De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wind op de Streek? Tjalleberd, maandag 15 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wind op de Streek? Tjalleberd, maandag 15 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Wind op de Streek? Tjalleberd, maandag 15 oktober 2012

2 Vanavond 19.30 – 21.00 • Doelstelling deze avond: – Informeren – Jullie mening, zodat we kunnen acteren richting gemeente en provincie • Wat is de rol van werkgroep Grien Aengwirden – Let op dit is net ús ferhaal! • Toelichting inhoudelijke plannen – Plan 1: Energielandschap; inhoud en proces – Plan 2: Fryslân Windstreek; inhoud en proces ->het gaat hierom • Pro’s en Contra’s voor de streek? – Vragen over het proces (waren jullie geïnformeerd?) • Koffie: – Open brainstorm -> clustering hoofdthema’s • Pro’s en Contra’s discussie op basis van open brainstorm

3 Wat is de rol van de werkgroep? • Opgezet n.a.v. ‘energielandschapsdiscussie’ begin 2012. – Alleen gebied Klaverblad Noord oost (dus niet zuidelijk van A7) • Als klankbord voor de door de gemeente aangestelde adviesorganisaties – Oranjewoud (ingenieursbureau), Ekwadraat (adviesbureau duurzame energie), Territoria (landschapsarchitect) • Advies gereed juli 2012 – Presentatie Streek, mei 2012 • Als bijlage is conclusie van werkgroep Grien Aengwirden meegenomen – Visie: naar kringlopen prima – Via welke weg daar te komen: te kort door de bocht

4 Toelichting inhoudelijke plannen • Recente ontwikkelingen IBF en KNO – Kaasfabriek Fonterra en A-ware – Gronddeal met Provinsje Fryslân

5 Project 1: Energielandschap • Waarom? – Financiële urgentie om KNO te ontwikkelen – Ambitie om tot een CO 2 te komen • Wat? – Onderzoek naar alternatieve ontwikkelingen KNO  Energielandschap – Opdrachtgevers: Provinsje Fryslân en Gemeente Heerenveen – Opdrachtnemers : Oranjewoud, Ekwadraat, Territoria – Grien Aengwirden als klankbord • Hoe? – Kerngroepoverleg – Atelier en resultaten – Eindrapportage Duurzame Kringlopen • Status en vervolg – Rapport moet nog in de raad worden besproken – Windenergie in rapportage – Relatie met gronddeal

6 Impressie vanaf viaduct noordkant

7 Project 2: Fryslân Windstreek • Waarom? – Ambitie uit windenergie: NL 6.000 MW, Fryslân 400 MW – Fryslân nu: 160 MW – Sanering 1 MW voor elke 4 MW nieuw vermogen • Wat? – Ontwerp-structuurvisie om ambities windenergie te realiseren – PlanMER (Milieu Effect Rapportage) als basis opgesteld Deze geeft aan wat de effecten zijn op omgeving, dieren, welzijn, etcetera • Hoe? – Drie zoekgebieden voor windmolenclusters

8 Zoekgebieden in Fryslân

9 Maximale variant 160MegaWatt / 32 molens van 5MegaWatt

10 Optimale variant 90MegaWatt / 18 molens / 5MegaWatt

11

12 Locatie: vogelvlucht Aengwirderweg (optimale variant / 18 molens / 5MW / ± 90 meter ashoogte)

13 Locatie: IJsbaan (optimale variant / 18 molens / 5MW / ± 90 meter ashoogte)

14 Locatie: Mercurius (optimale variant / 18 molens / 5MW / ± 90 meter ashoogte)

15 Even rekenen….. • Eén 5 MegaWatt windmolen levert voor ongeveer 1250 huishoudens – Aengwirden ± 775 huishoudens (1780 bewoners) – Optimale variant: • 18 windmolens / 90 MW = 22.500 huishoudens • In gemeente Heerenveen ± 19.000 huishoudens (43.000 inwoners) – Maximale variant: • 32 windmolens / 160MW = 40.000 huishoudens • in Fryslân wonen 290.000 huishoudens – Let op: • Huishoudens deel aan totale stroomverbruik = ± 20% van het totaal • Alternatief: – 100 ha zonnepark levert ± 70 MW (17.000 huishoudens)

16

17 Project 2: Fryslân Windstreek • Conclusies ‘Fryske Wyn 2009’ – Schaalconflicten als gevolg van hoogte molens – Landmark of beeldvanger – In combinatie met sanering is per saldo verbetering ruimtelijke kwaliteit • Participatie – Financieel meedoen als investeerder – Revenuen terug laten stromen naar lokale voorzieningen • Vervolgproces? • Voor 21 oktober ‘zienswijze’ reactie naar provinciale staten • Zienswijze gemeente Heerenveen • Na planMER zal uitvoeringsplan volgen http://www.fryslan.nl/windenergie

18 Klaverblad NO: parallelle discussies • 1/ Klaverblad Noord Oost niet meer nodig voor reguliere industrie – Energiepark idee • 2/ De spoorlijn (Zuiderzeelijn) – Afgeblazen voorjaar 2012 • 3/ IBF (Kaasfabriek,..) – Effecten voor de streek onbekend • 4/ Grondaankoop Klaverblad NO (bron Friesch Dagblad 13/10/2012) – Restwaarde was tot 11miljoen afgeboekt – Idee: doorverkoop aan provincie (15,5 miljoen) en daarna terugpachten (agrarische waarde 4,5 miljoen). – Kern: met duurzaamheidspark (Wind) provincie, gemeentelijke probleem oplossen

19 Communicatie over de plannen 1.Hoe zijn jullie geïnformeerd? 2.Weten jullie voldoende? 3.Hoe willen jullie geïnformeerd worden?

20 Pro’s en Contra’s KansZorg Dorpsmolen voor b.v. dorpshuisGeluid Groenzone tussen Streek en IBFSlagschaduw / licht /.. CO2 vrije streekIs wel voldoende nagedacht over alternatieven? …Geen compensatie …… …... …

21 Communicatie www.aengwirden.nl E-mail: pb@aengwirden.nlpb@aengwirden.nl


Download ppt "Wind op de Streek? Tjalleberd, maandag 15 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google