De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1 Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands
Zedde zot? Ben je Gek? Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands

2 Even voorstellen: Dutch++
Europees multilateraal talenproject januari 2012-december 2014 Partners: Universiteit Wenen (leiding) Universiteit Tilburg Universiteit Berlijn Katholieke Hogeschool Kempen/Thomas More Lerarenopleiding Paramaribo (Suriname) Team KHK/Thomas More? Rita Van Elsen (lector Nederlands) Agnes Dilliën (International Relations Manager) Stefanie Peeters (projectmedewerker)

3 waT DOEN WE? Creatie van een digitale leeromgeving voor anderstaligen (NT2 en NVT) Focus op functionele taalvaardigheid (taalhandelingen), receptieve vaardigheden en variatie binnen het Nederlands

4 Wat doen we? Waarom deze focus?
Gebrek aan herhaling van taalhandelingen bij leerders, vooral verstavaardigheid Telefoneren Naar problemen vragen en reageren Om begrip vragen …. Clash lessituatie- realiteit Tijdens de Nederlandse les: cursist ervaart het Nederlands als vrij homogeen geheel ↔ realiteit: cursist wordt geconfronteerd met (nationale, regionale, sociale) varianten van het Nederlands

5 Wat doen we? DUTCH++ probeert deze lacunes op te vullen:
Een geïntegreerd leer-, onderwijs-, informatie- en discussieplatform Met oefenmateriaal, informatie en discussieruimte Voor leerders en docenten Een betere voorbereiding op de sociale en linguïstische realiteit van het Nederlandssprekende taalgebied

6 DUTCH++ als oefenplatform
Divers oefenmateriaal : 1. herhalingsoefeningen (rond taalhandelingen) 2. verstavaardigheidsoefeningen 3. variatieoefeningen Herhalingsoefeningen: selectie van terugkerende taalhandelingen uit verschillende handboeken NT2 (bvb. bedanken, begrip vragen, iets kopen in de winkel)  extra oefenmateriaal ter herhaling

7 Dutch++ als oefenplatform
2. Verstavaardigheidsoefeningen: Terugkerende taalhandelingen Innovatieve oefeningen (A en B-niveau) om de receptieve vaardigheden van de leerders te verbeteren Een voorbeeld :

8 DUTCH ++ als oefenplatform
Voorbeeld 1 (A-niveau, thema ‘op café/restaurant’): Luister naar de volgende zin. Audiofragment (vb. Mag ik bestellen?) Vraag : Typ het ontbrekende woord. Antwoordtype : (gatentekst) : Mag ik ____________ ? Voorbeeld 2 (B-niveau, thema ‘iemand begrip geven’): Luister naar de volgende zinnen. Audiofragment 2 zinnen (vb. 1. Dat is heel vervelend voor u. 2. Je moet je niet zo druk maken.) Vraag : In welke zin hoor je het woord ‘heel’? Antwoordtype: Zin 1 Zin 2 Zin 1 en 2 Geen zin

9 DUTCH++ als oefenplatform
3. Variatieoefeningen: Op A-niveau (basic) : om variatie gewaar te worden op vlak van uitspraak Op B-niveau (independent): om variatie te identificeren en te begrijpen Op C-niveau (proficient): om varianten actief te produceren  Zoveel mogelijk samenhang en doorklikmogelijkheden tussen de delen!

10 DUTCH++ als informatieplatform
Creatie van een ‘variatiehandboek’/’Guide to Variation’ Een internet tool over varianten van het Nederlands op maat van leerders én hun docenten Bereikbaar vanuit het oefenplatform

11 DUTCH++ als informatieplatform
Guide: 3 delen via allerlei links verbonden 1. “Drie keer Nederlands”: Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname Kenmerken en onderlinge attitudes (vb. Wat vinden Nederlanders van het Vlaams Nederlands en omgekeerd?) 2. “Concepten en theorie” : vooral bedoeld voor docenten 3. “Oefenmateriaal”: het herkennen van variëteiten staat centraal via luisterfragmenten (vb. vloeken in het Nederlands) Ontwikkeld door Universiteit Berlijn Guide to variation is ‘under construction’; eerste versie klaar eind december 2012  ENQUÊTE OM TE TESTEN OF HET MATERIAAL BEANTWOORDT AAN DE NODEN VAN LEERDERS/DOCENTEN/MOEDERTAALSPREKERS

12 HElMO ALS geassocieerde partneR?
Waarom? Het project heeft nood aan evaluatie van het ontwikkeld oefen- en informatiemateriaal: beantwoordt het materiaal aan de noden van de leerders/docenten? Studenten en docenten  testen  perfectionering mogelijk! Tijdsinvestering? Fase 1 (januari 2013) : ‘Guide to variation’ evalueren + enquête online invullen over jullie vaardigheid op het vlak van variëteiten van het Nederlands (leerders + docenten) Fase 2 (januari 2014) : oefenmateriaal testen (op gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, moeilijkheidsgraad,…) (leerders + docenten)

13 Helmo als geassocieerde partner?
Voordeel voor Helmo? na oplevering project: vrij gebruik van het ontwikkelde materiaal contact met Vlaanderen: varianten zijn overal! Unieke kans om inspraak te hebben in het project om zo een zeer bruikbaar resultaat (materiaal) te krijgen Nauwere banden tussen onze twee hogescholen, ook voor toekomstige projecten… Een voorbeeld van een vorig project:

14 EN NU… PRAKTISCH! Zijn jullie geïnteresseerd?
Wie kan het materiaal evalueren? Hoeveel collega’s Nederlands? Hoeveel studenten? Welke niveaus? Welke periode past voor u? (januari 2013) Hoeveel tijd kan u vrijmaken? Infrastructuur? Computers en koptelefoons? Projectmedewerker ter plaatse nodig?

15 Dank u! Merci! Neig bedankt! 
NOG VRAGEN? Rita Van Elsen : Agnes Dilliën: Stefanie Peeters : Dank u! Merci! Neig bedankt! 


Download ppt "Dutch++: naar een beter inzicht in taalvariatie in het Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google