De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Mijn weg als directeur  De weg van de school  De kerngroep  Implementatie van herstelgericht werken • Wat? • Hoe? Nabeschouwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Mijn weg als directeur  De weg van de school  De kerngroep  Implementatie van herstelgericht werken • Wat? • Hoe? Nabeschouwing."— Transcript van de presentatie:

1

2  Mijn weg als directeur  De weg van de school  De kerngroep  Implementatie van herstelgericht werken • Wat? • Hoe? Nabeschouwing

3  Moeilijk maar boeiend pad  Mijn persoonlijk leiderschap: vw voor H. ? • Participatief • Supervisie maar voeling • Leider

4  School was zoekende  Gebrek aan structuur, duidelijkheid o.a. sanctiebeleid  Pedagogische studiedag: “Naar een vernieuwd sanctiebeleid op school “  duidelijke polarisatie

5  Representatief  Beide strekkingen aanwezig  Doel: • Duidelijkheid, houvast voor heel de school • Menselijke school, positief schoolklimaat

6  Realisaties:  Streven naar positief schoolklimaat (preventief)  onthaal  Structuur, orde  Leefregels  Rol van KT (begeleiding, opvolging lln)  Straffenbeleid: gebaseerd op  Wat is er gebeurd?  Wie heeft het gedaan (dader)  Welke straf?

7 • Overdreven regelgeving, strafboek • Vooral gericht op dader  Straf moet pijn doen (afschrikken, pijn  gedragsverandering?)  Straf met betekenis, inhoud  gedragsverbetering Probleem: - Problemen meestal niet opgelost - Men dacht: meer controle, meer opvolging - Dader: vereenzelvigd met daad, conflict -  geen positief schoolklimaat kader ontbrak, visie ontbrak, polarisatie bleef, geen gedragen visie  ongenoegen

8 Herstelgericht gedachtegoed leren kennen - Dir en leerlingenbegeleider volgen opleiding - Integere opleiding bij Ligand - Beklijft - Visie (geen methode) - Kader om sanctiebeleid, schoolbeleid rond uit te bouwen

9  Waarom zo toepasbaar op school? • Gebaseerd op waarden: respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eerbied - Niet bestempelend, wel oplossingsgericht - Echt menselijk contact: de andere ontmoeten (gelijke golflengte) - Gelijkwaardigheid - Duidelijk: wat fout is wordt benoemd gedrag = fout, niet de mens schade = kan hersteld worden relatie = wordt hersteld kansen = recht op herstel, nieuw begin - Leereffect - Positieve houding: oplossingsgericht

10  Implementeren? • Gedachtegoed leren kennen: info • Tegelijkertijd ook hergo’s doen: beklijven (principe Vettenburg: *wacht niet om hergo’s te doen tot dat je H. hebt geïmplementeerd; *pas reeds hergo’s toe en gebruik het effect ervan voor de implementatie (wat beklijft  blijft bij)

11  Pedagogische studiedag: Jan Ruigrok • onderdompeling voor alle personeelsleden • concrete toepassingen  Leiderschap: directeur • Kerngroep gevormd • Beslissing: de school kiest ervoor om herstelgericht te gaan werken

12  15 personeelsleden (met directeur)  Representatief voor de school  Mandaat voor implementatie  Volgen een traject bij Ligand • Integere kennismaking met herstel • Uitwerken van implementatie

13  Foto van de school : • Wat is er? Wat loopt mank? Wat ontbreekt? • Wat willen we bereiken? • Hoe gaan we dat bereiken?

14  WAT? • Menselijke school  Welbevinden, positieve contacten, goede communicatie, betrokkenheid, verbondenheid  Conflicten vermijden door positieve communicatie = preventief  Conflicten oplossen zowel voor slachtoffer als dader herstel van aangerichte schade bij s. en d. herstel van de relatie echt nieuwe kansen • Duidelijke afspraken, structuur, opvolging • Medewerking van iedereen (collegiaal en consequent.)

15  Waarden : respect vertrouwen (zelf)verantwoordelijkheid engagement  Vertalen op 3 niveaus :  Micro niveau: leerlingen  Meso niveau: leerkrachten  Macro niveau: school (beleid, ouders)

16  Menselijke school positieve contacten, goede communicatie met collega’s,leerlingen, ouders, externen informatie over herstelgericht werken (vorming, smartschool, FGn, mentoraat nieuwe lkn…)  Structuur procedures met implementatie van herstel - te laat komen - inhalen van taken en toetsen - escalatie in de klas * - hergo’s: leerlingenbegeleider directie: enkel tussen leerkrachten sanctie steeds met herstel (dader/ slachtoffer, schade, relatie )

17  Escalatie in de klas wat is escalatie? blijf eigenaar van het probleem (zelf oplossen) ernstig probleem:  leerling uit de klas  opvoeder, leerlingenbeg. - ontlading - inzicht  leerkracht wordt gehoord  steeds met herstelgesprek (+ sanctie)

18 Integrale leerlingenbegeleiding StudiebegeleidingSoc. emot./ gedrags begeleiding Bevorderen van leerklimaat Stimulerende leeromgeving creaBevorderen van leefklimaat Goede communicatie, Participatie, team…. Remediëringslessen Leren leren NT2… PrevAanleren van soc. vaardigheden Leefregels, afspraken, info Time out, begeleiding … Tekorten: verplichte remediëring kansen, herstel curaSanctie Herstel

19  Implementatie in schoolbeleid - leefregels - schoolreglement - website - IM, schoolbestuur - ouders

20  HOE?  Directeur: leiderschap samen met de kerngroep Introductie van veranderigsprocessen: - Creators ) ) ) kerngroep ) focus - Pioniers ) ) - Volgelingen ) - Gesettelden

21  Stappenplan (pdca) - pedagogische studiedag info en beleving - alg. vergaderingen: directeur: kondigt aan: afspraken die dienen nagevolgd kerngroep: per 2 naar kleine groepen toe (gemengd) 1 e : 2 procedures = reële vernieuwing met herstel hergo’s door llnbegenleiders 2 e : aanleren van pro-actieve cirkels 3 e : evaluatie, bijsturing 4 e : verbeterde procedure klemtoon op belang van herstel, positieve communicatie

22 Directeur: opleiding overtuigd Directeur: blijf in je leiderschap procesbewaking Kerngroep: zeer belangrijk - basis, - vrijwillig - participatie, delegatie - bewaken, stimuleren

23  Proces: • blijven bijsturen PDCA • proces én product  Schooleigen: • implementeren in wat is  TIJD: • tijdsintensief • op termijn tijdswinst

24  Positief: • betere interne contacten • meer betrokkenheid, verbondenheid • meer creativiteit, inventiviteit  Mensen werken oplossingsgericht • waarom  waartoe? • nemen verantwoordelijkheid op  Daadwerkelijk minder problemen  OPGELET: terugval (vergt energie, oude gewoonte…)

25  Wat heeft me geraakt, wat heeft me geroerd?  Wat neem ik mee naar mijn school?

26 Dank voor jullie aandacht én medewerking


Download ppt " Mijn weg als directeur  De weg van de school  De kerngroep  Implementatie van herstelgericht werken • Wat? • Hoe? Nabeschouwing."

Verwante presentaties


Ads door Google