De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands ZEDDE ZOT? BEN JE GEK? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands ZEDDE ZOT? BEN JE GEK? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands ZEDDE ZOT? BEN JE GEK? 1

2 • Europees multilateraal talenproject • januari 2012-december 2014 • Partners: − Universiteit Wenen (leiding) − Universiteit Tilburg − Universiteit Berlijn − Katholieke Hogeschool Kempen/Thomas More − Lerarenopleiding Paramaribo (Suriname) • Team KHK/Thomas More? − Rita Van Elsen (lector Nederlands) − Agnes Dilliën (International Relations Manager) − Stefanie Peeters (projectmedewerker) EVEN VOORSTELLEN: DUTCH++ 2

3 • Creatie van een digitale leeromgeving voor anderstaligen (NT2 en NVT) • Focus op functionele taalvaardigheid (taalhandelingen), receptieve vaardigheden en variatie binnen het Nederlands WAT DOEN WE? 3

4 • Waarom deze focus? − Gebrek aan herhaling van taalhandelingen bij leerders, vooral verstavaardigheid • Telefoneren • Naar problemen vragen en reageren • Om begrip vragen • …. − Clash lessituatie- realiteit • Tijdens de Nederlandse les: cursist ervaart het Nederlands als vrij homogeen geheel •↔ realiteit: cursist wordt geconfronteerd met (nationale, regionale, sociale) varianten van het Nederlands WAT DOEN WE? 4

5 • DUTCH++ probeert deze lacunes op te vullen: − Een geïntegreerd leer-, onderwijs-, informatie- en discussieplatform − Met oefenmateriaal, informatie en discussieruimte − Voor leerders en docenten − Een betere voorbereiding op de sociale en linguïstische realiteit van het Nederlandssprekende taalgebied WAT DOEN WE? 5

6 • Divers oefenmateriaal : • 1. herhalingsoefeningen (rond taalhandelingen) • 2. verstavaardigheidsoefeningen • 3. variatieoefeningen 1. Herhalingsoefeningen: selectie van terugkerende taalhandelingen uit verschillende handboeken NT2 (bvb. bedanken, begrip vragen, iets kopen in de winkel)  extra oefenmateriaal ter herhaling DUTCH++ ALS OEFENPLATFORM 6

7 2. Verstavaardigheidsoefeningen: − Terugkerende taalhandelingen − Innovatieve oefeningen (A en B-niveau) om de receptieve vaardigheden van de leerders te verbeteren − Een voorbeeld : DUTCH++ ALS OEFENPLATFORM 7

8 • Voorbeeld 1 (A-niveau, thema ‘op café/restaurant’): − Luister naar de volgende zin. − Audiofragment (vb. Mag ik bestellen?) − Vraag : Typ het ontbrekende woord. − Antwoordtype : (gatentekst) : Mag ik ____________ ? • Voorbeeld 2 (B-niveau, thema ‘iemand begrip geven’): − Luister naar de volgende zinnen. − Audiofragment 2 zinnen (vb. 1. Dat is heel vervelend voor u. 2. Je moet je niet zo druk maken.) − Vraag : In welke zin hoor je het woord ‘heel’? − Antwoordtype: • Zin 1 • Zin 2 • Zin 1 en 2 • Geen zin DUTCH ++ ALS OEFENPLATFORM 8

9 3. Variatieoefeningen: − Op A-niveau (basic) : om variatie gewaar te worden op vlak van uitspraak − Op B-niveau (independent): om variatie te identificeren en te begrijpen − Op C-niveau (proficient): om varianten actief te produceren  Zoveel mogelijk samenhang en doorklikmogelijkheden tussen de delen! DUTCH++ ALS OEFENPLATFORM 9

10 • Creatie van een ‘variatiehandboek’/’Guide to Variation’ • Een internet tool over varianten van het Nederlands op maat van leerders én hun docenten • Bereikbaar vanuit het oefenplatform DUTCH++ ALS INFORMATIEPLATFORM 10

11 • Guide: 3 delen via allerlei links verbonden 1. “Drie keer Nederlands”: • Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname • Kenmerken en onderlinge attitudes (vb. Wat vinden Nederlanders van het Vlaams Nederlands en omgekeerd?) 2. “Concepten en theorie” : vooral bedoeld voor docenten 3. “Oefenmateriaal”: het herkennen van variëteiten staat centraal via luisterfragmenten (vb. vloeken in het Nederlands) • Ontwikkeld door Universiteit Berlijn • Guide to variation is ‘under construction’; eerste versie klaar eind december 2012  ENQUÊTE OM TE TESTEN OF HET MATERIAAL BEANTWOORDT AAN DE NODEN VAN LEERDERS/DOCENTEN/MOEDERTAALSPREKERS DUTCH++ ALS INFORMATIEPLATFORM 11

12 • Waarom? − Het project heeft nood aan evaluatie van het ontwikkeld oefen- en informatiemateriaal: beantwoordt het materiaal aan de noden van de leerders/docenten? − Studenten en docenten  testen  perfectionering mogelijk! • Tijdsinvestering? − Fase 1 (januari 2013) : ‘Guide to variation’ evalueren + enquête online invullen over jullie vaardigheid op het vlak van variëteiten van het Nederlands (leerders + docenten) − Fase 2 (januari 2014) : oefenmateriaal testen (op gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, moeilijkheidsgraad,…) (leerders + docenten) HELMO ALS GEASSOCIEERDE PARTNER? 12

13 • Voordeel voor Helmo? − na oplevering project: vrij gebruik van het ontwikkelde materiaal − contact met Vlaanderen: varianten zijn overal! − Unieke kans om inspraak te hebben in het project om zo een zeer bruikbaar resultaat (materiaal) te krijgen − Nauwere banden tussen onze twee hogescholen, ook voor toekomstige projecten… Een voorbeeld van een vorig project: https://neva.ned.univie.ac.at HELMO ALS GEASSOCIEERDE PARTNER? 13

14 • Zijn jullie geïnteresseerd? • Wie kan het materiaal evalueren? − Hoeveel collega’s Nederlands? − Hoeveel studenten? Welke niveaus? • Welke periode past voor u? (januari 2013) • Hoeveel tijd kan u vrijmaken? • Infrastructuur? Computers en koptelefoons? • Projectmedewerker ter plaatse nodig? EN NU… PRAKTISCH! 14

15 • Rita Van Elsen : rita.van.elsen@khk.berita.van.elsen@khk.be • Agnes Dilliën: agnes.dillien@khk.beagnes.dillien@khk.be • Stefanie Peeters : stefanie.peeters@khk.bestefanie.peeters@khk.be Dank u! Merci! Neig bedankt!  NOG VRAGEN? 15


Download ppt "Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands ZEDDE ZOT? BEN JE GEK? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google