De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstel binnen de schoolcontext perspectief van de directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstel binnen de schoolcontext perspectief van de directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Herstel binnen de schoolcontext perspectief van de directeur

2 Workshop Mijn weg als directeur De weg van de school De kerngroep
Implementatie van herstelgericht werken Wat? Hoe? Nabeschouwing

3 Directeur in het PIHS Moeilijk maar boeiend pad
Mijn persoonlijk leiderschap: vw voor H. ? Participatief Supervisie maar voeling Leider

4 School was zoekende Gebrek aan structuur, duidelijkheid o.a. sanctiebeleid Pedagogische studiedag: “Naar een vernieuwd sanctiebeleid op school “  duidelijke polarisatie De weg van de school

5 Beide strekkingen aanwezig Doel:
Sanctiewerkgroep Representatief Beide strekkingen aanwezig Doel: Duidelijkheid, houvast voor heel de school Menselijke school, positief schoolklimaat

6 Werkgroep sanctiebeleid
Realisaties: Streven naar positief schoolklimaat (preventief) onthaal Structuur, orde Leefregels Rol van KT (begeleiding, opvolging lln) Straffenbeleid: gebaseerd op Wat is er gebeurd? Wie heeft het gedaan (dader) Welke straf?

7 sanctiebeleid Overdreven regelgeving , strafboek
Vooral gericht op dader Straf moet pijn doen (afschrikken, pijn  gedragsverandering?) Straf met betekenis, inhoud  gedragsverbetering Probleem: Problemen meestal niet opgelost Men dacht: meer controle, meer opvolging Dader: vereenzelvigd met daad, conflict  geen positief schoolklimaat kader ontbrak, visie ontbrak, polarisatie bleef, geen gedragen visie  ongenoegen

8 Directeur op vorming Herstelgericht gedachtegoed leren kennen
Dir en leerlingenbegeleider volgen opleiding Integere opleiding bij Ligand Beklijft Visie (geen methode) Kader om sanctiebeleid, schoolbeleid rond uit te bouwen

9 Herstel Waarom zo toepasbaar op school?
Gebaseerd op waarden: respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eerbied Niet bestempelend, wel oplossingsgericht Echt menselijk contact: de andere ontmoeten (gelijke golflengte) Gelijkwaardigheid Duidelijk: wat fout is wordt benoemd gedrag = fout, niet de mens schade = kan hersteld worden relatie = wordt hersteld kansen = recht op herstel, nieuw begin Leereffect Positieve houding: oplossingsgericht

10 Herstel - pad Implementeren? Gedachtegoed leren kennen: info
Tegelijkertijd ook hergo’s doen: beklijven (principe Vettenburg: *wacht niet om hergo’s te doen tot dat je H. hebt geïmplementeerd; *pas reeds hergo’s toe en gebruik het effect ervan voor de implementatie (wat beklijft  blijft bij)

11 Pedagogische studiedag: Jan Ruigrok
onderdompeling voor alle personeelsleden concrete toepassingen Leiderschap: directeur Kerngroep gevormd Beslissing: de school kiest ervoor om herstelgericht te gaan werken

12 kerngroep 15 personeelsleden (met directeur)
Representatief voor de school Mandaat voor implementatie Volgen een traject bij Ligand Integere kennismaking met herstel Uitwerken van implementatie

13 kerngroep Foto van de school:
Wat is er? Wat loopt mank? Wat ontbreekt? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat bereiken?

14 implementatie WAT? Menselijke school
Welbevinden, positieve contacten, goede communicatie, betrokkenheid, verbondenheid Conflicten vermijden door positieve communicatie = preventief Conflicten oplossen zowel voor slachtoffer als dader herstel van aangerichte schade bij s. en d herstel van de relatie echt nieuwe kansen Duidelijke afspraken, structuur, opvolging Medewerking van iedereen (collegiaal en consequent.)

15 implementatie Waarden: respect vertrouwen (zelf)verantwoordelijkheid engagement Vertalen op 3 niveaus: Micro niveau: leerlingen Meso niveau: leerkrachten Macro niveau: school (beleid, ouders)

16 Meso Menselijke school positieve contacten, goede communicatie met collega’s,leerlingen, ouders, externen informatie over herstelgericht werken (vorming, smartschool, FGn, mentoraat nieuwe lkn…) Structuur procedures met implementatie van herstel - te laat komen - inhalen van taken en toetsen - escalatie in de klas * - hergo’s: leerlingenbegeleider directie: enkel tussen leerkrachten sanctie steeds met herstel (dader/ slachtoffer, schade, relatie)

17 Meso Escalatie in de klas wat is escalatie?
blijf eigenaar van het probleem (zelf oplossen) ernstig probleem:  leerling uit de klas  opvoeder, leerlingenbeg ontlading inzicht  leerkracht wordt gehoord  steeds met herstelgesprek (+ sanctie)

18 micro Integrale leerlingenbegeleiding Studiebegeleiding
Soc. emot./ gedrags begeleiding Bevorderen van leerklimaat Stimulerende leeromgeving crea Bevorderen van leefklimaat Goede communicatie, Participatie, team…. Remediëringslessen Leren leren NT2… Prev Aanleren van soc. vaardigheden Leefregels, afspraken, info Time out, begeleiding … Tekorten: verplichte remediëring kansen, herstel cura Sanctie Herstel

19 macro Implementatie in schoolbeleid - leefregels - schoolreglement
- website - IM, schoolbestuur - ouders

20 Implementatie HOE? Directeur: leiderschap samen met de kerngroep
Introductie van veranderigsprocessen: Creators ) ) ) kerngroep ) focus Pioniers ) ) Volgelingen ) Gesettelden

21 Implementatie Stappenplan (pdca)
- pedagogische studiedag info en beleving - alg. vergaderingen: directeur: kondigt aan: afspraken die dienen nagevolgd kerngroep: per 2 naar kleine groepen toe (gemengd) 1e: 2 procedures = reële vernieuwing met herstel hergo’s door llnbegenleiders 2e: aanleren van pro-actieve cirkels 3e: evaluatie, bijsturing 4e: verbeterde procedure klemtoon op belang van herstel, positieve communicatie

22 nabeschouwing Directeur: opleiding overtuigd
Directeur: blijf in je leiderschap procesbewaking Kerngroep: zeer belangrijk - basis, - vrijwillig - participatie, delegatie - bewaken, stimuleren

23 nabeschouwing Proces: Schooleigen: TIJD: blijven bijsturen PDCA
proces én product Schooleigen: implementeren in wat is TIJD: tijdsintensief op termijn tijdswinst

24 Invloed op schoolklimaat
Positief: betere interne contacten meer betrokkenheid, verbondenheid meer creativiteit, inventiviteit Mensen werken oplossingsgericht waarom  waartoe? nemen verantwoordelijkheid op Daadwerkelijk minder problemen OPGELET: terugval (vergt energie, oude gewoonte…)

25 Pro-actieve cirkel Wat heeft me geraakt, wat heeft me geroerd?
Wat neem ik mee naar mijn school?

26 Dank voor jullie aandacht én medewerking


Download ppt "Herstel binnen de schoolcontext perspectief van de directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google