads door Google